26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Урок "Проблема вождя і народу у драматичному етюді Олександра Олеся "По дорозі в Казку". Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю"

Про матеріал

Комбінований урок для 10 класу за темою " Проблема вождя і народу в драматичному етюді Олександра Олеся "По дорозі в Казку".трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю" має на меті допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору, формувати вміння відстоювати власну точку зору, спонукати учнів до активної діяльностіу суспільному і громадському житті, допомогти усвідомити необхідність виховувати в собі лідерські якості, уміння брати на себе відповідальність за долю інших людей, важливість свідомого вибору.

ключова компетентність- соціальна та громадянська.Це другий урок за твором, тому доцільно використати на уроці таківиди вправ: "Мозковий штурм", бесіда за змістом твору, складання асоціативного грона, створення сенкану, інтерактивна гра "Обери кандидата" ( кожному учневі роздаються характеристики умовних кандидатів, де замість портрета - типовий значок - обличчя. в залежності від уподобань вчителя картку можна змінювати на власний розсуд).

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА, 10 КЛАС

ТЕМА: ПРОБЛЕМА ВОЖДЯ І МАСИ У  ДРАМІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ «ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ». ТРАГІЧНА СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ ДУХОВНІСТЮ, МРІЄЮ Й ЖОРСТОКІСТЮ

Мета: формування предметних компетентностей: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору; формувати навички навички аналізу драматичних творів, висловлення власних думок і вражень з приводу порушених проблем у творі , уміння відстоювати власну точку зору; виховувати усвідомлення споконвічного прагнення людини жити краще; спонукати  до активної діяльності; сприяти розумінню благородства вчинків, які здійснюються заради щастя людей, виховувати лідерські якості.

Очікувані результати: знає текст твору Олександра Олеся « По дорозі в Казку», символи твору, їх значення; розмірковує, чому персонажі не змогли дійти до омріяного, що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя, презентує власні ідеї щодо розв’язання проблем, порушених у творі, порівнює особливості розкриття мотиву твору О. Олеся «По дорозі в Казку» у літературі,  усвідомлює необхідність формування в собі лідерських якостей, важливість свідомого і відповідального вибору.

НЛ- 2, ключова компетентність- соціальна та громадянська компетентності, ініціативність.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, презентація, роздатковий матеріал для роботи- таблиця «Ставлення юрби до свого поводиря», таблиця «Критерії ідеалу народного лідера».

Види роботи на уроці: вправа «Мозковий штурм», бесіда за змістом твору, складання асоціативного грона, створення сенкану, гра «Обери кандидата».

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Вступне слово вчителя.

Вічна казка, Країна Казки, Земля Обітована з’являлися митцям, коли передчуття невідворотної зміни майбутнього охоплювало суспільство.Як правило, це якісь суспільні зрушення. Довести свій народ до омріяного прийдешнього зможе тільки стійкий борець, справжній провідник нації.

- У вашому розумінні, хто такий лідер? ( складання  асоціативного грона)

Трагедію революційного проводиря й маси-юрби з її інерцією і вульгарним скептицизмом або, так званим здоровим розумом, глибоко відчувши її в тодішніх відносинах, поет відтворив у своїй драматичній поемі «По дорозі в Казку», найбільшому і, мабуть, чи не найкращому своєму творі, написаному у 1912 році. У символічнім образі шукання стежки в глухому лісі Олесь зумів прозоро й сильно представити складний шлях пошуку ідеалу життя, з гіркотою демонструючи трагічну суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю, прагматизмом, обмеженістю пригніченого лихом натовпу: переходи до віри й обожнювання вождя під його самопевним покликом; короткий революційний пафос і раптовий упадок при перших проявах слабкості й вагання «вчителя».

Скоро ви матимете можливість обирати і бути обраним.

-З якого віку  настає право обирати і бути обраним? (з 18 років).

 На основі драматичного етюда О. Олеся «По дорозі в Казку» ви  маєте створити модель-ідеал народного лідера, окреслити критерії, яким повинен відповідати керівник, поводир, організатор. Ваш вибір повинен бути добре обміркованим, виваженим, бо ви – майбутні виборці і від вашого вибору залежатиме щонайменше - доля країни.

ІІ. Оголошення теми й мети уроку.

Запис до зошитів числа, теми  уроку.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1 Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Які  проблеми, порушені у  творі,  ви можете назвати.Орієнтовні відповіді
1.Вождя і народної маси; 2 лідерства;3 мрії та дійсності; 4 шляхів досягнення мети( запис до зошитів).

-  Безперечно, такий сюжет не може не викликати асоціації.

- З яким твором ми можемо порівняти цей етюд? ( І.Франко «Мойсей»)

- Порівняйте ставлення юрби до свого поводиря: у Франка- спочатку сліпо вірять, йдуть за ним, потім зневіра через 40 років, вигнання, зміна лідера, сумніви поводиря, герой гине. У Олеся - ледь повірили – пішли, зневірились, бо не бачили миттєвого результату, побили організатора, повернули назад, герой гине.

Методичний коментар: на дошці- табличка  «Ставлення юрби до свого поводиря», де учні записують спільне і відмінне у творах.За кожну позитивну відповідь дається фішка-бал. Висновок- спільне- герой гине. Але суттєва різниця в тому, що Мойсей так і не побачив казки, до якої вів людей, а герой твору О.Олеся бачить казку, але досягти мети вже не в змозі.

 •                                На вашу думку, чому у головного героя немає імені? ( бо лідером може стати будь-яка особистість).
 •                                Чи можна назвати тих, кого герой вів до щасливого майбуття, народом?
 •                                Чого не вистачає цим людям, щоб зватись народом? ( згуртованості навколо спільної ідеї, любові до і поваги до себе; усвідомлення того, що вони не безлика  хижа юрба; віри у власні сили).
 •                                Назвіть одну причину, яка на вашу думку, стала причиною конфлікту між юрбою і поводирем.                    ( не зміг переконливо донести людям думку, що їхня доля – в їх руках. )
 •                                Які ж лідерські якості повинні бути у справжнього очільника народних мас?

Це ми спробуємо визначити, провівши невелику гру –експеримент. Перед вами характеристика  трьох кандидатів. ( у кожного на парті). На дошці табличка «Критерії ідеалу народного лідера».

 •                                Чому ми не можемо об’єднатись у пари, наприклад, щоб виконати завдання? ( бо кожен має обирати сам).

Методичий коментар: кожному учневі роздаються умовні характеристики умовних кандидатів, де замість портрета- типовий значок-обличчя.

І Характеристика кандидата Іванова Івана Івановича

-  вік: 60 років

- освіта: вища

- приналежність до партії чи організації – член…..партії

- стаж роботи- 29 років

- сімейний стаж- одружений, має сина і двох онуків

- вольовий, спонтанний у прийнятті рішень, вимогливий керівник,

Тези передвиборної програми: ліквідую безробіття, підніму зарплати, підвищу пенсії та стипендії

ІІ. Характеристика кандидата Михайленка Михайла Михайловича

-  вік: 39 років

- освіта: вища

- приналежність до партії чи організації – безпартійний

- стаж роботи- 9 років

- сімейний стаж- одружений, має доньку

- толерантний , вимогливий керівник, толерантний, демократичний, готовий до змін

Тези передвиборної програми:  підніму зарплати, підвищу пенсії та стипендії, створю нові робочі місця, вислухаю кожного, збільшу канікули для учнів.

ІІІ. Характеристика кандидата Петрова Петра петровича

-  вік: 45 років

- освіта: дві вищі освіти- юридична і економічна

- приналежність до партії чи організації – безпартійний

- стаж роботи- 20 років

- сімейний стаж- одружений, має двох  синів

- толерантний , вимогливий керівник, толерантний, демократичний, готовий до змін

Тези передвиборної програми: проведу реформу судової влади, кардинально зміню керівництво районів підніму зарплати, підвищу пенсії та стипендії, створю нові робочі місця, дозволю вживати легкі наркотики

Обговорення вибору

 •                                Кого із кандидатів ви б обрали? Чи достатньо цих характеристик для свідомого вибору?
 •                                Чому жоден вас не зацікавив?
 •                                Які б лідерські якості ви хотіли бачити в обранцеві?Можливі варіанти відповідей: здоровий глузд і здорові амбіції, уміння переконувати, реальна передвиборча програма, розуміння проблем народу, ідея, навколо якої можна об’єднати , а не згуртувати людей. Гурт- це люди різних поглядів, переконань, уподобань, смаків іт.д. Спільники- сповідують одну мету, народ- це спільнота людей, які мислять однаково, об’єднані навколо однієї ідеї, мають спільну мету, довіряють обраному лідеру і допомагають на шляху здійснення мрії., розркивають і розвивають власний творчий потенціал.

V. Закріплення знань

Запишіть до таблиці критерії, за яким ви б обирали  лідера. Це ,як ви, бачите,  перш за все моральні якості, харизматичність,здорова амбітність у планах, уміння обۥднати і, найголовніше, переконати людей у правильності обраного шляху, першому показати приклад, допомогти вичавити із себе раба, як це зробила сотня небайдужих, які віддали життя в ім’я перемоги людської гідості під час Революції Гідності, хто жодної миті не сумнівався у правильності обраного шляху (запис до зошитів).

- Поясніть значення  образу Хлопчика. Чому саме хлопчик, а не, наприклад, найстаріший серед натовпу чи хтось інший  із юрби відчинить двері до Казки? ( бо молоде покоління, не переобтяжене догмами, канонами, заборонами і т.п може  усвідомити  творчий потенціал, силу духу і віри в перемогу).

V. Підбиття підсумків уроку

Як підсумок нашої роботи, пропоную створити сенкан до слова Казка і Лідер ( по варіантах або за бажанням учнів)

 •                                За О. Олесем, Казка — не для всіх. А для кого? Для яких людей?
 •                                Висново: сильних духом, рішучих романтиків ХХ століття, яким був і сам Олександ Олесь.

Доки Людина залишається темною та жорстокою, марно шукати шляху до Країни Казки. Чинники світового зла — не в умовах життя, а всередині людини. Визначте свої життєві пріоритети, знайдіть у собі кращі лідерські якості і розвивайте їх. Країні потрібні ваші знання, ваш творчий потенціал.

VІ. Оцінювання результатів діяльності. Виставлення  і мотивація оцінок

VІІ. Домашнє завдання

Написати мініатюру « Моє вирішення проблеми головного героя твору О.Олеся».

Підготувати повідомлення про Володимира Винниченка – попереджувальне завдання (індивідуально).

Характеристика роману «Сонячна машина» – попереджувальне завдання (індивідуально).
Драматургічна творчість В. Винниченка – попереджувальне завдання (індивідуально).

Винниченко- політик – попереджувальне завдання (індивідуально).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Kovalska Halyna
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
9 квітня 2018
Переглядів
5885
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку