Урок "Система органів дихання. Загальна будова та функції органів дихання"

Про матеріал
Матеріал уроку допоможе ознайомити учнів з будовою органів дихання, показати взаємозв’язок їх будови з функціями, що виконуються
Перегляд файлу

Біологія, 8кл.     Урок №13     Дата _________

 

Тема: Система органів дихання. Загальна будова та функції органів дихання.

Мета:

  • ознайомити учнів з будовою органів дихання, розглянути органи дихання, показати взаємозв’язок їх будови з функціями, що виконуються;
  • розвивати пам’ять, логічне мислення, вміння співставляти, аналізувати та порівнювати;
  • виховувати розуміння важливості знань з питань гігієни дихання, чистоти навколишнього середовища.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, таблиці із зображеннями органів дихання різних хребетних, таблиця «Органи дихання», презентація.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

ІІ. Мотивація та актуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Наш урок я хочу розпочати з вислову видатного хіміка Й.Берцеліуса:

«Кисень – вісь навколо якої

обертається вся земна хімія»

  • Як ви розумієте слова цього видатного хіміка?

(Процес дихання більшості живих організмів пов'язаний із киснем; у процесі фотосинтезу рослини виділяють кисень; всі живі організми складаються із сполук, до яких входить кисень, за допомогою О2 і органічних речовин відбувається утворення енергії, яка потрібна для життєдіяльності організму)

Прийом "Біологічний крос"

1. Навіщо кисень живим організмам?

2. Що таке дихання? Чи всі живі організми дихають?

3. У чому полягає  відмінність водного типу дихання, від наземного?

4. Поясніть, що таке аеробне дихання?

5. Поясніть, що таке анаеробне дихання?

 "Біологічний практикум"

Зараз  ми разом з вами здійснимо сходження на вершину дихальної еволюції і пригадаємо розвиток органів дихання у різних груп тварин. Перед вами є набір карток, де вказані особливості дихання різних груп тварин. Ваше завдання визначити особливості дихання різних класів тварин.

  • Які тварини розташувалися на вершині дихальної еволюції і чому?

(На вершині дихальної еволюції розташувалися ссавці, оскільки у них удосконалені повітроносні шляхи, з’являються альвеоли, які забезпечують газообмін)

Отже, тема сьогоднішнього уроку: «Система органів дихання. Загальна будова та функції органів дихання».

"Біологічний практикум"

1. Дихають киснем, розчиненим у воді, який із водою надходить до клітини через оболонку.                                                      (Найпростіші)

2. Дихають усією поверхнею тіла, поглинаючи розчинний у воді кисень.

                                                                                                          (Кишковопорожнинні)

3. Дихають усією поверхнею тіла. Паразитам властиве анаеробне дихання.

                                                                                                         (Плоскі та круглі черви)

4. У мантійній порожнині містяться зябра чи легені.                             (Молюски)

5. Дихають зябрами, трахеями, легеневими мішками.                           (Членистоногі)

6. Зябра розташовані на зябрових дугах, до яких кріпляться зяброві тичинки і зяброві пелюстки.                                                                                                     (Риби)

7. Дихають легенями та шкірою.                                                               (Земноводні)

8. З’являються дихальні шляхи (гортань, трахея, бронхи ) легені мають системи перетинок.                                                                                                      (Плазуни)

9. Розвинуті дихальні шляхи, легені губчасті, є повітряні мішки.                      (Птахи.)

10. Дихальні шляхи: носоглотка, гортань, трахея, бронхи, бронхіоли, альвеоли, губчасті легені.                                                                                   (Ссавці)

 

ІIІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

 Розповідь з елементами бесіди

У народі кажуть: «Потрібен – як повітря», маючи на увазі те, без чого не можна прожити. Справді, людина витримує без їжі кілька десятків днів, без води кілька днів, а без повітря лише 5 хвилин. Усі ми хочемо бути здоровими, а щоб запобігти захворюванням органів дихання, необхідно знати чим представлена дихальна система людини, які органи її утворюють, знати їх будову, функції, місце знаходження в організмі людини і суть процесу дихання.

  • То які асоціації викликає у вас поняття дихання?

(Вдих, видих, поглинання кисню, виділення СО2, легені, ніс…….)

Дуже багато асоціацій пов’язаних із словом дихання. У побуті дихання розуміють як акт вдиху і видиху. Насправді – це більш складне явище.

Дихання – це сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм кисню, використання його клітинами і тканинами, для окиснення органічних речовин та виділення з організму вуглекислого газу.

Організм людини одержує енергію в результаті окиснення вуглеводів, жирів і білків. Цьому сприяє постачання його киснем із довкілля, оскільки власних запасів кисню організм не має. Аби відбувався процес окиснення та вивільнилася енергія, кожна клітина організму має постійно отримувати певну кількість кисню, що й забезпечується процесами дихання та газообміну.

Виділяють п’ять основних етапів дихання та газообміну. Перший етап – зовнішнє дихання – це обмін повітрям між атмосферою та легеневими пухирцями (легенева вентиляція). До цього процесу належать дихальні рухи – вдих і видих, спрямовані на надходження повітря в дихальні шляхи, а з них – до легенів і в зворотному напрямку.

Другий етап – перехід (шляхом дифузії) кисню з легенів у кров і вуглекислого газу– у зворотному напрямку.

Третій етап – транспортування газів кров'ю. Він полягає в рознесенні кисню до клітин усього організму та перенесенні вуглекислого газу, що утворюється в клітинах, до легенів.

Четвертий етап – газообмін між кров'ю й клітинами. Кров віддає клітинам кисень унаслідок його дифузії з капілярів до міжклітинної рідини, а звідти – до клітин. Кисень дифундує крізь тоненьку стінку капіляра, бо в міжклітинній рідині його концентрація менша. З міжклітинної рідини до клітини кисень потрапляє так само, бо в клітинах його концентрація ще нижча. Венозна кров забирає вуглекислий газ шляхом дифузії: клітина, у процесі життєдіяльності якої накопичилося багато С02, віддає його в міжклітинну рідину, де його менше, а звідти – капілярам.

І останній, п'ятий етап – клітинне дихання. Це складний біохімічний процес, який полягає в окисненні вуглеводів, жирів і білків із виділенням енергії, що акумулюється в молекулах АТФ, й утворенням СО2. Відбувається це в мітохондріях – «енергетичних станціях» клітини, де містяться ферменти окиснювальних процесів.

Процес клітинного дихання дуже вразливий і легко порушується. Ферменти клітинного дихання блокуються нікотином; алкоголь і наркотики, маючи високу здатність розчиняти жироподібні речовини клітинних мембран (серед них і мітохондрій) і руйнувати дихальні ферменти, грубо порушують процес внутрішньоклітинного дихання. Причинами його порушення може бути також авітаміноз, білкове та вуглеводне голодування, хронічні професійні отруєння, вплив радіації.

Що таке дихання ми з’ясували, а от для того, щоб дізнатися чим представлена дихальна система людини, які органи її утворюють ми з вами здійснимо подорож дихальною системою.

Дихальна система

 

Повітряносні шляхи       Легені

1) Носова порожнина

2) Глотка

3) Гортань

4) Трахея

5) Бронхи

Перша зупинка нашої подорожі – "Носова порожнина"

  • Які ж особливості будови носової порожнини?

Носова порожнина розділена кістково-хрящовою перегородкою на праву та ліву половини. У кожній з них є три звивисті носові ходи: верхній, середній і нижній. До нижнього носового ходу відкривається носослізний канал. У слизовій оболонці верхнього носового ходу містяться рецептори нюхового аналізатора, які сприймають запахи.

Стінки порожнини носа вкриті слизовою оболонкою з миготливим епітелієм. Війки епітелію, рухаючись, затримують і виводять назовні пил і мікроорганізми, які осідають на слизовій оболонці, виконуючи захисну функцію.

Повітря, яке людина вдихає, у носовій порожнині зігрівається або охолоджується кров'ю, що тече по густій сітці кровоносних капілярів її слизової оболонки.

Слизова оболонка містить залози, які виділяють слиз, що зволожує повітря й стінки порожнини носа; затримує та знижує життєдіяльність хвороботворних бактерій, які потрапляють туди з повітрям. Слиз разом із частинками пилу, мікроорганізмами, що до нього прилипли, видаляється з носової порожнини.

Поряд із носовою порожниною розташовані чотири повітроносні придаткові пазухи носа. Найбільшими з них є гайморові пазухи, що містяться у верхніх щелепах по боках носової порожнини, і лобні. Придаткові носові пазухи з'єднуються каналами з порожниною носа. Нерідко спостерігаються запалення цих пазух, наприклад гайморової – гайморит. Він проявляється безперервним нежитем (часто з гнійними виділеннями), головним болем, зниженням нюху, незначним підвищенням температури тіла, ознобом. Серед ускладнень гаймориту – ревматизм, хвороби серця, судин, бронхіальна астма тощо.

 Прийом "Закодоване слово"

 

Структура носової порожнини

 

Функції

 

1

Кровоносні судини

А

Містяться рецептори нюхового аналізатора, які сприймають запахи.

Л

2

Верхній носовий хід

Б

Затримання і виведення сторонніх часток, пилу із порожнини носа.

Т

3

Нижній носовий хід

В

Запалення проявляється безперервним нежитем, головним болем.

А

4

Війчастий епітелій

Г

Відкривається носослізний канал.

О

5

Залозистий епітелій і слиз

Д

Очищення, підвищення вологості носової порожнини.

К

6

Гайморові пазухи

Е

Зігрівання повітря, підвищення його температури.

Г

 

Відповіді: 1. – Е; 2. – А; 3. – Г; 4. – Б; 5. – Д; 6. – В.

 

Друга зупинка нашої подорожі – "Глотка"

Отже, ми з'ясували будову і функції носової порожнини. Повітря пройшовши носову порожнину потрапляє до носоглотки, а потім до глотки. Від глотки починаються дві трубки: дихальна – трахея й травна – стравохід. Коли людина їсть у незручному положенні, одночасно розмовляє та сміється, їжа може потрапити в дихальні шляхи й спричинити сильний кашель чи навіть задушення.

У глотці розташовані мигдалики. Вони подібні до лімфатичних залоз, тому є захисним бар'єром усього організму, а не тільки дихальних шляхів. При гострому запаленні мигдаликів виникає ангіна.

Третя зупинка нашої подорожі – "Гортань"

 Робота з підручником

Вставте у картку «Будова гортані» пропущені слова.

Будова гортані

       Гортань – це частина дихальної трубки, що передує трахеї. Вона утворена дев'ятьма рухливими хрящами, найбільшим з яких є щитоподібний, який легко зміщується при розмові, кашлі, співі, ковтанні.

       У гортані розташовані дві голосові зв'язки – еластичні, пружні волокна, укриті слизовою оболонкою. При їхньому розходженні між ними з'являється голосова щілина. Напруження й натягнення голосових зв'язок може змінюватися завдяки скороченню або розслабленню м'язів, що прикріплюються до них. Голосові зв'язки при проходженні через них повітря під час видиху можуть коливатися, утворюючи звуки різних частот (від 80 до 1300 Гц). Що більша частота коливань, то вищий тембр голосу. На висоту голосу впливає також і довжина голосових зв'язок: у жінок вони коротші, аніж у чоловіків.

        Сила (голосність) голосу залежить від напору струменя видихуваного повітря. Куріння та вживання алкоголю негативно впливають на голосові зв'язки, руйнуючи їх. Голос стає хрипким і в чоловіків, і в жінок.

        У період статевого дозрівання відбувається фізіологічна зміна голосу (особливо в хлопчиків), що триває 1,5-2 роки. Приблизно у 20 років голос у людини стає стабільним.

 

Отже, гортань виконує функції проходження повітря до трахеї, захист дихальних шляхів від потрапляня їжі, утворення звуків.

А зараз ми мандруємо до наступної зупинки – "Будова трахеї та бронхів".

Розповідь учня

Трахея – широка трубка, яка складається з 16-20 хрящових півкілець, розташована спереду від стравоходу і завжди відкрита для надходження повітря. Задня стінка трахеї немає хрящових півкілець і утворюється сполучною тканиною, в якій містяться непосмуговані м’язові волокна, що дають змогу не заважати проходженню їжі по стравоходу. Внутрішня стінка трахеї вкрита миготливим епітелієм, що виводить пилові частинки із легень. На рівні 5 грудного хребця трахея поділяється на 2 головних бронхи: лівий та правий.

Бронхи складаються з хрящових півкілець (6-12) які запобігають закриттю їхнього просвіту. Бронхи входять в праву і ліву легеню. Бронх, що входить в праву легеню поділяється на 3 гілки відповідно до кількості часток легені. Бронх, який входить в ліву – на 2 гілки. У кожній легені гілки багаторазово поділяються, утворюючи бронхіальне дерево. Найтонші бронхи – бронхіоли – альвеоли – тонкостінні пухирці діаметром 0,1 – 0,3мм, що заповнені повітрям.

У дорослої людини 300-400млн. альвеол, тобто загальна поверхня легенів у 50-70 разів більша, ніж уся поверхня тіла людини. Кров через стінки  вбирає О2 і віддає СО2 капілярною сіткою.

  • Що таке трахея ?

(Широка трубка яка складається з 16 – 20 хрящових півкілець, розташована спереду від стравоходу)

  • Що таке бронхіальне дерево?
  • Поясніть поняття «бронхіоли» та «альвеоли».

 

Ми закінчили подорож повітроносними шляхами. Але, крім повітроносних шляхів, є ще орган дихання – легені.

І завершальна наша зупинка нашої подорожі "Легені".

Легені – парний орган. Вони розміщуються в грудній порожнині по обидва боки від серця, знизу прилягають до діафрагми, мають конусоподібну форму й складаються з часток, яких у правій легені три, а в лівій – дві.

Кожна легеня вкрита двома листками вологої сполучнотканинної оболонки – плеврою, що утворює герметичний мішок – плевральну порожнину. У ній немає повітря, а тиск від'ємний щодо атмосферного. Завдяки цьому венозна кров великого кола кровообігу повертається назад до правого передсердя, а легені можуть розширюватися при вдиху.

У нормі листки плеври вологі й під час дихання легко ковзають, не спричиняючи ніяких відчуттів. При виникненні запалення ці листки потовщуються, висихають, труться між собою, через що в грудній клітці при вдиху виникає сильний біль.

З внутрішнього боку кожної легені є ворота, через які до її середини входять головний бронх, легенева артерія та виходять легеневі вени. Ліва легеня має серцеву виїмку, до якої прилягає серце.

Основною структурно-функціональною одиницею легенів є альвеоли. Альвеоли є тією частиною легенів, де відбувається газообмін між атмосферним повітрям і повітрям їх порожнини, тобто легенева вентиляція. Стінки альвеол густо обплетені сіткою капілярів. Венозна кров надходить капілярами до легенів із розгалужень легеневої артерії. Тому вона насичена вуглекислим газом і бідна на кисень. Через тонку альвеолярно-капілярну мембрану вуглекислий газ потрапляє до альвеол шляхом дифузії, а під час видиху виводиться з організму. Водночас кисень із повітря альвеол дифундує в кров, перетворюючи її на артеріальну, яка відтікає з альвеол капілярами в ліве передсердя.

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

 Прийом "Детектор брехні"                          ( __^^____^____^__ )

1. Систему органів дихання людини становлять повітроносні шляхи та легені. (+)

2. До повітроносних шляхів належать: носова порожнина та гортань. (–)

3. Носова порожнина розділяється кістково-хрящовою перегородкою на 4 половини. (–)

4.Повітря,що надходить у носову порожнину очищається, зігрівається, зволожується.(+)

5. Гортань має вигляд лійки, стінки якої утворені кількома хрящами. (+)

6. Трахея розгалужується на дві альвеоли, що входять у праву і ліву легені. (–)

7. Основною структурно-функціональною одиницею легенів є альвеоли. (+)

8. Найтонші бронхи називаються бронхіоли. (+)

9. Частина дихальної трубки, що передує трахеї називається глотка. (–)

10. Гайморит проявляється безперервним нежитем та головним болем. (+)

V. Підведення підсумків уроку.

 Виставлення оцінок.

VІ. Домашнє завдання.

1. Прочитати § 13–14.

2. Дати відповіді на запитання (с. 47; 51).

3. Підготувати повідомлення "Мутація голосу".

1

 

doc
Додав(-ла)
Стельмах Ольга
Додано
23 вересня 2019
Переглядів
1821
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку