22 січня о 18:00Вебінар: Лайфхаки зі створення ефективного плану-проєкту уроку

Урок "Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними"

Про матеріал

Тема: Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними.

Соціокультурна тема: Мистецтво українського слова

Мета навчальна: повторити правила про написання слів з ненаголошеними

голосними;

Мета розвивальна: удосконалювати уміння правильно писати слова з

ненаголошеними голосними, знаходити й виправляти

орфографічні помилки у писемному мовленні;

Мета виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного

матеріалу виховувати у школярів повагу до рідного слова, а

також відчуття його краси як основи естетичного виховання.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок

Обладнання: опори-слова, схеми, роздатковий матеріал

Епіграф: В словах ні іржі, ні олжі

Не любить мова жива,

Бо мова - це пісня душі,

Покладена на слова.

(Д. Білоус)

Перегляд файлу

Урок № 13

Тема: Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними.

Соціокультурна тема: Мистецтво українського слова

Мета навчальна:  повторити правила про написання слів з ненаголошеними  

                                 голосними;

 Мета розвивальна: удосконалювати уміння правильно писати слова з 

                                    ненаголошеними голосними, знаходити й виправляти

                                    орфографічні помилки у писемному мовленні;

Мета виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного

                           матеріалу виховувати у школярів повагу до рідного слова, а

                           також відчуття його краси як основи естетичного виховання.

Тип уроку: урок  формування умінь і навичок

Обладнання: опори-слова, схеми, роздатковий матеріал

Епіграф:             В словах ні іржі, ні олжі

Не любить мова жива,

Бо мова - це пісня душі,

Покладена на слова.

(Д. Білоус)

                                        Хід уроку:

І. Повідомлення мети роботи, усвідомлення її учнями.

1.1. Повідомлення теми, мети.

            Тема нашого уроку є наступна: «Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними». Також ми поговоримо на тему: «Мистецтво українського слова ».

1.2.Мотивація за методом «Мозковий штурм»

Повторити...

З'ясувати...

Навчитися...

Працюватимемо, щоб...

 

1.3.Робота з епіграфом

  • Як ви розумієте слова Д. Білоуса?
  • Які почуття передає поет у поетичних рядках?

 

ІІ.Відтворення теоретичних відомостей, необхідних на уроці.

2.1. Фронтальна робота

Прочитати виразно вірш

З-під землі біжить водичка,

Але це не озерце,

Не струмочок і не річка,

А цілюще джерельце. (О.Важеніна)

Запишіть в зошити слова землі, озерце, джерельце, біжить, водичка, зозуля, урожай. Розставте наголоси. Дайте відповідь на питання:

- Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?

- Як вимовляються ненаголошені [е],[и],[о]?

- Як вимовляються ненаголошені [а],[у],[і]?

 

2.2.  Робота з таблицею «Основні норми української літературної вимови голосних звуків»

Погляньте на схеми. Вони ілюструють складні випадки правопису слів з ненаголошеними складами. Погляньте на першу схему, в ній зазначено ненаголошені [е], [и] та [о], що перевіряються наголосом:

У складах з ненаголошеним голосним пишеться та сама буква, що й під наголосом: Голубка, бо голуб; розумний, бо розум; великий, бо велич; непримиренний, бо мир;

поглянте на другу, в ній  ненаголошені [е], [и] та [о],що не перевіряються наголосом: Пишемо е, якщо при змінюванні слова неякісний звук випадає або чергується зі в закритому складі :Вітер – вітру, камені – камінь, але в кількох дієслівних коренях випадає и: згинати – зігну, починати – почну, проривати – прорву. Пишемо е в кореневих буквосполученнях -ере-, -еле-: Берег, стерегти, пелена. Пелехатий, але на межі кореня і суфікса можливе буквосполучення -ери-, -ели-: вели-чезний.

Пишемо и в кореневих буквосполученнях -ри-, -ли- у словах: Бриніти, гриміти, дрижати, кривавий, криниця, тривати, тривога, глитати.

Пишемо о, якщо при змінюванні в наступному складі немає наголошеного у чи і:                Поріг – порога, кожух – кожушина.

 

2.3. Робота з підручником

Самостійне опрацювання  теоретичного матеріалу  с.186.

 

ІІІ. Виконання учнями вправ.

 

3.1.Орфографічний практикум

Переписати речення. Вставити пропущені букви, поясніть правопис слів.

1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр…ваво ч…рвонів (О. Гончар). 2. Гілки д…рев мокро бл…щали, зволожені по-в…сняному (О. Гончар). 3. Кр…ло зорі рум’янить тучі у голубій дал…ч…ні (В. Сосюра). 4. Схололі в хмарах крап…льки води п…рлинами котилися в сади (М. Бажан). 5. Під в…селкою у голубіні голуби л…тять (В. Лучук). 6. З пш…ничного поля Данило поглянув на той обш…р, який густіше проростав туманом та й зн…кав у тумані (М. Стельмах). 7. У небі віт…р куч…рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат…хає, й знов шумить (М. Рильський).

 

3.2. Дослідження-відновлення

  • Переписати текст і вставити пропущені букви е та и.

Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще з-за гор…зонту верхи в…л…т…нського нагромадж…ння хмар, що насувалися з заходу на все небо. Хмара була важка, темно-темно-синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її здавався жовтим. В…личні німі зловісні бл…скавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи, між шарами хмар. І все це одб…валося в воді, і здавалося, що ми стояли не на з…млі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір, і ми, розгубл…ні в ньому, мал…нькі, як річні піщинки. Небо було надзвичайне. Природа була ніби в змові з подіями і поп…р…джала нас своїми грізними знаками.

(О. Довженко).

- Що ж таке мистецтво?

- Назвіть види мистецтва.

- Чим відрізняється художня література від інших видів мистецтва?

 

3.3. Вибіркове письмо

Переписати текст і вставити пропущені букви о та е. Пояснити їх правопис.

Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж…рлами було закрито новими брезентовими ч…хлами. Люди в шлюпці мали ш…стеро весел, і, хоч звичайно вона ходила під ч…тирма веслами, тепер вони налягли на всі шість. Двоє хлопців, яким прийшла ч…рга, кинулись у ч…вен і зайняли місця на лаві. Маяли над ними метелики, маленькі, ж…вті, голубі, ч…рвоні, сині.

 

3.4.Взаємодиктант (робота в парах)

Учні отримують картки з реченнями. Показувати сусіду свою кратку не дозволяється.

Записати речення під диктовку. Пояснити правопис слів з ненаголошеним е, и.

І картка

1. Я все забуду тільки лиш за те, що знову небокрай веселкою цвіте, що грає піснею весняний виднокруг, що йду по борозні, узявшися за плуг. 2. Нехай вітрами з високості крилата молодість зліта і на гучнім кленовім мості мої не спиняться літа. 3. І я подивився у очі йому, погладив шинель, поруділу в диму.

ІІ картка

1. В моїм краю зелені трави і неба синя глибина. 2. Думко тривожна, куди ти летиш?! Серце моє, ну чого ти щемиш? 3. Повільним кроком проїхали через село. Темні силуети хат, присипані снігом дерева, тини, чорні руки колодязних журавлів, простягнуті в передсвітанкове небо.

(З творів Г. Тютюнника).

 

 

IV. Перевірка якості самостійної роботи учнів

4.1.  Лінгвістичний «баскетбол» (представляє собою гру, під час якої школярі передають один одному не­великий м'яч — пас-запитання. Таким чином одно­часно з перевіркою знань відбувається фізкультхвилинка).

 

4.2.Ігрове дослідження-відновлення

 

1-й варіант

Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве.

 

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву – прочитаєте  ім'я та прізвище автора повісті ″Зачарована Десна″.

 

2-й варіант

В..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня.

 

Ключ. Прочитайте перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому – дізнаєтеся  псевдонім відомої української поетеси Марії Олександрівни Вілінської.

 

V. Завдання додому та інструктаж про його виконання

Виписати 5-6 прикладів народної мудрості з випадками ненаголошених голосних. Пояснити їх  правопис.

 

VI. Підведення підсумків уроку

 

6.1. Робота з епіграфом

  • Як ви розумієте слова Д.Білоуса?
  • Які почуття передає Д. Білоус у поетичних рядках?

 

6.2.Рефлексія за методом незакінчених речень

Я знаю...

Я можу...

Я пам'ятаю...

Я вмію...

Я хочу сказати...

Мені сподобалося...

Мене вразило...

 

 

 

 

doc
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
681
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку