Урок "Найважливіші хімічні поняття"

Про матеріал

Тема. Найважливіші хімічні поняття

Мета:

Повторити хімічні поняття, що були розглянуті під час вивчення хімії в 7 класі («речовина», «атом», «молекула», «йон», «хімічний елемент», «відносна атомна й молекулярна маси», «прості та складні речовини», «хімічна формула», «фізичні й хімічні явища», «хімічні рівняння»).

розвивати вміння учнів самостійно здобувати знання ,

виховувати творчу , допитливу особистість

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень:

- називає хімічні елементи;

- наводить приклади (формули та назви) простих і складних речовин, оксидів, основ, кислот, рівнянь реакцій

Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, опорні схеми.

Базові поняття та терміни: Атом, молекула, йон, хімічна формула, хімічний елемент, проста речовина

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання вчителя. Емоційне налаштування учнів на урок. Проведення заліку з БЖД Дата ______________________

Клас _______________________

Прізвище та ім'я_________________________

ЗАЛІК З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

( тестові завдання)

1. Досліди можна виконувати:

А) які узгоджені з вчителем;

Б) які заманеться;

В) зливати всі реактиви підряд.

2. Надлишок реактиву потрібно:

А) зливати ( зсипати) назад в посудину, де зберігався реактив;

Б) зливати ( зсипати) у спеціальні склянки;

В) виливати (висипати) на вулицю.

3. Етикетка на посудині з речовиною має бути:

А) спрямованою в бік долоні;

Б) спрямованою в зворотній бік від долоні.

4. Що потрібно зробити відразу після насипання (наливання)

реактиву з посудини:

А) відставити в бік;

Б) закрити корком і поставити на місце;

В) віддати сусіду по парті.

5. Під час нагрівання розчинів у пробірці потрібно користуватись:

А) полотенцем;

Б) дерев'яним тримачем.

6. Пробірку потрібно спрямовувати:

А) на сусіда;

Б) у бік від себе і від інших працюючих;

В) у свій бік.

7. Нагрівання пробірки необхідно здійснювати:

А) лише в одному місці;

Б) рівномірно прогрівати всю пробірку.

8. Виберіть правильні твердження:

А) розчину потрібно брати не більше 1/6 її об»єму ;

Б) сухої речовини потрібно брати 2/3 пробірки;

В) пробка на лабораторний стіл ложиться боком;

Г) в пробірку можна заглядати;

Д) не нахилятись над посудиною, в яку наливається будь-яка

рідина.

9. В кабінеті хімії не можна:

А) пробувати речовини на смак;

Б) класти свої сніданки на лабораторні столи;

В) ложити на лабораторний стіл підручник з української мови;

Г) виконувати лабораторні роботи.

10. Якщо розчин лугу чи кислоти потрапив на шкіру, то необхідно:

А) негайно витерти тільки рушничком;

Б) негайно змити його великою кількістю води до зникнення

відчуття милкості.

11. Гарячі предмети можна ставити на:

А) керамічну плитку;

Б) лабораторний стіл.

12. Що потрібно зробити після закінчення роботи:

А) прибрати своє робоче місце, відключити воду, вимкнути

електронагрівні прилади, ретельно вимити руки з милом;

Б) прибрати своє робоче місце, відключити воду, вимкнути

електронагрівні прилади.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми, мети та завдань уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Учні виконують завдання Хімічний диктант - Хімія це наука про----------------------------------------------------------------------------- Властивості-це--------------------------------------------------------------------------------- - Речовини складаються з--------------------------------------------------------------------- Хімічний елемент-це------------------------------------------------------------------------- - Символ елемента Фосфор------------------------------------------------------------------ - Молекула-це найменша частинка------------------------------------------------------- - Йони-це------------------------------------------------------------------------------------------- Ядро атома складається-------------------------------------------------------------------- - Речовини-це------------------------------------------------------------------------------------- Наведіть приклади фізичних явищ------------------------------------------------------- Катіони-це---------------------------------------------------------------------------------------

Лови помилку AlIIIClI3; HIIBrI; HI2OII; CIVOII2; PV2OII5; KI2OI.

Хімічні елементи утворюють як прості, так і складні речовини.
• Пригадайте, які речовини називають простими (складними) і наведіть по два приклади.
• Із наведеного переліку Н20, Сl
2, Al, S, СаО, С02 випишіть окремо формули простих і складних речовин, зазначте їх назви.

Атоми хімічних елементів мають певнумасу. Вона надзвичайно мала, тому на практиці використовують замість абсолютної відносну атомну масу (Аr). Ця величина показує, у скільки разів маса атома даного елемента більше 1/12 маси атома Карбону, прийнятого в науці за еталон: Ar(хім.елемент)=m(атома),кг/m(еталона),кг

Як відношення однотипних величин відносна атомна маса — безрозмірна величина, її виражають абстрактним числом.
• Знайдіть в періодичній системі хімічні елементи Оксиген, Барій, Фосфор, Цинк, запиши їх символи й величину відносної атомної маси
За хімічною формулою речовини можна обчислити відносну молекулярну (або формульну) масу (Мr). Вона дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини, і є безрозмірною величиною.
За хімічною формулою можна обчислити й масову частку хімічного елемента в речовині. Масова частка також безрозмірна величина. Вона дорівнює відношенню маси хімічного елемента до загальної маси речовини. Знаючи масову частку, можна визначити масу хімічного елемента в будь-якій масі речовини.
Приклад 1. Обчисли масову частку Силіцію в кремнеземі Si02.
Дано: SiO2
W(Si) — ?
Розв'язування: Mr(Si02) = 28 + 16 • 2 = 60;
W(Si) = 28/60 = 0,47, або 47%.
Відповідь. W(Si) = 47 %.
Приклад 2.
Яку масу фосфору можна дістати з фосфор (V) оксиду масою 10 т, якщо масова частка Фосфору в ньому 0,44.
Дано:
m(Р205) = 10 т
W(P) = 0,44
m(Р) — ?
Розв'язування:

1 т Р205 містить
1 т • 0,44 = 0,44 т Р;

10 т Р205 містить
0,44 • 10 = 4,4 т Р.
Відповідь.
m(Р) = 4,4 т.
Хімічні властивості речовин виявляються під час перебігу хімічних реакцій. Хімічні реакції, що відбуваються між речовинами, виражають за допомогою хімічних рівнянь. Вони складаються на підставі закону збереження маси речовин, суть якого полягає в тім, що маса речовин, які вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися внаслідок реакції.
• Напишіть рівняння хімічних реакцій за поданими схемами:
Н20 → Н2 + 02
КМn04→ К2Мn04+ Мn02+ 02
Мg + 02→ МgО
Fe + 02→ Fe304
Аl + Сl2→ АlСl3
Р + 02→ Р205
• До якого типу хімічних реакцій належать дані приклади? Які ще типи хімічних реакцій ви знаєте і за якими ознаками їх розрізняють?
IV. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Повторити основні хімічні поняття

Перегляд файлу

Тема. Найважливіші хімічні поняття

Мета:

  • Повторити хімічні поняття, що були розглянуті під час вивчення хімії в 7 класі («речовина», «атом», «молекула», «йон», «хімічний елемент», «відносна атомна й молекулярна маси», «прості та складні речовини», «хімічна формула», «фізичні й хімічні явища», «хімічні рівняння»).
  • розвивати вміння учнів самостійно здобувати знання ,
  • виховувати творчу , допитливу особистість

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень:

- називає хімічні елементи;

- наводить приклади (формули та назви) простих і складних речовин, оксидів, основ, кислот, рівнянь реакцій

Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, опорні схеми.

Базові поняття та терміни: Атом, молекула, йон, хімічна формула, хімічний елемент, проста речовина

 

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання вчителя. Емоційне налаштування учнів на урок.                            Проведення заліку з БЖД                                                                                                  Дата ______________________

Клас _______________________

Прізвище та ім’я_________________________

              ЗАЛІК З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

( тестові завдання)

1.  Досліди можна виконувати:

     А) які узгоджені з вчителем;

     Б) які заманеться;

     В) зливати всі реактиви підряд.

2.  Надлишок реактиву потрібно:

     А) зливати ( зсипати) назад в посудину, де зберігався реактив;

     Б) зливати ( зсипати) у спеціальні склянки;

     В) виливати (висипати) на вулицю.

3.  Етикетка на посудині з речовиною має бути:

     А) спрямованою в бік долоні;

     Б) спрямованою в зворотній бік від долоні.

4.  Що потрібно зробити відразу після насипання (наливання)

     реактиву з посудини:

     А) відставити в бік;

     Б) закрити корком і поставити на місце;

     В) віддати сусіду по парті.

5.  Під час нагрівання розчинів у пробірці потрібно користуватись:

     А) полотенцем;

     Б) дерев’яним тримачем.

6.  Пробірку потрібно спрямовувати:

     А) на сусіда;

     Б) у бік від себе і від інших працюючих;

     В) у свій бік.

7.  Нагрівання пробірки необхідно здійснювати:

     А) лише в одному місці;

     Б) рівномірно прогрівати всю пробірку.

8.  Виберіть правильні твердження:

      А) розчину потрібно брати не більше 1/6 її об»єму ;

      Б) сухої речовини потрібно брати 2/3 пробірки;

      В) пробка на лабораторний стіл ложиться боком;

      Г) в пробірку можна заглядати;

      Д) не нахилятись над посудиною, в яку наливається будь-яка

      рідина.

9.  В кабінеті хімії не можна:

     А) пробувати речовини на смак;

     Б) класти свої сніданки на лабораторні столи;

     В) ложити на лабораторний стіл підручник з української мови;

     Г)  виконувати лабораторні роботи.

10. Якщо розчин лугу чи кислоти потрапив на шкіру, то необхідно:

     А) негайно витерти тільки рушничком;

     Б) негайно змити його великою кількістю води до зникнення

     відчуття милкості.

11. Гарячі предмети можна ставити на:

     А) керамічну плитку;

     Б) лабораторний стіл.

12. Що потрібно зробити після закінчення роботи:

      А) прибрати своє робоче місце, відключити воду, вимкнути

      електронагрівні прилади, ретельно вимити руки з милом;

      Б) прибрати своє робоче місце, відключити воду, вимкнути

      електронагрівні прилади.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 Оголошення теми, мети та завдань уроку. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.                                                                                    Учні виконують завдання                                                                                         Хімічний диктант                                                                                                                          - Хімія це наука про----------------------------------------------------------------------------- Властивості-це---------------------------------------------------------------------------------       - Речовини складаються з--------------------------------------------------------------------- Хімічний елемент-це-------------------------------------------------------------------------           - Символ елемента Фосфор------------------------------------------------------------------                                                                                                                                          - Молекула-це найменша частинка-------------------------------------------------------         - Йони-це------------------------------------------------------------------------------------------- Ядро атома складається-------------------------------------------------------------------- - Речовини-це------------------------------------------------------------------------------------- Наведіть приклади фізичних явищ------------------------------------------------------- Катіони-це---------------------------------------------------------------------------------------

 

Лови помилку                                                                                                                               AlIIIClI3; HIIBrI; HI2OII; CIVOII2; PV2OII5; KI2OI.                                                                                

 

Хімічні елементи утворюють як прості, так і складні речовини.
• Пригадайте, які речовини називають простими (складними) і наведіть по два приклади.
• Із наведеного переліку Н20, Сl2, Al, S, СаО, С02 випишіть окремо формули простих і складних речовин, зазначте їх назви.
 

Атоми хімічних елементів мають певну масу. Вона надзвичайно мала, тому на практиці використовують замість абсолютної відносну атомну масу (Аr). Ця величина показує, у скільки разів маса атома даного елемента більше 1/12 маси атома Карбону, прийнятого в науці за еталон: Ar(хім.елемент)=m(атома),кг/m(еталона),кг

 

Як відношення однотипних величин відносна атомна маса — безрозмірна величина, її виражають абстрактним числом.
• Знайдіть в періодичній системі хімічні елементи Оксиген, Барій, Фосфор, Цинк, запиши їх символи й величину відносної атомної маси
За хімічною формулою речовини можна обчислити відносну молекулярну (або формульну) масу r). Вона дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини, і є безрозмірною величиною.
За хімічною формулою можна обчислити й масову частку хімічного елемента в речовині. Масова частка також безрозмірна величина. Вона дорівнює відношенню маси хімічного елемента до загальної маси речовини. Знаючи масову частку, можна визначити масу хімічного елемента в будь-якій масі речовини.
Приклад 1. Обчисли масову частку Силіцію в кремнеземі Si02.
Дано: SiO2
W(Si) — ?
Розв'язування: Mr(Si02) = 28 + 16 • 2 = 60;
W(Si) = 28/60 = 0,47, або 47%. 
Відповідь. W(Si) = 47 %.
Приклад 2. Яку масу фосфору можна дістати з фосфор (V) оксиду масою 10 т, якщо масова частка Фосфору в ньому 0,44.
Дано:
m(Р205) = 10 т 
W(P) = 0,44
m(Р) — ?
Розв'язування: 

1 т Р205 містить  
1 т • 0,44 = 0,44 т Р;                                                                                                                                      

10 т Р205 містить
0,44 • 10 = 4,4 т Р.
Відповідь. m(Р) = 4,4 т.
Хімічні властивості речовин виявляються під час перебігу хімічних реакцій. Хімічні реакції, що відбуваються між речовинами, виражають за допомогою хімічних рівнянь. Вони складаються на підставі закону збереження маси речовин, суть якого полягає в тім, що маса речовин, які вступили в реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися внаслідок реакції.
• Напишіть рівняння хімічних реакцій за поданими схемами:
Н20 → Н2 + 02
КМn04 → К2Мn04 + Мn02 + 02
Мg + 02 → МgО 
Fe + 02 Fe304 
Аl + Сl2 → АlСl3 
Р + 02 → Р205
• До якого типу хімічних реакцій належать дані приклади? Які ще типи хімічних реакцій ви знаєте і за якими ознаками їх розрізняють?
IV. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Повторити основні хімічні поняття

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
2657
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку