Урок-проект на тему "Оптичні прилади"

Про матеріал

У методичній розробці уроку ”Оптичні прилади” відображено застосування активних форм і методів навчання‚ а також проектної технології на уроці виробничого навчання. Впроваджуються концепції сучасного уроку в професійно-практичній підготовці за рахунок застосування інноваційних особистісно-орієнтованих технологій. Проектне навчання носить позаурочну групову форму роботи‚ результати якої учні відображають на уроці у вигляді інформаційного проекту . Це сприяє розвитку активної навчально-пізнавальної та комунікативної діяльності учнів позаучбового процесу.

Робота може бути цікавою для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті вдосконалення їх професійної компетентності.


Перегляд файлу

Управління освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації

ДНЗ «Сумське вище професійне училище
будівництва та автотранспорту»

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

на тему:

«Оптичні прилади. Мікроскоп та рефрактометр»

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: майстер виробничого навчання

Кураш Наталія Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми 2015

 

ПЛАН УРОКУ

Тема програми№3

Техніка зважування на лабораторних терезах.

Робота з лабораторним обладнанням

Тема уроку

Оптичні прилади. Мікроскоп та рефрактометр. Будова та робота з приладом.

Тип уроку

Урок формування первинних вмінь

Вид уроку

Самостійні практичні роботи

Навчальна мета уроку

Закріпити практичні вміння роботи з контрольно-вимірювальними приладами, сформувати знання та практичні вміння  роботи з мікроскопом при дослідженні мікропрепаратів, рефрактометром при визначенні вмісту сухих речовин в соках та при визначенні концентрації розчинів 

Розвиваюча мета уроку

Розвивати  в учнях увагу, зосередженість при виконанні виробничих завдань, зацікавленість  в кінцевому результаті роботи, культуру праці, індивідуальну та групову підзвітність; міжособистісне спілкування та співпрацю спрямованих на отримання бажаного результату

Виховна мета уроку

Виховувати в учнях дисциплінованість, відповідальність за роботу, дбайливе відношення до лабораторного устаткування, уміння самостійно оцінювати  результати роботи один одного, виховуючи взаємоконтроль та взаємопідтримку в учнях‚ бережне ставлення до лабораторного устаткування та економне використання електроенергії при роботі з електрообладнанням

Матеріально-технічне забезпечення уроку

Мікроскопи,  мікропрепарати, склотримачі , рефрактометр,  хімічні склянки, скляні палички, вата, дистильована вода, сік, розчини різної концентрації, термометри, ареометри, гігрометр, мірний циліндр, хімічна склянка, дистильована вода, молоко, ДСТУ

  Хід уроку

Організаційна частина

1.Перевірка наявності учнів

2.Перевірка готовності учнів до уроку

 

 

 

 

 

 

 

Вступний інструктаж

1.Повідомлення теми та навчальної мети уроку. Поділ учнів на 2 команди

2.Перевірка  вивченого матеріалу (опорні знання та практичні вміння учнів працювати з контрольно-вимірювальними приладами)

3.Пояснення нового матеріалу по темі уроку:

- перевірка та актуалізація опорних знань з курсу спецтехнології (презентації командами проектів по темі уроку та конкурс «Запитай у лаборанта» )

- практичний показ учням послідовності , вірності підготовки мікроскопу до  роботи та проведення мікроскопування різних об'єктів;

- перевірити засвоєння учнями нового матеріалу (відтворення учнями практичних вмінь та навичок при роботі з мікроскопом) 

- практичний показ учням послідовності , вірності підготовки рефрактометру до  роботи та проведення визначень концентрації розчинів та вмісту сухих речовин в соках;

- перевірити засвоєння учнями нового матеріалу (відтворення учнями практичних вмінь та навичок при роботі з рефрактометром)  

4.Повідомлення учням критеріїв оцінювання

5.Підведення підсумків вступного інструктажу та видача інструкційних карток

6.Формування малих груп (бригад)  для виконання виробничого завдання

 

Самостійна робота учнів і поточний інструктаж

1.Контроль за діяльністю учнів.

2.Цільові обходи майстра : організація  робочих місць учнів; перевірка  та інструктування про правильність виконання  та безпечність технологічних операцій ; дотримання вимог техніки безпеки , виправлення та попередження помилок учнів при виконанні виробничого завдання, оцінювання результативності роботи учнів на уроці

 

Заключний інструктаж

1.Підведення підсумків роботи:

- повідомлення про досягнення мети;

-  повідомлення та обґрунтування оцінок учнів;

-  розбирання типових помилок  і недоліків в роботі, пошук шляхів їх попередження;

- аналіз дотримання учнями трудової і технологічної дисципліни;

- визначення команди-переможця та нагородження

 2. Повідомлення теми наступного уроку та видача домашнього завдання.

3. Прибирання робочих місць та хіміко-бактеріологічної лабораторії.

 

 

Хід уроку

 

 

       Майстер   Добрий день, діти та присутні гості! Я рада вітати Вас сьогодні на уроці! На початку  я хочу почути рапорт чергового .

       Учень доповідає майстру про присутність учнів, про відсутніх учнів на уроці , про наявність в них спецодягу та про готовність до уроку.

        Майстер  На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вивчати лабораторне обладнання . І тема нашого уроку...

       Майстер повідомляє учням тему та мету уроку.

       Майстер   На попередньому уроці ви поділились на 2 команди. Сьогодні урок буде проходити у вигляді гри між вашими командами, яка складається з 4 конкурсів:

Назва конкурсу

Максимальна кількість балів

1

«Контрольно-вимірювальні прилади»

5

2

Презентації проектів «Мікроскоп» та «Рефрактометр»

10

3

«Запитай у лаборанта»

12

4

«Оптичні  помічники»

72

 

       Перед тим , як розпочати 1 конкурс, в якому ми повторимо практичні навички роботи з контрольно-вимірювальними приладами (КВП), ми нагадаємо один одному вимоги  безпеки при роботі в лабораторії .

       Майстер перевіряє та доповнює знання учнів з  техніки безпеки:

  • на початку практичної роботи;
  • під час виконання практичної роботи;
  • при роботі з електрообладнанням;
  • при роботі з лабораторним посудом.

 

1 конкурс 

«Контрольно-вимірювальні прилади»

Перевірка пройденого матеріалу

     Майстер  На минулому уроці ми вивчали роботу з контрольно-вимірювальними приладами при визначенні відносної вологості повітря, температури та густини молока. Як ви вважаєте чи є необхідність в контролі за цими показниками.

       Майстер спілкується з учнями з цього приводу

  Майстер  Пропоную командам по черзі визначити температуру соку, густину молока та відносну вологість повітря. За вашою роботою буде спостерігати та оцінювати команда-суперник. Максимальна кількість балів за конкурс 5 балів

Учні мають володіти  наступними знаннями та вміннями:

  • перевірка справності контрольно-вимірювальних приладів;
  • послідовність роботи з контрольно-вимірювальними приладами;
  • вірність роботи з контрольно-вимірювальними приладами;
  • вірність  обробки результатів показників термометра, ареометра та гігрометра

Представники команд почергово проводять визначення густини молока, температури соку та відносної вологості повітря в лабораторії. По закінченню команди коментують та оцінюють роботу один одного

                           Підведення підсумків конкурсу

2 конкурс

Презентації проектів «Мікроскоп» та «Рефрактометр»

Перевірка та актуалізація опорних знань

      Майстер  Дякую за ваші знання та практичні вміння , які ви продемонстрували . А зараз ми переходимо до теми сьогоднішнього  уроку  і до 2 конкурсу презентацій ваших проектів. На попередньому уроці ви отримали домашнє завдання підготувати електронні презентації на теми «Мікроскоп» , «Рефрактометр» .

Максимальна кількість балів за конкурс 10 балів

 

Учні презентують свої проекти

ПРОЕКТ «МІКРОСКОП»

               

         

          

         

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «РЕФРАКТОМЕТР»

 

      

 

      

                  

                      

                    Підведення підсумків конкурсу

3 конкурс

 «Запитай у лаборанта»

Перевірка та актуалізація опорних знань

     Майстер  У 3 конкурсі ви зможете отримати 12 балів, якщо вірно відповісте на підготовлені питання командою-суперником. Всього буде 12 питань. Відповідати будуть по черзі всі члени команди. Кожне питання оцінюється в 1 бал.

Питання 1 команди

 

Питання

Відповідь

1

Призначення мікроскопу

 

2

Що являє собою окуляр мікроскопу?

 

3

Що являє собою об'єктив мікроскопу?

 

4

Яка лінза називається фронтальною?

 

5

Як визначити збільшення даного мікроскопу?

 

6

Призначення механізму грубого фокусування

 

7

Призначення мікрометричного механізму

 

8

Призначення тубусотримача

 

9

Призначення плоскої сторони дзеркала

 

10

Призначення ввігнутої сторони дзеркала

 

11

Чому дорівнює 1 оберт макрогвинта?

 

12

Чому дорівнює 1 оберт мікрогвинта?

 

 

Питання 2 команди

 

Питання

Відповідь

1

Призначення рефрактометру

 

2

Яку назву має нижня камера рефрактометра?

 

3

Яку назву має верхня камера рефрактометра?

 

4

Де знаходиться освітлювальна призма?

 

5

Де знаходиться вимірювальна призма?

 

6

Яка з камер рефрактометра має віконце?

 

7

Одиниці виміру рефрактометра

 

8

Що знаходиться на осі приладу?

 

9

Призначення лімбу компенсації дисперсії

 

10

При якій температурі рідин проводять аналіз?

 

11

Ціна поділки рефрактометра в межах 0-50%

 

12

Ціна поділки рефрактометра в межах 50-95%

 

                           Підведення підсумків конкурсу

 

4 конкурс

 «Оптичні  помічники»

Пояснення нового матеріалу та самостійна робота учнів

 

     Майстер На сьогоднішній день неможливо уявити хіміко-бактеріологічну  лабораторію без оптичних приладів. У нормативних документах на сировину та готову продукцію обов'язково вказані фізико-хімічні та мікробіологічні показники якості. Як ви вважаєте чи можливо провести повний контроль якості сировини чи продуктів без мікроскопу та рефрактометру?

       Майстер спілкується з учнями з цього приводу

      Майстер повторює учням призначення та будову  мікроскопу. Майстер практично демонструє підготовку мікроскопа до роботи та дослідження мікропрепаратів. Після чого учні повторюють та демонструють‚ як вони засвоїли матеріал. Майстер повторює учням призначення та будову рефрактометра. Майстер практично демонструє підготовку рефрактометра до роботи (виставляє на «0»). Проводить практичний показ визначення вмісту сухих речовин в соці та обробки результатів аналізу. Після чого учні повторюють та демонструють‚ як вони засвоїли матеріал.

   Майстер Перш ніж розпочати останній конкурс ви маєте знати, що кожен з вас може вплинути на результативність вашої команди. В кожній команді по 6 учасників. Ваші оцінки за самостійну практичну роботу в сумі складатимуть  набрану кількість балів за конкурс. Ознайомтесь з критеріями оцінювання вашої роботи.

Майстер розповідає про критерії оцінювання та видає інструкційні картки.

 

      Учні готують свої робочі місця та починають працювати з мікроскопом та рефрактометром. Майстер контролює виконання учнями виробничого завдання, заповнює картку контролю.  При необхідності додатково пояснює та інструктує учнів протягом уроку.

 

В кінці уроку майстер дякує учням за урок та підводить підсумки:

- повідомляє про досягнення мети;

-  повідомляє та обґрунтовує оцінки учнів;

-  розбирає типові помилки  і недоліки в роботі, пропонує шляхи  їх

  попередження;

- аналізує  дотримання учнями трудової і технологічної дисципліни;

- визначає команду-переможця та нагороджує;

- повідомляє  тему  наступного уроку та видає домашнє завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

          КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

Тема: «ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ.

РОБОТА З МІКРОСКОПОМ ТА РЕФРАКТОМЕТРОМ»

 

Назва робіт

Бали

1

Організація робочого місця

1

2

Правильність підготовки мікроскопа до роботи

1

3

Дотримання послідовності роботи з мікроскопом при дослідженні мікропрепаратів

3

4

Правильність підготовки рефрактометра до роботи (встановлення «0»)

1

5

Дотримання послідовності роботи з рефрактометром

3

6

Правильність визначення вмісту сухих речовин в соці та концентрації розчинів

1

7

Правильність обробки результатів аналізу

1

8

Дотримання вимог безпеки праці при роботі

1


 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА

 

Тема: «ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. РОБОТА З МІКРОСКОПОМ ТА РЕФРАКТОМЕТРОМ»

 

Послідовність виконання

технологічних операцій

Лабораторний посуд‚

інструмент‚обладнання та реактиви

1

Робота з мікроскопом

 

 

 

 

Мікроскоп,

мікропрепарати

1.1

Підготовка мікроскопа до роботи:

- встановити мікроскоп у гарно освітлене місце,

- встановити об'єктив та окуляр в тубус;

- закріпити мікропрепарат клемами на предметному столику

1.2

Вставити необхідну сторону дзеркала

1.3

З допомогою дзеркала спрямувати промінь світла в об'єктив

1.4

Знайти зображення мікропрепарату з допомогою механізму грубого фокусування (макрогвинтом)

1.5

Скорегувати чіткість зображення з допомогою мікрометричного механізму (мікрогвинта)

1.6

Дослідити декілька мікропрепаратів

2

Робота з рефрактометром

 

 

 

 

 

Рефрактометр,  хімічна склянка, скляна паличка, вата, дистильована вода

 

Підготовка рефрактометра  до роботи:

- встановити рефрактометр у сприятливе місце,

- перевірити стан вилки, розетки, шнура;

- вмикаємо рефрактометр у електромережу;

- відкрити верхню камеру та промити дистильованою водою верхню та нижню призми;

- витерти насухо обидві призми;

- нанести на нижню (вимірювальну призму) скляною паличкою 1-2 краплі дистильованої води;

- зачинити верхню (освітлювальну) призму;

- спрямувати промінь світла від освітлювача у вікно верхньої камери;

- з допомогою рукоятки, дивлячись в окуляр, ввести в

поле зору межу світлотіні;

- різкість межі світлотіні встановити з допомогою лімба компенсації;

- використовуючи рукоятку підвести межу світлотіні до центра перехрестя. Якщо вона при цьому проходить

крізь «0», то рефрактометр підготовлено до роботи

3

Визначення вмісту СР в яблучному соці

 

 

 

Рефрактометр,  хімічні склянки, скляні палички, вата, дистильована вода, сік, ДСТУ

3.1

Промити дистильованою водою та витерти призми

3.2

Нанести на вимірювальну призму 2-3 краплі соку скляною паличкою

3.3

Закрити верхню камеру та дивлячись в окуляр переміщуємо рукоятку т.ч.,щоб межа світлотіні проходила крізь центр перехрестя ниток

3.4

Зняти показники по шкалі «%»

3.5

Аналіз провести тричі

3.6

За кінцевий результат прийняти середнє арифметичне та зробити висновок 

3.7

Призми промити дистильованою водою, протерти насухо

3.8

Зачинити верхню призму поклавши папір

4.

Визначення концентрації розчину

 

 

 

 

Рефрактометр,  хімічні склянки, скляні палички, вата, дистильована вода, розчини

4.1

Промити дистильованою водою та витерти призми

4.2

Нанести на вимірювальну призму 2-3 краплі розчину скляною паличкою

4.3

Закрити верхню камеру та дивлячись в окуляр переміщуємо рукоятку т.ч.,щоб межа світлотіні проходила крізь центр перехрестя ниток

4.4

Зняти показники по шкалі «%»

4.5

Призми промити дистильованою водою, протерти насухо

4.6

Зачинити верхню призму поклавши папір

4.7

Оформити результати роботи

4.8

Прибрати робоче місце

 

 

doc
Додано
4 жовтня 2018
Переглядів
441
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку