24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок "Основа речення. Зв'язок слів у реченні"

Про матеріал

Урок "Основа речення. Зв'язок слів у реченні" має на меті закріпити вміння учнів визначати основу речення та встановлювати зв'язки між словами в реченні;

розвивати вміння поширювати речення словами і словосполученнями, складати речення за поданими схемами; збагачувати словниковий запас учнів;

виховувати культуру писемного мовлення.

Перегляд файлу

Урок  2.

Тема.  Основа речення. Зв'язок слів у реченні  (Слайд 1)

Мета:  закріпити  вміння  учнів  визначати  основу  речення  та  встановлювати зв’язки  між  словами  в  реченні;

розвивати  вміння  поширювати  речення  словами  і  словосполученнями, складати  речення  за  поданими  схемами; збагачувати  словниковий  запас учнів;

виховувати  культуру  писемного  мовлення.

Тип  уроку:  урок  застосування  знань, умінь і навичок  учнів.

Комплексне  використання  методів  (за  класифікацією Бабанського):

 • словесні:  розповідь,  бесіда;
 • наочні: ілюстрації,  демонстрації;
 • практичні:  вправи;
 • аналітичні,  синтетичні;
 • частково – пошукові,  дослідницькі;
 • навчальна  робота  під  керівництвом  учителя:  самостійна  робота,  робота  з  книгою,  письмова  робота;
 • пізнавальні  ігри,  створення  ситуацій  зацікавленості,  створення  ситуацій  апперцепції (опори  на  життєвий  досвід);
 • переконання  в  значущості  навчання,  висунення  вимог,  заохочення  успіху  в  навчанні;
 • індивідуальне  опитування,  фронтальне  опитування.

Список  літературних  джерел

1.Навчальна програма (Оновлені навчальні програми для початкової школи (1-4 класи) затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 4 серпня 2016 року.) 

Наказ  МОН  України  від  05.08.2016 № 948  "Про  затвердження  змін       до  навчальних  програм  загальноосвітніх  навчальних  закладів"

 1.               Українська  мова:  підруч.  для  4  кл.  загальноосвіт.  навч.  закл. /           М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко / за ред. М. С. Вашуленка. -  К. : Видавничий дім "Освіта", 2015. – 192 с. : іл.
 2.               Українська  мова. 4 клас. І семестр (за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко). – Х. : Вид. група "Основа", 2015. – 158, (2) с. – (Серія "Початкова школа. Мій конспект").
 3.               Ісаєнко О.В.,  Басова С.В.,  Чамата Н.М.,  Москаленко Л.М.  Словникові  слова.  4 клас. – Х.: Країна  мрій,  2006. – 64с.

5. www.teacher.at.ua

Обладнання:  підручник, таблиця "Речення", індивідуальні картки, картки для  групової  роботи,  презентація,  проектор.

Структура уроку

І. Організація  класу (1 хв).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності  (2хв).

III. Повідомлення теми і мети уроку  (1 хв).

ІV. Актуалізація опорних знань учнів (10 хв).

V. Фізкультхвилинка (2 хв).

VІ. Застосування знань, умінь і навичок учнів  (18 хв).

VІI. Підсумок уроку  (3 хв).

VІII. Домашнє завдання  (2 хв).

ІХ. Оцінювання  (1 хв).

Перебіг  уроку

І. Організація  класу    (Слайд 2)

Ось  дзвінок  сигнал  подав –

До  роботи  час  настав.

Ось  і  ми  часу  не  гаймо

І  урок  свій  починаймо.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 «Мозковий штурм»

Як ще називають підмет і присудок в реченні? (Після висловлювань учнів з’являється  таблиця   (Слайд 3)       

 • Як  визначити  основу  речення?

III. Повідомлення теми і мети уроку

 •            Сьогодні  ми  продовжимо  вивчати  та  поглиблювати  знання  з  теми «Речення».   Будемо  визначати  граматичну  основу  речення,   поширювати  речення  за  допомогою  другорядних  членів речення,  складати  речення  за  поданими  схемами,   встановлювати  зв’язки  між  словами  в  реченні.

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Перевірка  домашнього  завдання
 • Зачитайте,  які  спонукальні  речення  ви  виписали  з  тексту  вправи.
 • Які  вони  за  інтонацією?
 • Прочитати  речення ,  що  ви  виписали  з  художньої  літератури.  Дати  їм  характеристику.

Один  учень  записує  звукову  модель  виділеного  слова  на  дошці.  Решта  обмінюються  зошитами  та  виконують  взаємоперевірку  виконаного  завдання.

 1. Асоціативний кущ «Батьківщина»

Учні  кажуть  асоціації,  учитель  записує  слова  на  дошці: любов,  мама, сім’я, дім, Україна  і  т.д.

     3. Каліграфічна  хвилинка

Бб бб ба ть ків щи на батьківщина

— Прочитайте і запишіть каліграфічно.

— Складіть з  поданим  словом  речення,  різні  за  метою  висловлювання  та інтонацією. Підкресліть  граматичну  основу  речення.

4. Фронтальне опитування. Бесіда за таблицею "Члени  речення"

(Слайд 4)

— З  чого  складається  наше  мовлення? (З речень)

— З  чого  складаються  речення?  (Зі  слів)

— Що  є  граматичною   основою  речення?

 •               Що  таке  підмет?
 •               Що  таке  присудок?

— Які члени  речення,  крім  головних,  ви  знаєте? (Другорядні члени речення)

5. Робота з індивідуальними картками   (Додаток  5)

V. Фізкультхвилинка   (Слайд 5)

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться.

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте.

І за парти тихо сядьте.

VІ. Застосування  знань,  умінь  і  навичок  учнів

1. Колективна  робота.  Вправа 54  (Слайд 6)

- Прочитати  текст.  Дібрати  заголовок.

- Списати.  У  виділених  реченнях  підкреслити  головні  члени.  Пояснити,  як  ви  їх  визначаєте.  (Перевірка  роботи.  Слайд 6)

- Встановити  зв'язок  слів  у  третьому  реченні.  Побудувати  його  схему. (Перевірка  роботи.  Слайд 7)

2. Робота в парах.  Вправа  55  (Слайд 8)

- Прочитати  текст.  Дібрати  заголовок.

- Виписати  з  кожного  речення  головні  члени.  (Перевірка  роботи. Слайд 8)

- Виписати  словосполучення    іменник+прикметник.  Усно  поставити  питання.  (Перевірка  роботи.  Слайд 9)

3. Гра «Розсипанка»    (Слайд 10)

— З  поданих  слів  складіть  речення.

Земля, випливати, з-за, край, сонце.

Хмари, від, проміння, сонячний, спалахнути.

Мороз, ранок, дихає.

— Підкресліть  словосполучення,  в  яких  слова  зв’язані  між  собою  за допомогою  закінчень.

Міркуйте так. У  словосполученні   сонячного проміння  слова  зв’язані  за допомогою закінчення -ого.

— Яке зі складених  речень  відповідає  схемі?   _____   _____     .

 1.               Робота  в  різнорівневих  групах    (Слайд 11)
 • Завдання  для  груп .  (Додаток  6)

VI. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на уроці?

— Під час виконання яких завдань зазнали труднощів?

— З якою метою ми поширюємо речення словами і словосполученнями?

VII. Домашнє завдання  (Слайд 12)

Вправа  57.

VIIІ. Оцінювання  (Слайд 13)

 

docx
Додано
4 липня 2018
Переглядів
5697
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку