Урок "Програмне забезпечення бізне-планування"

Про матеріал

Навчально-методична розробка відкритого заняття з елементами бесіди на тему: "ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ"

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

 

методична розробка

відкритого лекційного заняття з елементами бесіди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заліщики 2020

 

Укладач:

Галайдіда О.В., викладач економічних та інформаційних дисциплін ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого»

 

Рецензенти:

Сопилюк М.В., заступник директора з навчальної роботи ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Стрільчук Л.В., завідувач економічним відділенням ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Андрусик Р.В., завідувач агономічним відділенням ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Папушко М.Д., голова циклової комісії обліково-фінансових дисциплін ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Киверига О.Ю., голова циклової комісії економічних та омерційних дисциплін ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого», спеціаліст вищої категорії

Деркач Н.Я., методист ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого»

Ситник Г.М., викладач комерційних дисциплін ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 


ЗМІСТ

 

Передмова ……………………………………………………………………………4

Навчально-методична карта заняття ………………………………………………5

Лекція на тему: «Прогарамне забезпечення бізнес-планування» ……………….9

 


ПЕРЕДМОВА

 

Планування - це перший і найбільш значущий етап процесу менеджменту. На основі системи планів, створеної фірмою, надалі здійснюються заплановані роботи, стимулювання персоналу, контроль результатів діяльності фірми та їх оцінка з точки зору планових показників. У сучасному менеджменті планування - передбачення. Один із «батьків» сучасного менеджменту.

А. Файоль зазначив: «Управляти - це передбачати, а передбачати - це вже майже діяти». Планування - це не тільки здатність передбачити всі необхідні дії, але і передбачати будь-які несподіванки у вигляді ризиків і вміння з ними справлятися. Основними завданнями бізнес - планування є:

 • Аналіз поточного стану фірми;
 • Розробка стратегії виробництва та маркетингу фірми;
 • Розробка проекту та обгрунтування необхідних фінансових потреб для його фінансування;
 • Визначення термінів окупності проекту, ступінь його привабливості для інвесторів;
 • Оцінка ризикованості проекту та визначення способів зниження ризиків.

Бізнес - планування зазвичай супроводжується виконанням великого обсягу різноманітних обчислень: абсолютних і відносних відхилень, середніх величин, дисперсій, процентних величин та ін.

Крім того, в ході аналізу виконуються різні види оцінок, угруповань, порівнянь і сортувань вихідних даних; знаходження мінімального або максимального значення та ряд інших операцій. Результати аналізу потребують зручного подання та візуалізації. Все це різноманіття видів аналітичної обробки економічної інформації неможливо уявити собі без застосування сучасного програмного забезпечення.

Застосування інформаційних технологій підвищує ефективність аналітичної роботи. Це досягається за рахунок скорочення термінів проведення аналізу; більш повного охоплення впливу факторів на результати господарської діяльності; заміни наближених або спрощених розрахунків точними обчисленнями; постановки і рішення нових багатовимірних задач аналізу, практично не здійсненних вручну і традиційними методами.

 


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ЗАНЯТТЯ

 

Тема заняття:

Програмне забезпечення бізнес-планування

Вид заняття:

Лекція-візуалізація[1]

Тип заняття:

Засвоєння нових знань

Мета заняття:

 

навчальна

засвоїти знання щодо системи, методів та алгоритмів розробки бізнес-плану з використанням сучасного програмного забезпечення

 

виховна 

сприяти вихованню ділових якостей студентів, усвідомленню необхідності застосування інформаційних технологій в практичній діяльності; вміння висловлювати власну думку та культуру спілкування

 

Забезпечуючі дисципліни:

менеджмент, комп’ютеризація с-г виробництва, економіка с/г

Забезпечувані дисципліни:

організація і планування діяльності аграрних формувань, технологія виробництва продукції рослинництва

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

Обладнання і програмне забезпечення: ноутбук Acer Aspire One D270 Series, OC Windows 7, проектор BEBQ MS-500, програмне забезпечення Microsoft PowerPoint 2010.

Література:

 1. Виноградська А.М. Основи підприємництва : навч. посіб. - 2-е видання перероблене і доповнене. - К. : Кондор - 2008. - 544 с.
 2. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.посібник / Ю.М. Мінаєв, В.П. Бочарніков, О.Ю. Філімонова, М.М. Гузій. -К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2008. – 153 c.
 3. Мочерний С.В. Устенко О.А. Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: навч. посіб. - К. : Академія, - 2005. - 280 с.
 4. Управління інноваційними проектами. Навчальний посібник в 2-х частинах. Видання друге, перероблене і розширене.Частина 2. Інструментальні засоби і практикум управління проектами / Т.В. Александрова, С.А. Голубєв, О.В. Колосова та ін; За заг. Ред. проф. І.Л. Туккеля - СПб: СПБДТУ, 2008 .- 80с.


ХІД ЗАНЯТТЯ

 

Номер елементу

Послідовність виконання заняття та навчальні питання

Методи навчання, форми викладання, доповнення, зміни

1.

Організаційний момент

 1. Привітання
 2. Перевірка наявності студентів
 3. Перевірка готовності студентів до заняття

 

(до 3 хв.)

Допускна система

 

2.

Актуалізація опорних знань:

 1. Що таке бізнес-план?
 2. У чому полягає сутність та необхідність розробки бізнес-плану?
 3. Що таке «доцільність» бізнес-плану?
 4. Назвіть стадії розробки бізнес-плану та охарактеризуйте мету кожної з них
 5. Назвіть основні структурні елементи бізнес-плану
 6. Поясність що таке «логіка розробки бізнес-плану»?

 

(до 10 хв.)

Фронтальне опитування

 

 

3.

Повідомлення теми, мети та плану заняття

 

Тема: Програмне забезпечення бізнес-планування

 

Мета: засвоїти знання щодо системи, методів та алгоритмів розробки бізнес-плану з використанням сучасного програмного забезпечення

 

План:

1.  Аналіз сучасного програмного забезпечення для розробки бізнес-плану

2.  Формування бізнес плану з використанням програмного продукту Project Expert

 

(до 5 хв.)

 

Слово

викладача, демонстрація

4.

Мотивація навчальної діяльності

Бізнес-планування супроводжується виконанням великого обсягу різноманітних обчислень, які тяжко розрахувати без використання сучасного програмного забезпечення

 

(до 2 хв.)

 

 


5.

Пояснення нового матеріалу за планом

 

1. Аналіз сучасного програмного забезпечення для розробки бізнес-плану

при поясненні використовується презентація  до теми  «Програмне забезпечення бізнес-планування»:

- Схема 1. Класифікація програмного забезпечення для бізнес-планування

- Схема 2. Універсальне програмне забезпечення

- Схема 3. Спеціальне програмне забезпечення

- Схема 4. Спеціалізоване програмне забезпечення

- Схема 5. Можливості спеціалізованих програмних продуктів

- Схема 6. Недоліки програмних продуктів

 

 

 1. У чому полягає основне призначення сучасного програмного забезпечення котре використовується у бізнес-плануванні?
 2. Яка різниця між універсальним і спеціальним програмним забезпеченням для розробки бізнес-плану?
 3. Назвіть вітчизняні програмні продукти для розробки бізнес-плану?

 

Відповіді студентів

Коментар викладача

(до 45 хв.)

 

Демонстрація за допомогою проектора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитування

 

 

 

 

 

 

 

Слово викладача

 

2. Формування бізнес плану з використанням програмного продукту Project Expert

при поясненні використовується презентація  до теми  «Програмне забезпечення бізнес-планування»:

Схема 1. Project Expert дозволяє

Схема 2. Коригування заголовку проекту

Схема 3. Встановлення основної  і додаткової валюти

Схема 4. Опис податків

Схема 5. Календарний план

Схема 6. Опис схеми збуту

Схема 7. Опис виробництва

Схема 8. Формування стратегії фінансування

Схема 9. Фінансові результати

Схема 10. Розрахунок проекту

Схема 11. Результати проекту

Схема 12. Деталізація проекту

Схема 13. Експертні висновки

Схема 14. Структура бізнес-плану в програмі Project Expert

 

 

 1. У чому полягає специфіка програми Рrоjесt Ехреrt?
 2. Назвіть основні етапи розробки інвестиційного проекту в Project Expert

 

Відповіді студентів

Коментар викладача

Демонстрація за допомогою проектора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитування

 

 

Слово

викладача

 

6.

Узагальнення і систематизація знань:

 

 1. Яка основна перевага використання сучасного програмного забезпечення при розробці бізнес-плану?
 2. Які завдання можна вирішити, побудувавши фінансову модель компанії за допомогою Project Expert?
 3. Чи можливо змінити дані в проекті після його розрахунку програмою?
 4. Скільки варіантів однотипного бізнес-плану можна зробити в програмі Project Expert?

 

Відповіді студентів

Коментар викладача

 

(до 5 хв.)

 

Фронтальне опитування

 

 

 

 

 

 

Слово

викладача

7.

Повідомлення домашнього завдання

 

 1. Сформувати бізнес-ідею для розробки бізнес-плану на практичному занятті

 

Тема практичного заняття:

Створення бізнес-моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

 

Рекомендована  література:

 1. Галайдіда О.В. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: навчальний посібник / О.В. Галайдіда. – Заліщики: ЗАК, 2016, С. 181-200.
 2. Бізнес-проект на тему: «Створення бізнес-моделі підприємства у  програмі  Project Expert». – Режим доступу: https://xreferat.com/33/211-1-stvorennya-b-znes-model-p-dpri-mstva-za-dopomogoyu-komp-yuternogo-kompleksu-project-expert.html

 

(до 5 хв.)

 

Слово викладача

 

 

 

8.

Підсумки заняття

З’ясування незрозумілих питань

Коментований аналіз роботи студентів на занятті

Оцінювання студентів

(до 5 хв.)

 

Слово викладача

 


Тема: ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

 

 1. Аналіз сучасного програмного забезпечення для розробки бізнес-плану
 2. Формування бізнес плану з використанням програмного продукту Project Expert

 

Нормативно-правова база:

 1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІУ. // ВВР. - 2003 №31-32.
 2. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // ВВР. - 2000. - № 36.
 3. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991р. // ВВР- 1991.- № 14.
 4. Про підтримку малого підприємництва.: Указ Президента України від 12.05.1998 р.//Офіційний вісник України. - 1998.-№ 19.

 

Основна література:

1. Виноградська А.М. Основи підприємництва : навч. посіб. - 2-е видання перероблене і доповнене. - К. : Кондор - 2008. - 544 с.

2. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.посібник / Ю.М. Мінаєв, В.П. Бочарніков, О.Ю. Філімонова, М.М. Гузій. -К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2008. – 153 c.

3. Мочерний С.В. Устенко О.А. Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: навч. посіб. - К. : Академія, - 2005. - 280 с.

4. Управління інноваційними проектами. Навчальний посібник в 2-х частинах. Видання друге, перероблене і розширене.Частина 2. Інструментальні засоби і практикум управління проектами / Т.В. Александрова, С.А. Голубєв, О.В. Колосова та ін; За заг. Ред. проф. І.Л. Туккеля - СПб: СПБДТУ, 2008 .- 80с.

 

Додаткова література:

 1. Галайдіда О.В. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: навчальний посібник / О.В. Галайдіда. – Заліщики: ЗАК, 2016, С. 181-200.
 2. Бізнес-проект на тему: «Створення бізнес-моделі підприємства у  програмі  Project Expert». – Режим доступу: https://xreferat.com/33/211-1-stvorennya-b-znes-model-p-dpri-mstva-za-dopomogoyu-komp-yuternogo-kompleksu-project-expert.html

 

Ключові терміни і поняття:

Підприємство, планування, бізнес, ринок, бізнес-план, універсальне програмне забезпечення, спеціальне програмне забезпечення, спеціалізоване програмне забезпечення, Project Expert.

 

 


1.     Аналіз сучасного програмного забезпечення для розробки бізнес-плану

 

Бізнес-планування зазвичай супроводжується виконанням великого обсягу різноманітних обчислень та аналізу вихідних даних. Результати аналізу потребують зручного подання та візуалізації. Все це різноманіття видів аналітичної обробки економічної інформації неможливо уявити собі без застосування сучасного програмного забезпечення.

При підготовці бізнес-плану може бути використано програмне забезпечення відповідно до виду класифікації:

 1. універсальне
 2. спеціальне
 3. спеціалізоване

Рис.1 Класифікація програмного забезпечення для бізнес-планування
 

До універсального програмного забезпечення відносять  текстові редактори і електронні таблиці, як у рамках офісних пакетів, так і окремих, самостійних програм.

До пакетів офісних програм належать:

 • Microsoft Office,
 • Star Office,
 • WordPerfect Office,
 • OpenOffice.org


До незалежних прикладних програм відносять:

 • PolyEdit,
 • AbiWord,
 • PatriotXP,
 • CryptEdit.

Необхідно відзначити, що якщо бізнес-план створюється в офісному пакеті, то немає необхідності в будь-якої додаткової програмі. Текстова частина створюється у текстовому редакторі пакету, а розрахунково-аналітична - в електронних таблицях того ж офісного пакету. При цьому дані з електронних таблиць можуть бути вільно імпортовані в текстовий редактор.

Як показала практика, в більшості випадків розробка бізнес-плану з використанням універсального програмного забезпечення ведеться в офісному пакеті Microsoft Office. Цей обставина говорить про те, що користувачі вважають його найбільш зручним як для підготовки текстової, так і розрахунково-аналітичної складових бізнес-плану. У деяких випадках у ньому ж розробляються презентації.

Для підготовки розрахунково-аналітичної частини бізнес-плану можуть бути використане і спеціальне програмне забезпечення для статистичних обчислень і аналізу, таке як

 • SPSS,
 • StatSoft Statistica,
 • Statit Professional

Статистичні програми володіють потужним апаратом статистичних процедур, завдяки якому, можна швидко опрацювати вихідні дані та отримати інформацію, необхідну при бізнес-плануванні, прийнятті рішень та підготовки фінансової частини бізнес-плану.

На даний момент до спеціалізованого програмного забезпечення для розрахунку та аналізу фінансово-інвестиційної частини бізнес-плану та бізнес-плану існує більше десятка програмних продуктів:

 • Project Expert
 • Інеко-Аналітик
 • ТЕО-Інвест
 • Альт-Інвест
 • Business Plan PL
 • "1C: Фінансове планування"
 • Prime Expert
 • COMFAR

Project Expert ­ забезпечує побудову фінансової моделі підприємства та його економічного оточення, достовірний покроковий аналіз варіантів прийнятих рішень і навіть розробку стратегічного плану розвитку підприємства та дає можливість:

 • Проаналізувати кілька варіантів досягнення цілей розвитку підприємства і вибрати з них оптимальний;
 • Створити бездоганний бізнес-план підприємства, що відповідає міжнародним стандартам (МСФЗ);
 • Розробити схему фінансування інвестиційного проекту з урахуванням майбутніх потреб у грошових коштах;
 • Проаналізувати плановану структуру витрат і прибутковість окремих підрозділів і видів продукції, визначити мінімальний обсяг випуску і граничні витрати, підібрати виробничу програму і обладнання, схеми закупівель і варіанти збуту;
 • Проконтролювати виконання бізнес-плану;
 • Гнучко враховувати зміни в економічному оточенні і оперативно відображати ці зміни в плані.

 

Альт-Інвест – застосовується для аналізу фінансової спроможності та економічної ефективності інвестиційних проектів будь-якого типу, незалежно від їх галузевої належності, схеми фінансування, термінів та обсягів інвестицій.

Перевагою пакету є те, що вся інформація представлена на всьому екрані. Змінивши значення показників, користувач миттєво отримує реакцію на свої дії. Крім того, в Альт-Інвесті користувач має безпосередній доступ до формул, за якими відбуваються розрахунки.

 

Інеко-Інвестор - це програмний комплекс, призначений для розробки, аналізу та оцінки інвестиційних проектів, що відповідають вимогам українських і зарубіжних фінансових інститутів.

Дана система інвестиційного проектування додатково дозволяє більш детально оцінити бізнес-план інвестиційного проекту.

 

ТЕО-Інвест - програмний комплекс для фінансового планування та розробки бізнес-планів інвестиційних проектів.

 

Business Plan PL - програма, призначена для розробки бізнес-планів на професійному рівні.

 

"1C: Фінансове планування" –  До функціональних можливостей конфігурації належать:

- Стратегічне й оперативне планування (бюджетування);

- Збір даних про фактичне виконання плану;

- План-фактичний аналіз виконання бюджету;

- Моделювання, аналіз і прогнозування фінансового стану організації.

 

Prime Expert призначена для фінансового моделювання та оцінки планованої діяльності компанії з урахуванням зниження фінансових ризиків.

Дана система особливо ефективна для планування інвестиційних рішень і перегляду інвестиційних програм великих компаній.

 

COMFAR - це програмний продукт для проведення фінансової та економічної оцінки інвестиційних проектів.

Програма дозволяє змоделювати короткострокову та довгострокову фінансову ситуацію для промислових і непромислових інвестиційних проектів різного виду.

Графічний інтерфейс зі стандартною системою позначень і термінологією досить простий у застосуванні. Після визначення типу проекту та рівня, програма допомагає користувачеві ввести і зберегти дані, провести розрахунок, відтворити на екрані, роздрукувати підсумкові таблиці і графіки.

Програма дозволяє користувачеві досить гнучко визначати, наскільки докладний аналіз проекту йому потрібно.

 

Представлені програмні продукти дозволяють:

 • Детально описати і провести фінансово-економічний аналіз проекту;
 • Розробляти різні варіанти, схеми фінансування та залучення інвестицій і вибрати найбільш оптимальний варіант;
 • Проводити аналіз комерційної ефективності інвестиційного проекту в цілому;
 • Змоделювати різні сценарії розвитку інвестиційного проекту, варіюючи значення параметрів, які впливають на його фінансові результати;
 • Сформувати бюджет інвестиційного проекту з урахуванням змін зовнішній середовища;
 • Провести аналіз чутливості до зміни різних вихідних параметрів на ефективність проекту;
 • Підготувати до друку документацію - інвестиційно-фінансову частину бізнес-плану, або бізнес план цілком.

Проте, слід зазначити, що купувати дороге спеціальне програмне забезпечення тільки для розробки одного бізнес-плану або тільки для бізнес-планування - недоцільно і витратно.

 

Вибір на користь універсального програмного забезпечення може бути зроблений виходячи з таких факторів:

 • Бізнес-планування для організації – це разова акція;
 • Немає можливості придбати спеціалізоване програмне забезпечення, через недостатність фінансових ресурсів;
 • Бізнес-план розрахований в першу чергу на внутрішнє споживання;
 • Немає достатнього ресурсу часу на навчання спеціалізованою програмою для бізнес-планування;
 • Розробник бізнес-плану має достатній успішний досвід самостійної розробки бізнес-плану без застосування спеціалізованого устаткування.

 

Вибір на користь спеціалізованого програмного забезпечення може бути зроблений у випадку якщо:

 •  Бізнес-план розрахований на залучення зовнішніх інвестицій;
 •  Інвестор рекомендує спеціальне програмне забезпечення для розробки бізнес-плану;
 •  Бізнес-планування виробляється періодично або постійно тобто стало частиною управлінської культури організації;
 •  Необхідно розробити бізнес-план відповідно до міжнародних стандартів і методик;
 •  Є достатні фінансові та часові ресурси для придбання програмного забезпечення та навчання персоналу.


 


До недоліків усіх програмних продуктів слід віднести відсутність:

 • можливості підготувати бізнес-план цілком, тобто не тільки його розрахунково-аналітичну складову, але і текстову.
 • бюджетних програмних пакетів (безкоштовних),
 • глибокого аналізу планів,
 • фінансового аналізу і планування з різним горизонтом і кроком проектування,
 • побудови базової багатофакторної моделі галузі,
 • моделі розвитку підприємства,
 • перерахунку всій раніше сформованої моделі галузі, підприємства.

 

Необхідно відзначити, що для забезпечення гнучкості й надійності бізнес-планування доцільно застосовувати в комплексі універсальне і спеціалізоване програмне забезпечення для бізнес-планування, що забезпечити комплексність рішення і поліпшити якість підсумкового документа - бізнес-плану.


 1.     Формування бізнес плану з використанням програмного продукту Project Expert

 

Планування розвитку підприємства вимагає застосування сучасних методик і інструментів, що знижують часові витрати.

Найбільшою популярністю серед співробітників фінансових і маркетингових служб підприємств різної галузевої приналежності користуються системи Project Expert.

Ефективним, адекватним розв’язуваним задачам методом є метод імітаційного моделювання, основу якого складає сценарний підхід. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення. Вони дають можливість перевірити різні ідеї, гіпотези і припущення щодо розвитку бізнесу, проаналізувати наслідки їх реалізації. Діяльність підприємства в моделі відтворюється за допомогою опису руху грошових потоків (надходжень і виплат, Cash-Flow) як подій, що відбуваються в різні періоди часу.

Названі підходи покладені в основу аналітичної системи Project Expert. Послідовно моделюючи в системі плановану діяльність нового чи діючого підприємства і зміни в економічному середовищі, можна вести інвестиційне проектування і фінансове планування, створювати бізнес-плани, що задовольняють міжнародним вимогам, а також оцінювати ефективність реалізації проектів.

Project Expert не вимагає ні глибокого знання математики, ні уміння програмувати – необхідно тільки добре знати описуваний бізнес.

Система дозволяє моделювати діяльність підприємств різних розмірів – від невеликого приватного підприємства до холдингових структур. З її допомогою можна створювати проекти будь-якої складності – від розрахунку окупності нового обладнання до оцінки ефективності диверсифікованості діяльності підприємства.

Project Expert дозволяє:

 • проаналізувати альтернативні варіанти розвитку проекту і вибрати оптимальний шлях розвитку підприємства,
 • визначити потреби підприємства в коштах,
 • підібрати оптимальну схему фінансування й умови кредитування,
 • оцінити запас міцності бізнесу,
 • оцінити ефективність вкладень для всіх учасників проекту,
 • вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту,
 • вести контроль за реалізацією проектів.

Модель компанії

Процес побудови моделі діяльності підприємства найбільш трудомісткий і вимагає підготовчої роботи по зборі й аналізу вихідних даних.

Система Project Expert дозволяє протягом невеликого часу розробити фінансову модель компанії. Для опису проекту і компанії вам буде потрібно ввести наступні вхідні дані:

 • дату початку і тривалість проекту,
 • перелік планованих до випуску продуктів і послуг,
 • багаторівневу структуру компанії до кожного підрозділу і товару,
 • також фінансовий стан на момент початку проекту – детальний опис її активів і пасивів в агрегованому балансі.

Рис. 2. Коригування заголовку проекту

 

Опис економічного оточення

З аналітичною системою Project Expert легко описується фінансово-економічне середовище, в якому планується реалізація проекту, а також прогнозуються зміни економічного оточення.

Часто при створенні проекту постає задача обліку руху коштів не тільки в національній валюті, але й в іноземній, наприклад, при здійсненні імпортно-експортних угод. Для цього в системі передбачена можливість вибору основної і додаткової валют проекту. Ви задаєте курс валют на початок проекту і прогноз його динаміки. Система автоматично перетворить результати розрахунків проекту в гривнях в еквівалент у більш стабільній валюті, що дозволяє врахувати при аналізі фактор нестійкості курсу національної валюти. Наявність другої валюти проекту є необхідною умовою коректного розрахунку показників ефективності інвестицій. У системі можна описати складну схему курсової інфляції, зв’язавши за допомогою формул зміна курсів основної і додаткової валют проекту з різними базами.

Рис. 3. Встановлення основної  і додаткової валюти

Система надає вам можливість сформувати інфляційну картину проекту. Ви тільки задаєте індивідуальні показники інфляції і тенденції їхньої зміни у виді річних і щомісячних показників, що характеризують визначену групу (статті витрат), а також окремі види продукції і послуг.

Project Expert допомагає відбити особливості податкової системи. Система надає список основних видів податків, установлених українським законодавством, з урахуванням діючих ставок виплат для пропонованих податків, а також дозволяє, і вибирати оподатковувану базу з запропонованого переліку, і самостійно визначати її для будь-якого податку по формулі.

Рис. 4. Опис податків у Project Expert

Календарний план проекту

Передінвестиційна і інвестиційна фази будь-якого проекту вимагають ретельного пророблення графіка робіт і переліку ресурсів. Система Project Expert формує календарний графік первісних капітальних вкладень і підготовчих робіт – діаграму GANTT.

Система досить гнучко підходить до представлення даних про проект, дозволяючи або погоджувати всі етапи інвестиційної і подальшої операційної діяльності, або описувати ці стадії проекту незалежно.

Рис.5. Календарний план у Project Expert

Система допомагає визначити етапи робіт, указати використовувані ресурси, необхідні для виконання цих етапів, і порядок їхньої оплати, установити взаємозв’язку між етапами і сформувати активи підприємства.

Якщо етапи підготовки виробництва зв’язані з будівлею будинків, придбанням устаткування, чи землі, або інших основних засобів, Project Expert дозволяє вам вибрати способи і терміни їхньої амортизації: по виробництву, лінійно, по залишковій вартості, за схемою. У системі передбачений облік переоцінки активів, їхньої реалізації, а також додаткових інвестицій.

 

План збуту

Стратегія продажу компанії, що реалізує проект, повинна бути детально пророблена на стадії планування.

Рис. 6. Опис схеми збуту

 

Щоб змоделювати її в Project Expert, вам буде потрібно ввести список продуктів, указати ціни по кожному продукту і передбачуваний обсяг його продажу.

Система дозволяє врахувати додатково інформацію про вплив сезонності на ціну, задати схему, по якій буде формуватися ціна того чи іншого продукту протягом проекту. У процесі розробки стратегії продажів у Project Expert враховуються фактори часу, такі, як: час реалізації продукту (послуги), час затримки платежу після постачання продукції, а також умови оплати продукту чт послуги споживача (по факту, чи з передплатою в кредит).

При моделюванні збуту ви враховуєте обсяг складських запасів готової продукції і терміни їхнього збереження, відсоток утрат при збуті продукції і т.п. Система дозволяє відбити також витрати на рекламу і просування продукції на ринку. Ви можете оцінити переваги кожної збутової схеми, проводячи аналіз обраних умов збуту.

Створення математичних залежностей збуту продукції від інших факторів, наприклад від розміру попиту, за допомогою механізму «Формула» дозволяє автоматизувати розрахунок обсягів продажів і описати індивідуальну стратегію реалізації продукції і послуг.

 

Виробнича діяльність

При моделюванні в Project Expert виробничої діяльності підприємства вам досить ввести в систему

 • дані про продукцію,
 • обсяги її виробництва,
 • про кількість і вартість сировини і матеріалів,
 • про витрати на персонал відповідно до існуючого структурою виробництва,
 • про загальні витрати – витратах на виробництво, керування, маркетинг і т.п.

Рис.7. Опис виробництва в Project Expert

 

Система дозволяє описати графік виробництва і різні види витрат, зв’язавши складною математичною залежністю обрані параметри фінансової моделі підприємства, наприклад, при моделюванні обсягу виробництва продукту, виходячи з можливостей підприємства і прогнозної місткості ринку.

Виробничий план може бути сформований системою автоматично в залежності від планованих обсягів збуту. Project Expert дозволяє установити залежність плану виробництва і від інших факторів, наприклад від потужностей використовуваного виробничого устаткування.

 

Фінансування проекту

Проект розвитку підприємства нездійсненний без рішення проблеми фінансування. У системі Project Expert закладена можливість моделювання і вибору схеми фінансування.

Рис. 8. Формування стратегії фінансування

Важливо врахувати і реальні умови залучення капіталу. Аналітична система Project Expert автоматично визначає, який обсяг коштів буде достатній для покриття дефіциту капіталу в кожен розрахунковий відрізок часу.

При створенні проекту ви вибираєте обсяги й умови його фінансування:

 • залучення акціонерного капіталу,
 • позикових коштів,
 • державне фінансування,
 • висновок лізингових угод.

При описі фінансування проекту система також дозволяє використовувати різні комбінації цих способів. Перевага Project Expert полягає в тому, що потреба в капіталі визначається з урахуванням інфляції, що дозволяє уникнути помилок у плануванні бюджету проекту.


 

Представлення фінансових результатів

Результати моделювання діяльності підприємства відбиваються у фінансових звітах:

 1. Звіт про прибутки і збитки,
 2. Баланс,
 3. план грошових потоків Cash-Flow

Рис. 9. Фінансові результати проекту

Слід зазначити, що автоматизований розрахунок проекту відбувається в програмі за допомого натиснення кнопки F9 на клавіатурі або за допомогою спеціальної кнопки на панелі завдань програмного продукту.

Лише після цього ми можемо побачити результати розрахунку у відповідних фінансових таблицях.

Рис. 10. Розрахунок проекту

Фінансові звіти демонструють результати діяльності компанії, і вони одержуються у Project Expert автоматично в результаті виконання розрахунків. Процес генерації бухгалтерських процедур і формування звітних фінансових документів здійснюється відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Project Expert формує також таблиці показників ефективності інвестицій і фінансових показників, що включають наступні групи даних:

Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

Рис.11. Результати проекту

Показники ліквідності – відображають здатність компанії задовольняти претензії власників короткострокових боргових зобов’язань.

Показники рентабельності – набір коефіцієнтів, що показують, наскільки прибуткова діяльність компанії і наскільки ефективне використання різних типів ресурсів.

Показники ділової активності – дозволяють проаналізувати, наскільки ефективне підприємство використовує свої засоби, включають набір показників оборотності різних типів засобів, зобов’язань і т.п.

Показники стійкості – характеризують фінансову незалежність і платоспроможність компанії, включають різні представлення співвідношень між джерелами фінансування (коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт покриття відсотків і т.п.).

Інвестиційні критерії, що характеризують вартість і прибутковість акцій підприємства (прибуток на акцію, P/E, коефіцієнт покриття дивідендів і т.п.).

Показники ефективності інвестицій (дисконтовані Cash-Flow критерії) - чистий прибуток, період окупності проекту, внутрішня норма рентабельності й інших показників, використовувані для комплексного аналізу проекту.

Модуль «Деталізація результатів» надає можливість деталізувати результати розрахунку проекту. Усього можна використовувати до 30 стандартних таблиць, що відображають стан і результати проекту.

Рис.12.  Деталізація проекту

Часто необхідно підготувати короткий висновок за результатами проведеного аналізу. Це зручно реалізовано в Project Expert

Рис. 13. Експертні висновки

Оформлення і перегляд вихідних даних, підготовлених програмою, виконуються в розділі «Результати». Ці матеріали разом з пояснювальним текстом входять у бізнес-план, формування якого забезпечує вам Project Expert.

До того ж реалізований у системі механізм дозволяє не тільки використовувати вбудовані висновки, але і самостійно створювати за результатами аналізу проекту шаблони для власних експертних висновків, використовуючи для цього всі підсумкові і дані, що додатково вводяться.

 

Рис. 14. Структура бізнес-плану в програмі Project Expert

 

Таким чином, використання комп'ютерних програмних продуктів дозволяють значно поліпшити якість бізнес-планів.

Кожна програма для складання бізнес-плану має свої переваги і недоліки, проте в основному, все ж вони недоступні більшості потенційних користувачів. Основні причини цього в тому, що більшість підприємств використовують піратське програмне забезпечення і цей ринок поки ще не цивілізовано, а підприємства віддають перевагу зовсім не витрачатися на такі речі, як програма для складання бізнес-плану, програма для складання бізнес-плану коштує практично стільки ж, скільки і послуги компаній, спеціалізованих на розробці бізнес-планів.

Програмами для складання бізнес-плану в першу чергу користуються люди, які безпосередньо займаються підготовкою проектів бізнес-планів.

Як правило більшість не поінформовані про наявність у природі таких речей, як програма для складання бізнес-плану, а значить порекомендувати керівництву підприємства придбати програму просто нікому.

Отже, розробникам автоматизованих систем, що використовуються для складання бізнес-планів потрібно докласти зусилля не тільки до вдосконалення даних систем, але і до реклами через засоби масової інформації.

 

 


Питання для самоконтролю:

 

 1. У чому полягає основне призначення сучасного програмного забезпечення котре використовується у бізнес-плануванні?
 2. Яка різниця між універсальним і спеціальним програмним забезпеченням для розробки бізнес-плану?
 3. Назвіть вітчизняні програмні продукти для розробки бізнес-плану?
 4. У чому полягає специфіка програми Рrоjесt Ехреrt?
 5. Назвіть основні етапи розробки інвестиційного проекту в Project Expert
 6. Яка основна перевага використання сучасного програмного забезпечення при розробці бізнес-плану?
 7. Які завдання можна вирішити, побудувавши фінансову модель компанії за допомогою Project Expert?
 8. Чи можливо змінити дані в проекті після його розрахунку програмою?
 9. Скільки варіантів однотипного бізнес-плану можна зробити в програмі Project Expert?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


[1]  Забезпечує перетворення усної інформації у візуальну форму технічними засобами навчання. Лектор широко використовує такі форми наочності, які є носіями змістовної інформації (слайди, плівки, планшети, креслення, малюнки, схеми і т.д.). Ця форма лекції передбачає перекодування текстової інформації в графічну. В її основу покладено принцип наочності. Таке викладання поглиблює розуміння проблеми, теми, привчає студентів користуватися різними знаковими системами

docx
Додано
25 листопада 2020
Переглядів
2928
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку