5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Урок-проект "Культура зблизька (щоденник мандрівника)"

Про матеріал

Урок-проект з громадянської освіти в 3 класі. Групова творчо-дослідницька робота.

Тема навчального проекту: «Культура зблизька (щоденник мандрівника)».

Мета проекту. Формувати уявлення про культуру поведінки, зокрема в школі, усвідомлювати наслідки негативних вчинків, вчити дотримуватися правил та норм поведінки в соціумі, усвідомлювати, що культура поведінки починається з кожної особистості, розширювати знання дітей з етикету, виховувати бажання жити в культурному середовищі, наслідувати та примножувати традиції українського народу.

Перегляд файлу

Урок-проект з громадянської освіти в 3 класі.

Тема навчального проекту: «Культура зблизька (щоденник мандрівника)».

Мета проекту. Формувати уявлення про культуру поведінки, зокрема в школі, усвідомлювати наслідки негативних вчинків, вчити дотримуватися правил та норм поведінки в соціумі, усвідомлювати, що культура поведінки починається з кожної особистості, розширювати знання дітей з етикету, виховувати бажання жити в культурному середовищі, наслідувати та примножувати традиції українського народу.

Очікувані результати: зацікавленість учнів проектною діяльністю, застосування ними власного життєвого досвіду, розвиток вміння спілкуватися дотримування певних правил та норм поведінки в суспільстві, забезпечення необхідної пізнавальної діяльності для самореалізації особистості.

 1. Визначення завдань проекту. 

 

          У чому полягає задум?

Для чого це потрібно?

 1. Окреслити прийнятні для кожного моральні норми і правила поведінки в соціумі, з’ясувати походження терміну «етикет»
 2. Дізнатись про культурні традиції українського козацтва, його високі морально-етичні якості.
 1. Відчувати себе озброєними знаннями та практичними навичками вихованої особистості
 2. Мати можливість сформувати образ свого «Я» як патріота, причетного до українського козацтва, нації.

 

 1. Планування діяльності

Групи

Виконавці

Завдання

I група «Дослідники»

ВалецькийН.

Воєвода В.

Григорків С.

Гаврилів Н.

 

З’ясувати походження терміну «етикет»

II група

«Народознавці»

Дарована І.

Козак О.

Ктитор Т.

Миронів М

Саханчак С.

Встановити значення виховання у Київський Русі. Звернути увагу на традиційні моральні цінності українців. Визначити найкращі риси характеру козаків, про які довідались, оглядаючи експозицію «Музею козацтва»

III група

«Журналісти»

Нахман Д.

Никорчук В.

Никорчук К.

Ничка А.

Шевчук І.

Створити замітку-пам’ятку «Про правила поведінки в музеї»

IV група

«Витівники»

Романько А.

Соколовський В.

Тимчук О.

Федорів І.

Саханчак С.

Ознайомитись зі змістом козацьких ігор та забав, обговорити правила безпечної поведінки під час їх проведення.

 1. Виконання проекту
 1. Довідатись з різних інформаційних джерел зміст терміну «етикет». Відокремити для себе поняття «культура», «національна культура», «народна культура» (група «Дослідники»)
 2. Звернути увагу на твір київського князя Володимира Мономаха «Поучение». З’ясувати, які моральні цінності прищеплювали своїм дітям українці, за якими законами жили козаки. Зосередитись на тому, що козаки вважали головними життєвими законами – закони честі.
 • Краще загинути , ніж зрадити Україні (любов до Батьківщини)
 • Добре ставлення одне до одного (дружелюбність)
 • Прагнення ніколи не здаватися в полон (волелюбність)
 • Не шукати вигоди (безкорисливість)
 • Повага до старших членів родини (родинні традиції)

(група «Народознавці»)

 1. Звернутись до твору Гійома де Боплана «Опис України», повідомити про те, як характеризували українців історичні писемні пам’ятки, створити замітку-пам’ятку за слідуючими пунктами:
 • Музей – світилище нових знань
 • Будь вдячним екскурсоводу за ці знання
 • Не розмовляй голосно
 • Будь уважним
 • Не торкайся експонатів – це історія, яку треба зберігати
 • Став запитання за змістом прослуханого.

(група «Журналісти»)

 1. Зберігаючи національну культуру, дізнатись та навчитись грати у козацькі ігри, забави
 • «Підтягування у висі»
 • «Бій вершників»
 • «Гарматна підготовка» та інщі.

Змагання козаків проводились під чітким наглядом старшини, курінних та кошового отамана, суддей, особливо слідкували за чесністю кожного виду ігор та змагань. (група «Витівники») 

 1. Захист проекту

Тема: «Культура зблизька (щоденник мандрівника)».

Обладнання: метроном, тематичні індивідуальні картки, магнітофонний запис пісні «Якщо добрий ти».

Форма проведення: нестандартний урок (щоденник мандрівника).

 

 

Етапи уроку, хронометраж

Зміст уроку

Методичний коментар

I. Мотивація (1хв.)

Грецький мудрець Еврипід говорив: «Багато у світі дивних див, та найдивніше з них – людина.» Головна її роль – це бути доброю людиною, доброчинною особистістю. Тож сьогодні ми перелистаємо наш «Щоденник мандрівника» і підсумуємо знання з культури поведінки.

Учні відповідають на запитання:

 • Який зміст вкладали українці в поняття «правда життя»?
 • Який висновок зробили після читання оповідання «Правда і кривда» с. 33-34?

II. Оголошення теми і мети уроку та очікуваних результатів. (3хв.)

Ми опрацювали тему: «Культура зблизька». На попередніх уроках, під час подорожі до «Музею козацтва» ви одержували завдання, які сьогодні

допоможуть нам створити модель «Культурного потягу майбутнього», на якому можемо рухатись продовж нашого життя. Кожен ланцюжок – це невідємна  частинка нашої культури, яка прийшла до нас з далеку, але стала близькою, зрозумілою, необхідною. Тож, створюємо модель потягу, гортаючи сторінки «щоденника подорожі».

Розповідь вчителя. Демонстрація початку таблиці.

 

III.Інтерактивна вправа ( 30 хв.)

 1. Сторінками  щоденника мандрівника (див. Додаток 1.)
 • Наш потяг називається « Мандрівник»., адже виконуючи чималу дослідницьку роботу, ми дізнались багато нового, здійснили цікаву подорож, створили уявлення про життя козаків,вчилися жити дружно в учнівському колективі.
 1. Звіт групи « Досідників»( сторінка «У бібліотеці» )

Етикет - це встановлений порядок, сукупність правил, які регламентують зовнішні правила людських взаємин. Ці правила називають « правилами моралі», які визначають обов’язки людини по відношенню до суспільства, включаючи у себе загальнолюдські норми: любов до Батьківщини, відданість, честь, доброту, гуманізм, милосердя, повагу до старших і т. д. Слово етикет вперше вжив французький король Людовік XIV у 17-сторіччі. На одному з прийомів він вручив гостям картки ( етикетки), де монарх забовязав записати правила поведінки, яких гості повинні дотримуватись. Від назв цих карток і зявилось поняття етикет. Греки розвинули дипломатичний етикет. Вони створили посольський церемоніал. Їхні посли носили так звані жезли Гермеса, саме бог Гермес був покровителем послів у Давній Греції. Послу вручали інструкцію, як вести переговори. Вона була написана на двох картках або табличках, складених навпіл. Їх називали дипломатами. Звідси і пішло слово дипломатія. На основі дипломатичного етикету був сформований цивільний етикет. Сучасному етикету притаманні чотири основні принципи:

 • Принцип гуманізму;
 • Принцип доцільності дій;
 • Принцип шляхетності;
 • Принцип дотримання звичаїв і традицій країни, у якій перебуває людина.

Наша група пропонує внести до потягу такі ланцюжки: ввічливість, освіченість, скромність, тактовність.

 1. Звіт « Народознавців» (У музеї)

Ознайомившись з цікавими експонатами « Музею козацтва», ми довідались про життя козаків, риси характеру, що особливо ними цінувались. На нашу думку, треба до складу потягу додати ланцюжки: патріотизм, волелюбність, безкорисливість, дружелюбність, вірність.

За часів Київської Русі на виховання культури поведінки  звертали особливу увагу. Так, у 1117 році великий князь Володимир Мономах написав «Поучение», яке було адресоване дітям і дорослим. Він вважав, що виховання залежить не від окремих настанов, а від сукупності виховних заходів, серед яких відокремлював етикет і хороші манери.

Фізкультпауза. Спів пісні «Якщо добрий ти»

 1. Звіт групи « Журналісти» (Наші роздуми )

З багатьох писемних свідоцтв дізнаємось, що українці особливо цінували сімейні  цінності. Вони говорили: « Без родини нема щастя на землі».У відомому творі французького інженера Гійома де Боплана «Опис України» (1650р.) говорилося, що українці не тільки були знавцями ремесел, а  й мали чутливу, сповнену любові до людей і навколишнього світу душу. Вправними, кмітливими, здібними до сприйняття нового, шанобливими – саме такими характеризують українців історичні довідники. Думаємо, що треба додати до потягу «Мандрівник» такі ланцюжки: шанобливість, любов, працьовитість.

 

 1. Звіт групи «Витівники» (Сторінка «У колі друзів» )

Змагання, ігри українців завжди були цікавими, веселими, розвивали і зміцнювали здоров’я . Кожна гра повинна була чесно, справедливо виявити переможця, розвинути міцність,силу, уважність, спритність. Ми пропонуємо сучасну інтелектуальну гру «Світлофор». Доповнюємо потяг ланцюжками : відповідальність, чесність.

Формування освітньої

компетентності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування соціальної компетентності.

 

Повідомлення спікера групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод «Мікрофон»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні заповнюють за допомогою червоного і зеленого кольорів відповідно правильність або хибність наведених тверджень.(див. Додаток2)

 1. Підбиття підсумків (5хв.)

Ось ми і завершуємо створювати модель потягу (див. Додаток 3). В ньому не повинно бути нічого зайвого , адже ми мандруємо у світле майбутнє. Наш потяг вийшов міцним потужним надійним, перегортаємо й останню сторінку «Щоденника мандрівника». Яке-ж ключове слово залишилось вписати нам в модель потягу? Допоможе нам це зрозуміти казка В.О. Сухомлинського «Соромно перед соловейко» (див. Додаток 4).

Оцінювання роботи груп

Дякую групам за роботу.

 • Яке практичне значення мала для вас робота над проектом?

Учні знаходять слово «Совість» (аргументують свій вибір)

Слово вчителя.

Совість – це тисяча свідків. Саме вона завжди буде рухати потяг нашого життя  у правильному напрямку, допомагати бути справжньою людиною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1. 

Сторінки «Щоденника мандрівника» C:\Documents and Settings\Jlija\Рабочий стол\картинки\Old-Books.jpg  сс.

 

Сторінка 1 У бібліотеці

Сторінка 2 У музеї C:\Documents and Settings\Jlija\Рабочий стол\картинки\exhibition_005.jpg

 

Додаток 1 (продовження)

Сторінка 3 Беремо інтерв’ю (наші роздуми) C:\Documents and Settings\Jlija\Рабочий стол\картинки\pict0027_(kopija).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 (продовження)

Сторінка 4 У колі друзів

C:\Documents and Settings\Jlija\Рабочий стол\картинки\1231154076_6005787.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Гра «Світлофор ввічливості»

Познач те, що ввічливо,- зеленим кольором, а те що неввічливо,- червоним.

 •                                                             У шкільному коридорі розмовляють вчителі, серед них Олег побачив свого класного керівника і проходячи сказав: «Добрий день, Ігоре Степновичу!».
 •                                                             Вибачте, будь ласка, я штовхнула Вас ненавмисне,- каже дівчинка в трамваї.
 •                                                             Ти йдеш з товаришем вулицею. Він привітався з незнайомою тобі людиною. Ти теж сказав: «Добрий день!».

Додаток 4 В.О. Сухомлинський «Соромно перед соловейком»

 Оля й Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати,

 Витягли з сумки хліб, масло, яєчко. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них сів на дерево соловейко й заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля й Ліда боялись поворухнутись,

 Соловейко перестав співати .

  Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ.

  Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету й поклала в сумку.

 •                                                             Навіщо ти забрала сміття?- запитала Оля, - Це ж у лісі… Ніхто не бачить…
 •                                                             Соромно перед соловейком…- тихо відповила Ліда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 3 Потяг «Мандрівник»

C:\Documents and Settings\Jlija\Рабочий стол\картинки\kr02_b.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Л і т е р а т у р а

 1. Програми для середньої загальноосвітньої школи (1-4 кл.).-К.: Початкова школа,2006. -   292с.
 2.                                                                         Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів/ Упор. О. Я. Савченко. – К.: Початкова школа, 2005. – 636с.
 3.                                                                         Володарська М. О. Я і Україна. Самостійні роботи для 4 класу. – Харків: Торсінг плюс, 2008. – с. 32-33.
 4.                                                                         Вчимося співати: Збірник пісень для 1-4 класів/ Упорядник М.К. Яскулко. - Х.: Веста :Ранок, 2008. – с.48.
 5.                                                                         Кириченко О. В. Козацька педагогіка. – Х.: Вид. група Основа: Триада плюс, 2008. – с.73.
 6.                                                                         Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи // Початкова школа. – 2008 - №10
 7. Стребна О,  Соценко А. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи  початкової школи. – Харків: Основа, 2005. – с.19,27.
 8.                                                                         Сухомлинський В.О. Казки Школи під Голубим Небом/ Упорядник О.В. Сухомлинська. - К.: Рад.шк., - 1991. – с.139
 9.                                                                         Я і Україна: Підручн. для 4 кл. Авт. Т.М. Байбара, Н.М. Бібік.- К.: Форум,  2004. – с.34-35
 10. Я і Україна:  Робочий зошит. 4 клас/ Хитяєва Л.П., Діптан Н. В. – Харків: Веста. Ранок,  2008,  – с.10.

 

 

 

 

doc
Додано
2 липня 2018
Переглядів
513
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку