2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Урок"Північно -Східний економічний район"

Про матеріал

Навчити учнів економіко-географічним знанням, прив'язувати їх до географічної території Північно-Східного економічного району, формувати вміння просторового мислення та господарського аналізу. Розвивати логічне мислення та виховувати національну свідомість

Перегляд файлу

Північно-Східний економічний район

 

   Мета: навчити учнів економіко-географічним знанням, прив'язувати їх до географічної території Північно-Східного економічного району, формувати вміння просторового мислення та господарського аналізу. Розвивати логічне мислення та виховувати національну свідомість.

   Унаочнення: Економічна карта України, атласи.

   Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

 

Структура уроку

 

 1. Організаційний момент – 1 хв.
 2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів – 13 хв.
 3. Вивчення нового матеріалу -25хв.
 4. Закріплення нових знань і вмінь учнів – 4 хв.
 5. Підсумок уроку – 2 хв.

 

Девіз уроку:   « Рідний краю! Чи забуду

                           Я святі слова оці.

                            Ні, тебе кохати буду

                            І в терновому вінці»  П. Грабовський

 

Хід уроку

 

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація знань

      1.Що таке економічний район, спеціалізація?

2. Скільки економічних районів виділяється на Україні? (покажіть на карті)

      3. Яке практичне значення має економічне районування?

      4. В який економічний район входить Сумська область?

                  5.Перевірка  географічної номенклатури з теми: « Внутрішні  води України»

                  6. Розвязування задачі до ДПА.

 

 

Вивчення нової теми

План

 

          1. Склад району та Е ГП.

          2. Природні умови і ресурси

          3. Населення і трудові ресурси

          4. Господарство:

    А) промисловість;

    Б) с/г;

    В) транспорт.

         5. Промислові вузли, центри.

         6  Проблеми та перспективи району.

 

 

1. Склад і ЕГП  

 

 S – 84 тис. км2    14 %. Населення – 5,5 млн. чол. 

3 області: Сумська, Харківська, Полтавська.

На Пн. – Білорусь; На Пд. – Донецький, Придніпровський, Центральний райони; На Зах. – Столичний; на Сх. – Росія. 

Висновок: зручне ЕГП, що визначається сусідством з розвинутими Донецьким, Придніпровським, Столичним районами та Росією.

 

2. Природні умови і ресурси

 

Природні умови

                                                                                                                                                               

           Рельєф                                             Клімат                                   Природні зони

Полтавська рівнина,                         Помірно-контине-                 Полісся, Лісостеп, Степ

Середньо-Руська                                       стальний

височина, Придніпровська

низовина

 

Природні ресурси – різноманітні

 

 

 

       корисні копалини                       водні                                                           земельні

 

 

 

нафта, газ                         залізні руди          1). Річки (ліві притоки Дніпра)               › S займають

Дніпровсько-                   ▲–Кременчук       Сів. Донець з Осколом                              чорноземи

Донецька н/г                                                  2). Мін. Води ( Миргород,

Провінція;                      будматеріали,         Березівка)                                                  лісові

Сумська обл.                   кам'яна сіль,                                                                             

(Роменський і               фосфорити                                                                        Пн. Сумської обл.

Охтирський райони)                                                                                                        (мішані)

 

 

Висновок: Природні умови і природні ресурси сприятливі для розвитку господарства.

 

 

          3. Населення і трудові ресурси.

 

 

Природний приріст                    Розміщення        великі міста: Харків – 1,5 млн. чол.

                                                          Густота                                   Полтава – 318 тис. чол.                          

Від'ємний в усіх областях     середня      найбільша                     Суми – 290 тис. чол.

(› в сільській місцевості)     65  чол/км2       у містах             високий рівень урбанізації

                                                                  (Харків –                         ~ 70% - міське

  Депопуляція!                                            93 чол/км2)                            населення

 

          Висновок: Складна демографічна ситуація зумовила проблеми з ТП: знизилась частка молоді і зросла – пенсіонерів.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Господарство – інстріально-аграрна спеціалізація.

     А).  Промисловість – головна галузь господарства.  

           ГАЛУЗЬ               

       ПРОДУКЦІЯ

         ЦЕНТРИ

   Машинобудування

  - турбіни, е/двигуни, трансформатори, тракт., велосипеди, літаки.

-насоси, е/мікроскопи, компресори.

- е/технічне обладнання

м. Харків

 

 

м. Суми

 

м. Полтава, Харків

         Хімічна 

 • мін. добрива, фарби

 - хім. реактиви, плівка

- фармацевтичні вироби 

 м. Суми

м. Шостка

м. Харків, Лубни

       Буд. матеріалів  

цемент, ЗБК, черепиця, буд. кераміка

Балаклея(Харківська обл.), Кременчук, Полтава, Ромни

              Легка

текстильна, хутрова, взуттєва

Харків, Полтава, Суми, Ромни

         Харчова

Цукрова, олійна, молочна і м'ясна

Суми, Лохвиця, Полтава, Лубни, Харків.

             ПЕК

Нафтопереробна

ТЕС

ГЕС

м. Кременчук

Зміївська(Харківська обл.)

м. Кременчук

Найбільший розвиток мають галузі: хімічна, машинна, харчова.

Сумська область

1). Паливно-енергетична промисловість

 

Нафтогазова ( Охтирський і Роменський райони)                          електроенергетика                                                                                             1. ТЕС – м. Суми, Охтирка, Шостка

        Качанівський н/п завод                                            2. ГЕС – 4 на р. Псел

                                                                                       3. із Зміївської ТЕС ( Харківська обл.)

                                                                                       4. із Курської АЕС ( Росія)

2). Машинобудування і металообробка.

  - насоси для АЕС і цукрової п-ті – « Насосенергомаш»

              - обладнання для нафтової і газової продукції – ВАТ ім. Фрунзе (насоси, компресори)

  - електронні мікроскопи – ВАТ  «Селмі»

3). Хімічна

              - мін. добрива, сірчану кислоту, двоокис титану – ВАТ «Хімпром»

              - фотоматеріали, хім. Реактиви, піротехнічні вироби –  м. Шостка

4). Легка

  - швейна – Суми, Ромни, Охтирка

  - взуттєва – Ромни, Суми, Охтирка

  - Кролевецька фабрика художнього ткацтва

              - первинна обробка льону – Кролевець, Ямпіль

5). Харчова:

   - цукрова

   - молочна – Глухів, Ромни, Суми, Шостка

   - м'ясна – Суми, Конотоп

   -  кондитерська – Тростянець

Б) Сільське господарство – 78% с/г угіддя, 80- рілля, значні природні пасовища

 

       рослинництво                                    тваринництво

- зернові(озима пшениця)                   - скотарство

- технічні(цукрові буряки,                  - свинарство

           соняшник)                                 - вівчарство

  картопля, овочі                                  - бджільництво

Сумська область

      1). Рослинництво – 84% - с/г угіддя – в т.ч. 62% - орні землі,

    - зернові: оз. пшениця, оз. жито, ячмінь, овес, кукурудза;

    - круп'яні: гречка, просо;

    - бобові: горох, квасоля, вика, соя;

    - технічні: цукрові буряки, соняшник, льон-довгунець;

    - овочівництво, картоплярство.

      2). Тваринництво:

     - м'ясо-молочне і молочне скотарство;

     - свинарство;

     - птахівництво;

     - вівчарство, кролівництво, бджільництво.

 

В) Транспорт – має велике значення.

 

внутрішні перевезення                                          зовнішні перевезення

 

автомобільний                 залізничний ( вузли: Харків,                         трубопровідний 

                                  Конотоп, Лозова, Полтава)    - нафта із Самари до Кременчука

 транзитні магістралі                  - місцеві ( газ від Шебелинки,

з'єднують з Росією, Білоруссю,                                               Качанівка)

Польщею.

 

           5. Промислові вузли, центри.

 

           6. Проблеми району та  перспективи  розвитку.     

 

Економічні                                 соціальні                             екологічні

 

- застарілі технологічні             - ускладнення                  - збереження і підвищення

  процеси на підприємствах       демографічної                     родючості ґрунтів

- територіальна                         ситуації                             - забезпечення південної

нерівномірність розвитку         - закріплення кадрів           частини р-ну водними

                                                             на селі                             ресурсами

1.Модернізація застарілого

     устаткування і техно-         1.Матеріальне за без-        1.Збереження родючості

    логій                                        печення сімей, що              чорноземів

                                                     мають дітей                      2. Раціональне використання

                                            2. Покращення соціальних         водних ресурсів

                                                     умов на селі

 

  IV.  Закріплення  

 1.    Які особливості ГП найбільш сприятливі для розвитку господарства?
 2.    Якими природними ресурсами найкраще забезпечений район?
 3.    Для яких галузей промисловості склалися найкращі умови в районі ?
 4.    М.Суми наприкінці XX ст. стало виробляти обладнання для нафтової і газової промисловості. Наскільки, на вашу думку, виправдала така спеціалізація? Які це створює можливості для виходу Сумської області на ринок ближнього і дальнього зарубіжжя.
 5.    Від чого залежить с/г спеціалізація району?
 6.    Які проблеми стоять сьогодні перед районом і чи є шляхи їх розв'язання?
 7.    Уявіть себе перспективним підприємцем – яку б галузь промисловості ви обрали для своєї діяльності і чому?

 

 1.          Підсумок уроку. Домашнє завдання,пар.№45.
doc
Додано
29 червня 2018
Переглядів
392
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку