Урок "Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль."

Про матеріал
Урок-подорож "Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль"з використанням презентації
Перегляд файлу

Тема. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Мета:    пригадати відоме про прислівник; поглибити  й  засвоїти матеріал про загальне значення цієї частини мови, морфологічні ознаки та синтаксичну роль; розвивати в учнів уміння розпізнавати прислівники в реченні, визначати їх значення та синтаксичну роль, формулювати вміння знаходити прислівники в тексті; удосконалювати    навички охайного й  грамотного  письма,  уміння  висловлюватись (усно й письмово); збагачувати словниковий запас учнів; розвивати творчі здібності, увагу, пам’ять; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку:   урок  засвоєння  нових   знань (урок-подорож).

Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, дидактичний матеріал,  ребуси.

 

Як нема без зірок небозводу,  
Як блакиті без сонця нема,  
Так і мови нема без народу,
і народу без мови нема.  

Володимир Забаштанський

 

Хід уроку

І.    Організаційна  частина.

З’ясування емоційної готовності учнів до уроку.

 

̶ Любі діти, погляньте один на одного, посміхніться, побажайте один одному творчості і наснаги на сьогоднішньому уроці.

 (Слайд №1)

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

       - Сьогодні ми з вами продовжимо подорож-дослідження  у незвичайну мовну країну Морфологію.  А девізом нашої подорожі будуть слова Володимира Забаштанського :

Як нема без зірок небозводу,  
Як блакиті без сонця нема,  
Так і мови нема без народу,
і народу без мови нема.  

-Як ви розумієте ці слова?

-Для того щоб вирушити у подорож до якоїсь країни, ми, напевно, намагатимемось щось дізнатись про цю країну, пригадати.

Вам треба відповісти на деякі питання:

 

-Що вивчає розділ науки про мову морфологія?

- Скільки є частин мови ?

-На які групи  поділяються частини мови?

- Скільки є самостійних частин мови?

- Назвіть самостійні частини мови.

- Назвіть службові  частини мови.

-Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових?

-До якої частини мови належать слова книга, сонце, батько?

-До якої частини мови належать слова добрий, блакитний, весняний?

-До якої частини мови належать слова дванадцять, перший?

-До якої частини мови належать слова допомагати, радіти, відповідати?

-До якої частини мови належать слова я, ми, наш?

-Чим відрізняються самостійні частини мови від службових?

- До якої частини мови належать слова у,на, під?               (5 хв.)

ІІІ. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку.

У світ цей ми ввійшли ще малюками,

У світ багатий,загадковий і казковий.

Стежину колисковими піснями

Матуся нам стелила у світ Мови.

Тож завітаймо, друзі, в край цікавий!

Мандрівники, в дорогу поспішаймо!

Шлях лежить нам  величаво

В країну Рідна мова. Вирушаймо!

–А щоб дізнатися, яке саме місто у цій країні ми відвідаємо, розгадайте шараду.

 Шарада:

– Назва цього міста має той же корінь, що й  іменник слово, префікс – той же, що в слова прийменник, а суфікс – що в словах іменник, прийменник, займенник.

 Поняття про прислівник як частину мови. Незмінність

-Сьогодні на уроці ми пригадаємо і поглибимо відомості про прислівник як частину мови.

 • У  зошитах ми будемо робити записи під час мандрівки-дослідження. Отже, розгортаємо їх і записуємо сьогоднішнє число та тему нашого уроку-подорожі.

Прислівник : загальне значення, морфологічні ознаки,

синтаксична роль

 • Під час подорожі кожен з вас повинен досягти таких результатів :

знати: що таке прислівник, яке його лексичне значення, які морфологічні ознаки;

уміти: знаходити прислівники в реченні,визначати їх морфологічні ознаки, правильно й доцільно вживати в усному та писемному мовленні, визначати їх синтаксичну роль у реченні;

цінувати: красу та неповторність рідної мови.    (10 хв.)

.

ІV. Мандрівка вулицями міста Прислівник

Перша зупинка – вулиця Історична

Слово «прислівник» латинською мовою записане заздалегідь на дошці (adverbium -ad- при verbium – дієслово, той, що стоїть при слові і пояснює його).

 • У місті Прислівник живуть наймолодші мешканці країни Морфології.

Щоб наша подорож була пізнавальною, цікавою , вони приготували для нас завдання.

 А дослідник і мовознавець про походження та будову терміну «прислівник»

Дослідник

В   етимологічному словнику сказано, що прислівник, виявляється, є калькою латинського слова adverbium; ad– при, verbium – дієслово, тому прислівник найчастіше пояснює дієслово.

 Десь у XVII – XVIII ст. вживали назву не «прислівник», а «надглаголие», тобто «наддієслів’я». А назву прислівник вперше вжито у 1873 році. У його граматиці разом з назвою прислівника народилися назви іменник і прийменник.

Отже, слово «прислівник» можна розтлумачити так: той, що стоїть при слові, яскраво, точно характеризує його.

Так, колись «дієслово» називалося «слово» . Отже, слово прислівник означає, кажучи по-сучасному, «придієслівник», тобто той, що стоїть при дієслові. Так воно і є: прислівники найчастіше стосуються дієслова.

Мовознавець

Розбираючи слово прислівник за будовою , ми з’ясували, що корінь слова----- Слів-( тобто пов’язаний із словом.).  А префікс При - свідчить про те, що прислівники завжди існують разом з якимись словами (при слові), щоб допомогти краще висловити думку.)

 

Дуже то цікаве слово –

Супроводить дієслово.

Це прислівник.

Так і зветься –

Про кожну дію обізветься.

Достеменно все він знає

І оцінку власну має:

 

Нам прислівник розповість,

Де, куди і звідки,

Через що, чому, для чого,

Скільки і наскільки,

Як, як довго і відколи,

В якій мірі, доки.

Про предмет, ознаку, дію

Дізнаємось трохи.

 

Прислівників багато в мові,

Усі яскраві, всі чудові!

А щоб здобути знань основи,

Ми вивчимо оцю частину мови!

                          

 • Із завданням ми справилися. Продовжуємо нашу подорож.

Друга зупинка  - вулиця Теоретична

 • Прогулюючсь цією вулицею, ми зможемо з’ясувати, з якими частинами мови дружать і вживаються прислівники.

Перепишіть словосполучення і з’ясуйте, з якими частинами мови вжиті тут прислівники, а також значення прислівників.

     дієслово                                   ознака  дії

Прокинутися            ( як? )             раптово

     дієприслівник                                 ознака дії

падаючи               ( куди? )           додолу

     прикметник                                ознака  ознаки

 приємний             ( наскільки? )     дуже

     прислівник                                    ознака  ознаки

добре                 ( як? )              дуже

     дієприкметник                                ознака  ознаки             

забарвлений         ( якою  мірою? )    занадто   

      іменник                                    ознака  предмета

 читання             ( яке? )             вголос

 

          

— Ми бачимо, що прислівники утворюють словосполучення з різними частинами мови: з дієсловом, дієприслівником, дієприкметником, прикметником, іменником.

 

̶    Прислівники, що вказують на ознаку дії, поєднуються з дієсловом або дієприслівником. Прислівники, що вказують на ознаку іншої ознаки, поєднуються з прикметником, дієприкметником або іншим прислівником. Прислівники, що вказують на ознаку предмета, поєднуються з іменниками.

 • Молодці! Продовжуємо  мандрівку.

 

Третя зупинка  - вулиця Морфологічна

-Під час цієї зупинки ми  повинні  здійснити морфологічне дослідження.

Нам потрібно з’ясувати, яка найважливіша морфологічна ознака прислівника.

̶  Спробуйте визначити число, рід чи відмінок прислівника голосно.

 

-Який висновок ми можемо зробити? Яка найголовніша морфологічна ознака прислівника? (Прислівник- це незмінна частина мови. Прислівники не мають закінчень)

̶   Отже, сформулюємо визначення, що ж таке прислівник:

Прислівник – це самостійна незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії або стану, ознаку іншої ознаки, рідше – ознаку предмета.

 

 • Із завданням ми справилися . Отож, продовжимо нашу пізнавальну подорож.

 

Четверта зупинка  - вулиця Синтаксична

 • А оскільки ми не тільки подорожуємо, а й досліджуємо місто Прислівник, то під час цієї зупинки ми з’ясуємо, яку ж синтаксичну роль можуть виконувати прислівники.

Дослідження-зіставлення. Кожна група отримує завдання знайти прислівники і визначити, яким членом речення вони виступають.

1 група. Мелодійно звучить рідна мова.  У кімнаті  холодно.

2 група. Дорога ліворуч вела в царство лісу. Ми весело майстрували годівнички.

Висновок: 1 гр.: прислівники найчастіше виступають у реченнях обставинами, іноді виступають присудком в односкладних реченнях.

 

2 гр.: прислівники найчастіше виступають у реченнях обставинами, рідше виступають означенням.

-Справді, прислівники найчастіше виступають у реченнях обставинами, іноді виступають означенням, присудком в односкладних реченнях( коли вони виражають стан людини чи природи )

 

 • Зіставте речення, проаналізувавши синтаксичну роль прислівників.

 (Трепетно звучить рідна мова. – Моїй душі трепетно.)

 

 Робота з підручником.

̶  Прочитайте теоретичний матеріал на стор.120, звірте з тим, що ми з вами дослідили.

 

 

 П’ята зупинкавулиця Розумників.

Які ж завдання на цій вулиці нам підготували мешканці морфологічного міста?

Робота біля дошки.

- Запишіть речення. З’ясуйте, з яким словом прислівник утворює словосполучення і яким членом речення виступає, що виражає: ознаку дії чи ознаку іншої ознаки.

 Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе. (Олесь Гончар)

 

 Гра-естафета “Доберіть прислівники”.

 Кожна група одержує аркуш паперу з записаним на ньому дієсловом, до якого треба дібрати зв’язані з ним прислівники. Аркуш іде по колу, кожний учень дописує одне слово. Виграє група, яка протягом обумовленого часу добере найбільше прислівників. Зразки ігрового матеріалу:

Говорити (як?) – зворушливо, коротко, щиро, натхненно, суворо, сердито, голосно, тоненько, переконливо, правильно, швидко, дзвінко, весело;

Дивитися (як) – пильно, суворо, весело, гостро, зло, спідлоба, розгублено, захоплено, байдуже, проникливо, допитливо;

 • Зачитайте підібрані прислівники.

 

Відгадайте ребуси.

                                        

1.НАВЕСНИ             2.восени    

     3  влитку

̶   Відгадані слова належать до якої частини мови?

 

Шоста зупинка – вулиця Відпочинок

 • Дорогі діти, ми багато подорожували, робили нові відкриття, а тепер час настав для відпочинку. (Фізкультхвилинка)

Раз – підняти руки вгору!
Два – нагнутися додолу,
Не згинайте, друзі, ноги,
Як торкаєтесь підлоги.
Три-чотири – прямо стати!
Будем дружно присідати,
Щоб ногам роботу дати.
Раз! – піднялись. Два! – присіли.
Хай мужніє ваше тіло!

 

   

 • Отож, продовжуймо пізнавати  дивовижне місто Прислівник.

Сьома зупинка - вулиця   Фразеологічна

-Замінити фразеологізми близькими за значенням прислівниками з довідки.

Пригадайте, що ми називаємо фразеологізмами?

І гр.: як сніг на голову –

намокнути до останньої нитки -

кинутися з усіх ніг -

не мати кінця-краю -  

ІІ гр.:йти, як не своїми ногами -

спати без задніх ніг -

жити на широку ногу –

як кіт наплакав —

Довідка: наскрізь, багато, поволі, швидко, нескінченно, міцно, мало,  раптово.

 

Восьма зупинка   ̶  вулиця Творча

Розсипані пазли”.

 • Сьогодні вранці у місті було дуже вітряно. Одному з мешканців  розсипалися і переплуталися прислів’я. Допоможіть їх скласти та поясніть  їх зміст. Підкресліть  прислівники згідно синтаксичної ролі, поставивши питання.

Встає, рано, Бог, дає, хто, тому.

Дитина, боляче, плаче, матері, а.

Заробиш, з’їси, - гірко, солодко.

Людину, завжди, гріє, а праця -,  взимку, шуба.

Міні-твір

̶  Складіть кілька зв’язаних між собою речень на основі одного  з прислів’їв, описавши якусь життєву ситуацію(можна й усно!)

 

V. Підсумок  уроку

- Заповніть таблицю «Прислівник»

Загальне значення

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Відповідає на питання

 

 

 

 

 

 

Загальне значення

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Відповідає на питання

Виражає ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета

Незмінна самостійна частина мови

Обставина, присудок, означення

Як? Де? Куди?

Звідки? Коли? З якою метою? та подібні.

 • Отож, яку частину мови ми називаємо прислівником?
 • Яким членом речення найчастіше виступають прислівники?

 

 Поставте собі оцінку за урок. Я їх підкоригую, і ви отримаєте відповідний бал.

Прізвище:

________

Теоретичні знання

(4б.)

Виконання вправ

(4б.)

Творче завдання

(4б.)

Самооцінка , оцінка керівником групи та учителем

 

 

 

 

я

Керівн.

Учит.

 

 

 

 

 • Напишіть на пелюстках прислівники, які продовжили б вислів «Хай завжди звучить рідна мова (Як?)». (на дошці квітка з написом, діти прикріплюють пелюстки).

 (Веселково, барвінково,калиново, ніжно, лагідно, казково, мелодійно, вічно, завжди, голосно, святково, прекрасно)

2. Слово вчителя

   Ось і закінчилася сьогоднішня наша подорож. Я думаю, що вона принесла вам безліч позитивних емоцій і ви переконались, що мова наша чарівна, загадкова, співуча. Ми вдало подолали  перешкоди, почерпнули для себе цікавий матеріал.  Під час наступних уроків ми продовжимо подорожувати та досліджувати дивовижну  країну  Морфологію.

«Мікрофон»

 

Я навчився ____________________

Я запам’ятав ___________________

Мені дуже сподобалось __________

 

 

 • V.  Повідомлення домашнього завдання. § 32, впр.333 або 334.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка самооцінювання

 

Прізвище:

________

Теоретичні знання

(4б.)

Виконання вправ

(4б.)

Творче завдання

(4б.)

Самооцінка , оцінка керівником групи та учителем

 

 

 

 

я

Керівн.

Учит.

 

 

 

 

Прізвище:

________

Теоретичні знання

(4б.)

Виконання вправ

(4б.)

Творче завдання

(4б.)

Самооцінка , оцінка керівником групи та учителем

 

 

 

 

я

Керівн.

Учит.

 

 

 

 

Прізвище:

________

Теоретичні знання

(4б.)

Виконання вправ

(4б.)

Творче завдання

(4б.)

Самооцінка , оцінка керівником групи та учителем

 

 

 

 

я

Керівн.

Учит.

 

 

 

 

Прізвище:

________

Теоретичні знання

(4б.)

Виконання вправ

(4б.)

Творче завдання

(4б.)

Самооцінка , оцінка керівником групи та учителем

 

 

 

 

я

Керівн.

Учит.

 

 

 

 

Прізвище:

________

Теоретичні знання

(4б.)

Виконання вправ

(4б.)

Творче завдання

(4б.)

Самооцінка , оцінка керівником групи та учителем

 

 

 

 

я

Керівн.

Учит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайти прислівники і визначити, яким членом речення вони виступають.

1 група. Мелодійно звучить рідна мова.  У кімнаті  холодно.

 

Знайти прислівники і визначити, яким членом речення вони виступають.

2 група. Дорога ліворуч вела в царство лісу. Ми весело майстрували годівнички.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Треба підібрати повязані з дієсловом прислівники. Аркуш іде по колу, кожний учень дописує одне слово. Виграє група, яка найшвидше добере більше прислівників. 

Говорити (як?)   

 

 

Треба підібрати звязані з дієсловом прислівники. Аркуш іде по колу, кожний учень дописує одне слово. Виграє група, яка найшвидше добере більше прислівників. 

Дивитися (як)

П Р И С Л І В Н И К

Загальне значення

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Відповідає на питання

 

 

 

 

 

П Р И С Л І В Н И К

Загальне значення

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Відповідає на питання

 

 

 

 

 

П Р И С Л І В Н И К

Загальне значення

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Відповідає на питання

 

 

 

 

 

П Р И С Л І В Н И К

Загальне значення

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Відповідає на питання

 

 

 

 

 

doc
Додано
19 травня 2020
Переглядів
361
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку