Урок "Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху"

Про матеріал
Конспект відкритого уроку з фізики 9 клас на тему: "Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху."
Перегляд файлу

Тема уроку: Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

Мета уроку:

  • освітня: сформувати знання про рівноприскорений прямолінійний

                                рух  і фізичні величини, що його описують, – прискорення

                               та швидкість.

  • розвиваюча: розвивати уміння спостерігати, аналізувати фізичні явища, робити висновки;
  • виховна: сформувати вміння застосовувати отримані знання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань з використанням комп’ютерних технологій.

Обладнання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, металевий жолоб, кулька, секундомір, штатив.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 Вітаю всіх на нашому уроці! Кожний урок для нас це нові знання, несподіванки, радість перемоги над невідомим.

Сьогодні ми спробуємо визначити коло ваших знань і хоч трішечки розширити його, щоб у вашій голові народжувалися нові запитання і з’явилось бажання знаходити відповіді на них.

Завжди треба пам'ятати слова Бєлінського:

ЛЮДИНА БОЇТЬСЯ ТІЛЬКИ ТОГО, ЧОГО НЕ ЗНАЄ, ЗНАННЯМ ПЕРЕМАГАЄ  БУДЬ ЯКИЙ СТРАХ.

Тож прагненням до знань повинне бути сьогодні нашим маячком на уроці.(слайд 1)

ІІ. Актуалізація опорних знань.

  1.                           «Асоціативне мереживо».

Ключове слово «рух». Які виникають асоціації ? ( діти дають певні відповіді)

Сьогодні на уроці ми розглянемо та вивчимо один із видів рухів- рівноприскорений рух . Ми сформулюємо знання про рівноприскорений прямолінійний рух  і фізичні величини, що його описують, – прискорення  та швидкість.

Тому тема нашого уроку (Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху (слайд 2) (учні записують тему уроку у робочому зошиті)

 ( Слайд3- 7)

Для того щоб перейти до вивчення нашої теми давайте пригадаємо матеріал 7 класу

(Нагадати учням, що в 7 класі вони дізналися про механічний рух і докладно ознайомилися з найпростішим його різновидом — рівномірним прямолі­нійним рухом.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель: Отже починаємо знайомство з рівноприскореним рухом. За різних обставин швидкість тіла може змінюватись.

Змінним називають рух зі змінною швидкістю. Окремим випадком змінного руху є рівноприскорений рух. ( Слайд 8, 9)

Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий рух, при якому за будь-які рівні проміжки часу швидкість тіла змінюється на однакову величину і траєкторія руху є пряма лінія. Якщо за такого руху швидкість тіла збільшується, то його називають рівноприскорений, а якщо зменшується — рівносповільненим. Рівноприскореним рухом можна вважати скочування візка по похилій площині. Рівноприскореним рухом є також падіння тіла, якщо опором повітря можна знехтувати.

Однією з головних характеристик рівноприскореного руху є прискорення.

Чи спостерігали ви змагання легкоатлетів-спринтерів ? Спортсмени майже миттєво зриваються з місця, частки секунди – і вони набирають швидкість, недоступну звичайній людині. Але хоч як швидко розганяються бігуни, серед них виявляються ті, які витрачають на розгін ледь-ледь більше часу і програють. Обізнана людина скаже: «Не вистачило прискорення». Про те, що таке прискорення і як воно пов’язане зі швидкістю руху та часом, йтиметься  сьогодні на уроці.

2. Прискорення

Характеристика прискорення як фізичної величини

 Демонстрація : рух кульки по похилому жолобу. У ході пояснення нового матеріалу провести дослід за рис. 28.3: визначен­ня положення кульки, що скочується нахиленим жолобом, через 1 с, 2 с і 3 с після початку руху (доведення прискореного руху кульки).

Опишіть спостережуване явище.

Зміна швидкості тіла може відбуватися дуже швидко (Слайд10,11)

Для характеристики зміни швидкості вводиться фізична величина — прискорення

1. Прискорення — векторна фізична величина, яка визначається відношенням зміни швидкості тіла до часу, протягом якого ця зміна відбулася.

2. Прискорення позначають латинською літерою a, визначають за формулою:

a =( v- v0)/ t

де a — прискорення, v — кінцева швидкість, v0— початкова швидкість, t - час.

В проекціях на вісь ОХ:  a х =  v х v / t

3. [ a] = 1м/ с2 Це таке прискорення точки, що рухається прямолінійно рівноприскорено, при якому за 1 с її швидкість змінюється на 1 м/с.

4. Прискорення визначається методом непрямих вимірювань.

Прискорення рівноприскореного руху — величина стала: a = const.

5. Графік прискорення ( Слайд 12)

Прискорення тіла не змінюється з часом, тому графік прискорення являє собою пряму паралельну осі ОХ.

3. Швидкість у випадку прямолінійного рівноприскореного руху

 ( Слайд 13)Якщо тіло рухається рівноприскорено, то швидкість його руху ввесь час змінюється.  Тому говорячи про швидкість руху тіл, матимемо на увазі  його миттєву швидкість.

Миттєва швидкість – це швидкість руху тіла в даний момент часу, в даній точці траєкторії.

( Слайд 14)Для обчислення швидкості рівноприскореного руху тіла скористаємося визначенням прискорення.

З визначення прискорення випливає, що: v = v0 + at.

Якщо напрямок прискорення збігається з напрямком початкової швидкості тіла, то залежність модуля швидкості від часу описується формулою:

Якщо прискорення тіла спрямоване протилежно початковій швидкості тіла , то залежність модуля швидкості від часу описується формулою:

Рівноприскорений рух зі зменшуваною швидкістю може тривати лише доти, доки швидкість тіла не стане дорівнювати нулю.

 ( Слайд 15)

Якщо проекція прискорення є додатною ах > 0), то графік швидкості підіймається. Якщо проекція при­скорення є від'ємною х <0), то графік швид­кості опускається.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Учимося розв'язувати задачі( Слайд 16-21)

1. Літак, розганяючись перед зльотом, у продовж певного проміжку часу

рухався рівноприскорено. Яким було при цьому прискорення літака, якщо за 30 с його швидкість зросла від 10 м/с до 55 м/с?

2. Потяг вирушає від станції метро. За який час він  досягне швидкості 72 км/год, якщо розганяється з прискоренням 1 м/с 2?

3. Потяг чере з 10 с після по чатку руху  набрав швидкість 0 ,6 м/с . Через який час після початку руху швидкість потяга дорівнюватиме 3 м/с?

4. Швидкість руху тіла змінюється згідно з рівнянням охарактеризуйте рух тіла та визначте параметри цього руху.

5. На рисунку 1 наведено графік залежності швидкості від часу. Охарактеризуйте рух тіла, визначте параметри руху, запишіть рівняння залежності швидкості від часу.

6. Кулька починає скочуватись по похилому жолобу без початкової швидкості з прискоренням 2,5 см/с2. Знайдіть швидкість кульки через 4 с?

Слід пам’ятати, що знак проекції прискорення не визначає характер руху - сповільнений він чи прискорений, - а залежить від вибору системи відліку.

Підведення підсумків уроку. ( Слайд 22)

    Який рух називають рівноприскореним прямолінійним? 

    Дайте означення прискорення.

    Якою є одиниця прискорення в СІ?

    Який вигляд має графік залежності ax (t ) для рівноприскореного прямолінійного руху? 

    Запишіть рівняння залежності vx( t ) для рівноприскореного прямолінійного руху.

( Слайд 23) Учитель . Що нового ви навчились на уроці? Де можна в житті застосувати даний матеріал.

Закінчимо ми з вами  наш урок деревом Ньютона, тим самим з якого впало яблуко, завдяки якому він відкрив закон природи.

На дереві немає яблук. Але ви можете повісити їх на нього:

Жовте яблуко – якщо урок не приніс ніяких відкриттів чи досягнень;

Червоне яблуко – якщо ви все знаєте і готові до нових відкриттів;

Зелене яблуко – якщо ви вважаєте, що є до чого прагнути і потрібно удосконалювати свої знання з даної теми.

VIІI. Домашнє завдання ( Слайд 24)

§ 28. Вправа № 28: завдання 3 — письмово.

Проаналізувати розв’язання задачі 2 у пункті 5 «Учимося розв’язувати задачі» § 28.

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
24 лютого
Переглядів
291
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку