15 березня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Урок "Складання формул бінарних сполук"

Про матеріал

Розробка уроку містить теоетичний матеріал даної теми, алгоритм виконання завдання. Та цікаві вправи для самостійного та групового виконання, що дозволить дитині пізнати ще одну цікаву тему з предмета

Перегляд файлу

Тема.   Складання формул бінарних сполук за валент­ністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук                                                                                                                                              Цілі:   продовжити формування вмінь на підставі знань валентності складати хімічні формули бінарних сполук і за формулами визначати валентності атомів хімічних елементів; узагальнити й погли­бити знання про зміст хімічної формули, склад простих і складних речовин; підготувати учнів до тематичного оцінювання зі знання хімічних формул.                                                                                                                                                                          Тип уроку:   поглиблення і систематизації знань.                                                                                                                        Форми роботи:   фронтальна бесіда, самостійна робота з опорною схемою, лабораторний експеримент. Обладнання:   періодична система хімічних елементів.

 

ХІД УРОКУ

 1. Організація класу до уроку

 

II. Перевірка домашнього завдання (у формі Переклику)

III.Засвоєння і закріплення знань

1. На дошці заздалегідь написані формули сполук. По ланцюжку учні виходять до дошки й визначають валентності атомів:

 

СаС12

 

якщо Хлор одновалентний

Li2S

 

якщо Сульфур

двовалентний

ВаS

АІСІз

РЬS2

КС1

А1203

РС15

СS2

. SiС14

Na20

 

якщо Оксиген двовалентний

NазN

 

якщо Нітроген

тривалентний

 

Zn 3N 2

Мg0

СзN4

Сг203

СrN

SiO2

MgзN2

Аs205

2. Об'єднуємося в групи по два - три учні.

Завдання: вибрати в періодичній системі три атоми, для яких ва­лентність у сполуці з Оксигеном дорівнює:

група 1 — 1;

група 2 — II;

група 3 — III;

Група 4 — IV.

Представник групи зачитує свій варіант відповіді. Наступна група виправляє, доповнює і коментує відповідь попередньої групи.

 

 

Алгоритм визначення валентності за хімічними формулами речовин, що складаються з двох елементів

1. Записують хімічну формулу речовини і розставляють валентності над знаками тих хімічних елементів, які виявляють постійну або ві­дому валентність:

а) якщо елемент виявляє змінну валентність, то вона обов'язково
вказується в назві речовини;

б) Хлор, Бром та Іод з Гідрогеном і металами завжди одновалентні;

в) Сульфур з Гідрогеном і металами завжди двовалентний;

г) Нітроген і Фосфор з Гідрогеном і металами завжди тривалентні;

д) Карбон і Силіцій з Гідрогеном і металами завжди чотиривалентні.

 1. Обчислюють спільне число (найменше загальне кратне — НЗК) ва­лентностей. Для цього поставлену валентність множать на індекс біля хімічного елемента.
 2. Обчислюють валентність елемента з невідомою валентністю. Для цього загальне число валентностей (НЗК) ділять на індекс цього хі­мічного елемента.

 

Алгоритм складання хімічних формул речовин, що містять два елементи, за валентністю

1. Поряд записують знаки хімічних елементів, що входять до складу речовини, в такому порядку:

а) метал завжди записується на першому місці;

б) із двох неметалів на першому місці пишеться той елемент, який у назві формули читається першим;

в) в оксидах на другому місці завжди записують Оксиген..

2. Над знаками хімічних елементів записують їх валентності:

а) якщо елемент виявляє змінну валентність, то вона обов'язково вказується в назві речовини;

б) Хлор, Бром та Іод з Гідрогеном і металами завжди одновалентні;

в) Сульфур з Гідрогеном і металами завжди двовалентний;

г) Нітроген і Фосфор з Гідрогеном і металами завжди тривалентні;

д) Карбон і Силіцій з Гідрогеном і металами завжди чотиривалентні.

 1. За поставленими валентностями розраховують загальне число (най­менше загальне кратне — НЗК) валентностей, як правило, шляхом перемножування валентностей.
 2. Поділом загального числа валентностей на валентність відповідно­го хімічного елемента розраховують його індекс у хімічній формулі. Індекс «1» у хімічній формулі не пишуть.

IV. Поглиблення і систематизація знань

 1.      Ми можемо скласти формулу сполуки, якщо ми знаємо валентність?
 2. Яким правилом ми повинні скористатися, складаючи хімічну фор­мулу?

(Сума одиниць валентності атомів одного елемента дорівнює сумі оди­ниць валентності атомів іншого елемента в бінарній сполуці)

 1.      Як можна зрівняти одиниці валентності елемента?
  {Змінити відповідно кількість атомів у молекулі)

У цьому випадку сума одиниць валентності — це найменше спільне кратне валентності елемента та кількості цих атомів.

Спробуємо використовувати ці положення на прикладі:

 А1203    НСК — 6; додатковий множник для А1 — 2, додатковий множник для О — 3.

4) Групи одержують картки-завдання і потрібно скласти формули бі­нарних сполук за відомими валентностями:

   І   II     III І    II  І     III II   VI II

група 1:  К О,   N Н,   ZnС1,  А1S,    S0;

   III  І   IV II   II  III      III  І     V II

група 2: СгСІ,   S0,      СаN,       РН,       N0;

    IV І  III  II   І  II    II III    V І

група 3: СВг,   FеО,   NaS,    СаN,   РС1;

   V II II.    1       II  II      IV І    III II

група 4: РО,       РЬСІ,      ВаS,      SіН,      N0.

Групи під керівництвом учителя обговорюють, виконують завдання, записують відповіді на дошці, коригують їх.

5) Хімічні формули — «хімічні слова» — складаються не довільно, а в суворій відповідності до правил. Зміст хімічної формули значно глибший, ніж тільки якісний і кількісний склад.

Хімічна формула показує, як саме атоми хімічних елементів пов'язані між собою, в якому співвідношенні. Частково відповісти на це питання допомагає поняття валентності.

Ще раз пригадаємо:

 1.            Як можна визначити валентність атома?
 2.            Як скласти хімічну формулу, знаючи валентність атома?

 «Хрестики-нулики»

Виграшний шлях: одновалентні метали.               Виграшний шлях: тривалентні метали.

 

к2о

Fе203

Sn02

Li2о

А1203

S03

Cl2O7

Сг203

Zn0

 

К20

Fе203

А1203

S03

Na20

со2

СО

Si02

Сu20

 

 

 

 

 

 

Тренувальні вправи

 1. Визначити валентність атомів елементів у таких сполуках: Nа2S; ВеО; SiO2; АІСl3; Li3N; РН3; N0,; НF; N20; К20.
 2. Визначити валентність атомів елементів:

а) у сполуках з Йодом, знаючи, що він одновалентний: НІ, СаІ2, АlI3, СІ4;

б) у сполуках з киснем: К20, Мg0, Сг203, С02, Р2Об.

3. Записати формули таких сполук за валентністю:

           FеО,    Sі О,  АІF,   СиО,  АІІ,    СгО, N0 , ВаH

 

Самостійна робота №2


 


 

 

 

І рівень складності  

 (до 7 балів) 

II рівень cкладності   

(до 9 балів)

 

IIIрівень складності

(до 12 балів)

1. Записати формули таких сполук за валентністю:

NaО, КІ, LiS, АІВг, FеО,                                 

Мg0, N0,    АsS

СО, NаР,  CrO, FеВг, SО.         

СгСІ, АІІ, NаS, FеСІ

    МпО, МпО, N0, МgN     SіН, СаР, SО, АsО

СrO,MnO,MnN.

2Визначити валентність атомів елементів у сполуках

MgO, CuO, FeO, K2O, H2O, NO2.  

Li3N, N2O5, PH3 ,Cu2 O, CuCI2, FeCI2,CrO3

N2O3 ,AICI3 ,CI2  O7 AIF3, AI2S3, PH3, CO2

 

  

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
30 червня 2018
Переглядів
4939
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку