10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок. "Шкідливі звички. Паління"

Про матеріал

Методична розробка відкритого заняття має певну методичну цінність, так як містить:

- способи впровадження різноманітних форм та методів ведення контролю знань студентів на практичному занятті;

-інтегративні форми контролю 4х видів мовленнєвої діяльності : аудіювання, читання, письмо, говоріння;

- інформаційні джерела із застосуванням новітніх ТЗН.

Відповідно до оцінювання вмінь і навичок з іноземної мови здійснюється контроль за 4 видами мовленнєвої діяльності

Аудіювання: використання вправ після прослуховування тексту .

Читання:застосовано ознайомлююче читання, використання динамічного посібника,мовна здогадка,вправи на вибір.

Письмо: впроваджено метод випереджуючих знань,виконання граматичних вправ, демонстрація опорного конспекту

Говоріння контролюється в ході заняття: відповіді на запитання, монологічне мовлення.

Також використано елементи проектно-пошукового методу навчання,семантизація та ілюстрація нової лексики.

Перегляд файлу

Тема: Шкідливі звички. Паління. Майбутній неозначений час. Питальна форма.

Вид заняття:   практичне

 

Форма і методи проведення: практичне заняття з використанням активних форм навчання та  проектно-пошукового методу

 

Мета заняття:

 

Методична: вдосконалити методику проведення практичного заняття з використанням активних форм навчання та проектно-пошукового методу

Навчальна - опрацювати тему у межах особистісної та  монологічної сфери спілкування

- формувати навички роботи над тематичними текстами і вправами до них

-розвивати креативність, вміння створювати тематичні презентації

-тренувати студентів у вживанні в писемному мовленні  структур майбутнього неозначеного часу.

Виховна: - розвиток естетичного сприйняття навколишньої дійсності;

  -формування здорового способу життя

 

 

 

 

Студенти повинні  знати : лексику з  теми «Шкідливі звички. Паління», утворення і вживання майбутнього неозначеного часу

Вміти :  використовувати  лексику з  теми,  працювати  з  тематичними текстами  , складати тематичні монологічні повідомлення

Компетенції: інформаційно-комунікативна,соціолінгвістична

Міжпредметні звязки:

забезпечуючі: Фізичне виховання "Здоровий спосіб життя як складова фізичної культури",

Біологія "Шкідливий вплив алкоголю та тютюну на здоров'я людини", Основи медичних знань

"Основи вчення про здоров'я людини та його охорону"

забезпечувані: Безпека життєдіяльності "Вступ. Предмет вивчення безпеки життєдіяльності

 людини", Органічна хімія "Гетероциклічні сполуки. Алкалоїди"

Методичне забезпечення заняття: методична розробка,  інструкції до  практичного  заняття,

презентація на тему "Пасивне куріння",  пам’ятки про шкоду паління,електронна підтримка

 заняття, роздатковий матеріал

Технічні засоби навчання: компютер, мультимедійний проектор

 

Використані джерела інформації:

1. Вишневський О. І . Довідник учителя іноземної мови

2.Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та іновацій.- Х.: Основа, 2009

3. Цимбал О. М. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови. Критичне мислення. Громадянська освіта.- Х.: Основа, 2008.

 

    Хід заняття:

Lesson Plan

Topic: Smoking is a harmful habit

Aims:

  1. To describe and give opinions of smoking
  1. To write about smoking
  1. To read a text about smoking

Target Language: smoking ,tobacco, cigarette , harmful, dangerous, quit of, is doing you damage

 

Introduction

This lesson reviews vocabulary relating to smoking as harmful habit.  It provides a model of an opinion about smoking.  Students read a text about harmful  habit. 

І Організаційний момент(5хв)

 Привітання .Введення в іншомовну атмосферу:

Викладач вітається  зі студентами, з’ясовує відомості про чергових та відсутніх

In order to create the atmosphere of our today lesson let only look at this video.

ВІДЕО.(4 хв)

Презентація флеш-опитування молодих людей на вулицях Могилева-Подільського про куріння.

We can ask each other: why people choose to smoke?Our task is to realize the risk of smoking and be able to express the opinion.

 

ІІ.РОЗРОБКА  АЛГОРИТМУ  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНОЇ  РОБОТИ РОБОТИ.ОСМИСЛЕННЯ  ЗМІСТУ  РОБОТИ.

1.Оголошення теми і мети, плану заняття.(1хв)

So, the subject of our lesson is :

 HARMFUL HABITS. SMOKING

 

2.Мотивація навчання(2хв)

Knowledge about smoking as a harmful habit may help you or somebody else to make better way of life.Healthy life!

Роз'яснюється методика виставлення оцінок студентам.

 

3. Вивчення та активізація вживання нової лексики (10хв)

 Метод:використання ТЗН, семантизація та ілюстрація нової лексики 

Пропонується тематичний словничок, з якого студенти  переписують слова в такій послідовності:

1.відомі слова i слова-інтернаціоналізми

2.невідомі слова

Vocabulary

smoking

tobacco

cigarette

lungs

cancer

nicotine

breath

emphysema

throat

vision

blood vessels

blood clots

cholesterol

heart disease

diabetes

pregnancy

bronchitis

coughing

irritabilitynxiety

kidneys

 

 

 

 

Візуальне супроводження нових слів

 

 

lungs   

breath    

 

 

 

 

throat   

 

 

 

vision 

 

blood vessels

blood clots

 

coughing

 

irritabilitynxiety  

kidneys   

 

 

 

ІІІ. ВИКОНАННЯ РОБОТИ ПІД КОНТРОЛЕМ І ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКЛАДАЧА. ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ(60хв)

Our today's lesson consists of four steps

 

Listening activity

Reading activity

Writing activity

Speaking activity

 

 Step by step we try to improve our abilities and knowledge.

Listening activity:

  1. Using the audio “Smoking”, listen to the man talking about this harmful habit http://www.listenaminute.com/s/smoking.html
  2. Listen and read
  3. Gap fill, correct the spelling
  4. Answer the questions

 Метод:глобальне аудіювання, використання вправ після прослуховування тексту

 THE TAPESCRIPT

Smoking is a terrible thing.

There’s nothing good about it.

I don’t know how cigarette companies can advertise their products.

Cigarettes kill people.

Smoking is not cool.

 Last century, cigarette companies tried to make people think it was.

They even told people that cigarettes were good for your health.

 How ridiculous.

Everyone today knows that smoking is one of the least cool things you can do.

 Unfortunately, cigarette companies are doing a good job of selling their products to children.

Smoking is on the increase in countries like China and pretty much all over Africa.

This is sad.

Once people get enough information about the dangers of smoking, perhaps millions will quit this terrible habit.

 

 LISTENING GAP FILL

Smoking is a terrible thing. There’s nothing  ________about it. I don’t know how cigarette companies can advertise their products.Cigarettes  ________________people. Smoking is not cool. Last century, cigarette companies tried to make people think it was. They even told people that cigarettes were good for your _______. How ridiculous . Everyone today knows that smoking is one of the least cool _____________  you can do. Unfortunately, cigarette companies are doing a good job of selling their products to_________ Smoking is on the increase in countries like China and pretty much all  over Africa. This is sad. Once people get enough information about the dangers of smoking, perhaps millions will quit this ____________

 

 CORRECT THE SPELLING

Smoking is a ertbreil thing. There’s nothing good about it. I don’t know how cigarette companies can itsdvraee their products. Cigarettes kill people. Smoking is not cool. Last uecrnty, cigarette companies tried to make people think it was. They even told people that cigarettes were good for your hahelt. How ridiculous . Everyone today knows that smoking is one of the least cool things you can do. Unfortunately, cigarette companies are doing a good job of lniglse their cutodrsp to children. Smoking is on the increase in countries like China and pretty much all over Africa. This is sad. Once people get enough information about the egarnds of smoking, perhaps millions will quit this terrible ibath.

 

TRUE OR FALSE

1. Last century, cigarette companies  told people that cigarettes were good for your health

2.Cigarette companies are selling their products to children.

3.Only a small number of people  will quit this terrible habit.

4.Cigarettes help people to live

5.Smoking is a good thing.

 

Reading activity: http://www.healthline.com/health/smoking/effects-on-body

Метод: ознайомлююче читання, використання динамічного посібника,мовна здогадка,вправи на вибір

 The Effects of Smoking on the Body

1.Mood stimulation:That surge of energy is due to a nervous system stimulant, which can also make you addicted. If you’re under a lot of stress, it’ll take more to get more

2.Poor vision:Smoking may be the reason you don’t see as well as you used to.

3. Appetite Suppressant:Your sense of smell and sense of taste can be dulled by smoking, which may affect your appetite

4.Irritability and аnxiety:If you missed your cigarette break, or if you’re trying to withdraw, you might find yourself a bit on edge

5.Coughing:All that tobacco smoke can make you cough, but it doesn’t effectively clear your lungs

6.Cold and flu:Smokers experience more colds and flus than nonsmokers do

7.СOPD:Chronic obstructive pulmonary diseases are more common in smokers

8.Lung cancer:Smokers are more likely to develop lung cancer than nonsmokers are.

9.Bronchitis:Smokers aren’t the only ones who have a higher rate of bronchitis. Children of smokers do, too

10.Constricted blood vessels:Nicotine causes blood vessels to tighten and restricts blood flow. That’s bad for your heart and your brain.

11.Too much clotting:Blood clots increase risk of heart damage and stroke

12.High cholesterol:Tobacco smoke steals your good cholesterol and makes it more likely that your bad cholesterol will build up.

13.Blood cancer:Smokers are more likely than nonsmokers to develop cancers of the blood .

14.Heart disease:Smokers and nonsmokers who are regularly exposed to secondhand smoke are at risk of heart attack and heart disease

15.Yellow fingers:Those yellowish fingers and fingernails come from handling tobacco products over many years

16.Stained teeth:Yellowish or brownish stains on the teeth are telltale signs of long-term smoking.

17.Wrinkly skin:All that smoke in your face causes your skin to age prematurely.

18.Smelly hair:Just being around a smoker can make your hair smell of smoke .

19.Diabetes complication:Smokers are at risk of developing type 2 diabetes. Diabetes tends to progress more rapidly in smokers than in nonsmokers .

20.Cancer connection:Smokers have a higher rate of certain cancers, including cancer of the mouth, throat, and kidneys.

Bad teeth:Smokers may develop infection or inflammation of the gums, which can cause tooth decay and tooth loss.

Problems with pregnancy:Smoking during pregnancy can cause a lot of problems for both mother and baby.

Infertility:Male and female smokers are more likely than nonsmokers to have fertility issues

Early menopause:Female smokers tend to enter menopause earlier than nonsmokers

Cervical cancer:Women who smoke raise their likelihood of developing cervical cancer

Problems with newborns:Having a mother who smokes during pregnancy puts a baby at higher risk for health problems

 

-вправа на вибір правильного твердження для закріплення знань

The truth about smoking will kill you

 

1. It impairs your vision         а) воно викликає задишку

 

2. It takes your breath away       b) це марнування часу та грошей

 

3. It causes lung cancer and cancer of the throat    c) ваші зуби та пальці жовтіють і шкіра

         виглядає жахливо

 

4. It turns your teeth and fingers yellow and gives you ugly skin       d) від вас тхне, як від старої

           попільниці

 

5. It makes your breath stink and your hair and clothes smell awful  e) воно забруднює повітря та

         відштовхує від вас друзів, котрі

         не палять

6. It wastes your time and empties your pockets                       f) воно викликає рак легенів і                                                                                                                               рак

         горла

 

7. It pollutes the air around you and makes your non-smoking friends avoid you   g) воно викликає

           неприємний

           запах з рота і                                                                                                                                                            ваше

           волосся та речі

           жахливо  пахнуть

 

8. It makes you smell like an old ash tray                  h) воно послаблює ваш зір

 

 

Writing activity:

1. Grammar rules. Future Indefinite Tense. Interrogative Form.

2. Exercises.

 

Метод: використання опорного конспекту,випереджуючих знань,виконання граматичних вправ

 

 

 

 

 

 

FUTURE INDEFINITE TENSE. INTERROGATIVE FORM

 

FUT     

Cigarette  kills our health and life.Cigarettes kill our health and life.We kill our health and life.

 

Cigarette  will kill our health and life.Cigarettes will  kill our health and life.We shall  kill our health and life.

 

1.General question:

Will(shall)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?

 

2.Alternative question:

Will(shall)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  or <<<<<<<<<?

 

3.Disjunctive question:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<, will(shall) not<<<<<<<?

 

4.Special question (subject question)

Who(what)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?

 

 

Exercise 1-20: Сhange the underlined verb into the Future Indefinite Tense and put 4 types of questions:

1.You kill some of the air sacks in your lungs, called alveoli.

2.Many teens like the feeling that smoking gave them.

3.They spend millions of dollars every year on tobacco advertising .

4.Many people realize they are addicted to smoking.

5.They can easily quit of smoking any time they wanted.

6.A lot of people put off quitting smoking.

7.Nicotine absorb quickly into the bloodstream and travelled to the brain.

8.Smoking pregnant women risk the health and lives of their unborn babies.

9.The nicotine, carbon monoxide and other harmful chemicals enter the bloodstream.

10.The smoke contains tar, which is made up of more than 4,000 chemicals.

11.Radioactive particles build up in the lungs and over time can mean a big dose of radiation.

12.Passive smoking happen when non-smokers breathed other people tobacco smoke.

13.The first dose of nicotine cause a person to feel awake and alert.

14.Evidence shows that nicotine  has an important role in increasing risk of heart disease.

15.About 80% of adult smokers start smoking when they are 17 or younger.

16.The tobacco industry spends nearly 6 billion annually to develop the market.

17.Each year about 17 million people try to quit for at least day.

18.Menthol cigarette contains enough menthol to produce a cool sensation in the throat.

19.Electronic cigarette allows to quit of harmful habit very easily.

20.The tobacco leaves use in making cigarettes.

 

Speaking activity :Students' presentation:

Passive Smoking can kill

 

 Метод:проектно-пошуковий

https://www.youtube.com/watch?v=GuMX97jZXw4&t=12

 

Slide 1

Passive smoking is the inhalation of smoke, called second hand smoke or tobacco smoke from

tobacco products used by others. Innocent people's lives are put  to illness and danger.

Smokers use only 25% .Rest is for us.

WHAT HAVE WE DONE?

 

 

 

 

 

Slide 2

Passive smoking worsens the effects of middle ear infections, asthma, bronchitis and pneumonia

in children. Protect children. Don't make them breathe cigarette smoke.

 

WHAT HAVE THEY DONE?

 

 

 

Slide 3

Passive smoking worsens the heart disease , stroke, lung cancer and nasal cancer in adults. She will die from a passive smoking related dіsease in fifteen years time.

 

WHAT HAS SHE DONE?

 

 

 

Slide 4

Passive smoking kills your dearest one's first. If not for yourself then for your loved one's.

We just want to say- quit smoking!

 

WHAT HAS IT DONE?

 

 

 

 

 

ІV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ

Think that you have heard. Be reasonable and hold back from a cigarette and smoking.

Виставлення оцінок за аудіювання, говоріння, читання.(письмо)

 

V.ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

You will get "Smoking crosswords " as your hometask. Besides you have to write some compositions "Smoking and appetite"

http://www.livestrong.com/article/328214-does-smoking-reduce-your-appetite/

 

Наприкінці  студенти переглядають соціальну рекламу проти паління

https://www.youtube.com/watch?v=bzOAtmTiyXE(3хв)

 і отримують  рекламні проспекти"Stop smoking, start repairing" та кросворди для виконання домашнього завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Across

2. One of the 4,000 known chemicals in cigarettes; often used as a preservative of dead animals.

5. The tobacco product that has more nicotine per dose and stays in the bloodstream longer than cigarettes. (2 words)

6. Tiny hairs that line the bronchial tubes.

7. Advertising logos on this are much more effective than print ads.

8. Poison that is the psychoactive ingredient in cigarettes.

9. Nicotine __________ your heart rate and blood pressure.

 

Down

1. The poison in tobacco that causes shortness of breath. (2 words)

3. The single most avoidable cause of death.

4. The dollar amount cigarette advertisers spend per year on advertising. (2 words)

 

http://www.livestrong.com/article/328214-does-smoking-reduce-your-appetite/

 

doc
Додано
27 червня 2018
Переглядів
809
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку