16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Урок "ПРОЦЕСИ ГАЗООБМІНУ В ЛЕГЕНЯХ ТА ТКАНИНАХ"

Про матеріал
Показується значення газообміну в легенях та тканинах, а також роль дифузії в цих процесах. Обгрунтовується думка про необхідність боротьби за чисте повітря та дотримання правил особистої гігієни дихання.
Перегляд файлу

Відділ   освіти

  Теребовлянської  районної  державної  адміністрації

   Районний   методичний  кабінет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    УРОК  НА  ТЕМУ:

 

     ГАЗООБМІН  У  ЛЕГЕНЯХ  І  ТКАНИНАХ.

  ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ПОКАЗНИКИ  ДИХАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         вчителя   біології

        Микулинецької  ЗОШ  І – ІІІ  ст.

        Шкільної  Aнни  Михайлівни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

ТЕМА.  Газообмін  в   легенях   і   тканинах.   Функціональні    показники   

     дихальної   системи.

МЕТА. 1. Навчальна. Показати значення газообміну  в  легенях і                    тканинах , вивчити роль дифузії у цих процесах, навчити  визначати показники життєвої ємності легень.

          2. Виховна. Виховувати  бережливе  ставлення  до  свого   здоров′ я  та

здоров ′я  оточуючих.

          3. Розвиваюча. Розвивати вміння аналізувати, працювати  самостійно ,

робити  висновки.

Форма  навчального заняття: урок.

Тип уроку: комбінований

Метод проведення: дослідницько-пошуковий.

Обладнання: таблиці " Схема кровообігу", " Органи  дихання", скянка  з вапняною водою, трубочки.

Література: науково-методичний  журнал Біологія №11, квітень 2007                ст.14,  І. Бугай та інші - Біологія в таблицях, - Ранок ,2001.

                                    ХІД  УРОКУ

І. Організаційний  момент

1.Привітання.

2.Звіт  чергових  про відсутніх.

3.Перевірка  готовності  учнів  до  уроку.

ІІ. Перевірка  домашнього  завдання

                                            Біологічний  диктант

            І в.         ІІ в.

1.Окислювальні  процеси  в  клітинах,      1.Сукупність  процесів, які  забезпечують   

внаслідок яких виділяється  енергія-це      надходження в організм кисню, викорис-

внутрішнє  дихання                                      тання його  та  виділення СО2- це…

        дихання

 

2.У  носовій  порожнині  є  3  звивисті       2.Носова  порожнина  виконує  функції…

ходи, які  називаються…     знезараження, зігрівання, зволоження

верхній,нижній,середній     нюховий  орган

 

3.Запалення  гайморових  пазух – це…       3.Гостре  запалення  мигдаликів – це…

гайморит         ангіна

 

4.Хронічне  запалення  мигдаликів  - це      4.Скупчення  збільшених  лімфатичних 

тонзиліт          мигдалин  у  носоглотці -…аденоїди

 

5.Частина  дихальної   трубки, розта –         5.Орган  дихання,що  складається  з 16-20

шованої  на  передній  частині  шиї -      напівкілець -  трахея

гортань

 

6.Великі парні органи,які займають усю      6.Вони  утворюють  бронхіальне  дерево-

грудну  порожнину – … легені                       бронхіоли

 

7.Фізіологічна  зміна голосу -…                     7.Голос  сопрано  має  висоту…10000Гц

мутація

 

8.Голос бас має  висоту…80 Гц                     8.Голосові  зв'язки  коротші  у  жінок  чи 

                        чоловіків?

 

9.Між  голосовими  зв’язками  є                    9.Голосоутворення  у людей пов’язане  із

голосова  щілина                                                членороздільною мовою

 

10.Перечисліть  органи, які  беруть               10.Перечисліть  функції  гортані…

участь  у  голосоутворенні…

 

ІІІ. Підготовка  до  вивчення  нового  матеріалу.

а). Розминка

   Народна  мудрість  стверджує,  що « немає  не талановитих людей, а  є ті,  які...?»

Спробуйте  закінчити  речення  (використовується  «мозкова атака»)

Під  час  обговорення робиться  висновок:  «…є  ті,  що  займаються  не  своєю  справою»

    Я  думаю,  якщо ви  працюватимете  на  уроці – це  допоможе кожному  розкрити  свої  таланти, дізнатись щось  нове  про  себе ,  про   свій  організм. Бажаю успіху!

б).Актуалізація  опорних  знань.

    Видатний  хімік  Берцеліус  сказав: « Кисень – це вісь  навколо якої  обертається  вся  земна  хімія.» Давайте  пригадаємо   дещо  про   оксиген   з  курсу  хімії :

1. Які  гази  входять  до  складу  повітря  і  в  якому  відношенні?

2. Чи  відрізняється  склад  повітря, яке  ми  вдихаємо і  видихаємо?

в). Створення  проблемної  ситуації.

    У  вересні  1862р. у  Франції  був  здійснений  підйом  3 людей  на  повітряній  кулі  « Зеніт»  на  висоту  11 тис. метрів. На  землю  живим  повернувся  один,  інші  загинули. Ніхто  довго  не  міг  пояснити  причину   загибелі  людей,  оскільки, кисню  було   достатньо. У  чому  ж  полягає  причина  загибелі  людей?  Чому  так  сталося? 

   Вияснити  та  пояснити  цей  процес  і  буде  завданням  уроку. Запишіть, будь  ласка тему уроку

 

ІV. Повідомлення  теми  уроку:

         ГАЗООБМІН У ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ.  ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ПОКАЗНИКИ

         ДИХАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ.

План:

                1. Зміна  складу  повітря  у  легенях.

                2. Обмін  газів  у  легенях.

                3. Обмін  газів  у  тканинах.

                4. Визначення  життєвої  ємності  легень(ЖЄЛ).

 

V. Вивчення  нового  матеріалу.

а). Сприймання  інформації.

1.  Склад  атмосферного, видихуваного  і  альвеолярного  повітря  є  різним. Це  ми  можемо  спостерігати  за допомогою  таблиці.   Вміст   нітрогену   практично   не  змінюється, а  відрізняється  склад вдихуваного  і  видихуваного  повітря  через  різний  вміст   оксигену  і  вуглекислого  газу.  Ми  видихаємо  багато  вуглекислого

газу. Це  можемо  спостерігати  на  досліді  з  вапняною водою, де  спостерігається  помутніння(  проводиться  дослід,  у  стакан  з  вапняною  водою  через  трубочку  вдихається  вуглекислий  газ)

   Різний  вміст  оксигену  і  вуглекислого  газу   у  вдихуваному  і  видихуваному  повітрі  пояснюється  обміном  газів   у  легенях. За  добу  з  альвеол  в  кров  надходить 500л кисню, а  з  крові  в  альвеоли  430л  вуглекислого  газу.   Це  можливо   завдяки  різній  концентрації  цих  газів  в  альвеолярному  повітрі  і  крові

Під час  вдиху  концентрація  кисню  в  альвеолах  більша,  ніж  у  крові,  він  завдяки  дифузії  переходить  в  кров,   а  концентрація  вуглекислого  газу  в  крові  більша,  ніж  в  альвеолах,  таму  під  час  видиху    він  переходить  з  крові  в  альвеоли   і  в  атмосферу.

2.    Механізм  газообміну  в  легенях  розглянемо  за  допомогою  таблиці « Велике  і  мале   коло  кровообігу » .З  правого  шлуночка  венозна  кров  по  легеневій  артерії  рухається  до  легень там  відбувається  газообмін  за  рахунок  різниці  парціальних  тисків,  кров  перетворюється  на  артеріальну  і  по легеневих  венах  йде  до  лівого  передсердя.

б). Уточнення  і  розширення  інформації.  

3.   Обмін  газів  у  тканинах( самостійна  робота  учнів  з  підручником).Пояснення

учня  за  допомогою  таблиці  з  характеристикою  великого  кола  кровообігу.

4. Під  час  спокійного  вдиху  ми  вдихаємо  500мл  повітря  і  стільки  ж  видихаємо

це  є  дихальний  об’єм  легень. Глибоко  вдихнувши,  людина  може  набрати  1300 – 1500 мл  повітря – це  додаткове  або  резервне  повітря  вдиху. Після  спокійного  видиху,  можна  ще  видихнути  1300 – 1500мл  повітря – це  резервний  об’єм  видиху.

 

 

 

                   Життєва  ємність  легень

 

Дихальний  об’єм

0,5 л 

 

Додатковий  об’єм

1,5 л 

 

Резервний  об’єм

1,5 л 

 

 

 

 

 

  ЖЄЛ  визначає  максимальний  об’єм  повітря, який  можна  ввести  в  легені  чи  з  них.

  Показники  ЖЄЛ  залежать  від  віку,статі, розвитку  дихальних  м’язів .

 

                    Показники  ЖЄЛ

 

 

У  дітей 

6 років

  1200 мл

 

У  жінок

3000-3500 мл

 

У  чоловіків

3500-4800 мл

 

У спортсменів

6000-7000мл

 

     Крім  того, є  залишковий  об’єм  повітря, який  залишається  в  легенях  після  максимального  видиху.

     Загальна  ємність  легень (ЗЄЛ)= ЖЄЛ + ЗО

     ЖЄЛ  визначають  за  допомогою  спірометра.

     Завдання (самостійна  робота  учнів)

     Користуючись  власним  досвідом, знаннями  ,текстом  підручника  запропонуйте  методи  тренування  дихання  для  своїх  однокласників.   Записуємо   все  на  дошці:

1.Фізична  праця.

2.Ранкова  зарядка.

3.Уроки  фізкультури.

4.Біг, стрибки , плавання.

5.Ігрові  види  спорту,  духові  інструменти.

 

VI. Узагальнення    і  систематизація   знань    учнів

 а) відтворення  інформації

1. Що  таке  вдихуване  повітря?

2. Що  таке  видихуване  повітря?

3. Як  називають  повітря, яке є  в альвеолах?

4. Що  таке  ЖЄЛ?

 

б) оперування  поняттями

1. Заповніть  схему:

                           Загальна  ємність  легень

 

 

            ЖЄЛ

 

 

З О

 

 

Д.О.

 

Дод.

об.

 

Рез.

об.

 

2)  Розв’язка   проблемної  ситуації, створеної на  початку  уроку:

    У  вересні  1862 р. у Франції  був  здійснений  підйом  3  чоловік  на  повітряній  кулі «Зеніт»  на  висоту  11 000 метрів. На  землю  живим  повернувся  один. Інші  загинули. Ніхто  не міг  пояснити  причину  загибелі  цих  людей, оскільки  кисню  було  достатньо. У чому  ж  полягає  причина  смерті  людей?

     Іноді  люди  гинуть  від  нестачі  кисню, будучи  оточеними  найчистішим  киснем. На  великих  висотах  людина  опиняється  в  умовах  зниженого  тиску, де  у  розрідженій  атмосфері  дуже  низький  парціальний  тиск. На  висоті  7-8 тис.м. і  більше  артеріальна  кров = венозній  за своїм  складом. Усі  тканини  відчувають  гостру  нестачу  кисню  і  це  призводить  до  смертельних  наслідків. Потрібно  проводити  спеціальні  тренування  і  користуватися  спеціальними  кисневими  приладами.

3). Чому  коли  альпіністи  піднімаються  високо  в гори  повинні  проходити  спеціальні  тренування? А  люди, які  живуть високо  в горах  почувають  себе  добре? Як  можна  це  пояснити?   (  явище  адаптації,   збільшення    кількості еритроцитів  в  їхній    крові ).

 

в) Узагальнення  інформації  в  поняттях

 

 

О

К

С

И

Г

Е

М

О

Г

Л

О

Б

І

Н

О

С

П

І

Р

О

М

Е

Т

Р

Е

А

Л

Ь

В

Е

О

Л

Я

Р

Н

Е

С

С

П

О

Р

Т

С

М

Е

Н

И

А

Р

Е

З

Е

Р

В

Н

И

Й

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

По  горизонталі:

1. Сполука,що  утворюється  при  взаємодії  гемоглобіну  зі О2

2. Прилад  для  вимірювання  ЖЄЛ

3. Повітря  в  альвеолах

4. Люди, у  яких  ЖЄЛ  найбільша

5. Об’єм  повітря, який  можна  видихнути  після  спокійного  видиху

 

По  вертикалі:

Сталість  внутрішнього  середовища, яка  потрібна  для  підтримання  всіх  функцій  і  систем  організму.

 

VII. Підсумки  уроку  і  домашнє  завдання.§26.Підготувати  інформаційний  проект

одному  учневі  на  тему «Типи  дихання».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
ШКІЛЬНА АННА
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
6 серпня
Переглядів
37
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку