9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Урок "Складні випадки правопису м'якого знаку й апострофа"

Про матеріал

Тема: Складні випадки правопису м'якого знаку й апострофа.

Соціокультурна тема: Глухів – сторінки історії.

Мета навчальна: повторити складні випадки правопису м'якого знаку й

апострофа, формувати правописні вміння;

Мета розвивальна: удосконалювати уміння знаходити й виправляти

орфографічні помилки у писемному мовленні;

Мета виховна: виховувати патріотичні почуття, любов до історії рідного

краю.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок

Обладнання: опори-слова, схеми, роздатковий матеріал

Епіграф: Моя глибинко, сіверська провінція,

До тебе всі дороги і стежки.

Я величаю Глухів мій столицею

І повертаюсь в золоті віки.

М.Єроха

Перегляд файлу

Урок № 8

Тема: Складні випадки правопису м'якого знаку й апострофа.

Соціокультурна тема: Глухів – сторінки історії.

Мета навчальна:  повторити складні випадки правопису м’якого знаку й  

                                 апострофа, формувати правописні вміння;

 Мета розвивальна: удосконалювати уміння знаходити й виправляти

                                    орфографічні помилки у писемному мовленні;

Мета виховна: виховувати патріотичні почуття, любов до історії рідного

                            краю.

Тип уроку: урок  формування умінь і навичок

Обладнання: опори-слова, схеми, роздатковий матеріал

Епіграф:                                                    Моя глибинко, сіверська провінція,

                                                                   До тебе всі дороги і стежки.

                                                                   Я величаю Глухів мій столицею

                                                                   І повертаюсь в золоті віки.

                                                                                                           М.Єроха

                                        Хід уроку:

І. Повідомлення мети роботи, усвідомлення її учнями.

1.1. Повідомлення теми, мети.

            Тема нашого уроку є наступна:  «Складні випадки правопису м'якого знаку й апострофа». Мета уроку: повторити складні випадки правопису м’якого знаку й   апострофа, формувати правописні вміння, удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні,  виховувати патріотичні почуття, любов до історії рідного краю.

          Також ми поговоримо на тему «Глухів – сторінки історії».

 

1.2.Робота з епіграфом

 • Як ви розумієте слова М.Єрохи?
 • Які почуття передає поет у поетичних рядках?
 • Які історичні відомості про Глухів ви знаєте?
 • Кого з поетів-глухівчан ви знаєте?

 

ІІ.Відтворення теоретичних відомостей, необхідних на уроці.

1.1.Прийом „розкиданих думок”.

На дошці записані запитання, учням даються опори-слова, речення-відповіді на запитання, але вони дані не по порядку. Учні повинні вибрати правильні відповіді. Учитель читає вголос питання, учні відповідають.)

Запитання для бесіди:

 1. Яка різниця між звуком і буквою?
 1. Які ви знаєте знаки письма?
 2. Доберіть синоніми до слова алфавіт.
 3. Що ви розумієте під небуквеними графічними знаками?
 4. Що вивчають фонетика, орфоепія, орфографія?
 5. Скільки букв в українському алфавіті?
 6. Назвіть букви українського алфавіту?
 7. Чому не можна сказати „голосна буква”, „м’яка буква”?
 8. Скільки звуків в українській мові?

Текст-опора

 1. 33.
 1. Букви, не буквені графічні знаки.
 2. Звуки ми вимовляємо й чуємо, а букви записуємо. Букви служать для запису звуків.
 3. Голосними, м’якими можуть бути тільки звуки.
 4. Фонетика вивчає звуки мови, орфографія – правила написання слів, орфоепія – правила вимови звуків.
 5. Дефіс, проміжок між буквами, риска, розділові знаки.
 6. Абетка, азбука.
 7. 38.

АБВГГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ.

 

1.2. Самостійна робота

Виконання системи практичних завдань, спрямованих на вдосконалення орфоепічних та орфографічних умінь і навичок (робота за варіантами)

Поставте замість крапок (де потрібно) пропущені букви.

І варіант

 Ро...жарений, сміє...ся, бе...журний, ро...шарування, прині...ши, не му...ся, не порі...ся, ...шити, б'є...ся, ...жін­кою, змиє...ься, бе...шумний, ро...шукати, ма...ч, ...жувати, зустріне…ся, на дорі...ці, покликан…я, безсмерт...я, повноліт…я, повніст...ю, весіл...я, навман...я, узбереж...я, вічніст...ю, роздоріж...я, па­порот…ю, дерт...ю,  радіомовлен...я,  засил...я,  ател..є,  безчест…я,   ніч...ю,   безліч...ю,   шерст..ю,   затвердін...я,   дин...я.

ІІ варіант

У ложе...ці, кри...ці, кни...ці, Пара...чин, ...жиру, злі...ши, бе...шапки, мі…солдатами, ро…жеврітися, зупини...ся, на сте...ці, відчепи...ься, сподіває…­ся, згри...ши, ...шумом, бе...чинство, ...чищати, Іл...я, мудріст...ю, щаст...я, скрин...я, їдальн...я, лист...я, безліс…я, ріл...я, мід...ю, скатер...ю, пам'ят...ю, л...ється, постат...і, повінн…ю, засил...я, молод...ю, молодіст...ю, жовч...ю, рішел...є, у піднебес...і, подвір...я, радіст…ю, стат...я, стат…ей.

 

2.3.  Робота зі схемами

  Погляньте на схеми. Вони ілюструють складні випадки правопису м'якого знаку й апострофа. Погляньте на першу схему, в ній зазначено основні випадки правопису апострофа, поглянте на другу, в ній основні випадки правопису м'якого знаку.

 

2.4. Робота з підручником

              Самостійне опрацювання  теоретичного матеріалу  с.28-30

 

ІІІ. Виконання учнями вправ.

 

3.1.Орфографічний практикум

Перепишіть слова, замість крапок поставте, де треба, м'який знак. Поясніть правила вживання м'якого знака.

Дяд..ко, пис.мо, емал.., памороз.., мороз.., постат..., близький, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко, тон..ко, пол..с..кий, в'юн…кий, держал..це, кружал..це, ціпил..но, Ковал..чук, Медвед..чук, палац.., палец.., бац..., Хар..ків, Мозир..., шир..ма, сімдесят.., сім…сот, с…огодні, утр...ох, купец..кий, одес.кий, кавказ…кий, бас…ко, різ..ко, брин..чати, різ..бяр, дон..ці, стан..те, сип..те, ріж..те, сон..кові, млин..кові, вір..те, удар..мо, комір..чику, тр..ома, шіст..ма, шіст..ома, с…ома, віс…ма, снит…ся, сниш...ся, доч...ці, сваш..ці, лял..ці, лл..ю, віз..му, гір..ку, гал..ці, Гал..ці, пол..ку (танок), пол..ку (військова одиниця), тіл..ки, (з) тол..ку, міл…ка (риба), міл..кий.

 

3.2. Дослідження-відновлення

На місці крапок, де треба, поставте м'який знак чи апостроф. Поясніть правила їх вживання.

1. По дорозі, здіймаючи хмари куряви, безконечним по­током мчат… до поля переповнені бійцями п...ятитонки (О. Довженко). 2. Насадження на берегах Дніпра з...єднуються у безперервний лан…цюг. (з газети). 3. Коли вони від…їхали, опускаючись в ту саму кам...яну вулич…ку, за ними знов зазвучав велич…ний мотив (О. Гончар). 4. Окремі ро­синки т...м...яно поблискуют... с…рібними пухир…чиками (О. Донченко). 5. І я дивлюс... любовно в очі –  Щасливі, п...яні без вина –  в оці хлоп...ячі і дівочі, Де сяє радіст…ю вес­на (М. Вороний). 6. Глян..., як хвилі від срібла блищат…ся! Глян..., як небо синіє вгорі (Леся Українка). 7. Не дуже весело, а здебільшо­го т...м...яно Пройшли мої дитячії літа... Кохану нен...ку потерявши рано, Росла я в бат...ка сирота (М. Вороний). Глядіт... же, патріоти, не сваріт...ся, Щоб вам у пазурах ко­тів не опинит...ся (М. Вороний).

 

3.3. Вибіркове письмо

Прочитати текст, дотримуючись орфоепічних норм. Виписати слова, в яких необхідно поставити апостроф.

Черв..невий ранок

Раненько прокидається черв..невий день. Сонце встає рано і ніяк не хоче лягати в свою полум..яну колиску. Голосно співають пташки. У кущах над ставками заливаються солов.ї. На квіточках з..являються черв..ячки та метелики, які п..ють вранішню росу. Горобці та синички починають чистити своє пір..ячко. А на самій в..ерхівці старої ялини у гнізді прокинулись пташечки тетерев..ятника-яструба. На озері розпочався жаб..ячий концерт.  Новий день прийшов.

 

3.4. Комунікативний практикум

Прочитайте текст, визначте тему, головну думку. Прочитати текст, вставляючи, де потрібно, апостроф або м’який знак.

Глухів – тисячолітнє місто Глухів на зламі тисячоліть, збудоване як фортеця для захисту від ворогів. Глухів, одне з найдавніших міст України, вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1152 році. Але останні археологічні розвідки, здійснені Державним історико-культурним заповідником, свідчать, що вже на початку нашої ери, тобто, тобто майже 1800 – 1900 років тому, на місці сучасного Глухова існувало значне поселення. Кераміка київської культури ІІІ-V ст. н. е., знайдена на вулиці Красна Гірка, свідчить про подальший розвиток поселення та розширення його кордонів. Далі розвиток городища, що вже на той час переросло в місто, набирає нечуваного розмаху. Тоді Глухів був центром удільного князівства, оточеним низкою укріплених городищ. На початку ХVІІІ ст. це місто було одним із найкрасивіших в Україні. У цей період місто опинилося в центрі історичних подій, пов’язаних із Північною війною 1700-1721 р. Після зруйнування Батурина козацька старшина зібралася у Глухові для виборів нового гетьмана. Так велінням історії це місто 6 листопада 1708 року стало столицею гетьманської та Лівобережної України, резиденцією гетьманів І.Скоропадського, Д.Апостола, К.Розумовського, місцем розташування першої і другої Малоросійських колегій, Генеральної військової канцелярії, інших державних установ…

- Які книги про Глухів ви читали або знаєте?

- Що нового ви дізналися про Глухів?

 

 

IV. Перевірка якості самостійної роботи учнів

 

4.1.Виконання тестових завдань в зошиті

1. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м'який знак.

А) зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість;

Б)  цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик;

В) няньчити, дізнається, медальйон, принесіть;

Г) на сопільці, уманський, український, сядеш.

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м'який знак.

А) т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..мо;

Б) гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман...щина, мізин..чик;

В) щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кий;

Г) людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть.

3. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропуще­них букв слід писати м'який знак.              

А) трин..кати, близен..ко, велетен..ський, вишен..ці;

Б) змен..шити, ущіл..нювати, запишіть..ся, війс.ко;

В) олівец.., бояз..кий, лікар.., учител..ці;

Г) принос..те, ган..ба, швец.., вознос.ся.

4. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропуще­них букв слід писати м'який знак.

А) пол..с..кий, нян..чити, держал..це, бат..ківс..кий;

Б) рибал..ство, грают..ся, чотир..ом, Коростен..щина;

В) снігурон..ці, гуцул..с..кий, лял..ці, волин..с..кий;

Г) киц..ка, рибал..ці, дівчинон..ці, гал..ченя.

5. Позначте рядок, у якому вживання м'якого знака в усіх словах відповідає нормам українського правопису.

А) грильяж, попадья, баский, розмазьня, прокинься;

Б) редьці, близькість, в'язькІсть, Федьчишин, тарільці;

В) голівоньці, рибалці, ковальський, рибальство, селянство;

Г) Гриньчишин, Михальчук, безлюдно, женшень, женчики.

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А) кур..єр, зішкр..ябувати, св..ято, тьм..яний;

Б) льоном..яльний, слов..янин, розв..язок, двох..ярусний;

В) маз..юкати, з..юрмитися, арф..яр, медв..яний;

Г) зів..янути, моркв..яний, торф..яний, цв..яшок.

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А) дерев..яний, кав..ярня, б..ється, медв..яний;

Б) дріб..язковий, рутв..яний, возз..єднання, підв..язати;

В) зв..язок, повір..я, дит..ясла, Лук..янівка;

Г) в..юнкий, необ..їжджений, без..ідейний, сім..янин.

 

 

V. Завдання додому та інструктаж про його виконання

Виписати 5-7 народних висловів (прислів’їв, приказок тощо), у яких є слова з апострофом, або слова зі складними випадками правопису м’якого знака.

 

 

VI. Підведення підсумків уроку

6.1. Робота з епіграфом

 • Як ви розумієте слова М.Єрохи?
 • Які почуття передає М.Єроха у поетичних рядках?
 • Які історичні відомості про Глухів ви дізналися?

6.2.Рефлексія за методом незакінчених речень

Я знаю...

Я можу...

Я пам'ятаю...

Я вмію...

Я хочу сказати...

Мені сподобалося...

Мене вразило...

Треба відзначити роботу таких учнів...

Мені було нецікаво, коли...

Мені не сподобалося...

Наступного разу пропоную..

 

 

 

 

doc
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
879
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку