10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Процеси травлення в ротовій порожнині та шлунку. Лабораторне дослідження зовнішньої будови зубів"

Про матеріал

Розробка уроку дозволяє розкрити значення механічної та хімічної обробки їжі в ротовій порожнині; ознайомити учнів з будовою зубів, властивостями ферментів і рефлекторною регуляцією виділення травних соків; формувати практичні навички проведення лабораторних досліджень.

Перегляд файлу

Урок №                                                                                                                                              Дата:

Тема: Процеси травлення в ротовій порожнині та шлунку. Лабораторне дослідження зовнішньої будови зубів.

Мета уроку: розкрити значення механічної та хімічної обробки їжі в ротовій порожнині; ознайомити учнів з будовою зубів, властивостями ферментів і рефлекторною регуляцією виділення травних соків; формувати практичні навички проведення лабораторних досліджень;  розвивати вміння встановлювати причинно – наслідкові зв’язки, спостерігати, робити висновки;  виховувати потребу здорового способу життя

Очікувані результати: учні називають органи травної системи, травні залози ротової порожнини; характеризують функції органів ротової порожнини, будову і функції зубів, процеси ковтання; пояснюють роль травних ферментів слини, значення зубів у травленні; спостерігають та описують дію ферментів слини на крохмаль; застосовують знання для профілактики захворювань зубів

Обладнання:

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

1.Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Створення робочого настрою.

2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. «Розумний куб»

Запитання на гранях куба

1. Що таке травлення?

2. Що таке ферменти?

3. Яку роль в травленні відіграють ферменти?

4. На які відділи поділений травний канал?

5. Які функції виконує травна система?

6. Якими оболонками утворені органи травного каналу?

2.2. Вправа «Установи відповідність»

1. Установіть відповідність між  функціями травної системи та їх характеристиками:

1.видільна

2.всмоктувальна

3.рухова

4.секреторна

А. забезпечує надходження перетравлених органічних речовин, солей, вітамінів і води у внутрішнє середовище організму;

Б. забезпечує утворення залозистими клітинами травних соків, які  містять ферменти;

В. забезпечує жування, ковтання, пересування їжі по травному каналу та виділення неперетравлених решток;

Г. забезпечує виділення речовин з внутрішнього середовища в просвіт шлунково-кишкового тракту, який приймає участь у підтримці кислотно-лужної та водно-сольового рівноваги.

Д. забезпечує видалення з організму шкідливих і непотрібних продуктів обміну речовин, надлишку води, солей тощо.

Вірна відповідь:

1 – Г, 2 – А, 3 – В, 4 - Б

2. Установіть відповідність між основними оболонками стінки травного каналу та їх характеристиками:

1. зовнішня

2. середня

3. внутрішня

А.  утворена двома шарами не посмугованих (гладеньких) мязів

Б.  утворена епітеліальною тканиною, яка містить багато залоз, що виділяють у порожнину каналу травні соки й слиз

В. утворена війчастим епітелієм, який виконує захисну функцію

Г. сполучнотканинна оболонка   у ній містяться судини і нервові волокна;

Вірна відповідь:

1 –Б, 2 –А, 3 - Г

2.3.«Мозковий штурм»

 •    Як ускладнювалася будова травної системи тварин у процесі еволюції? Які функції виконувала травна система?

2.4.  Вправа «Установи послідовність»

Установіть вірну послідовність органів травної системи:


А.шлунок

Б.стравохід

В.глотка

Г. ротова порожнина

Д. товстий кишечник

Е.тонкий кишечник

Є.пряма кишка

Вірна відповідь:

1

2

3

4

5

6

7

Г

В

Б

А

Е

Д

Є


 

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

«Травний канал за своєю функцією є складним хімічним заводом, сирий матеріал, що потрапляє на завод, проходить через велику кількість станків, у яких він підлягає механічній і, головним чином, хімічній обробці, та через чисельні бічні ворота переводиться до магазинів тіла. Крім основної лінії станків, якими рухається сирий матеріал, існує низка бічних хімічних фабрик, які готують відомі реагенти для відповідної обробки сирого матеріалу… Яка ж діяльність заводу за повної потужності? Як і чим він приводиться в рух? Яким чином одна частина вступає в роботу з іншою? Яким чином змінюється робота залежно від сорту сирого матеріалу?» – ці питання  поставив свого часу відомий фізіолог І.П.Павлов Спробуємо і ми отримати на них відповіді.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

 

4. Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1. Будова і функції ротової порожнини  (розповідь вчителя, робота  в групах,  презентація роботи групами, складання опорних схем, лабораторне дослідження)

2. Регуляція слиновиділення (розповідь вчителя, бесіда)

3. Будова шлунка (розповідь вчителя, самостійна робота з підручником, бесіда)

4. Особливості травлення у шлунку (розповідь вчителя, «Мікрофон», пошукова робота з підручником, складання опорного конспекту)

 

1. Будова і функції ротової порожнини 

Бесіда:

 •    З якого відділу починається травний канал?

Очікувана відповідь учнів:

    Травний канал починається з ротової порожнини.

«Мікрофон»

 •    Які процеси відбуваються у ротовій порожнині?

Вчитель записує на дошці всі відповіді учнів, а потім разом з учнями узагальнює їх.

 

У порожнині рота відбувається подрібнення їжі, змочування її слиною, часткове розщеплення вуглеводів і формування харчової грудки.

Розповідь вчителя:

Ротова порожнина утворена спереду губами, збоку - щоками, зверху - піднебінням, знизу - язиком і дном рота, ззаду вона переходить в глотку.

 

На щелепах розміщуються зуби, щелепи вкриті яснами. Ряди зубів поділяють ротову порожнину на передротову і власне ротову. У нижній частині ротової порожнини є м'язовий орган – язик.

Робота в групах

Завдання:

1 група - Будова і функція язика

2 група - Будова і функція зубів

3 група - Захворювання зубів, профілактика захворювання

4 група - Слина: її склад і значення

Презентація результатів роботи:

1 група - Будова і функція язика

Язик - м'язовий орган, вкритий слизовою оболонкою з розташованими в ній рецепторами, які здійснюють контроль за процесами наповнення рота їжею, ковтання, сприйняття смаку їжі. Язик бере участь у процесах пережовування їжі, ковтанні, а також у артикуляції різних звуків, тобто у членороздільній мові. В ньому розрізняють: кінчик, тіло і корінь. Язик має спинку, нижню поверхню та два краї. На спинці, на межі між тілом і коренем видно пограничну борозну язика, що має обриси кута, відкритого вперед. Слизова оболонка спинки язика на всьому її протязі товста, груба, непрозора, міцно зрощена з м'язами і спереду від пограничної борозни вкрита різної форми сосочками, які зумовлюють нерівномірність рельєфу язика. Тіло язика формує харчову грудочку, корінь бере участь в ковтальних рухах, які здійснюються рефлекторно.

2 група – Будова і функція зубів

Зуб є складовою частиною організму людини, одним з його органів. Головною його функцією є механічне подрібнення їжі, проте зуби також беруть участь у вимові людиною мови і звуків, а також є обов’язковим компонентом посмішки. 

Зуби розташовані в комірках верхньої та нижньої щелеп ротової порожнини.

Кожен зуб має коронку, що вкрита емаллю і виступає в порожнину рота, та корінь зуба, що заглиблюється у товщу альвеолярних відростків верхньої або нижньої щелепи. На межі коронки і кореня виділяють шийку зуба.                       

Основна тканина зубів це дентин, який на 70-80 % складений з неорганічних солей: кальцій фосфату та кальцій фториду. У складі емалі зубів вміст неорганічних речовин сягає 96-98 % тому вона дуже тверда. Центральна частина зубів заповнена пухкою сполучною тканиною, що пронизана нервами, кровоносними сосудами та лімфатичними протоками і називається пульпою зуба. Через пульпу здійснюється обмін речовин утканинах зубів.

У дорослої людини 32 зуба. За формою і функціями зуби поділяють на: різці, ікла, малі кутні, великі кутні. На кожній щелепі знаходяться по 2 ікла, 4 різці, 4 малих кутні, 6 великих кутніх зуба. Різці та ікла мають по 1 кореню (ними відкушують їжу), кутні зуби – 2-3 корені (вони подрібнюють їжу). Остання пара зубів (зубів мудрості) у людини зявляються до 25 років.         

                

                                           а) різці; б) ікла; в) малі кутні; г) великі кутні

Доповнення вчителя:

Молочні зуби мають таку ж будову та хімічний склад, як і постійні, але вміст неорганічних речовин у складі їх тканин у 1,5-2 рази менший тому вони крихкі та ніжні, що слід враховувати при організації харчування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Треба також пильно стежити за здоров'ям молочних зубів, так як постійні зуби закладаються і виростають під молочними зубами і тому хвороби молочних зубів (особливо карієс — інфіковане пошкодження емалі та тіла зубів) можуть передаватись на молоді постійні зуби.

Лабораторне дослідження

Зовнішня будова зубів

Мета: ознайомитись із зовнішньою будовою зубів, їхніми групами та виконуваними функціями; навчитись розрізняти різці, ікла, кутні зуби

Обладнання: таблиці «Будова ротової порожнини», «Будова зуба. Групи зубів»; набір муляжів зубів

Хід дослідження

 1. Розгляньте зовнішню будову зуба. Знайдіть на ньому коронку, шийку та корінь.

http://svitppt.com.ua/images/3/2027/770/img19.jpg

2. Розгляньте  групи зубів та знайдіть серед них різці, ікла, малі та великі кутні зуби.  Якими цифрами вони позначені на малюнку?

https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=6b5762bc20193475bc786f86526ab7a4&n=33&h=190&w=480 https://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=93f85e3d12095a701001bd92401a0d69&n=33&h=190&w=369

3. Встановіть взаємозв’язок між будовою зубів різних груп та функціями які вони виконують.

4. За результатами дослідження сформулюйте висновок

 

Розповідь вчителя:

«У всьому Об'єднаному Королівстві не знайдеться стільки жителів, скільки живих тваринок є в моєму власному роті. А скільки ж їх буде, якщо зуби не чистити?»               А. Левенгук

 

 •    Дійсно, що буде якщо зуби не чистити?

3 група – Захворювання зубів, профілактика захворювання

    Якщо не доглядати за зубами,то виникають різні їхні захворювання. Найбільш вразливий негативний вплив на стан емалі завдає молочна кислота, яка є продуктом розпаду вуглеводів в ротовій порожнині під дією ферментів слини. Негативний вплив на стан емалі завдає також різке коливання температури, нестача у складі їжі вітамінів В і Д, солей кальцію, фосфору, фтору.  Найпоширеніші хвороба зубів - карієс

 

Ознаками карієсу є:

 •    темні плями на жувальній поверхні зубів,
 •    шорсткість поверхні зуба.
 •    підвищена чутливість до кислого і солодкого, холодного і гарячого,
 •    з'являється неприємний запах з рота.

Стоматологи стверджують, що запорукою здорових зубів є неухильне дотримання правил гігієни і постійний догляд за зубами.

До вашої уваги декілька правил:

Правило №1 «Гігієна»

Щоденна гігієна порожнини рота включає в себе:

 •    очищення порожнини рота після кожного прийому їжі (чищення, полоскання або жувальна гумка без цукру);
 •    рештки їжі між зубами діставати з допомогою зубочистки;
 •    медичне обстеження у стоматолога двічі на рік;
 •    Зубну щітку необхідно міняти на нову через кожні два місяці.

Правило №2 «Харчування»

Раціональне харчування має велике значення в профілактиці карієсу. При цьому потрібно враховувати повноцінний набір харчових продуктів та помірну частоту прийому вуглеводів.

Основним будівельним матеріалом для зубів є кальцій. Кальцій міститься в горіхах, зелених овочах, молоці та молочних продуктах.

Правило№3 «Температура їжі»

Дуже холодна або гаряча їжа дуже шкідлива для емалі зубів. Ще шкідливіший – перепад температур.

Правило №4 «Догляд за зубами та яснами»

Зубна щітка – головний гігієнічний пристрій для догляду за зубами. Чистити зуби бажано не менше однієї хвилини, а рухи зубної щітки повинні бути вздовж коронок, тобто від шийки зуба до його жувальної поверхні.

Запалення і кров оточення ясен – одна з причин появи неприємного запаху з рота та випадіння зубів. У свою чергу до захворювань ясен можуть призвести:

 •    нестача вітамінів (особливо групи В);
 •    паління;
 •    недостатня гігієна порожнини рота.

Правило №5 «Флуор»

Флуор також є необхідним елементом для наших зубів. Не завжди у воді, яку ми споживаємо. У достатній кількості міститься Флуор. Тому зараз з’явилось багато препаратів, які містять Флуор: зубні пасти, полівітамінні комплекси, еліксири, жувальні гумки.

Правило №6 «Відвідування стоматолога»

Систематичне відвідування стоматолога – запорука здорових зубів. Чому?

Тому що, по – перше, професійне очищення зубного нальоту більш ефективне, ніж зубною щіткою.

По – друге, тільки лікар може виявити карієс та попередити його розвиток.

А також порадить у виборі зубної пасти та інших засобів гігієни, які підходять саме для вас.

 

Це цікаво:

 •    Назва перших зубів людини дав Гіппократ. Він назвав їх «молочними», тому що вважав, що зуби у дитини утворюються з молока.
 •    Король Франції Луї XIV народився у 1638 році з двома зубами.
 •    Є випадки, коли зуби виростали втретє, у Франції в 1896 році зареєстровано випадок, коли в людини виросли зуби вчетверте.
 •    У1680 році Альбертус Хеллвігіус писав про людину з трьома рядами зубів.
 •    Половина людства має тільки два, а не чотири зуби мудрості.
 •    Найдорожчим зубом став зуб Ісаака Ньютона, проданий в 1816 році за 730 фунтів стерлінгів (приблизно $3 241 сьогодні), після чого він був вправлений в перстень аристократом, що купив його.
 •    Джордж Вашингтон, у якого майже не було власних зубів, дуже ретельно стежив за станом зубів своїх шести коней, щодня наказуючи оглядати і чистити їх.
 •    19 квітня 1999 року у Финіксі, штат Арізона, пройшла акція «За здорову посмішку». 1365 американських школярів, вишикувавшись у формі зубної щітки, одночасно чистили зуби впродовж 3 хвилин 3 секунд.
 •    Мао Цзедун, як і багато китайців у той час, відмовлявся чистити зуби. Замість цього він полоскав рот чаєм і пережовував чайне листя. «Навіщо чистити? Хіба тигр коли-небудь чистить зуби?», - говорив він.
 •    Древні японські стоматологи видаляли зуби голими руками.
 •    Зубна паста була винайдена єгиптянами приблизно 5000 років тому і була сумішшю вина і пемзи. З часів ранньої Римської імперії і до 18 століття сеча була одним з основних компонентів зубної пасти, оскільки аміак, що міститься в ній, має прекрасні очищаючі властивості. Досі аміак входить до складу багатьох зубних паст.
 •    Зубні щітки з нейлоновою щетиною уперше з'явилися в 1938 році. Проте щітки з щетиною з інших матеріалів існували задовго до цього. Так, в Китаї перші такі щітки з'явилися в 1498 році. Матеріалами для них служили свиняча щетина, кінський і борсуковий волос.
 •    Щоб підвищити зацікавленість у збереженні здорових зубів і ясен серед  населення, в Китаї було встановлено національне свято, назву якого можна перевести як «День любові до своїх зубів» і який проходить щороку 20-го вересня.

 

Розповідь вчителя:

     Слина дуже важлива в людському організмі. Ще в Давній Індії застосовували «випробовування рисом». На суді для вирішення питання про вину чи невинність, підсудному пропонували з'їсти сухий рис. Якщо підсудний міг його з'їсти, його визнавали невинним, якщо ні — то винним. Це випробування обгрунтовано тим, що в стані страху припиняється слиновиділення, рот пересихає і сухий рис з'їсти неможливо. Отже, без слини людина не може харчуватися повноцінно. Слина є важливою складовою нашого організму

 

4 група – Слина: її склад і значення

      У порожнину рота відкриваються і виділяють секрет слинні залози. Вони діляться на дві групи: дрібні залози, які закладені в товщі слизової оболонки порожнини рота і по своєму розташуванню називаються піднебінними, щічних, губними, мовний та зубними; великі залози, які розташовані за межами слизової оболонки. 

    Слина представляє собою в'язку, безбарвну рідину. Вона на 98,5% складається з води і на 1-1,5% - з органічних і неорганічних речовин. Реакція слини - слаболужна. У слині містяться два травні  ферменти, амілаза і мальтаза, які  викликають  розщеплення вуглеводів до глюкози; фермент лізоцим – знезаражує мікроорганізми, сприяє загоєнню ран слизової оболонки рота; муцин (слиз) – зволожує та обволікає їжу.  У людини в добу відокремлюється близько 1000-1500 мл слини, але її кількість і склад коливаються в залежності від роду їжі.

  За допомогою слини харчова грудка зволожується, стає слизьким і легко проходить по ковтку і стравоходу. А також завдяки ферментам слини в ротовій порожнині починається розщеплення вуглеводів.

 

Складання опорної схеми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення учня

Слина у народній медицині

   Використання землі, слини було відомим засобом народної медицини. У народній медицині були відомі і дезінфекційні властивості слини. Так, шматок гадючої сухої шкіри рекомендувалося добре зволожити «слиною людини» і прикладати «на всякіє рани, которіє рихло гоіть», а також при укусах змії або скаженої собаки; слину мішали із попілом і застосовували для лікування лишаю.

 

2. Регуляція слиновиділення

Розповідь вчителя:

 Секреція слинних залоз настає через кілька секунд після потрапляння їжі в рот. Встановлено, що слиновиділення є рефлекторним актом. Їжа при попаданні в ротову порожнину збуджує її рецептори, імпульси поширюються по чутливих нервових волокнах до центру слиновиділення в довгастому мозку, а потім по парасимпатичних нервах, доходять до клітин слинних залоз і збуджують їх секреторну діяльність. Цей процес являє собою безумовно – рефлекторний механізм відділення слини.

Обговорення питання:

 •    Що відбувається коли ми бачимо смачну їжу, відчуваємо її запах або чуємо із сусідньої кімнати дзенькіт посуду, особливо коли голодні?

(відбувається рясне виділення слини)

Відбувається це тому, що при тривалому поєднанні дії дані роздратування викликають умовно-рефлекторне відділення слини.

 

 1. Будова шлунка

Розповідь вчителя:

Шлунок - найрозширеніша частина травного каналу. Він має вигляд вигнутого мішка. Його ємність у дорослої людини в нормі становить 2-3 літри. Але, якщо людина звикла споживати велику кількість їжі та рідини, об'єм шлунка може збільшуватися до 5 літрів.

Запитання до учнів:

 •    Чи впливає на життєдіяльність організму збільшення об’єму шлунка?

(Це явище є небажаним, оскільки негативно впливає на діяльність інших органів, наприклад заважає диханню).

    У шлунку виділяють верхню і нижню частини. У верхній частині слизова оболонка має залози трьох типів: 1-й тип виділяє ферменти шлункового соку; 2-й тип - соляну кислоту; 3-й тип - слиз. У нижній частині шлунка відбувається розщеплення і всмоктування деяких речовин. Між шлунком і наступним відділом травного каналу (дванадцятипалою кишкою) містяться кільцеподібні м'язи, що утворюють затискач -  пілоричний сфінктер.

Проектування зображення на екран:

 


                                  

Будова шлунка

1. Стравохід. 2. Вхід. 3. Мала кривизна. 4. Пілоричний відділ. 5. Велика кривизна. 6. Дно шлунка.


Самостійна робота з підручником:

 •    Які особливості будови стінки шлунка?

Очікувані відповіді учнів:

Стінки шлунка складаються із трьох оболонок: внутрішньої – слизової, середньої – м’язової, зовнішньої – сполучнотканинної. Слизова оболонка шлунка завтовшки 1-2 мм, утворена одношаровим епітелієм, який має численні складки в різних напрямах. На слизовій оболонці відкривається велика кількість проток залоз, які виділяють шлунковий сік. Мязова оболонка утворена трьома шарами непосмугованих мязів – зовнішній – поздовжній, середній – коловий або циркуляторний, внутрішній – косий. Мязова оболонка виконує рухову функцію: перемішування та пересування їжі. У сполучнотканинній оболонці містяться кровоносні судини, нервові волокна, завдяки чому орган живиться і реагує на зміни внутрішнього середовища.

 

 1. Особливості травлення у шлунку

Розповідь вчителя:

 У шлунку продовжується дія ферментів слини, і їжа зазнає подальшої хімічної та механічної обробки. Хімічна обробка їжі відбувається внаслідок дії на неї шлункового соку.

Шлунковий сік - прозора рідина, що має кислу реакцію, містить ферменти (ліпаза, пепсин), слиз (муцин) і хлоридну кислоту (концентрація хлоридної кислоти – 0,5%). За добу у людини виділяється від 1,5 до 2 літрів шлункового соку. Фермент шлункового соку пепсин розщеплює молекули складних білків на простіші. Фермент ліпаза розщеплює емульговані жири (наприклад, жири молока).

Вправа «Мікрофон»

 •    Яке значення має слиз, який входить до складу шлункового соку?

Вчитель вислуховує відповіді учнів, а потім рекомендує звернутись до тексту підручника і визначити вірну відповідь

Слиз захищає стінки шлунка від дії хлоридної кислоти та від самоперетравлювання власними білковими ферментами.

Пошукова робота з підручником:

 •    Яке значення має хлоридна кислота?

Узагальнення відповідей учнів та складання опорного конспекту:

Значення хлоридної кислоти:

 •    активує  ферменти шлункового соку, які виділяються із залоз у неактивному стані;
 •    зумовлює денатурацію (часткове руйнування структури) та набухання білків, що сприяє кращому їхньому перетравленню;
 •    стимулює рухову активність шлунка;
 •    вбиває бактерії і припиняє гнильні процеси.

Розповідь вчителя:

Але як висока, так і низька кислотність порушують травлення в шлунку, призводять до низки хвороб. Тривалість перебування їжі в шлунку залежить від її складу. Жирна їжа затримується до 6-8 годин, вуглеводна-до 4 годин. Травлення в шлунку може відбуватися лише при температурі тіла 36-37°С і за наявності хлоридної кислоти.

 

У шлунку всмоктується в кров:

 •    Вода;
 •    Мінеральні солі;
 •    Алкоголь;
 •    Деякі ліки;
 •    Незначна кількість глюкози

Це цікаво:

 • Шлунок немовлят округлий, розміщений горизон­тально, у 2-3 роки — грушоподібний, у 7 років — як у дорослих.
 • Місткість шлунку новонароджених — 30-35 мл, в однорічної дитини — 0,5 л, у 10-річної — 1,5л.
 • Форму шлунку порівнюють з формою лабораторної реторти, широке дно якої обернене наліво, а зігнуте і звужене горло – направо. Зазвичай виділяють три варіанти форми шлунку: форма рогу, гачка і панчохи.

Повідомлення учнів:

Захисні рефлекси травної системи

Блювання — мимовільні товчкоподібні викиди вмісту шлунка через рот. Цей акт регулюється спеціальним блювотним центром, який координує злагоджене скорочення мускулатури шлунка, а також рухи дихальних м'язів та черевного преса. Блювання може бути захисним фізіологічним актом (якщо шлунок переповнений або в нього потрапили шкідливі речовини). Блювання спостерігається при деяких інфекційних захворюваннях, хворобах, що перебігають з ураженням очеревини, при гастриті, виразковій хворобі, тощо.

Іноді буває чисто психогенне блювання — при сильному хвилюванні, негативних емоціях. Блювота легко виникає у дітей, а також хворих неврастенією у зв'язку із підвищеною збудливістю блювотного центра.

Нудота — обтяжливе відчуття в підложечній області та глотці, нерідко передує блювоті. Виникає при дієтичних погрішності, отруєннях, захворюваннях органів черевної порожнини, центральної нервової системи, при вагітності, заколисуванні і т. д. При деяких захворюваннях, що супроводжуються втратою ваги (рак, СНІД), нудота може бути постійною і, таким чином, загрожувати життю хворого. При позивах до блювоти під час вдиху при закритому роті зазначається судорожне скорочення дихальних м'язів і діафрагми, а під час видиху - передньої черевної стінки.

 

5. Узагальнення і закріплення знань

5.1.Тестові завдання на встановлення однієї вірної відповіді:

1. М’язовий орган, слизова оболонка якого містить смакові рецептори:

а)губи     б)мигдалини

в) ясна     г)язик

2. Остання пара зубів у людини з’являється:

а)до 15 років          б)до 25 років

в) до 10-12 років   г)до 30 років

3. Фермент слини:

а) пепсин        б)ліпаза

в) мальтаза    г)трипсин

4. Бактерицидна речовина, що міститься у слині:

а)лізоцим      б)пепсин

в)амілаза       г)каталаза

5. Компонент  слини, що зволожує та обволікає їжу:

а) вода              б)муцин

в) жовч             г)солі

6. Завдяки ферментам слини в ротовій порожнині починається розщеплення:

а) вуглеводів       б)білків

в) ліпідів             г)солей

7. Найширша частина травного каналу, що має вигляд вигнутого мішка, - це:

а) стравохід     б)глотка

в) шлунок       г)товстий кишечник

8. Речовина, що активізує ферменти шлункового соку:

а) ліпаза         б)пепсин

в)амілаза         г)хлоридна кислота

9. За добу у людини виділяється шлункового соку:

а)0,5 – 1 л         б)1 – 1,5 л

в) 1,5 – 2 л         г)2 – 2, 5 л

10. У шлунку всмоктується в кров:

а) білки           б)алкоголь

в) жири          г) вітаміни

11. Травлення у шлунку може відбуватись лише за температури тіла:

а) 35, 6 – 36,60 С                      б) 36, 6 – 37, 60 С   

в) 36, 6 – 370 С                         г) 35, 6 – 37, 60 С   

12. Яка речовина входить до складу слини і шлункового соку:

а) мальтаза           б)хлоридна кислота

в)муцин                 г)пепсин

13. Жирна їжа затримується у шлунку на протязі:

а)   2- 4 годин            б)6-8 годин

в)  4- 6 годин             г)8- 10 годин

14. Вуглеводна їжа затримується у шлунку близько:

а)2 годин      б)3 годин

в)4 годин      г)5 годин

5.2. «Закінчи речення»

 •      Кожен зуб утворений коронкою...(шийкою, коренем)
 •      Серед слинних залоз виділяють три пари великих, що називаються ...(привушні, підщелепні, підязикові)
 •        Центр слиновиділення знаходиться в...(довгастому мозку)
 • До складу слини входять травні ферменти ...(амілаза і мальтаза)
 •      Центр ковтання розташований у ...(довгастому мозку)
 •      Фермент амілаза діє на речовину…(складні вуглеводи (крохмаль))
 •      Коронку зуба вкриває…(емаль)
 •      Порожнину зуба заповнює сполучна тканина…(пульпа)

5.3. «Поміркуй»

 •    В емалі зуба немає нервових закінчень, однак він чутливий до змін температури, сприймає тиск. Чим це можна пояснити?
 1. Підбиття підсумків уроку

Учні повертаються до мети уроку і завдань, які вони визначили для досягнення  цієї мети та обговорюють їх (визначають рівень досягнення мети та виконання завдань)

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

 •    Провести дослідницький практикум «Дія ферментів слини на крохмаль»
 •    Встановіть,  які компоненти входять до складу зубної пасти, якою ви користуєтесь? Визначте, яку роль вони відіграють у профілактиці карієсу.

 

1

 

docx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
4670
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку