Урок. "Розв'язування задач з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»"

Про матеріал
Матеріал буде корисний для вчителів фізики при підготовці до уроків. Розробка містить цікаві форми перевірки та актуалізації знань, підбірку задач.
Перегляд файлу

               Розв’язування задач.
Мета: продовжити  формувати навички та  вміння розв’язувати задачі; аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі; розвивати логічне мислення учнів.
Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі різних типів за темою «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»
Тип уроку. урок застосування знань, умінь, навичок
Прилади та матеріали для роботи з учнями: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

                                              Хід  уроку

1.Актуалізація опорних знань.
Перевірка домашнього завдання.
Усне опитування, вправа «Закінчи речення»:
1. Атом складається  з (позитивно зарядженого ядра, оточеного негативно зарядженими частинками – електронами)

2. Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі називають...(нуклонним (масовим) числом)

3. Кількість протонів у ядрі називають ... (зарядовим (протонним) числом)

4. Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів, називають...(ізотопами)

5. Сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер, називають...(ядерними силами)

6. Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок називають...(радіоактивністю)

7. Потік ядер атомів Геліюα-­випромінювання)

8. Потік  електронів, які летять із величезної швидкістю – це...( β-випромінювання)

9. Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти - це... ( γ- випромінювання)

10. Фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда називають ...(періодом піврозпаду)

11. Фізичну величину, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу, називають...(активністю радіоактивного джерела)

12. Відношення енергії  йонізуючого випромінювання, поглинутої речовиною, до маси  цієї речовини називають...( поглинутою дозою
йонізуючого випромінювання)

13. Фізичну величину, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози йонізуючого випромінювання, називають...(еквівалентною
дозою йонізуючого випромінювання)

14. Реакцію, у якій частинки, що викликають її (нейтрони) утворюються як продукт цієї ж реакції називають...(ланцюговою ядерною реакцією)

15. Пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової ядерної реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії називають(ядерним реактором)

2. Розв’язування задач

1. Назвіть кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів в атомах Арсен- 75, Хром-52.

2. Запишіть реакцію α- розпаду ізотопу Полонію- 210. Який хімічний елемент утворюється внаслідок цієї реакції?

3.Ядро якого хімічного елемента утворилося ядра ізотопу Кобальту-60 під час  β- розпаду?

4.Скільки α- та β- розпадів відбувається в результаті перетворення Радію-226 на Плюмбум-206?

5. Під час роботи з радіоактивними препаратами лаборант піддається опроміненню з потужністю поглиненої дози 2 10–9 Гр/с. Яку поглинуту дозу отримує лаборант за робочу зміну 4 години?

6. Вправа 26(1)

У ясний сонячний день на кожний 1 м2 відкритої горизонтальної поверхні
щосекунди потрапляє 650 Дж сонячної енергії. Скільки сонячної енергії
за годину потрапляє на дах будівлі, якщо площа даху дорівнює 100 м2?
Скільки (в кілограмах) сухих дров необхідно спалити, щоб отримати ту
саму кількість енергії, що потрапляє на дах будівлі від Сонця (питома теплота згоряння сухих дров — 10 МДж/кг)? Поміркуйте, де вам можуть
знадобитися подібні?

3.Закріплення знань

Самостійна робота

Рівень А

1.Обчисліть кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів у атомах Купрум-64, Йод-127.

2. Ядро якого хімічного елемента утворилося внаслідок двох a- і двох β- розпадів ядра Полонію-216?

Рівень В

Ядро Урану-233 перетворюється внаслідок радіоактивного розпаду на ядро Бісмуту-209. Сільки відбулося α- та β- розпадів під час цього розпаду?

4. Рефлексія

Вправа «Вірю не вірю»

1. 1Зв- одиниця поглинутої дози в СІ (1 Грей) (Не вірю)

2. Випромінювання природних радіонуклідів і космічне випромінювання створюють природний радіаційний фон.(Вірю)

3.Радіометри- прилади для вимірювання інтенсивності радіоактивного випромінювання від певного джерела (Вірю) (рідини, газу, забрудненої поверхні)

4.Під час ланцюгової ядерної реакції відбувається злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур  і супроводжується виділенням енергії (Не вірю) (термоядерний синтез)

5.Термоядерні реакції синтезу відбуваються на Землі (Не вірю) (в надрах зір)

6. Найбільш поширену медичну продукцію: шприци, системи переливання крові тощо – перед відправленням споживачеві ретельно стерилізують із використанням гама- випромінювання (Вірю)

7.Усі хімічні елементи мають природну радіоактивність (Не вірю)

 (з порядковим 84 і вище)

8. Шар бетону може затримати тільки гама- частинки (Не вірю) (всі)

9. Паливом на атомній станції є уран (Вірю)

10. Ядерна енергія на АЕС перетворюється безпосередньо у теплову (Вірю)

5. Підсумок уроку

Домашнє завдання: Повторити параграфи 22- 26, виконати вправу 26(2)

Література:

  1. Фізика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів; за редакцією  В. Г. Бар'яхтара, С.О.Довгого. – Харків : Видавництво «Ранок», 2017.
  2. Фізика. 9 клас : Збірник задач. – Харків : Видавничий дім Весна, 2017.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 36. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор
Додано
21 лютого
Переглядів
95
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку