Урок "СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ."

Про матеріал

Контрольна робота

(Різнорівневі завдання)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Початковий рівень

Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Укажіть, у якому році Одеса була оголошена вільним портом.

А 1816р.; Б 1817р.;

Б 1819р.; В 1821р.

2. Укажіть, яка галузь промисловості була найбільш розвиненою в Наддніпрянській Україні в першій

половині ХІХ ст.

А Цукроваріння; Б полотняна;

В нафтодобувна; Г кам'яновугільна.

3. Початком промислового перевороту в Наддніпрянській Україні вважають:
А 80-ті рр. XVIII ст.; Б 90-ті рр. XVIII ст.;

В 20-ті рр. ХІХ ст.; Г 30-ті рр. ХІХ ст.

4. Укажіть назву організації, яка була створена у квітні 1848 р. і мала обстоювати ідею незалежності Польщі під зверхністю Габсбургів.

А «Руська трійця»; Б Головна Руська рада;

В Центральна рада Г «Руський собор».

народова;

5. Укажіть, хто був основним автором «Книги буття українського народу» та «Статуту слов'янського братства Св. Кирила і Мефодія».

А П. Куліш; Б М. Муравйов;

В П. Пестель; Г М. Костомаров.

Середній рівень

6. Розкрийте зміст поняття.

«Весна народів» – це _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Установіть вiдповiднiсть мiж назвами органiзацiй та стислими характеристиками їхньої діяльності

1 Кирило-Мефодіївське товариство

А Органiзацiя галицьких поляків, яка метою

своєї дiяльностi проголошувала створення Ли-

товсько-Русько-Польської Речi Посттолитої та

рівність культурних прав поляків i українцiв

2 Головна руська рада

Б Комітет, утворений польською та українською

шляхтою, що був покликаний обстоювати iдею

незалежностi Польщi пiд зверхнiстю Габсбургiв

3 Центральна рада

народова

В Перша українська полiтична органiзацiя в Галичинi, створена 2 травня 1848 р. у Львовi пiд час революції в Австрiйськiй iмперiї для захисту прав українського населення

4 «Руський собор»

Г Нелегальна органiзацiя україської рiзночинної iнтелiгенцiї, створена в Києві на початку 1846 р., учасники якого розробили широку полiтичну програму нацiонально-визвольного руху

Д Таємна революцiйна органiзацiя, яка основним своїм завданням вважала визволення слов'ян iз-пiд чужої влади, лiквiдацiю монархiчного устрою, створення федеративного союзу слов'янських республiк iз демократичним устроєм

Перегляд файлу

9 клас

Контрольна робота

(Різнорівневі завдання)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА  УКРАЇНСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ  ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Початковий рівень

Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Укажіть, у якому році Одеса була оголошена вільним портом.

 А  1816р.;                          Б  1817р.;

 Б  1819р.;                          В  1821р.

2. Укажіть, яка галузь промисловості була найбільш розвиненою в Наддніпрянській Україні в першій

половині ХІХ ст.

 А  Цукроваріння;            Б  полотняна;

 В  нафтодобувна;           Г  кам'яновугільна.

3. Початком промислового перевороту в Наддніпрянській Україні вважають:
А  80-ті рр. XVIII ст.;        Б  90-ті рр. XVIII ст.;

 В  20-ті рр. ХІХ ст.;           Г  30-ті рр. ХІХ ст.

4. Укажіть назву організації, яка була створена у квітні 1848 р. і мала обстоювати ідею незалежності Польщі під зверхністю Габсбургів.

 А  «Руська трійця»;         Б  Головна Руська рада;

 В  Центральна рада        Г  «Руський собор».

     народова;

5. Укажіть, хто був основним автором «Книги буття українського народу» та «Статуту слов'янського братства Св. Кирила і Мефодія».

 А  П. Куліш;                       Б  М. Муравйов;

 В  П. Пестель;                   Г  М. Костомаров.

Середній рівень

6. Розкрийте зміст поняття.

«Весна народів» – це _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Установіть вiдповiднiсть мiж назвами органiзацiй та стислими характеристиками їхньої діяльності

 

1 Кирило-Мефодіївське товариство

А Органiзацiя галицьких поляків, яка метою

своєї дiяльностi проголошувала створення Ли-

товсько-Русько-Польської Речi Посттолитої та

рівність культурних прав поляків i українцiв

2 Головна руська рада

Б Комітет, утворений польською та українською

шляхтою, що був покликаний обстоювати iдею

незалежностi Польщi пiд зверхнiстю Габсбургiв

3 Центральна рада

народова

В Перша українська полiтична органiзацiя в Галичинi, створена 2 травня 1848 р. у Львовi пiд час революції в Австрiйськiй iмперiї  для захисту прав українського населення

4 «Руський собор»

 

Г Нелегальна органiзацiя україської рiзночинної iнтелiгенцiї, створена в Києві на початку 1846 р., учасники якого розробили широку полiтичну програму нацiонально-визвольного руху

Д Таємна революцiйна органiзацiя, яка основним своїм завданням  вважала визволення слов'ян iз-пiд чужої влади, лiквiдацiю монархiчного устрою, створення федеративного союзу слов'янських республiк iз демократичним устроєм

Достатній рівень

8. Заповніть порівняльну таблицю «Український національний рух у першій половині ХІХ ст.»

 

Назва організації

Період існування

Мета створення

Основні напрямки діяльності

 

 

 

 

Кирило-Мефодіївське

 

 

 

товариство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна руська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень

9. За планом дайте стислу характеристику історичного діяча, зображеного на малюнку.

 1) Назвіть прізвище та ім'я діяча.

 2) Визначте. На який історичний період припадає його діяльність.

У якій галузі він уславився?

 3) Назвіть найбільш вагомі його досягнення.

 4) Висловіть власну оцінку його діяльності та оцініть внесок у розвиток Українського національного руху.

 

docx
Додано
5 липня 2018
Переглядів
348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку