Урок на тему «Застосування вуглеводнів, їхня біологічна роль»

Про матеріал
метою даного уроку є ознайомлення учнів з поняттям насінина та плід, особливостями їх зовнішньої і внутрішньої будови плодів; різноманітністю і класифікувати та значенням в житті людини.
Перегляд файлу

Тип матеріалу: розробка уроку                                                                                     

Урок на тему «Застосування вуглеводнів, їхня біологічна роль»                    Предмет : хімія , 9 клас  

Про матеріал : метою даного уроку є ознайомлення учнів                                                                                                                    з поняттям насінина  та  плід, особливостями їх  зовнішньої і внутрішньої будови плодів; різноманітністю  і класифікувати та значенням в житті людини.

Підготувала : Шевченко С. М., вчитель біології та хімії                                                                                    

 

Тема : Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль

 Цілі і компоненти уроку : 

   Знаннєвий компонент -систематизувати знання  учнів із теми «Вуглеводи», закріпити знання  про їх будову, фізичні та хімічні властивості; показати поширення в природі та їх біологічну роль вуглеводів; формувати здатність до самостійного здобуття знань, розвивати вміння робити висновки на основі порівняння, працювати з додатковою літературою, реактивами;                                                                                                       

    Діяльнісний компонент -розвивати навички критичного мислення через установлення причинно-наслідкових зв'язків «будова - властивості -застосування»;                                                                                                             

     Ціннісний компонент - виховувати комунікабельність, дбайливе відношення до обладнання, акуратність при роботі з реактивами, вміння працювати в команді .

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, формування компетентностей ініціативності й підприємливості, інформаційно-цифрові, загальнокультурні, соціальні, комунікативні, здоров’язбережувальні, природничо-наукові компетентності, екологічна грамотність та уміння вчитися впродовж життя.

Базові поняття і терміни: вуглеводи, гліциди, моносахариди, дисахариди, полісахариди,молочно-кисле, масляно-кисле та спиртове бродіння.

Тип уроку: комбінований;  форма проведення - екскурсія в музей органічних речовин.                                                                                                                                  Міжпредметні зв'язки: природознавство, фізика, біологія, основи здоров’я, екологія.

Обладнання : підручник, ноутбук, презентації по темі «Вуглеводи та їх застосування та біологічна роль»; для демонстрації дослідів - мед, водний розчин меду, оцтова кислота, спиртовий розчин йоду, крохмаль, цукрова пудра, вода . йод, ; карточки із завданням, ватман , маркери.

Очікувані результати:

 учень/учениця  знає:суть поняття вуглеводи;

 характеризує: будову, властивості  вуглеводів;

 обгрунтовує :роль вуглеводів у живій природі;

 вміє : розв,язувати  розрахункові задачі з теми;

 висловлює судження :щодо значення вуглеводів у суспільному господарстві, побуті,харчуванні, охороні здоров,я;

дотримується :правил безпечного проведення лабораторних дослідів

може :ефективно працювати в групі;бути відповідальним;швидко приймати рішення;проявляти ініціативність . підприємливість, лідерські якості та екологічне мислення; спілкуватись, висловлювати власну думку та обстоювати її.

                                                        

 

                                                                                    Епіграф уроку                                                                                          

                                                                    « Розум полягає не тільки у знанні,            

                                                              але й у вмінні застосувати знання на ділі»       

                                                                                                            ( Арістотель)

                                                          Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх.

 

      У світі є різні музеї: музеї історії, музеї архітектури, музеї, присвячені видатним особистостям, певним подіям… Але чи знаєте ви, що є музеї, присвячені окремим речовинам.. Наприклад, в Києві діє відомий музей води.   

       У деяких країнах – Китаї, США існують музеї, присвячені  оцту.

Ми ж вирішили створити свій власний музей органічних речовин  у нашій школі.

      Засновники музею –учні 9го класу . Вони протягом певного часу збирали інформацію про речовини, їх історію, виробництво, застосування, значення.  

      На основі зібраних матеріалів створили невеличкий музей, у який і запрошують всіх.

 

Щоб увійти до кожного музею слід придбати квиток. Цим квитком буде

виконане завдання нашими учнями (у дітей на партах карточка для виконання)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 Експрес-контроль за підтемою «Вуглеводи»  (вчитель хімії)
1. До якого класу органічних сполук належить речовина, формула якої 
 С6Н12О6 
а) алкани; 
б) вуглеводи; 
в) спирти. 
2. Серед наведених нижче формул укажіть формулу сахарози. 
а)  С6Н12О6 

б) С12Н22О11 

в)  6Н10О5)n

3. Які з наведених нижче вуглеводів утворюються при гідролізі сахарози? 
а) глюкоза;  

б) рибоза;  

в) фруктоза. 
4. Укажіть назву речовини, формула якої С12Н22О11   
а) глюкоза;

б) гексоза;

в) сахароза. 
5. Серед наведених нижче речовин укажіть природний полімер: 
а) целюлоза;

б) глюкоза;

в) етиловий спирт. 
6. Реактив, за допомогою якого можна визначити наявність крохмалю 
в досліджуваній речовині: 
а) амоніачний розчин аргентум(І) оксиду; 
б) розчин сульфатної кислоти; 
в) спиртовий розчин йоду. 

 

Слайд  Відповіді:                                                                                                                        1 – б

2 – б

3 – а, в

4 – в

5 – а

6 - в

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

                    

Ну, що ж всі справились із завданням, отримали квиточки тож запрошуємо до музею, а до якого саме , дізнаємся із вірша…

                     

Поглянь – на городі картопля цвіте,

Зелені листочки до сонця несе.

Картопелька гарна у серпні поспіє

Фотосинтез чудовий – врожаю надія.

Край поля пшеничного стежечка в’ється,

Сил від землі колосочок нап’ється.

В кожній зернині – крохмаль і білки.

Рум’яного хліба спечемо з муки.

Спечем пироги і заваримо чай,

Поставимо фрукти… А ти, друже, знай –

У цукрі і фруктах є вуглеводи –

Усе на картинах- дарунки природи.

І меду пахудого в бочці дубовій

Добавимо ми   - щоб були всі здорові.

Про які речовини йдеться  мова  вірші?

Звичайно ж про вуглеводи

І це знають усі.

 

                    -Чому саме музей вуглеводів ?

Значення вуглеводів можна описати одним реченням: це речовини, без яких життя на планеті Земля не було б таким солодким.

 

І не лише тому,судіть самі: вуглеводи допомагають нам розв'язати безліч проблем. Вони живлять, вдягають, лікують, зігрівають, забезпечують рух, зберігають сталість внутрішнього середовища організму, беруть участь у збереженні й відтворенні спадкової інформації тощо. Тож вони по праву достойні мати свій музей.

 

ІV . Систематизація вивченого  матеріалу

    Тож  ознайомимося із виставковими залами:

щоб дізнатися , які виставкові зали є в нашому музеї слід пригадати вивчений матеріал і заповнити схему класифікації вуглеводів(схема надрукована у маршрутному листі, який у кожного лежить на парті).(Заготовка на дошці)

                                                Вуглеводи

            ___________           _____________          ___________

            ___________           _____________          ___________

            ___________           _____________          ___________

                                             _____________

                    

                                                  Вуглеводи

                 Моносахариди     Дисахариди     Полісахариди

                 Глюкоза                   Сахароза           Крохмаль

                 Фруктоза                 Лактоза            Целюлоза

                                                  Мальтоза                           

                      

Кодом до відкриття виставки є загальна формула вуглеводів – Сn(Н2О)m

 

 Оскільки ми з вами у музеї вуглеводів . то давайте пригадаємо , а що ж ми знаємо про них? (Актуалізація опорних знань учнів: метод «закінчи речення»)

 

-Вуглеводи  –це сполуки Карбону, Гідрогену, Оксигену, в яких співвідношення між Гідрогеном і Оксигеном  таке, як у води Сn(H2O)m.

-друга назва вуглеводів –сахариди.

-Вуглеводи як правило містять декілька гідроксогруп ОН.

- Завдяки наявності групи ОН всі вуглеводи солодкі на смак.

-Вони  є складовою частиною клітин усіх живих організмів    

 -Найвідомішими представниками вуглеводів є целюлоза, к р о х м а л ь ,        г л ю к о з а , ф р у к т о з а , с а х а р о з а .                                                                                                     

-Вперше термін "вуглеводи" запропонував професор Тартуського університету Карл Шмідт в 1844 р.

- У 1927 р. Міжнародна комісія по реформі хімічної номенклатури запропонувала термін "вуглеводи" замінити терміном "гліціди",                     однак стара назва "вуглеводи" вкоренилася і є загальноприйнятою.

 

                      Привітання. ( презентація. вступ )

 «В нашім музеї ми  вітаєм

 тих, хто любить солодку …»

 

                                         383699144.jpg

                                   

                        Також вітаєм тих, хто любить смачний солодкий …

                                        tea.jpg

                                         Тож на екскурсію ти вирушай

 

Робиш ти важливу справу-

Випий друже смачну каву,

 А якщо  прийшов з морозу -

Наливай у склянку чай,

Та гарненько сахарозу

В чашці ложкою мішай.

І енергії заряд

Ти отримаєш ураз.

 

А дорослі , і малі

І глюкозу в винограді,

І лактозу в молоці,

Повсякденно люблять всі.

 

А крохмаль і целюлоза

Зовсім-зовсім не такі.

Якщо в чай ти їх положиш,

Несолодкі, не гіркі.

                                     

 Тож в мандрівку по музею вирушаєм

І  світ цікавий вуглеводів,

Сьогодні друзі ми пізнаєм 

 

Сьогодні нашими екскурсоводами будуть , ________________,

Які підготували до нашого уроку презентацію «Вуглеводи : їх застосування та біологічна роль»;

                                            Екскурсія  

І так зараз ми з вами перебуваємо у першому виставковому залі –      

                                                Моносахариди

                                 ( Презентація №1, представляють два учні)

Моносахариди — прості вуглеводи, вони не піддаються гідролізу — не розщеплюються водою на простіші вуглеводи, у них число атомів вуглецю дорівнює кількості атомів кисню. Загальна формула СnН2nОn.   До моносахаридів відносять глюкозу і фруктозу.

                    До вашої уваги експозиція «Глюкоза »

Глюкоза – формула -С6Н12О6

– біла кристалічна речовина ,

 солодка на смак, добре розчинна у воді.

Легкоплавка, tпл. = 146˚С.

         Альдегідоспирт.

Входить до складу клітинного соку рослин. Особливо багаті на глюкозу плоди винограду, з яких у 1802 р. Жозеф  Пруст  добув глюкозу , яку і дотепер часто називають виноградним цукром. У чистому вигляді глюкоза міститься в солодких ягодах і фруктах.

 

У природі глюкоза поряд з іншими вуглеводами утворюється в листі

 рослин у процесі фотосинтезу, що відбувається під дією сонячного світла за такою схемою:

6СО2 +6Н2О – С6Н12О6 +6О2

У процесі цієї реакції акумулюється енергія Сонця.                                      

 

   Глюкоза є цінним поживним продуктом. В організмі вона піддається

 складним біохімічним перетворенням, у результаті яких утворюються           вуглекислий газ і вода :

С6Н12О6+6О2- 6СО2 +6Н2О( при цьому виділяється 2870кдж/моль енергії)

Цей процес перебігає поступово, і тому енергія виділяється повільно.

 

 Оскільки глюкоза легко засвоюється організмом, її використовують

-у медицині як лікарський засіб при явищах серцевої слабкості та входить до  протишокових рідин;

-  широко застосовують глюкозу в кондитерській справі  для виготовлення

 мармеладу, карамелі, пряників тощо,

-у текстильній промисловості як відновник, як вихідний продукт при виробництві аскорбінової і гліконових кислот,

-для синтезу ряду похідних цукрів .

 

 

                 Велике значення  мають процеси бродіння глюкози.

Так, наприклад, при квашенні капусти,  огірків, молока відбувається молочнокисле бродіння глюкози, так само  як і при силосуванні кормів

В даному випадку утворена молочна кислота є природнім консервантом.

-Якщо ж масу, що піддається силосуванню, недостатньо ущільнити, то під впливом повітря відбувається масляно-кисле бродіння і корм стає непридатним до застосування.

- На практиці  часто використовується також спиртове бродіння глюкози, наприклад, при  виробництві вина та  пива.

 

                                           Експозиція «Фруктоза» :

У рослинному світі широко поширена фруктоза або фруктовий (плодовий) цукор. Формула якого С6Н12О6 — безбарвна кристалічна речовина солодкого смаку (солодше сахарози в 1,5 разу і глюкози в 3 рази),                                          t пл 102–104°С; розчинна у воді.  Кетоноспирт.

 Фруктоза міститься в солодких плодах, меді. Витягуючи з кольорових солодких плодів соки, бджоли готують падовий мед, який за хімічним складом являє собою в основному суміш глюкози і фруктози. Також фруктоза входить до складу складних цукрів, наприклад тростинного та бурякового. Калорійність фруктози аналогічна до глюкози і складає близько 4 ккал/г. Фруктозу ,в невеликих дозах, можна рекомендувати для харчування хворим на цукровий діабет, оскільки її засвоєння не супроводжується значним підвищенням рівня цукру у крові.

 Вчитель :

*Щоб перейти до слідуючого виставкового залу нам слід виконати декілька завдань відповідно до маршрутного листа, який у кожного на парті:

Завдання №1 : написати структурні формули глюкози і фруктози та вказати на їх відмінність.(робота біля дошки-два учні);

Питання усно: Які речовини ми називаємо ізомерами ?

Завдання №2: написати рівняння спиртового та молочно-кислого бродіння глюкози.

Завдання №3: написати рівняння якісної реакції на глюкозу.

Що спостерігається в процесі реакції

 

 Вчитель: Продовжуємо нашу екскурсію.

У другому виставковому залі представлені дисахариди:

Які речовини ми називаємо дисахаридами ? (метод мікрофон)

- Дисахариди – органічні речовини, які складаються із двох молекул моносахаридів

-Це вуглеводи, які при нагріванні з водою в присутності мінеральних кислот чи під дією ферментів піддаються гідролізу, розкладаючись на дві молекули моносахаридів.

-Легко розчиняються у воді, добре кристалізуються, солодкі на смак.

 -Як у вільному стані, так і в складі інших молекул дуже поширені в тваринних і рослинних організмах.

- Найпоширеніші дисахариди: сахароза (цукор), лактоза, мальтоза.

-  Дисахариди – цінні харчові й смакові речовини.

 

                        Експозиція  «Сахароза, або цукроза»

                                 ( Презентація №2, представляють два учні)

    Найважливіша з дисахаридів – сахароза або цукроза С12Н22О11                                   – дуже поширена у природі. Це хімічна назва звичайного цукру, який ще називають тростинним чи буряковим.                                                                                    Біла кристалічна речовина, солодка на смак.                                                                Добре розчинна у воді: в 100г Н2О при 0˚С – 179г сахарози,

          а   при100˚С – 487г сахарози.

                                  tпл. =186˚С;

                                  при 190 - 200˚С утворюється карамель.

Застосування сахарози

 Сахароза застосовується:

 а) як продукт харчування;

б) у кондитерській промисловості;

в) для одержання штучного меду ;

г) для приготування вин, пива.

 

Експозиція  : Історія виникнення цукрової промисловості

     Історія цукру сягає корінням до глибокої давнини. Спочатку його добували тільки з цукрової тростини, батьківщина якої Індія, Китай, острови Океанії.  У ті часи з тростини вміли одержувати тільки солодкий сироп. Вже тисячу років тому розповсюджувалися чутки, що в Індії є «кам'яний мед». Це дає підставу вважати, що до того часу індійці навчилися робити твердий цукор.

     Від індійців цукрова тростина перекочувала до персів, а потім до арабів. Згодом її почали обробляти  на Канарських островах поблизу північно-західних берегів Африки. Звідси Колумб завіз її на Антильські острови, тропічний клімат яких виявився цілком сприятливим для проростання тростини. Вже у 18 столітті ці острови стали центром виробництва цукру.

     До початку 19 століття Європа споживала тростинний цукор, що ввозився з англійських колоній. Цукробурякова промисловість  на європейському континенті виникла на початку 19 століття і набула швидкого поширення, особливо в Франції та Німеччині.

 Перший цукровий завод в Росії виник у 1802 році в с. Алаб,єві Чернського повіту Тульської губернії. Дуже швидко цукроваріння поширилося на територію України. Так на початок 20-х років у 19ст. у Подільській, Чернігівській і Київській губерніях були засновані перші цукроварні.

       У 1827 році був заснований перший цукроварний завод у Бершаді Подільської губернії графом Машковським , який дуже ретельно вивчав дану галузь промисловості у Франції у 1826 році (місцевий завод). В 30-х роках на Україні вже працює 6 цукроварень, а в 40-х  - на Україні налічується 2/3 усіх цукрових заводів тодішньої царської Росії.

 

           Слідуюча    експозиція «Лактоза і мальтоза»

     Лактоза, що виражається формулою C12H22O11,                                                                              є вуглеводом, який міститься в молоці ссавців, вона присутня в ньому в кількості близько 2 - 8%. Вперше лактоза була виявлена Фабріціо Бартолетті в 1619 році. Лактоза відрізняється від інших цукрів відсутністю гігроскопічності. Значення лактози дуже велике, тому що вона є важливою живильною речовиною, особливо для організму людини і тварин.

Мальтоза (від англ. Malt — солод) - солодовий цукор, природний дисахарид, що складається з двох залишків глюкози; міститься у великих кількостях в пророслих зернах (солоді) ячменю, жита та інших зернових; виявлена також у томатах, в пилку та нектарі ряду рослин. Входить до складу деяких марок пива.

 

Вчитель :

**Звернемося знову до нашого маршрутного листа і виконаємо завдання:

Завдання №4.Вказати основну відмінність між сахарозою та лактозою.

Завдання №5.Здійснити перетворення:сахароза - глюкоза – етанол – хлор етан

Завдання №6. «Здивуй мене» Цікаві факти про цукор (підготовлені дома)

-У Індії ще 2000 років тому виробляли кристалічний цукор з очерету. Коли Олександр Македонський дістався до індійської території, він був здивований процесом отримання меду без використання бджіл (тобто, штучного меду з цукру).

-У 1747 році німецький хімік Андреас Маргаф  виявив, що цукор в цукровому буряці ідентичний такому в цукровій тростині. Це відкриття відкрило дорогу виробництву цукру в північних регіонах – перший цукровий завод, одержуючий цукор з буряка, запрацював в 1802 році.

-Вживання зайвої кількості цукру може привести до появи зморшок через те, що цукор відкладається про запас в колаген шкіри, роблячи її менш еластичною. Хороша новина – якщо зменшити споживання цукру, то цей процес звертається назад.

-Цукор зміцнює асфальт. Також він уповільнює застигання готового бетону і клею.

-Цукор використовується при виготовленні чорнила і фарб для принтерів.

-Ви можете за один присід з’їсти 16 кубиків цукру? А знаєте, що в 500 мл кока-коли знаходиться еквівалент 16 кубиків цукру, і при її вживанні увесь цей цукор в розчиненому виді потрапляє у ваш шлунок.

-Якщо змішати глюкозу, кукурудзяний сироп і селітру, вийде один з видів ракетного палива, яке використовується любителями модельного ракетобудування.

Завдання №7. Задача. Яка маса спирту утвориться при спиртовому бродінні 360г глюкози.

          Слідуючий -    виставковий зал «Полісахариди»

Які речовини ми називаємо полісахаридами?

-Полісахариди , це природні полімери , загальна формула яких (С6Н10О5)п

-Полісахариди -волокнисті або аморфні речовини,без смаку, нерозчинні у воді.

-Важливі представники полісахаридів — крохмаль і целюлоза.

-Їх молекули побудовані з мономерних ланок — (С6Н10О5)n- які є залишками молекул глюкози, що втратили молекулу води.

 

                                     Експозиція «Крохмаль»

                                 ( Презентація №3, представляють два учні)

 

      Формула (С6Н10О5)п . Крохмаль  являє собою білий сипучий порошок, не має смаку, при стиску видає характерний скрип. Крахмалю властива добра розчинність в гарячій воді. У холодній воді не розчиняється.  Має властивості клейстеру або гелю.

       Крохмаль-рослинний полісахарид, утворюється в рослинах із глюкози і накопичується в коренях, бульбах і насінні. Він є основним вуглеводом продуктів харчування.

 Так, у борошні міститься 75–80 % крохмалю, в картоплі — 25 % і т. д.

 Безпосередньо він організмом не засвоюється, його енергетична цінність

 складає близько 16,8 кДж/моль.

     Крохмаль є цінним поживним продуктом. Щоб полегшити його за -своєння, продукти, що містять крохмаль, піддають дії високої температури, тобто картоплю варять, хліб печуть. Під дією ферментів відбувається гідроліз крохмалю, який починається вже при пережовуванні їжі в роті,  триває в шлунку й кишечнику. Глюкоза, що утворюється в результаті гідролізу, усмоктується в кров і надходить у печінку, а звідти — в усі тканини організму. Надлишок глюкози відкладається в печінці у вигляді високомолекулярного вуглеводу глікогену («тваринний крохмаль»), що знову  гідролізується до глюкози у міру витрати її клітинами організму.

  У промисловості крохмаль шляхом гідролізу перетворюють на патоку

 і глюкозу.

-Якщо гідроліз крохмалю не доводити до кінця, то утворюється

 суміш декстрину з глюкозою — патока, яку застосовують у кондитерській

 промисловості.

- Отримані за допомогою крохмалю декстрини використовуються як клей,  для загустіння фарб при нанесенні малюнків на тканину.

 - Крохмаль застосовують для накрохмалювання білизни.

 - Крохмаль і його похідні також застосовуються при виробництві паперу, текстильних виробів, у ливарному та інших виробництвах, а також

 у фармацевтичній промисловості.

 - Великі об’єми крохмалю витрачаються на виробництво етилового спирту. У цьому процесі спочатку крохмаль піддають гідролізу під дією ферментів солоду, а продукт гідролізу — бродінню в присутності дріжджів

 з утворенням спирту.

                                    Експозиція «Целюлоза»

- Целюлоза, формула(С6Н10О5)п  — основна речовина рослинних клітин:      

 деревина складається з неї на 50 %,  а бавовна і льон — це майже чиста целюлоза.

  - Організм людини і багатьох інших тварин (окрім жуйних тварин і кроликів) не  здатні перетравлювати целюлозу.

   - Хоча крохмаль і целюлоза мають однаковий хімічний склад, завдяки різній будові молекул вони виконують різні функції в організмі: крохмаль — поживна речовина, а целюлоза — міцний  будівельний матеріал.

 

         Целюлоза використовується людиною з дуже давніх часів.

 - Спочатку застосовували деревину як горючий і будівельний матеріал;

-  потім бавовняні, лляні та інші волокна почали використовувати як текстильну сировину.

 - Основна галузь, у якій використовується целюлоза,— паперова. Папір

 складається в основному з целюлози, яку з цією метою виділяють із дере-вини. Це тонкий шар волокон клітковини, спресованих і проклеєних для

 створення механічної міцності та гладкої поверхні.

- Целюлозу використовують також у виробництві штучних волокон і вибу-хових речовин.

- Із майже чистої целюлози виготовляють дуже міцну плівку —  целофан.    

 - Обробкою целюлози оцтовою кислотою добувають ацетилцелюлозу,

 з якої виготовляють ацетатне волокно (штучний шовк) та кіно- і фотоплівку.

     - Целюлоза використовується також для отримання скипидару, деревного

 вугілля, оцтової кислоти, метану, каніфолі, смоли, глюкози, кормових дріж-джів, бездимного пороху та ін.

 

Вчитель

 *** Звернемось знову до нашого маршрутного листа та виконаємо завдання

Завдання №7  Написати реакцію горіння целюлози

Завдання №8  Добування етилового спирту із крохмалю

Задача: на святкуванні дня народження у подруги Наталка з,їла два кусочки торта, вміст цукру у них складав 50г цукру. Обчисліть кількість енергії, яку отримав організм дівчинки якщо 1 г глюкози вивільняє 4 ккал енергії

 

Вжитковий експеримент – визначення якості меду:                                                       Зараз ми проведемо дослід по визначенню якості меду.

Мед – цінний харчовий продукт ,до складу якого входять глюкоза та фруктоза. Є кілька способів розрізнити неякісний мед.  Щоб визначити якість меду слід опустити в мед ложку,  справжній - накручується на неї, а розбавлений обтікає.

 Але густоти деякі продавці можуть досягати за рахунок додавання крохмалю ,борошна чи крейди. Тоді фальсифікат видасть або крапля йоду - мед посиніє, або оцтова есенція - коли її крапнути в розведений у воді мед, підробка зрадницьки зашипить.

Беремо пробірку №1 і додаємо до розчину меду декілька крапель спиртового розчину йоду що спостерігаємо -  розчин посинів, що свідчить про наявність крохмалю у розчині.

Беремо пробірку №2 і додаємо теж декілька крапель йоду – видимих змін немає

Беремо пробірку №3 і додаємо декілька крапель оцтової кислоти , що спостерігаємо – розчин шипить, що говорить про наявність крейди у розчині.

Беремо пробірку №4 і додаємо теж декілька  крапель оцтової кислоти – ознак реакції немає

Висновок : у пробірці №1 і №3 були домішки, про що свідчить зміна забарвлення та виділення газу.

Цікаво?

Глюкоза - одна з головних складових меду. У весільному обряді на  Україні  батьки молодих  на другий день весілля частували всіх  паточним медом як символом солодкого життя та міцного здоров'я.

  

Вчитель

Ось і закінчилася наша екскурсія по музею, зараз запрошую вас до конферец-залу для обговорення теми

                                    «Користь і шкода вуглеводів»

Історик:    Потреба в солодких речовинах завжди існувала в люд­ській природі, і  з найвіддаленіших часів жителям теплих країн були відомі рослини, що мали солодкий смак. Але першим у часі цукристим матеріалом, який вживали в їжу  ще в доісторичні часи та який був предметом обміну, а потім торгівлі, був  мед -  продукт, який бджоли вилучають із квітів рослин.

З часом на зміну йому прийшов цукор. Історичні джерела свідчать, що виробництво кристалічного цукру із цукрової тростини виникло в Східній Індії ще в 4 ст. до н. є. До речі, сам термін «цукор» або сахар походить від індуського «саркара».

Кондитер : Цукор — незамінний продукт і за обіднім столом, і в туристському поході, і під час занять спортом. Це не тільки постійний супутник уранішнього чаю чи кави, а й важливий компонент тістечок, тортів, печива, цукерок на будь-якому святі. Задоволення від споживання цих страв зумовлено значною мірою солодким смаком цукру. Цукор є харчовим продуктом і сировиною в кондитерській, хлібопекарській, консервній, молочній  та інших галузях харчової промисловості.

Фізіолог :В організмі вуглеводи виконують такі функції:

 -Є основним джерелом енергії в організмі. Під час окиснення 1г глюкози виділяється 16,9 кДж (4ккал) енергії.

 -Забезпечують всі енергетичні витрати мозку (мозок поглинає близько 70% глюкози, що виділяється печінкою)

 -Беруть участь у синтезі молекул АТФ, ДНК і РНК.

-Регулюють обмін білків і жирів. -У комплексі з білками вони утворюють деякі ферменти і гормони, секрети слинних та інших утворюючих слиз залоз, а також інші сполуки.

 -Харчові волокна покращують роботу травної системи і виводять з організму шкідливі речовини, пектини стимулюють процес травлення.

   -Вуглеводи у комплексі з білками входять до складу хрящових тканин, виконуючи опорну функцію.

 

Лікар: Як уважають фахівці, солодкий смак за лікувальним впливом на організм людини — найсильніший, він сприяє травленню, загоюванню ран, довголіттю.

-Здатність засвоювати глюкозу притаманна всім клітинам тваринних організмів. Ця сполука - універсальна поживна речовина й протиотрута водночас. Тому її використовують для ін'єкцій під час харчових отруєнь, інфекційних захворювань тощо, зокрема шлунково-кишкових.

-Збереження стабільного рівня глюкози в крові дуже важливе для нормальної життєдіяльності організмів. Тому в людини й багатьох тварин снує складна система гормональної регуляції вуглеводного обміну. Його порушення є причиною виникнення важких хвороб, насамперед цукрового діабету. Тому важливо не лише збалансувати вживання вуглеводів, а й регулярно перевіряти рівень глюкози в крові. Для цього слід періодично звертатися до лікарів.

 

Фармацевт :

         Також слід пам'ятати, що при надмірному надходженні в організм вуглеводи можуть виконувати і негативну роль.

- Надлишок даних речовин здатний перетворюватися в жири і відкладатися у вигляді жирової тканини, формуючи надлишкову вагу тіла. Особливо легко сприяє ожирінню такий вуглевод як цукор,

- Встановлено, що при надмірному надходженні цукру посилюється перетворення в жир всіх харчових речовин (крохмалю, жиру, їжі, частково і білка).

- Надмірне надходження цукру при харчуванні веде до підвищення рівня холестерину в крові, а також сприяє розвитку карієсу зубів.

- Негативну роль солодких продуктів харчування, що містять цукор, можна зменшити за рахунок їх заміни стравами, приготованими на основі інших вуглеводів, що становлять основу солодкуватого смаку меду, фруктів і ягід.

 

Дієтолог:

-Частка вуглеводів у харчуванні людини вважається оптимальною в кількості 56% від усієї калорійності добового раціону.

-Враховуючи, що 1 грам вуглеводів дає при розщепленні в організмі 4 кілокалорії, а меню для дорослої людини  має забезпечувати 2600 - 3000 кілокалорій на добу, то, відповідно, за рахунок вуглеводів повинно поставлятися приблизно 1500-1700 кілокалорій. Дана енергетична цінність відповідає 375 -425 грам вуглеводів.

     Отже, роль вуглеводів в справі формування раціонального харчування при веденні здорового способу життя дуже висока. Грамотне складання раціону з урахуванням необхідної кількості даних компонентів харчування забезпечить хороше самопочуття і сприятиме профілактиці ряду захворювань.

 

V. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозалежності у вивченому матеріалі

Інтерактивна вправа -«Дерево пізнання»

- спільний пошук членами групи ( історик, фізіолог, лікар, фармацевт, дієтолог) узгодженого рішення про значення вуглеводів, їх роль :шкоду від надмірного вживання та раціональне, дієтичне харчування (виготовлення схеми на ватмані та презентація біля дошки)

 

  VІ. Підсумки уроку

  • Знання, що ви отримали на уроках біології та хімії, допомогли нам опрацювати тему сьогоднішнього уроку.
  • Ваші враження від уроку (прийом –« одним словом»)

Одним словом – зрозуміло, цікаво, доступно, практично, пізнавально, трішки хвилююче, дружньо(бо ми працювали разом).

  • Складання сенкану «Вуглеводи»

 

VІІ. Повідомлення домашнього завдання

-повторити   §37-39, підручник  О.Г.Ярошенко. Письмово 5 завдань за вибором , ст 198-200, 

- творче завдання: хімія борщу.(повторити загальновживані формули органічних і деяких неорганічних речовин)

- за бажанням: скласти кросворд про використання вуглеводів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток 1                

Сенкан

Вуглеводи

Органічні. Практичні.

Годують, одягають, лікують.

Вуглеводи забезпечують нас енергією.

Джерело життя.

 

                                                                                                         Додаток 2

 

 

  Завершити вправу «Хімія борщу»

 

Щоби добрий борщ зварити-

В каструлю воду слід налити (ф-ла води __________________),

Ту воду трішки підсолити (ф-ла  кухонної солі______________),

І м'ясо в борщик положити (які речовини цінні у м,ясі __________).

Газ блакитний підпалити (ф-ла пропану, бутану _______________),

І все гарненько скип,ятити ( Ткип води ________________).

Додамо картопельки багато (ф-ла крохмалю-______________),

Буде борщ смачний , як в свято.

Ще бурячок, морквину і капусту(ф-ла целюлози_______________)-

Не буде у каструлі нашій пусто.

Хай вариться, а як вмліє,

Знов візьмемося за діло.

Щоб борщик наш підкислити

Слід оцтової кислоти трішки влити (ф-ла  оцтової к-ти __________),

Щоб кислота та не порушила гармонію смаку,

Ми трішечки добавим цукорку(ф-ла сахарози ________________),

А щоб наш борщик присмачити,

То ще зажарку слід зробити:

Розтопити славно сало(ф-ла тристеарату _____________________),

Щоб в сковороді шкварчало,

Та олії додати трішки (ф-ла триолеату ___________________),

Щоби був наш борщ ніжніший.

Додаємо кріп, приправи –

Буде борщик наш на славу.

Тільки ,друже , добре знай-

Попадання розжарених жирів на шкіру

Може спричинити опік-  про  це не забувай.

Рану слід холодною водою промити

І етиловим спиртом полити(формула спирту ________________).

Будь обережний на кухні щораз,

і не забудь ти виключить газ.

 

 

                                                                                                          Додаток 3

 

Маршрутний лист екскурсії                  _________________________

Завдання

                                        Зміст

Записати схему класифікації вуглеводів

                                     Вуглеводи

_____________       ______________     ______________

______________     ______________      ______________

______________     ______________      ______________

                                 ______________

 

Записати загальну формулу вуглеводів

 

Завдання №1:

Написати молекулярні і структурні формули глюкози і фруктози, вказати на їх вімінність

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2

Написати рівняння спиртового та молочнокислого бродіння глюкози

Спиртове бродіння

 

_______________________________________________

 

 

Молочнокисле бродіння

 

_______________________________________________

 

 

 

 

 

Завдання №3

Написати рівняння якісної реакції на глюкозу

 

 

_______________________________________________

 

 

Завдання №4

Вказати основну відмінність між сахарозою і лактозою

 

 

 

 

 

Завдання №5

Здійснити перетворення

 

 

 

 

Сахароза-глюкоза-етанол-хлоретан

 

______________________________________________

 

 

______________________________________________

 

 

______________________________________________

 

 

Завдання №6

Задача

Задача: яка маса спирту утвориться при спиртовому бродінні 360 г глюкози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь:

Завдання №7

Написати рівняння горіння глюкози

 

 

 

______________________________________________

 

 

Завдання №8

Написати рівняння реакцій добування етилового спирту із крохмалю

 

Крохмаль- глюкоза – спирт

 

1)_______________________________________________

 

 

2)_______________________________________________

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
29 березня 2020
Переглядів
5260
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку