7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Урок з української мови "Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності"

Про матеріал

Конспект уроку з української мови, 10 клас

Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності

Перегляд файлу

Тема: Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності

Мета:  з’ясувати  основні  випадки   чергування   у – в, і – й; удосконалювати навички правильної вимови звуків української мови; розвивати навички правильного вживання у – в, і – й в усній та писемній мові; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Фонетика: фонетична характеристика голосних і приголосних звуків.

Лексикологія: ознайомлення з фразеологічним складом української мови.

Синтаксис: речення.

Тип уроку: урок  формування практичних умінь і навичок

Обладнання: таблиця, підручник,

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Вітаю учнів. Перевірка присутності на уроці. Емоційне налаштування

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Зчитування складених статей до орфоепічного словника учнями

    ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

1. Приблизно 70% населення України розмовляє  українською мовою, яка була визнана однією з наймелодійніших мов світу! На конкурсі краси мов у Парижі в 1934 році українська мова посіла 3 місце після французької та персицької за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія та структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла 2 місце, а перше - отримала італійська.

2. «Мозковий штурм». Чому, на вашу думку нашу  мову вважають  мелодійною?  (Відповіді)

 

ІV. Повідомлення теми, мети й ознайомлення з розумовим завданням.

Слово вчителя.

Сьогодні працюватимемо над темою «Основні правила чергування у – в, і – й».

Звуки  в  мовленнєвому  потоці поєднуються й розміщуються так, щоб їх легко було вимовляти, щоб вони були зрозумілі для слухача і гармоніювали між собою. Усі це надає мовленню мелодійності, приємного звучання, милозвучності. Отже, мета уроку:знати основні засоби милозвучності української мови, основні випадки чергування у – в, і – й; уміти розпізнавати в тексті чергування у – в, і – й, вставляти відповідно до опрацьованих правил пропущені букви («у» чи «в», «і» чи «й»), редагувати речення щодо їхньої милозвучності.

V. Вивчення нового матеріалу.

 1.     «Дайте відповідь».
 •        Поміркуйте, чи є різниця у значенні прийменників у і в, сполучників і, й.
 •        Порівняйте: у лісі, в лісі, брат і сестра, мама й бабуся. Чи не можна користуватись лише одним із них? Обґрунтуйте свою думку.
 •        Чи легко вимовляти: «Постав в воду», «Сергій й Юра»? Як усунути трудність у вимові?
 1.     Робота з таблицею.

Слово вчителя.

Розгляньте таблицю, доповніть її прикладами. Запам’ятайте правила чергування у – в, і – й.

А тепер давайте подивимось правила у підручнику.

Діти говорять правила, наводять приклади.

 1.     Виконання тренувальних вправ.

 «Спиши і поясни».

Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки.

Не (у, в)чи плавати щуку, вона знає (у, в)сю науку. Просивсь вовк (в, у) пастухи, а свиня – (у, в) городники. (У, в) лісі був (і, й) дров не бачив. Вік живи – вік (у, в)чись.

«Відгадай, поясни».

Запишіть і відгадайте ,загадки. Поясніть вживання і, й.

 •        І не дівка, а червоні стрічки носить. (Калина)
 •        Зимою й літом маячить зеленим цвітом. (Ялина).

Розподільний диктант.

Пливи у/в бік лісу; Богдан і/й Марія; ось і/й гості; Ольга і/й Павло; ранок у/вдома; бути у/в гарній формі; і/й знову дощі; Оксана і/й не знала; ракета і/й супутник; ти і/й Яну покликав; енергія у/в твоєму тілі; еге ж, і/й освіта вища; скинь у/в Твіттер; треба у/вчитися; елементи у/в таблиці; якось і/й їх запросимо.

 1.     Слово вчителя.

Якщо говорити про прийменники, то для створення милозвучності чергування відбувається не тільки у – в, й – і – та, але й з – із – зі – зо, у – уві – вві, під – піді – підо, над – наді – надо.

Прослухайте уривок з оповідання на лінгвістичну тему А. Матвієнко. Випишіть з нього всі прийменникові форми, що розглядалися на цьому уроці.

Творчий диктант

Красива й елегантна

Прийменник «в» може виступати в українській мові у п’яти варіантах: в, у, ув, уві, вві. Сполучник «і» перетворюється, коли треба, на свій приголосний варіант, і це дає змогу усунути збіг двох, а то й трьох голосних.

Не менш, ніж «у», має різновид і прийменник «з». Кажуть звичайно: з тобою, але зі мною чи зо мною З усіх можливих різновидів того самого прийменника завжди мимохіть вибираєш той, який зручніший.

Так само змінюються й деякі інші прийменники, приєднуючи до себе голосний звук або випускаючи його. Кажуть: під тобою і піді мною, над тобою й наді мною, перед тобою і переді мною.

Недаремно українську мову у світі вважають однією з наймилозвучніших. Велику роль у цьому відіграє також її здатність урівноважувати сполучення голосних так, щоб можна було говорити легко і плавно, без найменших зусиль вимовляючи всі її звукосполучення.

 1.     КУЛЬТУРА СЛОВА

 Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. Іконопис, індустрія, йогурт, каталог, квартал.

6. Перепишіть сполуки слів, вибравши потрібний прийменник або сполучник. Сторінка у/в підручнику; збірка «Тиша і/й грім»; знайди і/й підкресли; Яна і/й Юля; і/й доки мені чекати; щоправда, у/в нас спекотно; конвалії і/й жоржини; напиши у/в Твіттері; представник у/в області; гра у/в рулетку; він і/й є чемпіон; гроші — у/в кишені; моря і/й озера; у/в основних положеннях; побували у/в Осло; цукор додайте у/в каву; і/й туди і/й сюди; іди і/й читай; ці і/й інші ініціативи; у/в чистовику; ми і/й тут перші; бути у/в авангарді.

VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Виконайте тестові завдання.

 1. Правило чергування у–в порушено у варіанті

А ходімо в парк Б знятися в комедії В перипетії в фільмі Г у цьому супермаркеті

2. Правило чергування у–в порушено у варіанті

А в основі сюжету Б учити напам’ять В у нашій школі Г в синій книжці

 3. Правило чергування у–в порушено в рядку

А Отже, й ти спробуєш ківі на смак? Б Завдання таке: упорядкувати числа. В І праворуч, і ліворуч — усюди стоять знаки. Г Братику, запам’ятай: учитися ніколи не пізно.

 

 

 4. Правило чергування і–й порушено у варіанті

А іти правильним шляхом Б шоколад і сирний пиріг В нині тебе і не впізнати Г колись і ти переможеш

5. Правило чергування і–й порушено у варіанті

А Харків і Мелітополь Б велика ймовірність В світло й ясно надворі Г і ти не засумніваєшся

6. Правило чергування і–й порушено у варіанті

 А І блискавка, й гроза ударили одночасно. Б Мабуть, і я трохи з вами потанцюю. В На мить усе стихло — і потемніло. Г Денисе, іди в парк погуляти.

 7. Правило чергування у–в порушено у варіанті А уже розпогоджується, загубити в траві Б збільшити втричі, найкращі в світі В у зведеного брата, в іншій серії Г в оксамиті, зайди в бібліотеку

8. Правило чергування і–й порушено у варіанті

А чистити й мити, батьки й діти Б і знову дощ, ручка й олівець В дозвольте йти, клич і його Г ми й порахуємо, інь і ян

9. Прочитайте речення.

(1) основі сюжету банальна інтрига: (2) Київ приїздить дівчина з провінції, а (3) кінці фільму (4) неї закохується принц на білому мерседесі.

Літеру В/в треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ

А 1    Б 2    В 3     Г 4

10. Прочитайте речення. (1) скільки не перечитую роман Стендаля «Червоне (2) чорне», усе одно відкриваю для себе щось нове (3) цікаве (4) знову поринаю в позаминуле століття. Літеру І/і треба писати на місці цифр

А 1,2     Б 2, 3        В 3, 4           Г 1, 4

 

VІ. Підсумок уроку.

 •        Про що дізналися на уроці?
 •        Чи вдалося нам досягти мети?
 •        Складіть сенкан «У – в, і – й».
 •        Що найбільше запам’яталося?

 

VІI. Домашнє завдання.

Есе «Експресивні можливості звуків української мови»

 

 

 

 

Основні випадки чергування  у — в

У   вживається

В   уживається

У — В  не чергуються

Між приголосними: навчаюсь у гімназії

Між голосними:

 була в Одесі

У словах, що вживаються тільки з в або тільки з у:

воротар,  усмішка.

На початку речення перед приголосним: У зошиті немає помилок.

На початку речення перед голосними:     В оранжереї красиві квіти.

У власних іменах і в словах іншомовного походження:

Ворскла,  Врубель.

Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, а також перед сполученнями літер -льв-, -св-, -тв-, -хв-, -зв-:    Я  у Львові.

Після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, -льв-, -св-, -хв-, тв.- зв-  і под.)

 

Моя вдача. 

 

 

 

  Основні випадки чергування сполучників   і — й

 

Завжди і

Завжди й

 

Після будь-якого розділового знака:

Вітер війнув, і  облетіло листя.

Між голосними звуками:

срібло  й  олово.

 

Між приголосними  звуками:

Ось  і  прийшла  весна.

 

 

Початок речення.

І летіли знов іскри ясні (О. Олесь).

 

Після голосного звука перед       приголосним:

розуміє  й  пояснює.

Зіставлення понять: зима і літо.

 

 

Перед  звуком [й]   та буквами я, ю, є, ї:    

                     Воля і яснії сни.

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
4588
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку