5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Урок + презентація на тему "Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого."

Про матеріал
ТЕМА. Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого. МЕТА: узагальнити і систематизувати знання, уміння та навички учнів про безсполучникове складне речення; спонукати учнів доцільно використовувати безсполучникове складне речення у мовленні, закріпити пунктуаційну грамотність; удосконалити навички роботи в групі; учити критично мислити, аргументувати, розвивати творчі здібності учнів, уміння аналізувати вивчене; виховувати любов до рідного слова. ТИП УРОКУ: урок узагальнення і систематизація знань, проведений у формі засідання бізнес-клубу.
Перегляд файлу

ТЕМА. Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого.

 

МЕТА: узагальнити і систематизувати знання, уміння та навички учнів про безсполучникове складне речення; спонукати учнів доцільно використовувати безсполучникове складне речення у мовленні, закріпити пунктуаційну грамотність; удосконалити навички роботи в групі; учити критично мислити, аргументувати, розвивати творчі здібності учнів, уміння аналізувати вивчене; виховувати любов до рідного слова.

 

ТИП УРОКУ: урок узагальнення і систематизація знань.

 

ОБЛАДНАННЯ: комп’ютер, проектор, екран, мультимедійна презентація, таблиця, роздруковані завдання.

Реклама здатна допомогти людям відчути, що вони є частиною суспільства, яке пропонує все найкраще, допомогти їм перейнятися натхненням і працювати з найвищою продуктивністю.

Пер Мартіно

 

ХІД УРОКУ.

І. Емоційне налаштування на урок.

Вступне слово вчителя.

 Добрий день, ми раді привітати гостей на нашому уроці. Діти, усім зичу доброго настрою, творчої праці, взаєморозуміння. Давайте зберемося з думками, будемо уважні, активні. Сподіваюся, що урок знову відкриє для вас двері у багатий і прекрасний світ рідного слова.

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 Сьогодні вас радо вітає фірма «Безсполучникове складне речення» на засіданні бізнес-клубу. Ви нове покоління українських підприємців. І, як того вимагає бізнесовий етикет, прошу всіх вас вести ділові записи. (Діти записують дату, класну роботу).  

 • Що таке бізнес?

(Будь-який вид підприємницької діяльності, що дає прибуток).

Дозвольте ознайомити вас із пам’яткою бізнесмена- початківця. (Слайд із пам’яткою)

 1. Досконало вивчіть справу.
 2. Виховуйте в собі найкращі людські якості.
 3.    Розширюйте власний світогляд.
 4.    Учіться грамотно спілкуватися, критично мислити, працювати енергійно, творчо.

Вчитель. Можна було б дати ще багато подібних порад. Коли підприємцю не вдається виконати якогось пункту пам’ятки, він за певних умов може досягти успіху в своїй діяльності.

 Та жоден підприємець не здатний плідно працювати не знаючи мови, без знання якої неможливо підтримувати контакти, вести облік виконаної роботи, оформляти документи.

 Навіть налагодити зв’язки з зарубіжними партнерами без досконалого володіння рідною мовою дуже важко. Коли хочемо, щоб нас поважали, як людей, що мають власну гідність, поглиблюємо знання рідної мови. Отже, щоб досягти успіхів у підприємницькій діяльності, нам треба навчитися випускати якісну продукцію. Та кожен поважний підприємець повинен вміти рекламувати свій товар. Адже сучасне життя неможливе без реклами. (Слайд про рекламу)

Яке лексичне значення слова реклама? (Учні працюють із словниками іншомовних слів).

Визначення записують у зошит.

Реклама - популяризація товарів, видовищ, послуг.

Плакат, оголошення як засіб активізації покупців.

 «Асоціативний кущ».

 • Із чим у вас асоціюється слово реклама?

Свої асоціації  запишіть.

 

Користь      Інтернет    Успіх   Продукт   Застереження  Допомога                                                                         Преса

Радіо                                                                                  Листівки

Популяризація  РЕКЛАМА         Активізація

Оголошення                                                                  Важливість

                   Якість       Телебачення      Переконання 

 1. Чим ми будемо займатися на цьому уроці?
 2. Чого ви очікуєте від цього уроку? 
 3. Які вміння і навички хотіли б удосконалити?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна розминка.

«Аукціон знань».

 • Що таке аукціон?

( Аукціон – продаж товарів із публічного торгу покупцеві, який запропонував найбільшу ціну.)

Дайте відповіді на запитання у формі ствердження або заперечення наступних тез. Поясніть свій вибір.

 •     Безсполучникове складне речення - це таке речення, частини якого поєднані змішаним зв’язком.

(Ні, безсполучникове складне речення об’єднане в одне ціле за допомогою інтонації).

 •     За характером синтаксичних і смислових зв’язків безсполучникові складні речення можуть бути лише з однорідними простими реченнями, які є синтаксично рівноправними.

(Ні, ще можуть бути з неоднорідними простими реченнями)

 •          Безсполучникові складні речення з однорідними простими можуть виражати різні смислові відношення.

(Так, одночасність, послідовність, зіставлення, протиставлення)

 •          У безсполучникових складних реченнях прості речення можуть вимовлятися з інтонацією переліку, пояснення, зіставлення.

(Так)

 •          У безсполучникових складних реченнях між простими реченнями може ставитися кома.

(Так, коли вони виражають одночасність чи послідовність)

 •          У безсполучникових складних реченнях між простими реченнями не ставиться крапка з комою.)

(Ні, ставиться, коли прості речення менш зв’язані між собою за змістом, а друге поширене, особливо тоді, коли всередині їх уже є розділові знаки).

 •          Двокрапка в безсполучникових складних реченнях між простими реченнями ставиться лише в одному випадку:
 • Коли друге речення вказує на причину.

(Не тільки, ще коли є доповнення чи пояснення).

 •         У безсполучникових складних реченнях тире ніколи не ставиться.

(Ні, ставиться, коли зміст обох  простих речень протиставляється або зіставляється;  перше речення вказує на час або умову дії в другому реченні, друге речення виражає наслідок, несподіваний результат, висновок із дії першого речення).

А зараз пригадаймо, які змістові відношення є між частинами безсполучникового складного речення.

 

Безсполучникове складне речення

 

З однотипними частинами  З різнотипними частинами

Одночасності дій    Пояснювальні

Послідовності дій     Часові

Зіставлення     Умовні

Протиставлення     Причинові

Причини або наслідку 

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Увага! Нам трапилася нагода відновити в пам’яті теоретичні знання на практиці.

Від фірми «Синтаксис» отримано термінове  замовлення на опрацювання синтаксичних  матеріалів.

Мовне спостереження (робота біля дошки)

Зробити синтаксичний розбір речення

Римляни розписували стіни оголошеннями про гладіаторські бої, фінікійці розмальовували скелі, вихваляючи свої товари.

(Розповідне, неокличне, безсполучникове, складається з двох простих речень, одночасність дій.

 1. Просте, двоскладне, повне, поширене, неускладнене.
 2. Просте, двоскладне, повне, поширене, ускладнене дієприслівниковим зворотом.)

Ще одна робота за завданням від фірми «Синтаксис». Робота з підручником.(Заболотний В.В., Українська мова, 9 клас, 2017 р., впр. 253).

Робота в групах.

1-група

 Дослідження - моделювання

Прочитайте уважно, випишіть безсполучникові складні речення, накресліть структурні схеми, визначте смислові відношення, поясніть уживання розділових знаків.

Життя сучасного суспільства неможливо уявити без реклами.

Кажуть: вдала реклама завжди потрібна (доповнює, пояснює, розкриває зміст, можна поставити питання що?, а саме?)

Її значення зростає практично в усіх галузях економіки та суспільного життя.

Не буде реклами – не буде й успіху

2 - група

Творче конструювання.

Скласти безсполучникові складні речення за поданими схемами

[  ]: [причина ] .

[ час ] - [  ].

[  ] - [наслідок ]

 А зараз виконаємо завдання від фірми «Пунктуація».

 Ти – коректор.

Вставити необхідні розділові знаки.

 1. Лікарський засіб «Корвалмент»  найкращий  він допоможе вашому серцю.
 2. П’єш «Миргородську джерельну»  будеш здоровим і сильним.
 3. Завітайте до нашого магазину ми знаємо що вам потрібно.

Гра  «Конкурентна боротьба».

Кожен підприємець повинен вміти ставити запитання і правильно відповідати на них.

 •       Що таке конкуренція?

(Конкуренція – боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва й збуту товарів із метою одержання найбільших прибутків).

Кожна група повинна  поставити по чотири запитання конкурентам із вивченої теми.

 Отже, ви стали власниками підприємств. Щоб мати більший прибуток,  вам необхідно рекламувати свою продукцію. Чи дійсно необхідна реклама? (Виступи учнів).

 Презентація реклам. (Робота в групах).

 Кожна творча група  представляє свою рекламу.

1 група.

 Увага! У вас у гостях рекламне агентство «Синтаксис» (Слайд на екрані). Ось уже більше півстоліття ми з задоволенням виконуємо замовлення від різних фірм: «Фонетики», «Лексики», «Будови слова», «Простого речення», «Складного речення». Всі були задоволені нашою роботою. (Слайд). Але одного разу електронною поштою ми отримали дивне замовлення. Текст був закодований, адреса замовника відсутня. Працівники занепокоїлись. На допомогу прийшов вправний програміст. (Слайд). Він виявив вірус і ми відразу зрозуміли, що це робота наших конкурентів. Добре, що спеціаліст вчасно встиг виконати завдання. Стало ясно, що це замовлення від фірми «Безсполучникове складне речення». (На екрані зявляється текст).

Безсполучникові складні речення – це конструкції особливої синтаксичної роботи, вони становлять окремий тип складних речень.

Саме у нас ви навчитесь грамотно писати,

 розділові знаки знати,

Крапку й кому поважати.

Без тире і крапки теж

Чогось путнього не втнеш;

Ви ці речення вивчайте,

У різних стилях їх вживайте,

Правильно інтонуйте й поважайте!

Тільки у нас першого березня придбайте  правила вживання розділових знаків зі знижкою 30%.

2 – група.

Увага! У вас у гостях рекламне агентство «Стиль». Сучасне  життя вимагає дієвої реклами. Безсполучникове складне речення емоційне, інтонаційно насичене, його можна порівняти з якісним детективом, де ви можете домислювати певні події і повороти сюжету. Ці речення  ми зустрічаємо в художньому і розмовному стилях, а також мові фольклору.

Послухайте нашу рекламу. (Виконується в стилі «реп»)

Повчи дома увечері

Безсполучникове складне речення,

Для того, щоб знати, як писати,

І тест у старших класах добре здати.

***

Це речення важливе,

Воно своє бере.

А між частинами відомі розділові знаки є:

Двокрапка, кома і тире.

***

Ці знаки ти не плутай,

І не вступай ти з ними в бій.

Наприклад, кому ставимо,

Коли є одночасність й послідовність дій.

***

Двокрапку ставимо,

Якщо доповнення, пояснення, причина є.

Запамятай ти швидше це –

Адже роки беруть своє.

***

Коли не ставимо тире?

Умови вчити важко,

Тому зясуй хоча б

Ти кому і двокрапку.

***

Розумний хочеш бути:

Потрібно вчити все,

А також і тире.

Вважаєш, що не зможеш

Цей вивчити розділ,

***

Але ж ми вивчили,

І вчиться легко він, повір.

Коли побачиш речення

З доповненням, з поясненням,

***

То ставимо двокрапку

У реченні складному.

Тире в складному реченні

Ти став у таких випадках:

***

Швидкої змін подій, умови, часу, наслідку.

А кому й крапку з комою

Постав ти між частинами,

Відносно рівноправними.

І ще ми кому ставимо,

***

Коли частини ці з’єднати можна

Сполучником і.

(Усні стислі учнівські рецензії на виступи.)

V.  Рефлексія. 

Сьогодні на уроці я дізнався…

Мене зацікавило…

Найбільше мені сподобалось…

Я вважаю…

Чи справдились ваші очікування?

Вчитель. Засідання нашого бізнес – клубу завершено, ми добре попрацювали. Сподіваюсь, що сьогоднішня робота знадобиться вам у майбутньому. А досягнувши успіхів у справі, ви з гідністю представлятимете  українських підприємців. Щасти вам!

VІ. Оцінювання.

Кожен учень заповнює картку самоконтролю.

Прізвище, імʼя __________________________________________________

Оцініть себе за кожним із визначених напрямів від 0 до 3 балів

Ви брали активну участь у роботі групи _____________________________

Ви вносили пропозиції, які брали до уваги

члени групи, даючи відповідь______________________________________

Ви заробили потрібні бали групі ___________________________________

Ви вдало узагальнювали думки інших і цим просували

роботу групи вперед ____________________________________

Усього балів ___________________________________________

 

VІІ. Домашнє завдання.

Написати твір-мініатюру «Реклама – рушій прогресу?!».

На полях домашньої роботи залишити кольорові позначки:

червоним кольором – робота вдалася, я задоволений;

зеленим кольором – не все вдалося;

чорним кольором – я незадоволений своєю роботою.

1

 

doc
Додано
26 червня
Переглядів
142
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку