19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Урок «Старий і море» — повість-притча про людину. Образ Сантьяго. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті"

Про матеріал

Конспект уроку "Старий і море» — повість-притча про людину. Образ Сантьяго. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті" допоможе з'ясувати особливості та новаторство творчої манери письменника; опрацювати текст повісті «Старий і море», дослідити тематику, проблематику і символічний зміст повісті, охарактеризувати образ Сантьяго

Перегляд файлу

 

Тема: «Старий і море» — повість-притча про людину. Образ Сантьяго. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті.

Мета: формування компетентностей: предметної - з’ясувати особливості та новаторство творчої манери письменника; опрацювати текст повісті «Старий і море», дослідити тематику, проблематику і символічний зміст повісті, охарактеризувати образ Сантьяго; пояснити особливість жанру твору, його притчовий зміст, розвивати навички проблемного аналізу твору з використанням цитатного матеріалу, асоціативне та образне мислення, уміння робити висновки, узагальнювати, проводити паралель, ключової- уміння вчитися:пізнавальну активність; комунікативної - розвивати навички роботи в колективі, висловлювати свої думки та відстоювати їх; інформаційної- розвивати навички роботи із підручником; загальнокультурної - виховувати прагнення до літературної освіченості, естетичний смак; розширювати кругозір ліцеїстів.

 

Т и п   у р о к у: урок засвоєння нових знань і розвитку на їх основі умінь і навичок.

Обладнання: портрет письменника, підручник, ілюстрації до твору, роздатковий матеріал, відеосюжети.

                                                                      Людина створена не для поразок…

        Е.Хемінгуей

Перебіг  уроку

І.Підготовка до сприйняття навчальної теми

Вчитель включає відеопрезентацію "Шум моря" (https://www.youtube.com/watch?v=4ND7SICQx0I)

 C:\Users\Людмила\Desktop\десятка на урок\static_qr_code_without_logo.jpg

 

 

Завдання для учнів: Розписати слово "море" за наступними аспектами(готові бланки на столах у учнів, які вони самостійно заповнюють):

 

Розписати слово "море"

Колір

Запах

звук

Смак

Асоціації

Зелений, голубий, синій, бірюзовий, сірий.....

Свіжий, приємний...

Плескіт хвиль, крик чайок

Солоний, гіркуватий...

Літо, відпочинок, радість,сім'я, пісок, мушлі...

 

Проаналізувавши картки, вчитель говорить про Сантьяго.

Слово вчителя. Сьогодні на уроці ми познайомимось з героєм повісті " Старий і море" і з'ясуємо, яке місце посідало МОРЕ у житті Сантьяго. Письменник писав: «Схоже, що я врешті-решт, досяг того, над чим працював усе своє життя». Багато людей впізнавали себе у творах Хемінгуея. Його герої не мають внутрішньої гармонії, спокою. Письменник шукає героя, який би жив у ладу із самим собою. Тому зявляється образ Сантьяго, який можна піднести до міфу про людину переможену і водночас непереможну. Ми спробуємо, заглибившись у зміст, філософські проблеми, образи-символи твору довести сам вислів письменника – «Людина створена не для поразок».

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Учень повідомляє про історію написання твору "Старий і море"(випереджувальне завдання).

Слово вчителя. Послухаємо, що говорив Ернест Хемінгуей про свою повість і героїв:«Я намагався випустити усе зайве, щоб передати свій досвід читачам так, аби після читання він став частиною їхнього досвіду і все видалося таким, що насправді сталося… Цього разу мені надзвичайно пощастило: я зміг передати свій досвід цілком, до того ж такий досвід, який ніхто нікому не передавав.»

   «Мені пощастило, що у мене були хороший старий і хороший хлопчина, а останнім часом письменники забули, що такі існують».

    «Океан заслуговує, щоб про нього писали як про людину. Так що і в цьому пощастило.» 

2. Метод «Мозковий штурм»

 • Про що розповідає Ернест Хемінгуей у творі «Cтарий і море»?

- Як ви гадаєте, чому Хемінгуей залишив назву твору «Старий і море».

 • Чи легко було читати повість?
 • Які роздуми викликав твір?

3. Перевірка знання учнями тексту повісті.  Прийом «Так чи ні?» (Підтвердити або спростувати)

1 Старому рибалці не щастило в морі 84 дні (так)

2. Старий навчав хлопця рибалити і його батьки з радістю відпускали в море з Сантьяго (ні, перевели до іншого рибалки)

3. У старого и хлопця було спільне захоплення – футбол (ні, бейсбол)

4. Сантьяго жив у старій хижі, де були лише ліжко і стіл і стілець (так)

5. На світанку старий відправився в море  разом з Моноліно (ні, сам)

6. Перший улов старого – невеликий тунець (так)

7.  Велика рибина тягла старого у відкрите море (так)

8. На корму човна сіла велика пташка перепочити і старий  зігнав її (ні, пташка маленька, розмовляв з нею)

9. Старий переміг рибу і затягнув на човен (ні, вона не поміщалася в човні)

10. Двобій з першою акулою старий виграв (так)

11. Старий справився із цілою зграєю акул (ні, він лишився беззбройний))

12. Повернувшись додому, старий заснув і йому снилися леви (так)

ІІІ. Сприймання навчального матеріалу

Вчитель: Е. Хемінгуей стверджував: «Гарна проза подібна до айсберга, 7/8 якого приховано під водою». Спробуємо вияснити, що ж автор приховав  під водою?!

1. З’ясування сюжетно-композиційних особливостей твору.

Експозиція – (знайомство з головними героями повісті Сантьяго і Маноліно).

Зав’язка – (старий збирається вийти в море, щоб зловити велику рибу).

Розвиток дії – (пригоди старого у відкритому морі, змагання з рибою).

Кульмінація – (перемога рибалки над рибою; боротьба з акулами).

Розв’язка – (повернення Сантьяго в селище).

2. Особливості жанру твору.

- Згадайте, у чому особливості притчі як літературного   жанру?(Учні  дають своє визначення жанру притчі, порівнюють його з визначенням) .

Притча – алегоричний твір повчального характеру, насичений моральним та філософським змістом та символічними образами.

  За жанром – це повість - притча.

- Назвіть ознаки притчі у творі(Учні дають відповіді).

- Які два плани можна виділити в повісті «Старий і море»?

1. Конкретний – розповідь про пригоду із життя старого рибалки.

2. Філософський – розповідь про людину, смисл її буття і долю у світі. 

- «Старий і море» має філософсько-символічний зміст, автор порушує загальнолюдські проблеми. Які саме? (Учні визначають самостійно).

Загальнолюдські проблеми:

- Як треба жити?

- Як бути людиною?

- Як ставитись до природи?

- Як знайти свій сенс буття?

- Як сприймати поразки?

Слово вчителя. Твір має повчальний характер. Хемінгуей утверджував високу гуманістичні ідеї, важливі для всього людства. Найважливіше – ховає у підтексті – внутрішній додатковий зміст, висловлення почуття, думки, які вкладаються в тексті. Це  саме той «ефект айсберга», про який ми згадували.

3. Визначення назви повісті.

Слово вчителя.  У повісті - притчі використовується символічний сенс предметів, дій, імен, про які ми будемо говорити далі. У повісті «Старий і море» символічна вже сама назва. «Розшифруємо» її . Чому перекладач  вибрав для заголовка не слово «старик», а «старий»?(відповіді учнів ).

Слово вчителя.  Словник української мови ці слова тлумачить так:

старик (крім інших значень) – людина, що має ве­ликий досвід у чомусь, давно займається чим-небудь;

старий – людина, яка прожила багато років.

Очевидно, що це значення більше відповідає змісту повісті.

- Друге слово в заголовку – «море». Чому саме море, а не, скажімо, риба? Адже саме боротьбі з нею присвячено твір. (відповіді учнів).

Мабуть, письмен­ник мав на увазі не лише частину океану, а й житейське море. Старий і море – це рівноцінні, рівноправні по­няття, саме тому вони з'єднані сполучником сурядності. Не в морі, не на морі й не серед моря, де слова залежні одне від одного, а «старий і море»

- Доповніть дану схему можливими змістовними парами-асоціаціями (вашими уявленнями), які викликає у вас назва повісті .

Орієнтовні відповіді: (смислові пари-асоціації: «людина й природа», «смертне і вічне», «потворне і прекрасне», «людина і Всесвіт», «людина і суспільство»).

 Отже, бачимо, що в центрі твору людина і не просто людина, а – старий, який береться за свою вдачу, за своє життя.

4. Образ старого рибалки Сантьяго.

 • Сантьяго в повісті неодноразово повторює: «Я незвичайний старий». Як ви розумієте його самооцінку?
 • Що було «незвичайного» в його житті, вигляді, поведінці?
 • Знайдіть опис зовнішності рибалки. Яка деталь була «незвичайною» в портреті? З'ясуйте її роль для характеристики героя.
 • Які епітети розкривають надзвичайну силу старого?
 • Як жив старий Сантьято? Що для нього було важливим у житті?
 • Як він ставився до моря і як сприймали море інші рибалки?
 • Розкрийте ставлення Сантьяго до невдач. "Чи відчував він себе переможеним?
 • Для чого Старий хотів спіймати велику рибу? Порівняйте його ставлення до риболовлі з позиції інших рибалок.
 • Що ще робив старий не так, як інші?
 • Чому Сайтьяго розмовляв у морі, хоча рибалки вважали, що розмовляти в морі не можна?             
 • Як розкриваються «незвичайні» якості Сантьяго під час двобою з великою рибою?
 • Як він сприймає небезпеку з боку акул? Чому він не полишив велику рибу, щоб врятуватись самому? Як ви Думаєте, як би вчинили інші рибалки?
 • Які сни бачив старий рибалка? Як Це розкриває внутрішній світ Сантьяго?.
 • Схарактеризуйте ставлення старого до природи, до тварин у зіставленні з іншими рибалками його селища.
 • Образ Сантьяго – дуже світлий, оптимістичний. Проте в ньому є і трагічне. Що саме? (Він дуже самотній. Його життя з природою – не тільки суцільна гармонія, а ще й важка праця, постійний двобій, боротьба за виживання.)

5. Рольова гра «Про що розповість море?..» (монолог від імені моря читає підготовлений учень на фоні шумів моря)

                                                 Монолог моря
Я – безмежне і вільне море. Мільйони років я кочу свої хвилі, розбиваючи їх в бризки, до земної суші. За ці мільйони років я збагнуло безліч загадок і таємниць нашого світу. А ще я багато дізналося про дивну істоту, яка називає себе «Людина» і бачить себе центром Всесвіту. Але є серед цих людей один, який здивував навіть мене. Це старий рибалка Сантьяго. Ми знайомі вже не один десяток років. Він– незвичайний. Подумки старий кличе мене lamar, як звуть мене по-іспанськи ті з людей, які відчувають до мене любов: як жінку, в жіночому роді. Рибалки молодші називають мене elmar, тобто в чоловічому роді, і говорять про мене як про простір, як про суперника або навіть ворога. Старий же постійно думає про мене як про жінку, яка дарує великі милості або відмовляє в них, а якщо і дозволяє собі необдумані або недобрі вчинки, що поробиш, така ж її природа. «Луна хвилює море, як жінку,» – так часто думає про мене старий. Старий Сантьяго називає мене добрим і прекрасним. Він любить зелених морських черепах, відчуває ніжну прихильність до летючих риб, вважаючи їх кращими своїми друзями тут, в морі. Він розмовляє з рибами, яких ловить. Він шкодує птахів, особливо маленьких і крихких ластівок, які вічно літають у пошуках їжі і майже ніколи її не знаходять. Що ж, старий прав, кажучи про те, що я буваю жорстоким для птахів, адже вони, дійсно, надто крихкі для мене. До старого я теж буваю жорстоким. Але я ніколи не чуло від нього ремствування. Довіряючи мені, старий зробив мене свідком своїх розмов із далекими зірками і місяцем, яких називає своїми друзями. Це дивовижний старий, і іноді я ним по-справжньому захоплююся.

 • Як доповнює монолог образ головного героя?
 • Який можна зробити висновок?

Висновок. Розглянувши цей образ, можна скласти моральний кодекс честі Сантьяго. Спробуйте самостійно скласти цей кодекс.

(Простота, гідність.

Воля та розум.

Ніколи не оглядатись на минуле.

Впевненість у своїх силах.

Віра в себе в людей.

Спокій, розсудливість.

Безкомпромісна готовність до боротьби.

Мужність, витримка.

Гордість.

Повага до братів наших менших.

Любов до життя.

Людяність.

Сенс буття.)

 

6. Символи - образи повісті -притчі. За допомогою Інтернет-сервісу мультимедійних дидактичних вправ LearningApps визначити символи - образи твору.

https://learningapps.org/watch?v=p9jgrs9e218   C:\Users\Людмила\Desktop\десятка на урок\static_qr_code_without_logo.jpg

 Слово вчителя: Події повісті сприймається як алегорія. Сам Хемінгуей обмежився таким зауваженням щодо можливого тлумачення її символів.

«Не було ще хорошої книги, яка виникла із заздалегідь придуманого символу, запечатаного в книгу. Як родзинка у солодку булку. Солодка булка з родзинками хороша штука, але простий хліб краще. Я намагався змалювати справжнього старого і справжнього хлопчика, справжнє море і справжню акулу, і справжню рибу. І що я зробив це достатньо і правдиво, вони, звичайно, можуть тлумачитися по-різному».

7. Визначення ідеї повісті Е.Хемінгуея «Старий і море». Сформулюйте її.

(Після відповідей учнів –  слайд зі словами Е. Хемінгуея: «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки. Людину можна знищити, а здолати не можна».)

Проблемне запитання

Про що ж ця повість? Про поєдинок Людини та риби? Чи про гармонію людини й природи? Про силу чи без­силля людини?

Метод "Прес"

Висловити думку------------------------------------ Я ВВАЖАЮ, ЩО...

Пояснити причину, появи такої думки------------------- ТОМУ, ЩО...

Наводити приклади як підтвердження своєї правоти------ НАПРИКЛАД...

Узагальнити---------------------------------------- ОТЖЕ, ... ТАКИМ ЧИНОМ...

Висновок: Даний твір не про старого, а про людину, що бореться з життям. В образі рибалки розкривається сила, дух людини, спроможної протистояти реальному життю. І саме поразка Сантьяго стала його перемогою, бо не зломила його духу.

 Людина повинна вірити у власні сили, адже самотність – це необхідність бути мужнім, знаходити в собі резерви сил і необхідно боротися за життя, за своє місце у світі, в якому не визнають невдах, і перемагати.

         ІV. Осмислення навчального матеріалу

Вчитель. Отже, скажіть, будь ласка, чи знайшли ми на сьогоднішньому уроці  відповідь на проблемне питання, а саме:

 • Метод «Мікрофон» 1. Що означає вислів  «Людина створена не для поразок…» за повістю Е. Хемінгуея «Старий і море»? (відповіді).

Вчитель.  Автору твору, дійсно, вдалося створити образ сильної особистості, яка здатна протистояти зовнішнім обставинам і не лише вистояти в боротьбі проти них, а й перемогти. Е. Хемінгуей переконливо виразив своє ставлення до життя, намалювавши яскраві образи старого, риби, моря, акул.

 • Вправа " Вузлик на дорогу". Висловіть одним реченням те повчальне, що ви взяли у життя з нашого уроку.

V. Домашнє завдання.

Виконати одне з творчих завдань (за вибором):
1.Написати рецензію на мультфільм "Старий і море"

( https://www.youtube.com/watch?v=5Nj712kLGVM)

C:\Users\Людмила\Desktop\десятка на урок\static_qr_code_without_logo.jpg

2.Створити: буклет «Людину можна знищити, а здолати не можна» або відеокліп «Образ Сантьяго» .

                    VІ. Оцінки за урок.


 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Гайченко Ольга Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Рогожа Наталія Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гвоздікова Олена Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
14198
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку