Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок-проект. Українська література 7 клас. Позакласне читання. Григір Тютюнник «Вогник далеко в степу». Ідейно-тематичне спрямування та значення повісті Григора Тютюнника «Вогник далеко в степу»

Про матеріал

Урок-проект, який сприяє поширенню читацького кругозору учнів; з'ясуванню ідейно-тематичного спрямування та значення повісті Григора Тютюнника «Вогник далеко в степу»; закріпленню вмінь та навичок учнів аналізувати прозовий твір.

Дібрані форми та методи спрямовані на розвиток навичок самостійної роботи з книгою, образного мислення, уміння сприймати художній текст у його єдності з життям; комунікативної компетентності, вміння працювати з інформаційними джерелами та сервісами Web 2.0; навичок самооцінки та самоконтролю.

Урок-проект, який виховує людяність, здатність до співчуття; творчу особистість, спроможну реалізуватися в подальшому житті, толерантність, відповідальність за доручену справу.

Перегляд файлу

Урок-проект. Українська література. 7 клас.

Учитель Курдибайло С.Г.

 

Тема. Позакласне читання. Григір Тютюнник «Вогник далеко в степу». Ідейно-тематичне спрямування та значення повісті Григора Тютюнника «Вогник далеко в степу»

Мета.

Навчальна: поширити читацький кругозір учнів; з’ясувати ідейно-тематичне спрямування та значення повісті Григора Тютюнника «Вогник далеко в степу»; закріпити вміння та навички учнів аналізувати прозовий твір.

Розвивальна: розвивати навички самостійної роботи з книгою, образне мислення, уміння сприймати художній текст у його єдності з життям; комунікативну компетентність, вміння працювати з інформаційними джерелами та сервісами Web 2.0; навички самооцінки та самоконтролю.

Виховна: виховувати людяність, здатність до співчуття; творчу особистість, спроможну реалізуватися в подальшому житті, толерантність, відповідальність за доручену справу.

 

Тип уроку: формування вмінь та навичок учнів

Основні поняття: повість, герой твору, тема, ідея, сюжет, художні засоби, епітет, порівняння, метафора, художня деталь, символ, портрет, пейзаж.

Форма уроку: захист проекту

Інноваційна ідея уроку: використання методу проектів та сервісів Web 2.0 для формування читацької та комунікативної компетентності учнів

Комплексне використання форм і методів:

 • метод проектів;
 • використання сервісів Web 2.0;
 • евристична бесіда;
 • словесний;
 • робота в групах.

Обладнання: збірки творів Гр.Тютюнника, комп’ютери, ноутбук, проектор, листи самооцінювання

Очікувані результати:                         

Мати уявлення: про творчість Гр.Тютюнника, його повість «Вогник далеко в степу».

Знати: послідовність ідейно-художнього аналізу прозового твору, художні засоби літератури.

Вміти: аналізувати повість; застосовувати набуті знання, презентуючи їх через сервіси Web 2.0.

Цінувати: потребу в пізнанні, розширенні читацького кругозору, прагненні до творчого самовираження.

Структура уроку:

 

Етап уроку

     Час

Прийоми та

методи

Зміст діяльності

1

Організація початку уроку.

1 хв

Словесний

Перевірка готовності учнів до представлення результатів роботи над проектом

2

Актуалізація   опорних

знань учнів.

1 хв

Складання сенканів

Складання сенканів на запропоновану тему

3

Повідомлення теми та мети

1 хв

Словесний

Оголошення теми та мети (триєдиної)

4

Мотивація навчальної діяльності.

2 хв

Евристична бесіда

Постановка ключового питання

5

Формування вмінь та навичок учнів

35 хв

Захист проекту

Кожна група представляє свої програмні продукти, бесіда за опрацьованим матеріалом

6

Оцінювання учнів в проекті

2 хв

Словесний

Заповнення карток оцінювання, аргументація оцінок

7

Рефлексія. Підбиття

підсумків.

2 хв

Незакінчене речення

Продовжити речення: «Для мене сьогодні на уроці важливим було …»

8

Домашнє завдання.

1хв

Словесний,

ілюстративний.

Інструктаж до домашнього

завдання

Хід уроку


Найдорожчою темою, а отже, й ідеалом

для мене завжди були й залишаються доброта,

самовідданість і милосердя людської душі

 в найрізноманітніших їх виявах.

Гр.Тютюнник

 

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

Складання сенканів на запропоновані теми

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 1. Слово вчителя.

Шановні учні, сьогодні на уроці ми ще раз доторкнемося до мудрого слова Гр.Тютюнника. Письменник сказав про свою повість «Вогник далеко в степу: «Не писав, а ніби проспівав…». Мабуть, інакше не могло і бути, адже кожен рядок твору переповнений прагненням до життя і добротою, людяністю і щирістю юних героїв, на долю яких випало багато горя і щастя водночас. Пропоную провести урок у формі захисту проекту. Працюючи над проектом, ви багато дізналися про життя друзів-ремісників, героїв повісті, а ще шукали відповідь на ключове питання проекту.

Постановка ключового питання:

У чому ідейно-художня цінність повісті Г.Тютюнника «Вогник далеко в степу»?

Тематичні питання.

 1. Яким було життя підлітків та їх близьких у перші повоєнні роки?
 2. У чому самобутність героїв повісті?
 3. Якими художніми засобами письменник творив переконливі образи дітей та створював тло епохи?

ІV. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

V. Формування вмінь та навичок учнів.

Захист проекту

Виконавці навчального проекту:

Учні 7 класу Шостинського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9-дошкільний навчальний закалад Шостинської  міської ради Сумської області

Тип проекту

- за тривалістю: короткотривалий;

- за предметною галуззю: українська  література;

- за основною діяльністю: творчий, дослідницько-пошуковий;

- за кількістю учасників: колективний (груповий).

Ключове питання

 У чому ідейно-художня цінність повісті Г.Тютюнника «Вогник далеко в степу»?

Тематичні питання:

 1. Яким було життя підлітків та їх близьких у перші повоєнні роки?
 2. У чому самобутність героїв повісті?
 3. Якими художніми засобами письменник творив переконливі образи дітей?

Актуальність проекту

Реалізація освітньої галузі «Мова і література»  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Значення літератури у формуванні особистості, залучення учнів до надбань  українського письменства, збагачення духовно-емоційного досвіду

Мета і завдання проекту

Формувати вміння аналізувати кращі зразки української художньої прози;

розвивати здібності учнів до самостійної дослідницької та творчої роботи;

сприяти вихованню самодостатньої особистості;

виховувати бажання займатися дослідницькою діяльністю;

розвивати вміння оформляти результати роботи (проектний продукт з використанням сервісів Web 2.0)

Навчальні предмети , з якими пов’язаний ваш проект

Світова література, інформатика.

Контингент учнів, для яких може бути  використаний матеріал проекту

Учні 7 класів.

Механізм реалізації проекту

Етапи роботи

Зміст діяльності учнів

Зміст діяльності вчителя

1. Підготовка до проектування. Вивчення теми, мети й завдань проекту

а)  вибір теми;

б) формулювання мети проекту;

в) розробка дорожньої карти проекту з допомогою сервісів Google.

а) ознайомлює із  суттю проектної технології;

б) мотивує тему та мету проекту;

в) допомагає розробити дорожню карту проекту;

г) пропонує тематичну стіну (сервіс Padlet).

 

2. Планування

а) визначення кількості груп та їх склад, завдань, які стоятимуть перед групами;

б) визначення джерел інформації, способів її збирання:

І група «Пошуковці»: працюючи з текстом повісті, досліджують, як письменник зобразив складні та водночас щасливі долі юних героїв.

ІІ група «Дослідники»: працюють з текстом повісті, виділяючи ключові риси характеру героїв, які допомагають їм вистояти у важких ситуаціях; аналізують вплив інших персонажів на становлення особистостей підлітків.

ІІІ група «Літературознавці»: досліджують художні засоби, які використовує письменник, щоб повніше розкрити головну думку твору та переконливі образи підлітків.

І група «Пошуковці»: створюють колонку у  Wіkі-газетi з заміткою про повоєнне життя героїв,естетично оформлюючи та ілюструючи її.

 ІІ група «Дослідники» створюють колонку у  Wіkі-газетi з вітальним словом на честь улюблених героїв повісті. Естетично оформлюють та ілюструють колонку.

ІІІ група «Літературознавці»:

 створюють за допомогою сервісу Тagul хмару слів на тему «Художні засоби повісті». Доповнюють інформаційними матеріалами та продумують естетичне оформлення тематичної стіни (сервіс Padlet).

а) пропонує ідеї;

б) висловлює пропозиції;

в) визначає термін роботи;

г) контролює процес розподілу обов’язків;

ґ) орієнтує на використання інформаційних джерел та роботу з сервісами Web 2.0;

е) допомагає установити критерії     оцінювання результатів роботи.

3. Дослідження

а) робота з текстом;

б) аналіз отриманої інформації;

 в) аналіз  результатів дослідження;

г) детальніше ознайомлення з сервісами  Web 2.0;

г) формулювання висновків та оформлення результатів.

а) спостерігає за діяльністю учнів;

б) контролює та коригує діяльність учнів.

4. Оформлення звіту. Підготовка до презентації

Звіт членів групи

І група:

створення естетично оформленої колонки у  Wіkі-газетi з заміткою.

ІІ група:

створення естетично оформленої колонки у  Wіkі-газетi з вітальним словом на честь улюблених героїв повісті.

ІІІ група:

створення Хмари слів на тему «Художні засоби повісті». Доповнення інформаційними матеріалами тематичної стіни (сервіс Padlet).

а) контролює та здійснює корекцію.

5. Презентація

Представляють результати проектної діяльності на уроці формування вмінь та навичок учнів у формі усного та письмового звіту з використанням сервісів Wеb 2.0.

а) сприймає та аналізує звіт;

б) ставить уточнюючі запитання.

6. Оцінювання проектної діяльності та її результатів

Оцінюють участь кожного представника групи шляхом обговорення і самооцінювання.

Оцінює:

 • зусилля учнів;
 • креативність мислення;
 • використання джерел інформації та роботу з сервісами;
 • якість звіту.

 

7. Після проектні дії

обмірковують напрями продовження проекту.

планує продовження проекту з використанням сервісів Wеb 2.0.

Очікувальні результати:

Учні повинні:

 • розуміти ідейно-художню цінність творчості Гр.Тютюнника;
 • оволодіти навичками критичного ставлення до джерел інформації;
 • розробляти проектні продукти з допомогою сервісів Wеb 2.0;
 •  створювати та демонструвати Wіkі-газети, працювати з сервісами Тagul, Padlet;
 • оцінювати власну роботу в проекті, рівень знань.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1 тиждень

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади)

Принтер, засоби для зв’язку з Інтернетом, проектор, ноутбук, комп’ютери.

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

Програми опрацювання зображень, веб-браузер для перегляду веб-сайтів, програми для роботи з сервісами Wеb 2.0, текстовий редактор.

Інформаційні джерела:

Інтернет, підручник, енциклопедії, збірки творів Гр.Тютюнника

 

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Ручки, зошити

 Оцінювання навчальних досягнень:

 1. Актуальність обраної теми (0-1 бал)
 2. Структура проекту (0-2 бали)
 3. Глибина розуміння теми  (0-1 бал)
 4. Чіткість викладу матеріалу (0-2 бали)
 5. Стиль виступу (0-2 бали)
 6. Наявність програмного продукту (0-3 бали)
 7. Список використаних джерел (0-1 бал)

Підсумкова оцінка (0-12 балів)

Загальні висновки по проект

Учні, створюючи проект, дізналися, у чому ідейно-художня цінність повісті Г.Тютюнника «Вогник далеко в степу»?

 

Хід презентації                                                              

 1. І  група (презентація роботи групи)

Мета роботи в проекті:

 • працюючи з текстом повісті, дослідити докази складної та водночас щасливої юності героїв;
 • зробити висновок про життя людей у перші повоєнні роки.

Завдання : створити замітку, відобразивши в ній своє бачення прочитаного; естетично та змістовно оформити її.

Презентація роботи: представлення власного проектного продукту.

http://wikiwall.ru/wall/43bb81327ad6205490e1c544a356d014/9eed394fee6c218796078aede2d6c518

 1. Бесіда з учнями:
 • Яке враження на вас справила повість?
 • Чи можна вважати твір автобіографічним?
 • Який епізод примусив вас глибоко задуматись над життям?
 • Визначте тему повісті. 
 1. ІІ група (презентація роботи групи)

Мета роботи в проекті:

 • працюючи з текстом повісті, виділити ключові риси характерів героїв, які допомагають їм вистояти у важких ситуаціях;
 • зробити висновок про взаємини між хлопцями;
 • підсумувати, чи всі герої повісті є носіями позитивних якостей.

Завдання : створити вітальне слово на честь улюблених героїв твору, естетично та змістовно оформити.

Презентація роботи: представлення власного проектного продукту.

http://wikiwall.ru/wall/43bb81327ad6205490e1c544a356d014/9eed394fee6c218796078aede2d6c518

 1. Бесіда з учнями:
 • Хто із героїв сподобався особисто вам?
 • Чи подобаються вам взаємини між хлопцями?
 • Якою була роль майстра Федора Демидовича у становленні особистості хлопців?
 • Чи допомагають образи тітки Ялосовети, діда Штокала, Мані зрозуміти моральні цінності, які утверджує автор своїм твором?
 • Як ви ставитесь до таких людей, як Фріц? Чому він не допоміг Павлові, а жорстоко його покалічив?
 • Визначте проблематику та головну думку твору. Які морально-етичні уроки дає повість?
 1. ІІІ група

Мета роботи в проекті:

 • дослідити художні засоби, які використовує письменник;
 • зробити висновок про їх роль у розкритті образів героїв, їхнього внутрішнього світу та головної думки твору.

Завдання : створити Хмару слів, доповнити тематичну стіну (сервіс Padlet) ілюстративним та інформаційним матеріалом.

Презентація роботи: представлення власного проектного продукту.

https://padlet.com/lana121968/kzgrj2l2eina

 1. Бесіда з учнями:
 • Перед вами Хмара слів, створена учнями ІІІ групи. Які художні засоби використав письменник у повісті?
 • Яке змістове навантаження мають образи-символи повісті?
 • Яка художня деталь останнього епізоду найбільше звертає на себе увагу, зворушує?
 • Яка роль, на вашу думку, портретних та пейзажних замальовок?

7. Відповідь на ключове питання проекту  «У чому ідейно-художня цінність повісті Г.Тютюнника «Вогник далеко в степу»?

VІ. Оцінювання учнів.

Заповнення карток оцінювання, аргументація оцінок

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія.

Незакінчене речення «Для мене сьогодні на уроці важливим було …»

VІІІ. Інструктаж до домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
3 січня 2018
Переглядів
7969
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку