20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок "Рівняння. Видатні українські математики"

Про матеріал
Даний урок слід проводити наприкінці вивчення теми. Діти можуть не тільки показати засвоєнні знання, але більш детально ознайомитися з видатними українськими математиками. Під час уроку застосовуються різні форми роботи, що сприяє підвищеному інтересу, активізує пізнавальну діяльність учнів, виховую повагу один до одного. Підведення підсумків даного уроку полягає у складані сенкану.
Перегляд файлу

Даний урок слід проводити наприкінці вивчення теми. Діти можуть не тільки показати засвоєнні знання, але більш детально ознайомитися з  видатними українськими математиками. Під час уроку застосовуються різні форми роботи, що сприяє підвищеному інтересу, активізує пізнавальну діяльність учнів, виховую повагу один до одного. Підведення підсумків даного уроку  полягає у складані сенкану.

УРОК З МАТЕМАТИКИ У  6  КЛАСІ

Тема уроку: Рівняння. Видатні українські математики.

 1. Автор: учитель математики Булгакова Аліна Володимирівна

Мета уроку:

навчальна:  вдосконалити вміння розв’язувати рівняння, використовуючи основні властивості;

розвиваюча: розвивати логічне мислення і пам’ять, усне та письмове математичне мовлення, обчислювальні навички;

виховна:  активізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищувати інтерес до навчального предмета,  виховувати активність учнів, увагу; виховувати в учнів почуття патріотизму.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Обладнання: мультимедійний проектор, презентація, оціночні листи, картки з  завданнями, картки для груп (кросворд), підручник «Математика, 6 клас» Істер О.С.

Епіграф: «Зацікавити розум дитини – ось що є одним з основних положень…».

Хід уроку

 1. Організаційний момент. Емоційний настрій на урок.

Ви почули всі дзвінок?

Він покликав на урок.

Кожен із вас вже постарався

До уроку приготувався.

Тож гаразд, часу не гаємо

І урок розпочинаємо.

Діти, рада всіх Вас бачити. А з яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок? Намалюйте смайлік в оціночному листі.

Оціночний лист (отримає кожний учень).

   Оціночний лист учня 6_класу_______________________________(П.І.)

1.

Символи

(0-2)

 

2.

Кросворд

(0-2)

 

3.

Вірю – не вірю

(0-3)

 

4.

Пазл

(0-2)

 

5.

Рівняння

(0-2)

 

 

 

 

 

Оцінка за урок

(1-12)

 

Настрій на початку уроку

 Настрій в кінці уроку

 

Знайти символи, які не мають пари: (зосередження уваги учнів)

 1. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку.

Діти, прошу звернути увагу на епіграф уроку:  «Зацікавити розум дитини – ось що є одним з основних положень…». Як ви розумієте цей вислів? (відповіді дітей).

Автор цих слів видатний український математик Михайло  Остроградський (1801-1862) .  Йому належить одне з найпочесніших місць в історії світової математичної науки.  Непересічний талант, сміливий і гострий розум, висока математична ерудиція, знання сучасного природознавства дозволили Михайлу Васильовичу зробити першорядні відкриття в багатьох галузях математики і механіки.

Талантами багата Україна.

Хай навіть – відбиваючись від орд

Долаючи неволю і руїни,

Все ж геніїв народжує народ.

Один із них – Михайло Остроградський

Великий тілом, духом і умом

Найперший вчений у Краю Козацькім,

Властитель теорем і аксіом.

Сьогодні на уроці  вас чекають цікаві знайомства ще не з одним ученим – математиком, який прославив нашу країну.

Але разом з тим, про що буде йти мова на уроці, здогадайтесь?

Загадка. 

Загадкове, нам знайоме,

В ньому є щось невідоме.

Його треба розв’язати,

Тобто корінь відшукати.

Кожен легко, без вагання,

Відповість, що це...

Правильно, діти, рівняння.

Прийом «Мозковий штурм».  Друзі, будь ласка, висловити свої думки, чим ми будемо займатися на уроці. (відповіді учнів).

Вміти розв’язувати рівняння дуже важливо, бо це фундамент для успішного виконання багатьох вправ у майбутньому. Отже, сьогодні будемо працювати над вдосконаленням умінь і навичок розв’язування рівнянь, використовуючи основні властивості.

 1. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

Перевірка теоретичних знань.

Розгадайте кросворд (робота в групах). 

Screenshot_3

Запитання:

 1. Рівняння, які мають однакові корені.
 2. а(в+с)=ав+ас. Назва закону множення.
 3. Значення невідомого, яке перетворює рівняння у правильну рівність.
 4. Доданки, які мають однакову буквену частину.
 5. Рівність, яка містить невідоме.
 6. Два числа, які відрізняються один від одного лише знаком.
 7. В істинній пропорції добуток середніх членів дорівнює добутку…

Потім – самоперевірка .

Screenshot_4

Оцінювання: вірні відповіді 0-4- 1 бал;

вірні відповіді 5-7- 2 бали.

Вірне рішення кросворду надає кожному учаснику групи 2 бали.

Ключове слово – Вороний.

Георгій Феодосійович Вороний  (1868-1908) належить до когорти найвідоміших українських математиків минулого. Визнаний фахівцями як один із найяскравіших талантів у галузі теорії чисел на межі ХІХ-ХХ століть, Г.Ф. Вороний за своє життя встиг надрукувати всього дванадцять статей. Але яких! Вони дали поштовх для розвитку кількох нових напрямків в аналітичній теорії чисел, алгебраїчній теорії чисел, геометрії чисел, які нині активно розвиваються у багатьох країнах.

Рушаємо, діти, далі. Нас чекає математичний детектор.

 1. 6х = 18,                   х=3               К
 2. 3х – 8= 16,              х=8               Р
 3. 12 – 2х = 4х,           х=0               О
 4. 5х +45 = 45,            х=18            Т
 5. 2х – 4 = 3х – 1,        х=-3            А
 6. 2+5х = 9х – 10,       х=-2             П
 7. 8х = – 20 – 2х,         х=-2            В
 8. 17 = 3х – 1,               х=6            Ч
 9. 8х = – 8,                    х=-1           У
 10. 3х + 4= -3х + 10,       х=1            К

Відповідь: Кравчук.

Оцінювання: вірні відповіді 0-2- 1 бал;

вірні відповіді 3-5- 2 бали;

вірні відповіді 6-7- 3 бали.

Результати взаємоперевірки учні заносять до оціночного листа – 3 бали.

Михайло Пилипович Кравчук (1892-1942) – автор понад 180 робіт, в тому числі 10 книг із різних розділів математики (алгебра і теорія чисел, теорія функцій дійсної і комплексної змінних, теорія диференціальних та інтегральних рівнянь, теорія ймовірностей і математична статистика, історія математики тощо.) Ці наукові праці увійшли до скарбниці світової науки. «Моя любов – Україна і математика»  саме ці слова належать цьому видатному українському математику, всесвітньо відомому вченому.

 1. Фізкультхвилинка

5*9 – 45

Стали рівно біля парт

5*5-25

Починаємо наш старт

4*9-36

Руки вгору, руки вниз

6*7 – 42

Подивились пильно скрізь

6*4 – 24

Головою покрутили

8*8 -64

Потім разом всі присіли

3*9 – 27

Піднялись , понагинались

6*6 – 36

І здоровими зостались

Повторимо алгоритм розв’язування рівнянь: 

Вправа «Пазл» (фронтальна робота).

Завдання: зібрати алгоритм розв’язування рівнянь.

 1.  Розкрийте дужки. 
 2. Перенесіть невідомі доданки в ліву частину рівняння , відомі – у праву ,

змінивши їхній знак на протилежний.

 1. Виконайте зведення подібних доданків.
 2. Поділіть ліву та праву частини рівняння на коефіцієнт при невідомому , якщо він не дорівнює нулю.
 3. Запишіть відповідь.
 1. Застосування набутих знань і вмінь. Розв’язування рівнянь.

Перевірку на теоретичні знання ви пройшли. Тепер перейдемо безпосередньо до практики  розв’язування рівнянь.  Адже, «Сила математики – в її практичному застосуванні»  .

Робота біля дошки.

№1. Розв’язати рівняння  4(-3+х)=3х+88. Корінь якого – це кількість наукових праць, написаних наступним ученим – математиком.

Рішення:

-12+4х=3х+88;

4х-3х=88+12;

х=100.

Володимир Йосипович Левицький (1872-1956). «Основоположник математичної культури нашого народу», – так сказав про Володимира Левицького академік Михайло Кравчук.  Великою заслугою В. Левицького було те, що він зібрав і впорядкував матеріали з української математичної термінології, що була надрукована в 1903 р.   Багато уваги приділяв теоретичній фізиці та астрономії.  Він написав близько 100 наукових праць. (слайд14)

«Експрес-тест». 

Завдання: учні розв’язують отримані завдання і з запропонованих відповідей знаходять правильну.

№ 1. Яке з чисел є коренем рівняння 3х + х – 18 = 6х?

А) – 6;     Б) – 9;     В) 6;     Г) – 2.

№ 2. У якому з наведених випадків під час перенесення доданків з лівої частини рівняння в праву допущено помилку?

А) 5 – х = 25 – 6х,         – х + 6х = 25 – 5;

Б) 3 + 6х = 9 – 3х,         6х + 3х = 9 + 3;

В) 2х – 1 = 1 – 4х,          2х + 4х = 1 + 1;

Г) – 3х – 10 = 5х – х,      –3х – 5х + х = 10.

№ 3. Знайдіть суму коренів рівнянь 2х – 8 = 10 та 9х + 48 = 3х.

А) 15;      Б) –1;       В) 1;       Г) 17.

       № 4. Яке з наведених рівнянь має більший корінь?

А) 6х-3 = х+2;               Б) 7(х-2) = х-2;

Правильні відповіді:

№1

№2

№3

№4

Б

Б

Б

Б

Ви впоралися з цім завданням, і тому заслуговуєте  нагородження – знайомство з ще однією дуже відомою людиною в світі вітчизняної математики.

Юрій Львович Далецький (1926-1997)– всесвітньо відомий математик, гордість вітчизняної науки. Основні праці вченого присвячені дослідженню сучасних проблем математичного аналізу, теорії ймовірностей, теорії диференціальних рівнянь і математичної фізики.  Ним написано біля  200 наукових праць, серед них значну частину складають ґрунтовні статті та монографії, які перекладено англійською мовою. До скарбниці світової літератури з математики і теоретичної фізики увійшла важлива формула Далецького-Троттера про мультиплікативне представлення еволюційного інтеграла.

За вагомий внесок у розвиток національної освіти академіку НАН України  Ю.Л.Далецькому присвоєно почесне звання – Заслужений діяч науки і техніки України.

 1. Підсумок уроку. Рефлексія.

Робота в парах: Створенням сенкану за темою «Рівняння».

Керівництво «Як скласти сенкан» 

Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків.

Слово «сенкан»  походить від французького слова «п’ять»  і позначає вірш у п’ять рядків.

 1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)
 2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)
 3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).
 4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.
 5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.

Учні зачитують свої сенкани.

Наприклад:

Рівняння.

Цікаві, важкі.

Переносити, змінювати, ділити.

Рівняння  – золотий ключ, що відкриває всі математичні сезами.

Рівність.

 

 1. Домашнє завдання. Оцінювання. 

Підготуватися до контрольної роботи

 

 

 

docx
Додано
26 травня
Переглядів
111
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку