Урок "Основи теорії дизайну. Стиль та композиція в дизайні"

Про матеріал
Розробка уроку з інформатики 11 клас на тему "Основи теорії дизайну. Стиль та композиція в дизайні". Вибірковий модуль "Графічний дизайн".
Перегляд файлу

ЛИМАНСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ

НА ТЕМУ:

«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДИЗАЙНУ. СТИЛЬ ТА КОМПОЗИЦІЯ В ДИЗАЙНІ»

 

 

Підготувала:

викладач інформатики

Олена Дандурішвілі

 

 

 

 

 

 

м. Лиман, 2023

 

Тема: Основи теорії дизайну. Стиль та композиція в дизайні

Мета: ознайомити учнів з поняття «дизайн», розглянути основні елементи дизайну, виділити його напрямки, ознайомити учнів з основними тенденціями у графічному дизайні; розвивати творче продуктивне мислення, увагу, спостережливість, формувати естетичний смак, сприяти інтересу до прекрасного; виховувати інтерес до інформатики, повагу до оточуючих, їх думки, самостійність.

Очікувані результати:

 1. Учень знає і пояснює поняття «дизайн», «дизайнер».
 2. Учень розрізняє елементи і напрямки дизайну.
 3. Здобувач освіти обізнаний в основних тенденціях у графічному дизайні.
 4. Учень наводить приклади використання дизайну.
 5. Учень усвідомлює важливість засобів графічного дизайну у сучасному суспільстві.

Ключові компетентності:

 • спілкування рідною мовою: уміння формулювати запитання та дискутувати; уміння оперувати термінами і поняттями з основ графічного дизайну;
 • спілкування іноземними мовами: уміння використовувати іноземні джерела інформації;
 • уміння вчитися: навички конструювати власну освітню траєкторію;
 • ініціативність і підприємливість: уміння брати відповідальність за результат роботи на уроці.

Тип уроку: комбінований

Форма уроку: нестандартний урок

Обладнання: комп’ютери з доступом в мережу Інтернет, інтерактивна дошка.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

Створення атмосфери психологічного комфорту.

ІІ. Повідомлення теми. Організація спільного з учнями формулювання мети й завдань уроку

Тема нашого уроку «Основи теорії дизайну. Стиль та композиція в дизайні».

Яка мета і завдання нашого уроку, на вашу думку? (відповіді учнів)

З якими основними поняттями теми ми сьогодні ознайомимося? (відповіді учнів)

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Дизайн — це сучасне поняття, яке широко вживається у всіх сферах життя. Досить модною професією є й дизайнер. Щоб вироби були естетично досконалі, приваблювали нас своєю формою і вишуканістю, дизайнер має докласти чимало зусиль для того, щоб вони були красивими.

Кожному з нас необхідно володіти загальними поняттями про художнє конструювання, уміннями будувати своє життя за законами краси. Тому важливо не тільки знати основні принципи дизайну, а й уміти виготовляти об'єкти праці за законами дизайну.

І, перед тим як перейти до вивчення нової теми, хочу зачитати вислів, який яскраво і точно демонструє сьогоднішню тему: дизайн - це те, де наука та мистецтво досягають точки рівноваги.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрації презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Слово «Дизайн» італійського походження від «Disegno». Що означає кілька понять: задум, план, намір, мета, креслення, ескіз, начерк, малюнок, візерунок, модель, шаблон, схема, композиція.

Дизайн — це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проєктування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних.

Дизайнер — це фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище.

Завдання дизайну — формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини.

Композицією називають будь-який твір мистецтва, незалежно від його виду: архітектура, музика чи живопис.

Крім того, під композицією розуміємо творчий процес (компонування) — побудову художнього твору, об'єднання його частин в єдине ціле.

Композиція — це також наука, теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми компонування та структурного аналізу виробу.

У художньому конструюванні існують три види композиції:

Закон масштабу

Серед об'єктів художнього конструювання трапляється чимало предметів, які мають однакову форму, але різні розміри, що викликано певними функціональними вимогами.

Закон пропорційності

Закон пропорційності передбачає інтуїтивну або свідому організацію прийомів площинного та об'ємно-просторового формотворення на основі кратних і простих спів розмірних величин.

Закон контрасту

Поняття контраст означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей предмета, стану, дії тощо. Закон контрасту в композиції об'єктів художнього конструювання має дещо іншу дію, ніж у природі або суспільній свідомості.

Композиційні прийоми

На відміну від законів композиційні прийоми належать до категорій, що відіграють важливу роль у розробці конструктивних ідей тектонічної структури та посиленні пластичної й емоційної виразності композиції виробу.

Ритм — властивість, що характерна для багатьох явищ природи. Як відображення закономірностей реального світу, ритм увійшов у всі види мистецтва, став одним із необхідних засобів організації художньої форми.

Симетрія як композиційний прийом — це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів. Принцип симетрії зустрічається у природі (наприклад, кристали, листочки, квіти, метелики, птахи, тіло людини тощо). Симетрія вносить у об'єкти художнього конструювання порядок, закінченість, цілісність.

Асиметрія — виражає невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю «індивідуальна», тоді як в основі симетрії закладена певна типологічна спільність.

Динаміка і її протилежність статика (урівноваженість) діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу.

Фактура, формування поверхні твору.

Текстура — природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу. Вона буває простою і складною, вигадливою і навіть примхливою. Малюнок текстури буває дрібний і великий, слабо і чітко виражений.

Графічність — позитивна якість композиції, яка своїми елементами і трактуванням нагадує графіку або має з нею спільні засоби виразності: лінії, крапки, плями, силуети.

Тренди дизайну 2023 р

 1. Назад у 90-ті.
 2. 3-D моделі.
 3. Малюнки та ботаніка.
 4. Класичний «мінімалізм»
 5. Бруталізм як анти-дизайн

 

 V. Закріплення отриманих знань

А зараз ми з вами переходимо до найцікавішої частини нашого уроку. Ми з вами зустрінемося з новачками-дизайнерами. Декілька учнів отримали випереджальне завдання самостійно вивчити сучасні тренди у дизайні і створити власні дизайн-проекти за напрямками: ландшафтний дизайн, графічний дизайн, дизайн іміджу, дизайн інтер’єру. Кожний напрямок представлять три дизайнери.

Перший напрямок – це ландшафтний дизайн. Давайте спочатку розберемось що  таке ландшафтний дизайн.

Ландшафтний дизайн – це проектування та озеленення, впорядкування територій, парків, скверів, садів, присадибних ділянок, створення штучних водойм, фонтанів тощо.

Завдання для ландшафтних дизайнерів було таким: створити дизайн-проект облагородження приучилищної території. Дизайнери можуть користуватися різними графічними редакторами, малюнками від руки або комбіновано.

Виступ трьох дизайнерів (по 2 хв) і обговорення з аудиторією їх проектів. Аналіз помилок, обрання варіанту проекту шляхом онлайн голосування.

Другий напрямок – графічний дизайн. Графічний дизайн – це поліграфічні друковані вироби, товарні знаки, листівки, тощо.

Завдання для графічних дизайнерів: створити дизайн-проект рекламного буклету, в якому представлена вся інформація про наше училище і професії, які є в нашому учбовому закладі. Дизайнери можуть користуватися різними графічними редакторами, малюнками від руки або комбіновано.

Виступ трьох дизайнерів (по 2 хв) і обговорення з аудиторією їх проектів. Аналіз помилок, обрання варіанту проекту шляхом онлайн голосування.

Третій напрямок – дизайн іміджу. Дизайн іміджу – це дизайн одягу, взуття, зачісок, аксесуарів тощо.

Завдання для дизайнерів було наступним: створити іміджевий вигляд (форма, взуття, аксесуари) для учнів (дівчат і хлопців) нашого училища. Дизайнери можуть користуватися різними графічними редакторами, малюнками від руки або комбіновано.

Виступ трьох дизайнерів (по 2 хв) і обговорення з аудиторією їх проектів. Аналіз помилок, обрання варіанту проекту шляхом онлайн голосування.

Четвертий напрямок – дизайн інтер’єру. Дизайн інтер’єру – це мистецтво проектування квартир, будинків, кімнат та інших жилих та не жилих приміщень, а також архітектурне й художнє оздоблення внутрішньої частини будинку, що забезпечує комфорт людини та визначає функціональне призначення приміщення. 

Завдання для дизайнерів: створити дизайн-проект холу (приміщення при вході в училище) для нашого закладу освіти. Дизайнери можуть користуватися різними графічними редакторами, малюнками від руки або комбіновано.

Виступ трьох дизайнерів (по 2 хв) і обговорення з аудиторією їх проектів. Аналіз помилок, обрання варіанту проекту шляхом онлайн голосування.

VI. Закріплення практичних умінь і навичок

А зараз кожен відчує себе творцем, я пропаную вам створити власну картину для кімнати. Як казав герой одного американського серіалу: «Зробіть свій дизайн простим, але видатним».

Практичне завдання

Враховуючі знання, отримані сьогодні на уроці, використовуючи сучасні тренди в дизайні, складіть контрастну композицію із геометричних фігур засобами будь-якого графічного редактора або офісних додатків.

Викладач демонструє приклади картин (Додаток)

VIІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Сьогодні ми переконались з вами, що дизайн, як сучасне мистецтво художнього конструювання, дозволяє додати у життя більше кольорів та змінити емоційний стан з пригніченого на беззаперечну надію кращого майбутнього.

Пропаную описати ваше враження від уроку за допомогою онлайн дошки Linoit.

VIІI. Домашнє завдання

 • Опрацювати теоретичний матеріал з теми уроку
 • Доопрацювати практичне завдання «Композиція з геометричних фігур» (за необхідності)

IX. Оцінювання роботи учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытка из геометрических фигур - 59 фото          Геометрические картины для интерьера - 76 фото

Жудожники по жанру: Абстракция - WikiArt.org   Геометрическая абстракция – плоские и объемные фигуры в живописи

Walldeco: фотообои, картины на холсте    Геометрия и искусство (реферативная работа) - математика, прочее

 

 

 

Тренди дизайну 2023 року

1. Назад у 90-ті
Як кажуть, мода циклічна, тому назарі епоха 90 набуває актуальності. Цей стиль є чимось рідним та давно відомим. Ретро являється чимось яскравим, різнобарним, тому будуть актуальні саме дифамінові кольори. Вони мають змогу притягувати увагу, створювати запальний настрій. Стиль охоплює собою ретро шрифти, тобто зараз самий час погратися з типографікою.
Згадуючи старі мультфільми з космісмічною темою, можна проникнути у цей світ неону, трошки кіберпанку та футуристики.

Image description          Image description

2. 3D-моделі
Вже багато часу на ринку трендів посідає перші місця 3D дизайн. Цей стиль багатовирімний. Його можна поєднувати майже зі всіма іншими. Такі елементи в дизайні є дійсно заворожуючими. Моушн дизайн набирає обертів, слідкуючи за ним, він стає все краще.
3D дизайн дуже цікава галузь для вивчення та створення чогось особливого. Також хочу зазначити, що вивчення нового, розширить знання та актуальність як спеціаліста.
Цей стиль, як на мене більш всього поєднується з немешн актуальним у цьому році "кислотним" напрямком. Комбінація цих двох виглядає дуже пекучим тандемом. Кислотний напрямок є чимось незвичним та цікавим у своєму поєднанні палітри.

Image description           Image description

3. Малюнки та ботаніка
Популярним джерелом натхнення для створення різних дизайнів є природа. Якщо потрібні свіжі ідеї, достатньо подивитися на те, що вже створили за нас. Поєднання кольорів, недосконалість ліній та текстура - це неймовірно. Цей стиль не про геометричну точність, яка часто нав'язується редакторами.
Роботи у цьому стилі придають натуальності, живості та яскравих емоцій. Це чудова нагода, створити унікальні візерунки, картинки та паттерни для проєктів. Доречне поєднання до цього стилю є ризографія, яка дуже схожа мотивами. Зерно, крапки та яскаві кольори є невід'ємною частиною ризографії.
На мою думку ботаніка буде імпонувати для еко-проєктів, особливо використовуючи разнобірвні кольори задля привернення уваги, яка є важлива до цієї теми.

Image description         Image description

4. "Класичний" мінімалізм
Завжди в моді, при будь-якій погоді. Цей всім відомий стиль, залишається базовим у світі дизайну. Мені здається, він ніколи не втратить актуальності.
Тут все просто, у відсутності візуального та функціонального навантаження для користувачів, зручний у використанні. Прості, неброські кольори, базові шрифти. Мінімалізм має блискуче поєдання з великою кількістю вільного простору у дизайні. Найкраще вього у цьому стилі дотримуватися єдиного тону.
Також вважаю, що до мінімалізму в цьому році потрібно додати незвичайні шрифти , наприклад з засічками, щоб додати невеличкий елемент притягання та унікальності.

Image description                  Image description

5. Бруталізм як анти-дизайн
Брутал-можна описати такими словами: грубий, незвичайний, сміливий, спотворений, промисловий, провокаційній.
В цьому стилі дійно є смілисть. В використанні не порібно прив'язуватись до рамок, навпаки, використувати можливості для створення чогось нового та неординарного.
Бруталізм стане у нагоді в використанні як яскравих, так і "сірих" дизайнів. Тому дає змогу не обмежувати себе у чомусь.
Анти-дизайн, сама назва кричить за себе. Але не варто плутати ці стилі. Вони дуже схожі між собою, але є велика різниця в тому, що анти-дизайн більше за "потворність", а бруталізм більш до краси та гармонії поєднання.
Мінусом бруталу є те, що цільова аудиторія може зрозуміти цей дизайн та він підходить не для всіх ніш.

Image description           Image description

docx
Додано
22 жовтня 2023
Переглядів
1125
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку