26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Урок "Риторика як наука й мистецтво. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.".

Про матеріал
Урок української мови за новою програмою на допомогу викладачам-предметникам.
Перегляд файлу

 

 

ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище»

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка уроку

української мови

 

 

«Риторика як наука й мистецтво. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала

викладач української мови

та літератури

вищої категорії

Ейсмонтович О.М.

 

 

 

Дата проведення _______           група ________

 

Тема. Риторика як наука й мистецтво. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.

 

Мета: ознайомити учнів з поняттям рито­рики як науки й мистецтва; окреслити роль і місце риторики в античному світі, внесок, зроблений у розвиток риторики східними слов’янами, з’ясувати причину необхідності поновлення статусу риторики як науки та навчальної дисципліни в сучасній Україні;

з'ясувати особли­вості дотримання риторичних вимог до мовця у процесі висловлювання в різних життєвих ситуаціях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу вихо­вувати в учнів уміння й навички брати участь у процесі комунікації і розуміти імідж орато­ра;

розвивати навички володіння аудиторією, мислення, комунікативні вміння, навчати формувати професійний імідж;

сприяти духовному розвиткові учнів, прищеплювати бажання поглиблювати свої знання, формувати інформаційну, творчу, комунікативну компетентність.

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

 

Методи навчання, прийоми: створення «асоціативної формули уроку», індивідуальна  робота та робота в парах, з картками, ситуативні та риторичні вправи, бесіда, читання з коментарем, методи: «Мікрофон», «Капелюхи мислення», «Корзинка ідей», «Бортовий журнал», «Павутинка».

 

Форма організації навчальної діяльності учнів: дослідження

 

Основні терміни і поняття: риторика, красномовство, імідж, професійний імідж

 

Міжпредметні зв’язки:

 

Наочність: епіграфи до уроку, картки-завдання, повідомлення, незаповнений «Бортовий журнал», листок оцінювання

 

Технічні засоби навчання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перебіг уроку:

І. Організаційний момент.

 

Емоційне налаштування на урок

 

Із слова починається людина,

Із мови починається мій рід.

Моя ласкава, мамина, єдина –

Щебече соловейком на весь світ.

Н.Рій

    Наше завдання на уроці:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

 

«Асоціативна формула» - «УРОК + З»

- Розшифруйте записану формулу уроку:

( у –  увага, р  робота, о – організованість, к – комунікабельність, з – знання)

 

Користуймося цією формулою, щоб успішно працювати на уроці, а це нам допоможе бути успішними людьми і в житті.

 

ІІ. Мотивація навчальних досягнень учнів

Джорж Байрон говорив: «Слова - це предмети, і маленька крапля чорнила, падаючи на думку подібно до роси, створює те, що примушує думати тисячі, можливо, мільйони людей». «Прекрасна справа — уміти в усіх випадках добре володіти словом, але найпрекраснішим уявляється мені таке уміння, коли того вимагає необхідність»                   (Дж. Боккаччо).

 •              Для чого потрібно  сучасній людині добре володіти словом?
 •              Яка наука навчає  мистецтва гарно і переконливо говорити?
 •              В яких сферах життя, галузях потрібно добре володіти ораторськими вміннями й навичками?  (Постановка проблемних запитань)

Це ми будемо з’ясовувати на сьогоднішньому уроці.

 

ІІІ. Ознайомлення  учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Тема нашого уроку: «Риторика як наука й мистецтво. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж». (Учні записують у зошитах дату і тему уроку.)

Сьогодні ми поговоримо про рито­рику як науку й мистецтво,  риторичні  вимоги до мовця, поговоримо про імідж оратора та професійний імідж; ознайомимося з особливостями розвитку риторики в історії людства, відомими ораторами, з’ясуємо причину необхідності поновлення статусу риторики як науки та навчальної дисципліни в сучасній Україні; з'ясуємо особли­вості дотримання риторичних вимог до мовця у процесі висловлювання в різних життєвих ситуаціях, будемо  формувати свій професійний імідж.

 

IV. Актуалізація опорних знань учнів.

«Корзинка ідей»

Висловіть власні припущення щодо розуміння запропонованих питань.

 •              Що ви розумієте під риторикою?
 •              Кого називають оратором?
 •              Яких видатних ораторів ви знаєте?
 •              Що таке ораторське мистецтво?

 

     V. Сприймання  й усвідомлення учнями нового матеріалу в процесі практичної роботи на уроці.

Стародавні люди вбачали у слові магічну силу, якій підкоряється все, що є у світі. Майстри слова, в першу чергу практичні оратори, які досконало володіли секретами красномовства, завжди шанувалися, мали вплив у суспільстві, досягаючи своєї мети, вигравали справу. Нині виникла гостра потреба в людях особистісного типу, які вміють самостійно мислити, переконувати живим словом, спонукати до дії.

 

Мета ораторського мистецтва - не істина, а переконання.

Т.Маколей

 •              Чи погоджуєтесь ви з таким висловлюванням?

 

Метод «Капелюхи мислення»

      Прочитайте висловлювання. Про що йдеться в кожному з них? Яке             висловлювання ви вважаєте найвагомішим для себе? Аргументуйте свою відповідь.

1. Кінцева мета красномовства – переконувати людей. (Ф. Честерфілд)

2. Обов’язок оратора – говорити правду. (Платон)

3. Красномовство належить до тих мистецтв, які все здійснюють і всього досягають словом. (Платон)

4. Красномовство – дар, який дозволяє нам оволодіти розумом і серцем співрозмовника, здатність тлумачити чи навіювати йому все, що нам потрібно. (Ж. Лабрюйєр)

5. Найбільша цінність оратора - не тільки сказати те, що потрібно, але і не сказати того, чого не треба (Цицерон).

6. Талант ніколи не скаже трьох слів там, де достатньо двох (Г. Ліхтенберг).

7. Істинно красномовним є той, хто звичайні речі виражає просто, великі - велично, а шкідливі - помірно (Цицерон).

8.  Справа в тому, про що говорять, а в тому, як про це говорять (Квінтіліан).

9.  Недобре, коли сильно кричать, але чудово, коли красиво говорять (Демосфен).

10. Риторика – цариця душ і княгиня мистецтв. (Ф. Прокопович)

11. Оратор, достойний уваги, є той, хто користується словами для думки, а думкою для істини і доброчесності. (Ф. Фенелон)

12. Говорити багато й добре є дар гострого розуму, говорити мало й добре є властивістю мудрого, говорити багато й погано означає дурня, говорити мало й погано є ознакою божевільного (Ф. Ларошфуко).

Метод «Мікрофон»

 • Що таке риторика? (Риторика — це наука і одночасно мистецтво спілкування з метою переконати слухачів або співрозмовників, зробити їх своїми однодумцями)

 

 • Чи згодні ви з тим, що риторика – це наука успіху та мистецтво реалізації мовної особистості?

 

 • Що розвиває в людині риторика? Чим вона цінна? (Риторика цінна тим, що вона розвиває в лю­дині систему якостей: культуру мислення (глиби­ну, ерудицію, швидкість мислення), культуру мо­ви (правильність, виразність, ясність, точність), культуру поведінки (ввічливість, тактовність, ко­ректність), культуру спілкування (увага до спів­розмовника, уміння слухати та чути, відповідати за свої слова)

 

 • Чому вважають, що саме мова є основним за­собом спілкування?
 •   А чи вважаєте ви себе цікавим співрозмовником, яскравою особистістю?
 • З якою людиною вам цікаво спілкуватися? Чому?
 • Де в сучасному житті ми стикаємося з риторикою? (В повсякденному житті і професійній діяльності)

Викладач

Як приємно просто бути почутим, виразити себе в слові, вплинути на свідомість людей. Отож, і в професійній діяльності людини, і в її повсякденному житті варто користуватися силою слова.

 •              Які ж основні види і жанри ораторського мистецтва ви би виділили?

 

«Корзинка ідей»

 •           Поміркуйте: ви приготували реферат або доповідь і про результати свого дослідження повідомляєте оточуючим на заняттях. Який це вид публічного виступу? (академічне красномовство)

 

 •           Поміркуйте: вам потрібно виступити на захисті людини, яка вчинила правопорушення. Який вид промови ви оберете? (судове красномовство)

 

 •         Поміркуйте: ви вирішили стати депутатом, підготували промову до виборців. Як називається цей вид публічного виступу? (соціально-політичне красномовство)

 

 •         Поміркуйте: ви запрошені на ювілей, вам потрібно привітати ювіляра. Який цей

вид публічного виступу? (соціально – побутове  красномовство)

 

 •         Поміркуйте: ви почули по радіо, чи побачили по телевізору релігійну проповідь. Який це вид публічного виступу? (церковне   красномовство)

 

Роди красномовства

Жанри красномовства

Академічне красномовство

Лекція (вузівська, шкільна), наукова доповідь, науковий огляд, наукове повідомлення, науково-популярна лекція.

Судове красномовство

Прокурорська (звинувачувальна) та адвокатська (захисна) промови. Самозахисна промова.

Соціально-політичне красномовство

Звітна доповідь на конференції (з’їзді, зборах, засіданні). Парламентська, мітингова промови. Промова при здійсненні дипломатичного акту. Політичний огляд.

Соціально-побутове

красномовство

Ювілейна, вітальна, застільна (тост), надмогильна (поминальна) промови. Виступ на прийомі.

Церковно-богословське (духовне) красномовство

Церковна проповідь. Промова на соборі.  Офіційне звернення до пастви.

 

 •              Яка історія ораторського мистецтва, риторики?

 

Випереджувальне завдання: з’ясувати історію риторики, ораторського мистецтва.  

 

Повідомлення учня

Мистецтво красномовства було добре відоме у Стародавньому Єгипті, Індії та Китаї, але батьківщиною риторики вважають Стародавню Грецію. Видатними ораторами були Сократ, Платон, Арістотель, Демосфен, Цицерон (106 – 42 рр. до н.е.), якого вважають батьком риторики.

Найпершу промову Цицерон проголосив у 25 років, останню – на 63-му році життя (у рік смерті). Усього виголосив понад 100 промов, тексти 57 з них збереглися до нашого часу.

Найвідомішими ораторами Київської Русі були перший Київський митрополит Іларіон та Кирило Туровський (обидва жили в ХІ ст.).

У ХVII-XVIII ст. курс риторики викладався у Києво-Могилянській академії, яка, будучи глибоко національним навчальним закладом, орієнтувалася на найпрогресивніші здобутки кращих європейських університетів. До наших днів дійшли описи 183 підручників риторики, 127 з яких було складено в академії. Ім’я  академії прославили такі видатні ритори, як Григорій Сковорода, Феофан Прокопович, Михайло Ломоносов.

 

Феофан Прокопович вважав, що риторика охоплює всі предмети, які цікавлять людину. Найперший підручник риторики російською мовою написав випускник Києво-Могилянської академії Михайло Ломоносов.

 

 •              Яким є становище ораторського мистецтва на сучасному етапі?
 •              Чому на даному етапі виникла потреба у гарних ораторах?

 

Необхідність відновлення національних риторичних традицій спричинена тим, що нині виникла якнайгостріша потреба в особистостях, які можуть самостійно мислити, переконувати, спонукати й скеровувати співгромадян до поступу до істини, добра і краси. Сьогодні ми розуміємо риторику як науку, спроможну відіграти роль синтезатора багатьох наук, спрямованих на розвиток мовної особистості: педагогіки, соціолінгвістики, психолінгвістики, соціальної й особистісної психології, методики викладання мови, стилістики, культури мовлення, лінгвістики тексту тощо.

Відновлення статусу риторики як науки і навчальної дисципліни має стати визначним кроком на шляху до творення демократичного, високоцивілізованого суспільства.

 •              Яким має бути оратор, якими якостями володіти?
 •              Для чого потрібно добре володіти ораторськими вміннями й навичками? 

 

 Щоб володіти аудиторією, промовець повинен бути цікавою особистістю, начитаним, компетентним, наводити приклади із життя, використовувати цитати, риторичні запитання, його мовлення має бути  чітким, зрозумілим, багатим на мовні засоби, вміти володіти темпом, діапазоном голосу, вміло користуватися мімікою, жестами, які передають цілу гаму почуттів.

         Крім того, промовець повинен усією своєю поведінкою виражати впевненість і віру в свої сили.

     Зовнішність є вагомим чинником успіху того, хто виступає. І тут важливо володіти собою, уміти «створювати імідж», певний образ. Недарма існує спеціальна професія - іміджмейкер, тобто людина, що допомагає створити імідж. Зачіска, охайність рук та нігтів, макіяж, стан взуття та одягу - усе це уваж­но фіксується і впливає на сприйняття ваших слів.

 •              Від чого ще залежить ефективність промови?

Ефективність промови, сила її впливу на слухачів багато в чому визначаються позитивним іміджем оратора.

Щоб сформувати цей імідж, промовець повинен пам'ятати:

 •                     людина починає справляти певне враження ще до того, як заговорить;
 •                     популярність серед слухачів залежить від того, наскіль­ки зовнішній вигляд, поведінка та манери спілкування оратора відповідають уявленням і неписаним правилам даної суспільної групи;

популярні люди мають такі риси характеру, які позитив­но сприймаються в більшості суспільних груп (веселу вда­чу, товариськість, тактовність та ін.), а крім того, вміють пристосувати свою поведінку до правил тієї чи іншої суспільної групи;

гарні рухи і вміння поводитися - такі ж важливі складники приємного зовнішнього вигляду, як і фізичні дані вбрання.

 

 •              Яким є, на вашу думку, ваш імідж?

 

 •              Від чого залежить наш успіх, кар’єра?

 

Від уміння говорити нерідко залежить успіх, авторитет кар'єра. Це називається професійним іміджем. Для того щоб навчитися добре, змістовно говорити, необхідно збагачувати свої знання й досвід, удосконалювати професійну освіту, усебічно розвиватися. Уміння говорити завжди розвивається одночасно з розширенням культурного та професійного світогляду.  Ми повинні завжди пам’ятати одне, що людина створює свій імідж протягом усього життя, а втратити його дуже легко.

 

Ситуативні вправи

 Прочитайте запропоновані ситуації. Поміркуйте, чи матимуть відповідні виступи успіх. Проаналізуйте причини невдач промов­ців та визначте, яких помилок вони припустилися.

Ситуація 1. Лектор виходить на трибуну. Головуючий називає його прізвище, не згадуючи при цьому ні про його діяльність, ні про місце роботи, ні про тему лекції. Лектор відразу ж починає з самої суті справи. Ви слухаєте його і з окремих уривчастих зауважень силкуєтеся зрозуміти, хто він і звідки; чи те, про що він говорить, пов'язане з його професійною діяльністю, чи це просто його захоплення; скільки часу він працює над цією проблемою.

 

Ситуація 2. З'явився лектор - поважний, самовпевнений. Довго nopпався в портфелі, дістав купу паперів, не поспішаючи розклав їх на ка­федрі, поправив окуляри і почав читати. Його монотонний голос бринів рівномірно, повільно, заколисливо. У залі запала нудьга, байдужість. 

 

Ситуація 3. У переповненому залі розпочалася лекція. Раптом із зад­ніх рядів озвалося кілька чоловіків: «Голосніше! Нічого не чути!» Лек­тор знітився. Почав було говорити голосніше, але через кілька хвилин його голос знову стишився, і знову зауваження із залу. Промовець ще раз підвищив голос, але цього разу лише на якусь хвилю. Слухачі в останніх рядах втратили до лекції інтерес і перестали просити лектора говорити голосніше.

 

 

VІ.     Закріплення вивченого матеріалу

Риторична вправа

Уявіть що ви журналіст. Вам потрібно взяти інтерв’ю в оратора. Які питання ви підготуєте? Запишіть на аркуші паперу по черзі.

 

Орієнтовні записані запитання:

1.     Чому людині незалежно від віку і виду діяльності важливо мати навики ораторського мистецтва?

2.     Існує думка, що ораторське вміння – це талант, з яким потрібно народитися, і його неможливо набути. Ви з цим згодні?

3.     Які люди можуть навчатися ораторському мистецтву?

4.     Чому уміння красиво говорити було зведено до почесного виду мистецтва?

5.     Чи є різниця між ораторським мистецтвом і красномовством?

6.     Представники яких професій можуть навчатися ораторському мистецтву?

7.     Чи кожна людина може бути оратором?

8.     Визначте один принцип, якого повинні дотримуватись всі, хто бажає навчитися ораторському мистецтву?

9.     Де можна навчитись ораторському мистецтву?

10.   Ритор і оратор це одне і теж?

 

«Павутинка»

Поєднайте частини крилатих висловів античних мудреців. Прокоментувати  зміст кожного з речень.

 

Поетами народжуються,

життя для блага суспільства і правдивість (Піфагор).

Дві речі роблять людину богоподібною:

не тільки сказати, що треба, а й не сказати, що не треба (Цицерон).

Платон – мій друг,

без діла нікчемне й пусте (Демосфен).

Найбільше достоїнство оратора -

та істина дорожча (Аристотель).

Будь яке слово

проста (Платон).

Мова істини

ораторами стають (Цицерон).

 •              Чи погоджуєтесь ви з думкою Платона: «Красномовство є мистецтво керувати умами. Промови достойної людини завжди спрямованої до вищого блага».

 

VІІ.    Підведення підсумків уроку

 

Викладач

Ритор повинен мати комунікативні здібності, він має добре спілкуватися з аудиторією, опонентами. Пропоную тест за допомогою якого ви дізнаєтесь як легко ви спілкуєтесь, що потрібно щоб покращити свою комунікабельність.

Тест  "Чи комунікабельні ви?"

На запитання потрібно відповісти  "так" або "ні".

1. Переїжджаючи на нове місце, я швидко знаходжу нових друзів: так — 1, ні — 0.

2. Я люблю поговорити, а тому використовую для цього будь-яку можливість: так — 1, ні — 0.

3. Мені буває важко говорити перед великою аудиторією: так — 0, ні — 1.

4. Я ніяковію, якщо помічаю, що за мною спостерігають: так — 0, ні — 1.

5. У мене більше друзів протилежної статі: так — 1, ні — 0.

 

Результати

П'ять балів — ви контактні, легко вступаєте у спілкування з новими людьми, рішучі у спілкуванні.

Чотири бали — ваша контактність обмежена, ви віддаєте перевагу звичному колу спілкування. Корисно іноді виходити за його межі.

Три бали та менше — вам не дуже подобається працювати в контакті з людьми, це у вас не завжди виходить: ви реагуєте на будь-яку загрозу (навіть уявну), відчуваєте невпевненість у собі. Вам слід демонструвати доброзичливість щодо оточення, більше посміхатися — і ваші здібності до спілкування підвищаться, ви одразу відчуєте це по реакції оточуючих.

 

Рефлексія:

«Бортовий журнал»

На уроці я …

Дізнався

Зрозумів

Найбільший мій успіх – це…

 

 

 

 

Оцінювання учнів

 

Я працював на уроці:

 

П.І.П.

Самооцінка

Оцінка одногрупників

Оцінка викладача

Загальна оцінка

 

 

 

 

 

 

VІІІ.    Інструктаж домашнього  завдання

Скласти міні-твір на одну з тем, розкриваючи основну думку висловлювання:

 1.                   Усе ораторське мистецтво полягає в то­му, щоб бути пристрасним (Г.Мірабо).
 2.                   Форма, у яку одягнені думки оратора, збуджує увагу й захоплення натовпу (Ф.Честерфілд).
 3.                   Оратор, достойний уваги, - це той, хто ко­ристується словами для думки, а думкою для істини й доброчинності (Ф.Фенелон).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Качула Светлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Балуєва Ірина Дмитрівна
  Дуже змістовна розробка, багато цікавих завдань.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
6674
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку