20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок+презентація з алгебри для 11 класу на тему "Первісна та невизначений інтеграл".

Про матеріал

Урок+презентація з алгебри для 11 класу на тему "Первісна та невизначений інтеграл". Мета уроку узагальнити знання з теми "Первісна та невизначений інтеграл", готуватися до ЗНО з даної теми. На уроці використана наскрізна лінія "Громадянська відповідальність", яка реалізована через колективну діяльність (роботи в групах). Вона поєднала математику з іншими навчальними предметами, а саме фізика, економіка.

Перегляд файлу

Відкритий урок.

Вчитель математики НВК «гімназія-школа» №1: Федай Алла Миколаївна, спеціаліст І категорії.

Тема: «Первісна та невизначений інтеграл»

Тип: урок узагальнення та систематизаціі знань.

Форма: гра

Цілі:

дидактичні:

 • формування навчально-пізнавальних і інформаційних  компетенцій, через узагальнення і систематизацію знань з теми «Первісна та невизначений інтеграл».

розвиваючі:

 • формування інформаційної, загально-культурної компетенції через розвиток пізнавальної активності, інтерес до предмету, творчих здібностей учнів,  розширення горизонтів, развиток математической мови.

виховні: 

 • формування комунікативної компетенції і компетенції особистісного  самовдосконалення,  шляхом  роботи над  комунікативними навичками, здатність працювати спільно, над вихованням таких особистісних якостей, як  організованість, дисциплінованість.

оздоровчі:

 • нагадати учням правильно сидіти за партою.

Засоби навчання:

Технічні: ПК, проектор, екран.

Хід уроку

Підготовчий етап: клас ділиться на три команди.

I. Организаційний момент

Доброго дня, учні! Я рада привітати вас на уроці. Мета нашого уроку - узагальнити, систематизувати знання з теми «Первісна та невизначений інтеграл», підготуватися до визначеного інтегралу.

Девіз нашої роботи: «Досліджуй все, нехай для тебе на першому місці буде розум» - ці слова належать древньогрецькому вченому Піфагору. (слайд 2)

Ми зробимо незвичайне сходження на вершину «Пік знань».

Першість будут оспарювати три групи. У кожної групи свій інструктор, який оцінює коеффіцієнт участі кожного «туриста» в нашому сходжені.

Група, яка першою досягне вершини «Піку знань», стане переможцем.

II. Усна робота з класом на повторення означень і властивостей: «Перевіримо рюкзаки»

Перед дальньою дорогою нужно перевірити наскільки добре ви підготувалися до схождення. Перевіримо домашне завдання, яке було задано на попередньому уроці: (За розв’язання учні отримують 3 бала)

1. Який зв'язок між похідною та невизначеним інтегралом?

2. Чому дорівнює первісна для функції f(х)=х2.

3. В чому полягає ознака постійності функції?

4. Що називається первісною F(х) для функції f(х) на хhttp://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/360/359457/359457_html_m289d78ff.gifI?

5. Чому дорівнює первісна для функції f(х)=sinx.

6. Чи вірне твердження: «Первісна суми функцій дорівнює сумі іх первісних»?

7. В чому полягає основна властивість первісної?

8. Чому дорівнює первісна для функції f(х)=http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/360/359457/359457_html_7842ff85.gif.

9. Чи вірне твердження: «Первісна добутку функцій дорівнює добутку їх 

первісних»?

10. Що називається невизначеним інтегралом?

11. В чому полягає геометричний зміст первісної?


12.Назвіть декілька прикладів застосування визначеного інтеграла в геометрії і фізиці.

 

Відповіді:

1. F’(x)=f(x).

2. F(x)=x3/3+С.

3. Якщо F`(x0)=0 на деякому проміжку, то функція F(x) – постійна на цьому проміжку.

4. Функція F(x) називається первісною для функції f(x) на заданому проміжку, якщо для всіх х з цього проміжку F`(x)=f(x).

5. F(x)= - cosx+C.

6. Так, вірно. Це одне з властивостей первісних.

7. Довільна первісна для функції f на заданому проміжку може бути записана у вигляді

F(x)+C, де F(x) – одна з первісних для функції f(x) на заданому проміжку, а С – довільна постійна.

8. F(x)=2http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/360/359457/359457_html_45443a93.gif+C.

9. Ні, не вірно. Не існує такої властивості первісних.

10. Якщо функція у=f(x) має на заданому проміжку первісну у= F(x), то множина всіх первісних у= F(x)+С називають невизначеним інтегралом від функції у=f(x).

11. Геометричний зміст первісної полягає в тому, що графіки довільних двох первісних для функції f(x) такі, що їх можно змістити паралельним перенесенням вдоль осі ординат.

12.Обчислення площ криволінійної трапеції, обємів тіл і обчислення швидкості тіла в певному проміжку часу.

 

Робота в парах:

Знайти невизначений інтеграл: (усно) (слайд 3). За розвязання учні отримують 2 бали.


     1. http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/13/12445/12445_html_m44df573a.gif 

     2. http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/13/12445/12445_html_m7e4166ca.gif

     3. http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/13/12445/12445_html_m4d7fcd60.gif     

     4. http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/13/12445/12445_html_16b83ba5.gif

     5. http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/13/12445/12445_html_5a0ee489.gif  

    6.

 

     Відповіді:

   1. http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/13/12445/12445_html_3929be8a.gif       2. http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/13/12445/12445_html_m2a8a758b.gif    3. http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/13/12445/12445_html_5bff829b.gif   4.   5. http://rudocs.exdat.com/pars_docs/tw_refs/13/12445/12445_html_m7edcabf5.gif   6.  

 III. Розминка.

Принято, що людина, готуючись до змагань, свій день як правило починає з зарядки, а саме з розминки.

Проведемо розминку и ми.

Пропонується 9 тестових завдань. Кожна команда по черзі обирає 3 питання, за правильні відповіді отримуємо 3 бали (слайд 4-12)

 

 1.   Множина всіх первісних функції має вигляд …
 1.   ;
 2.   ;
 3.   2;
 4.   ;-вірно
 5.    2+.

 

2. Операція знаходження невизначеного

     інтеграла від деякої функції називається…

 

 1.   інтегруванням;-вірно
 2.   дифференціюванням;
 3.   логарифміюванням;
 4.   піднесенням до степеня;
 5.    позбавленням від кореня.

 

3.Множина всіх первісних функції має вигляд …

 

 1.   ;
 2.   ;
 3.   ;
 4.   ;-вірно
 5.    .

 

4. Закінчіть визначення:

Невизначеним інтегралом функції y = f(x) називається:

 

 1.   похідна функції F(x);
 2.   сукупність всіх

      первісних функції y = f(x); -вірно

 1.   сукупність всіх похідних

      функції y = f(x);  

 1.   знак вигляду .

 

5. Множина всіх первісних функції має вигляд …

 

 1. ;
 2. ;
 3. ;
 4. .-вірно

6.Оберіть правильну відповідь:

 

 1.   ;
 2. ;-вірно
 3. ;
 4. .

 

7. Множина всіх первісних функції y=1 має вигляд …

 1.   1+C;
 2.  x+C; -вірно
 3. ;
 4. 2.

 

8.Закінчіть визначення:

Дифференційна функція F(x) називається первісною для функції f(x) на проміжку Х, якщо в кожній точці цього проміжку

 1.   ;
 2.   ;-вірно
 3.   F(x) = f(x)+C;
 4.   Границя від функції F(x) при х0 дорівнює нулю.

 

9. Оберіть правильний варіант відповіді:

 

 1.   Прискорення- це похідна від шляху;
 2.   Швидкість-це похідна від прискорення;
 3.   Швидкість-це первісна для прискорення; -вірно
 4.   Прискорення- це первісна для шляху.

 

  IV. Математична естафета.

Тепер в дорогу! Підйом до «Піку знань» будет нелегким, можуть бути і перешкоди, і обвали, і заноси. Проте є і привали, де вас чекають не тільки завдання. Щоб продвинутись у перед, треба показати знання.

Робота в командах. На останній парті кожного ряду знаходиться листок з 9 завданнями (по два питання на кожну парту). Первая пара учнів, виконав довільні два завдання, передає листок вперед сидячим. Робота важається закінченою, коли учитель отримує листок з правильно виконаними 9 завданнями. Ці ж завдання запропоновані на слайді 13.

Виграє та команда, яка раніше усіх розвяжить усі завдання. Перевірка робіт здійснюється за допомогою слайда 14. Зароблені 3бали додаються.

Знайти невизначений інтеграл:

 

 

 

 2.

           3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

            9.

Відповіді:  

 

  1.

  3.

  4.

            5.

  6.

  7.

  8.

  9.

 

V. Привал.

«Счастлива випадковість випадає лише на долю підготовлених умов» (Луі Пастер). Підготуємося до ЗНО.

Знайти відповідності (слайд 15)

Встановити відповідності. Знайти такий загальний вигляд первісної, що відповідає заданій функції. 1-B, 2-A, 3-F,4-C,5-D, 6-G.

 

 

                   

 

Знайти первісні та похідні для функцій (слайд 16-18)   :                   

 

 

 

 

 

VI. Найважче сходження

Наступне завдання буде в письмовій формі, так що учні працюють в зошитах, а троє біля дошки. За це завдання учні отримують 1 бал.

 

Задача 1(слайд 19)

Швидкість точки змінюється за законом (м/с). Знайти шлях, пройдений на протязі перших 5с та прискорення в момент часу .

Розвязання:
 

Задача 2(слайд 20)

Два тіла почали рухатися одночасно з однієї точки в одному напрямку по прямой. Перше тіло рухається зі швидкістю

doc
До підручника
Алгебра (академічний, профільний рівень) 11 клас (Нелін Є.П., Долгова О.Є.)
До уроку
§ 24. Первісна та її властивості
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
480
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку