Урок "Природні зони Африки. Закономірності їх поширення. Вологі екваторіальні ліси."

Про матеріал
Розробка уроку засвоєння нових знань. На цьому уроці учні спрямовують свої дослідження на вивчення нового матеріалу з теми " Природні зони Африки", отримують уявлення про роподіл прирдних зон материка, та зкономірностей їх поширення. Учні зможуть характеризувати природні зони за типовм планом, на прикладі зони Вологих екваторіальних лісів
Перегляд файлу

 

Тема: Природні зони Африки. Закономірності їх поширення. Вологі екваторіальні ліси.

Мета: З’ясувати сутність поняття « природні зони»,  засвоїти новий матеріал з теми «Природні зони Африки», отримати уявлення про розподіл природних зон на материку, та закономірності їх поширення. Навчитися характеризувати природні зони за типовим планом на прикладі зони Вологих екваторіальних лісів.

 

Очикувані результати: 

 • знаннєвий компонент: учні  знають особливості розміщення природних зон Австралії ;
 • діяльнісний компонент: аналізують закономірності розміщення природних зон, визначають типи клімату за кліматичною картою, визначають основні напрями господарського використання природних комплексів материка;
 • ціннісний компонент: оцінюють вплив природних чинників і діяльності людей на екологічний стан природних зон материка, роблять висновки щодо впливу клімату на особливості життя і господарської діяльності людей, обґрунтовують вплив природних чинників на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій

Ключові компетентності, що формуються на уроці:

 • Основні компетентності в природничих науках і технологіях ( розуміти та пояснювати причини географічних процесів);
 • інформаційно – цифрова компетенція(використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для спостереження за явищами і процесами в суспільстві і живій природі);
 • спілкування державною мовою( спілкуватися, грамотно і усвідомленно користуватися сучасною науковою мовою).

Наскрізні змістовні лінії:

 • Екологічна безпека та сталий розвиток
 • Здоровя і безпека

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

                                                              План уроку

 1. Організаційно – психологічний етап.                                            ( 2 хв.)
 2. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань.        ( 10 хв.)
  1. Мотивація навчальної діяльності учнів                                   (6 хв. )
  2. Актуалізація знань                                                                     ( 4 хв. )
 3. Етап засвоєння нових знань.                                                           ( 20 хв.)
 4. Етап закріплення знань. Рефлексія                                                                               ( 8 хв.)
 5. Етап задання домашнього завдання:                                               (5 хв.)
  1. Інструктаж про виконання                                                         ( 2 хв.)
  2. Різнорівневе домашнє завдання                                                 ( 3 хв.)

 

Методи уроку:

 1. Словесні: розповідь вчителя з елементами бесіди, евристична бесіда з класом, пошуковий, інформаційно-повідомляючий, частково-пошуковий.
 2. Наочні: робота з мультимедійним  устаткуванням, складання діаграм, робота з ілюстраціями підручника. 

          Практичні: робота з картками, текстом підручника, комп’ютером. Обладнання:

 • Географія: підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл./  С.Г. Коберник, Р.Р Коваленко.- К.: Грамота, 2015 
 • Географія материків і океанів: атлас для 7 класу, - К.: картографія, 2018
 • Мультимедійне устаткування, смартфони

Оцінюється на уроці засвоєння знань:

 1. Пізнавальна діяльність учнів протягом уроку.
 2. Вміння аналізувати гідрологічний режим водних артерій України.
 3. Вміння узагальнювати вивчений матеріал, логічно та послідовно висловлюватись та викладати свої думки.

Хід уроку

1.    Організаційно – психологічний етап. (2 хвилини)

Мета етапу: створення умов для організації діяльності учнів на конструктивному та творчому рівнях протягом уроку, психологічне налаштування учнів на активну пізнавальну діяльність.

Завдання: мобілізація учнів, формування відповідального ставлення до навчання,  створення умов для активної діяльності у системах « учитель – учень», « учень – учень»

Учитель :

 • Доброго дня, я рада вас всіх бачити сьогодні. На нас чекає надзвичайно цікава робота, яка допоможе не тільки краще зрозуміти  розподіл природних комплексів по території Африки, а також допоможе  оволодіти  навичками активної дослідницької роботи шляхом аналізу карт,відеофрагментів 

Досягати цього ми будемо  за рахунок самостійного пошуку знань та визначення способів діяльності, які допоможуть нам вирішити визначені питання.

 

 

Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань ( 10 хвилин) Мета етапу: Організувати і спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань. Формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності учнів.   Продовжити  формування уміння визначати мету й обирати конкретні засоби її досягнення

2.1  Мотивація навчальної діяльності (5 хвилини)

         Метод: евристична бесіда з класом та роботи з картками

        Учитель: Ще в шостому класі ми  з вами вивчили основні компоненти природних комплексів, давайте пригадаємо  все що ми знаємо про природний комплес.

Шляхом усного опитування:

 1. Що таке природний комплекс?
 2. Які зональні природні комплекси ви знаєте?
 3. Що називають природною зоною?

У межах яких кліматичних поясів лежить Африка

2.1 Актуалізація навчальної діяльності ( 4 хвилини)

Перегляд відео фрагменту « Природні зони Африки , закономірності їх поширення»

Метод: аналіз відео фрагменту, « Мозговий штурм» 

Учитель:  Як ви уже зрозуміли сьогодні на уроці ми будемо розглядати певнутему, говорити про розподіл рослинності та тваринного світу Африки, ви вже здогадались яку, правильно, одже сьогодні на уроці ми будемо вивчати . Природні зони Африки, особливості іх розміщення. Зону вологих екваторіальних лісів. Фактично сама тема уроку і є планом роботи.

Учитель:  Діти , будь – ласка спробуйте визначити мету нашого уроку

Учні:

 • Дати характеристику природних зон Африки.
 • Навчитися визначати особливості розміщення природних зон на материку

Учитель:  Ви правильно визначили мету нашого уроку, але мені хотілося б додати, що на уроці ми повинні навчитися аналізувати географічні карти та використовувати їх на уроці. Робота на уроці буде оцінюватись, тому будь – ласка відкрийте зощити , запишіть число та тему уроку.

 

 

3. Етап засвоєння знань ( 20 хвилин)

Мета етапу:  Сформувати усвідомлення учнями характеру розподілу природних зон Африки .  Вдосконалювати засвоєння учнями метода відтворення     матеріалу який вивчається. На підставі отриманих знань удосконалювати  оволодіння навичками роботи з відео фрагментами, картами атласу,  уміння аналізувати та узагальнювати  матеріалу. Формувати вміння вільно висловлювати свої думки.

План ( записаний на дошці)

 1. Природні зони Африки
 2. Особливості розташування природних зон Африки
 3. Зона вологих екваторіальних лісів

 

 

 

 

1. Природні зони Африки

 

Учитель: З планом роботи  ви уже познайомилися, зверніть увагу, що вивчаючи розташування природних зон на материку не можливо не скористатися атласом. Відкрийте карту « Природні зони Африки»

Завдання: Перелічити природні зони Африки від екватора на північ , або на південь, відповідь запишіть в зошит, через 3 хв. Перевіримо.

Відповідь:

 1. Вологі екваторіальні ліси
 2. Перемінно – вологі ліси
 3. Савани і рідколісся
 4. Напівпустелі і пустелі
 5. Твердолисті вічнозелені ліси і чагарники

Учитель: А тепер перевіримо, учні по черзі називають природні зони Африки.

2.Особливості розташування природних зон Африки

Учитель: Молодці природні зони ви визначили. Подивіться на карту ще раз чи є відмінності у розподілі природних зон на Півночі і на Півдні материка. Звичайно є . Не випадково це навіть в темі уроку відображено. Щоб зясувати чому це саме так, ми зараз продовжимо переглядати відео, але с початку напишіть в зошиті заголовок « Основні ознаки розташування природних зон Африки». Підчас перегляду запишіть три основних ознаки:

Відповідь:

 1. Вплив океанів
 2. Форма материка
 3. Рельєф материка

Перегляд відео фрагменту « Природні зони Африки , закономірності їх поширення»

Учитель: А тепер перевіримо ,що у вас вийшло. Молодці, мені б хотілося підкреслити , що Африка є типовим прикладом широтної зональності. Саме тому що екватор розділяє Африку майже по середині природні зони розташовані дзеркально, тобто повторюються  як в пн. так і в пд. півкулі.

 

 

3.Зона вологих екваторіальних лісів

Учитель: А тепер пригадайте яка природна зона розташована вздовж екватора. Я вас запрошую у подорож вологими екваторіальними лісами Африки, або як їх ще називають Гілеї.

Перегляд відео фрагменту «Природні зони Африка»

Ну щож перше знайомство здійснено розглянемо Гілеї більш докладно.

Перегляд презентації

Учитель: щоб закріпити отримані знання потрібно буде скласти в зошиті характеристику зони вологих екваторіальних лісів за типовим планом              ( слайд 2, або роздатковий матеріал)

Характеристика зони вологих екваторіальних лісів ( з переглядом презентації)

1.Вздовж екватора, долина річки Конго

2. Клімат екваторіальний: температура +24 протягом року, кількість опадів 2000 – 3000 мм

3. Ґрунти: Червоно – жовті фералітні

4.Рослини: Сейба…….

5. Тварини:Горили……

6. Екологічні проблеми: скорочення кількості лісів, внаслідок господарської діяльності людини

Учитель: Одже підсумуємо.

                 Зона вологих екваторіальних лісів розташована……

                  Клімат зони…………..

                  Як можна охарактеризувати  коротко рослинність і тваринний світ……..

 

 

 

4.  Етап закріплення знань ( 8 хвилин)

 Мета етапу:  Закріпити знання , які були отримані протягом уроку і можуть бути використані учнями у подальшому самостійному опрацюванні нового матеріалу.

 Учитель: 

Метод: колективна робота за допомогою презентації « Крок у майбутнє» 

Для закріплення вивченого матеріалу я пропоную вам виконати тест який представлений на слайді. Уявіть що ви учні 11 класу і здаєте ЗНО (слайд 14,15,16)

         - Обговорення результатів роботи

Учитель :

 •  Давайте повернемось  до початку уроку, щоб згадати яку мету і завдання ми ставили перед собою

Метод: бесіда з класом.

 

5.  Етап задання домашнього завдання ( 5 хвилин)

 • 5.1 Інструктаж учителя, щодо виконання домашнього завдання
 • ( 2 хвилини)
 • 5.2 Різнорівневе домашнє завдання( 1 хвилина)
 • Мета етапу: повідомлення учням домашнього завдання, роз’яснення методики його виконання, мотивація. Підведення підсумків уроку.

Учитель :

 Диференційоване домашнє завдання Домашнє завдання

 

 1. Загальне  параграф 14, читати відповідати на питання.
 2. Підготувати  усну характеристику природної зони перемінно – вологих лісів  за планом.
 3. За бажанням- виконати завдання 6, стор.67 підручника.

 

( слайд 16)

 

 Закінчення уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичний матеріал

 

 

Актуальні питання:

 1. Що таке природний комплекс?
 2. Які зональні природні комплекси ви знаєте?
 3. Що називають природною зоною?
 4. У межах яких кліматичних поясів лежить Африка?

 

 

 

План характеристики природної зони

 

 1. Географічне положення
 2. Особливості клімату ( тип клімату; температура січня, липня; кількість опадів; амплітуда коливань температур )
 3. Ґрунти
 4. Рослинність
 5. Тваринний світ
 6. Екологічні проблеми

 

 

Домашнє завдання

 

 1. Загальне  параграф 14, читати відповідати на питання.
 2. Підготувати  усну характеристику природної зони перемінно – вологих лісів  за планом.
 3. За бажанням- виконати завдання 6, стор.67 підручника.

 

 

 

 

 

docx
Додано
3 березня 2019
Переглядів
2535
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку