Урок."Основні елементи плетіння гачком та їх умовне позначення"

Про матеріал

Мета: ознайомлення учнів з основними елементами плетіння гачком та їх умовним по­значенням; формування вмінь виконувати напівстовпчик та стовпчик без накиду; розвиток наочно-образного мислення, координації і точності рухів рук; виховання працездатності й наполегливості під час виконання роботи.

Перегляд файлу

Основні елементи плетіння гачком та їх умовне позначення

 

Мета: ознайомлення учнів з основними елементами плетіння гачком та їх умовним по­значенням; формування вмінь виконувати напівстовпчик та стовпчик без накиду; розвиток наочно-образного мислення, координації і точності рухів рук; виховання працездатності й наполегливості під час виконання роботи.

 

Завдання для учнів:

   називати основні елементи плетіння гачком та їх умовні позначення;

   учитися плести напівстовпчики та стовпчики без накиду.

 

Методи: рефлексія, вправа «Незакінчені речення», пояснення, демонстрація, робота з підруч­ником, спостереження, «Мікрофон».

 

Інструменти та матеріали: гачки для плетіння різних розмірів, нитки, ножиці.

Наочні посібники, ТЗН і додаткові матеріали: натуральні плетені зразки напівстовпчика та стовпчика без накиду, динамічна таблиця «Основні елементи плетіння гачком», опорні картки, підручник (Трудове навчання. Обслуговуючі види праці : підруч. для 6 кл. загально-осв. навч. закл. / Л. І. Денисенко, О. П. Гнеденко, Н. А. Калініченко, А. І. Романчук, М. П. Туров. — К. : Педагогічна думка, 2006).

 

Міжпредметні зв'язки: математика.

Тип заняття:  формування вмінь і навичок.

 

Структура уроку:

І.    Організаційний момент

II.   Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

ІII.   Мотивація навчальної діяльності

IV.   Вивчення теоретичного матеріалу

V.   Практична робота

VI. Підбиття підсумків заняття

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

I.    Організаційний момент

Привітання, перевірка присутніх та готовності учнів і майстер­ні до заняття.

Створення позитивного емоційного настрою учнів.

Учитель. Діти, я рада бачити всіх вас на сьогоднішньому за­нятті, яке мені хотілося б розпочати з такого повідомлення: «Колі­брі за 1 секунду робить 200 змахів крилами», а це, повірте, неабияка працездатність. Тож я бажаю і вам такої самої працездатності, ста­ранності та наполегливості впродовж усього сьогоднішнього заняття!

II.   Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Рефлексія (техніка «Запитальний ряд»)

  Над якою темою, діти, ви працювали на попередньому занятті?

  Що нового дізналися під час вивчення цієї теми?

  Як ви вважаєте, для чого вам потрібні знання, отримані на по­передньому занятті?

Вправа «Незакінчені речення»

(Учитель заздалегідь пише на дошці незакінчені речення, які пропонує учням зачитати та продовжити.)

  Гачки бувають: дерев'яні, металеві...

  Загострений кінець гачка називається...

  Під час плетіння гачок слід тримати...

  Ряд повітряних петель це...

III.  Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Діти, на сьогоднішньому занятті ми продовжимо опановувати майстерність роботи з гачком. Упродовж заняття ви • кшайомитесь із прийомами плетіння таких основних елементів, нк півстовпчик та стовпчик без накиду, а також дізнаєтесь, якими умовними позначеннями можна записати ці елементи. Отже, тема і іншого заняття «Основні елементи плетіння гачком та їх умовне позначення». Виходячи з назви нашої теми, які завдання, на вашу думку, нам необхідно буде виконати? (Учні називають завдання, які вчитель швидко записує на дошці.) Надалі, коли ви працюватимете над створенням візерунків чи виробів, вам стануть у пригоді знання, отримані на сьогоднішньому занятті. Тож якщо ви будете уважними, старанними й наполегливими, то будь-яка робота буде вам під силу!

IV.  Вивчення теоретичного матеріалу

Учитель. Діти, зверніть увагу на динамічну таблицю «Осно-пні елементи плетіння гачком». На ній є лише один елемент пле­тіння, який ми вивчили на минулому занятті. Це повітряна пет­ля. А сьогодні нам потрібно продовжити заповнювати цю таблицю. Вам уже відомо, що робота над виготовленням будь-якого виробу починається з плетіння ланцюжка, який складається з повітряних нетель. Але, щоб розпочати повноцінну роботу, потрібно знати ще й інші елементи, без яких плетіння неможливе. Окрім повітряної петлі, до основних елементів належать півстовпчик, або глуха пет­ля, та стовпчик без накиду.        

(Вставляє картки з назвами цих еле­ментів у динамічну таблицю.) Для позначення цих елементів на схемах використовують такі умовні позначення:

   повітряна петля (петля підйому);

   півстовпчик;

глуха петля;

+   стовпчик без накиду.

(Вставляє картки з умовними позначеннями в динамічну та­блицю.) Ці позначки використовують для схематичного запису ві­зерунків, яким дуже зручно користуватися під час плетіння. (Про­сить учнів записати умовні позначення в зошит та приготувати все необхідне для виконання практичної роботи.)

V.   Практична робота

Учитель. Перш ніж розпочати практичну роботу, пригадаймо ті попередження, які ви записували в зошит на минулому занятті. Ці попередження інакше називаються правилами бозпочної праці під час плетіння гачком. (Повторення учнями правим.) Л топор від­крийте підручники на с 103 і прочитайте ті правила, яких немає у ваших зошитах. Після повторення правил учитель пропонує дітям розглянути опорні картки (див. додаток А), що знаходяться в них на партах, та натуральні зразки узорів, сплетених півстовпчиком та стовпчиком без накиду.

Учитель пояснює, демонструє та коментує технологію їх утво­рення. Для оптимізації навчального процесу доцільніше було б про­демонструвати учням відеоролик з технологією плетіння основних елементів. Зазначений метод покращує й унаочнює сприйняття но­вого матеріалу.

Учні розпочинають самостійне виконання завдання (плетіння півстовпчиків та стовпчиків без накиду), учитель забезпечує їх без­перервну роботу, проводить поточне індивідуальне або групове ін­структування.

Проведення хвилинки відпочинку (руханки)

(Рухи діти повинні виконувати, сидячи за партами.)

Треба, діти, нам хвилинку приділити відпочинку:

Простягніть вперед ви ніжки, потягніться, наче кішка,

Помахайте головою, мов не згодні ви зі мною.

Вправо, вліво поверніться, до сусіда посміхніться.

Від роботи відпочили? Знов приймаємось за діло!

Учні продовжують самостійне виконання завдання, учитель за­безпечує їх безперервну роботу, проводить поточне індивідуальне або групове інструктування. Після завершення приймає виконану роботу, оцінює її, звертає увагу на її якість, демонструє найкращі зразки, а потім представляє вироби з дефектами (за потреби), пояс­нюючи причини їх виникнення та способи усунення.

VI. Підбиття підсумків заняття

Учитель. Діти, уявіть собі, що до вас підходить журналіст і запитує, що цікавого відбулося впродовж заняття. Що б ви йому відповіли? (Дає учням іграшковий мікрофон, вони відповідають на поставлене запитання, передаючи його одне одному.)

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника на с.  107   108 (завдан­ня 1-4).

  1.  Вивчити розглянуті на занятті умовні позначення основних елементів плетіння  

 гачком.

  1.  За допомогою додаткових джерел інформації учням пропону­ється знайти два різні  

 зразки плетених виробів та стисло описа­ти, чим саме вони стали привабливими 

 для них.

 

 

Додаток А

Опорна картка № 2

Пров'язування напівстовпчика

 

docx
Додано
11 грудня 2018
Переглядів
485
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку