10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок Таємниці мистецтва Стародавнього Єгипту

Про матеріал

1 урок з мистецтва для 8 класу. Тема розділу: "Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій" .До підручника Л. Масол (Видавництво: Фоліо)

Перегляд файлу

Розділ: Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій

Урок 1

Тема: Таємниці мистецтва Стародавнього Єгипту

Мета: формування ключових компетентностей: активізувати пошукові ініціативи учнів, здійснювати самоконтроль і самооцінку; відшуковувати інформацію про мистецтво древнього Єгипту; здатність до взаємодії та продуктивної співпраці з різними партнерами в групі та команді;

міжпредметної естетичної компетентності: оволодіння знаннями про досягнення культури Древнього Єгипту; уміння аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення культури Древнього Єгипту; виховувати інтерес та поважне ставлення до мистецької спадщини світового значення, до культури минулого;

предметних мистецьких компетентностей: дати поняття «стиль»; ознайомити з шедеврами єгипетського мистецтва, як з яскравими прикладами античного стилю; з особливостями канону зображення людини в живописі єгиптян, виховувати естетичний смак, розвивати творчі здібності.

Технічне оснащення: комп’ютер, мультимедійна дошка.

Візуальний ряд:

Методи і прийоми, використовувані вчителем на уроці: бесіда, фасилітована дискусія.

Обладнання: для вчителя - музичний інструмент, електронна презентація «Культура Єгипту», відео-матеріали;

для учнів - підручник (Мистецтво: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /  Л.М.Масол. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 208 с.: іл.).

Хід уроку:

І. Організаційний момент

1. Музичне привітання

ІІ. Мотивація  та актуалізація навчальної діяльності

1. Робота зі світлинами

   

- Чим відрізняються ці споруди?

- Як ви про це дізналися?

- Які характерні особливості мають ці споруди?

На уроках мистецтва в 8 класі ми будемо говорить про стилі і напрямки в світовій мистецькій культурі.

- «Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій» – так звучить тема І семестру, розкриваючи яку від уроку до уроку ми детальніше познайомимось з мистецтвом, яке стояло на початку цивілізації та дало поштовх для розвитку та досконалості різних мистецьких стилів , історією їх виникнення і найкращими взірцями музичного та образотворчого мистецтва стародавності.

2. Робота з літературним твором

- Прослухайте рядки української поетеси Лесі Українки і ви зрозумієте, до якої країни ми сьогодні потрапимо.

(уривок з « Напис в руїні»)

І кожна статуя, колона, малювання,

Мережечка, різьба і навіть цегла

Незримими устами промовляє:

Мене створив єгипетський народ

(Леся Українка)

ІІІ. Оголошення теми уроку.

- Тож, як ви уже здогадались, тема нашого уроку пов’язана з мистецтвом стародавнього Єгипту. І звучить вона так: «Таємниці мистецтва Стародавнього Єгипту»

ІV. Вивчення нового матеріалу

-  Що ви знаєте про Єгипет?

- З якими архітектурними спорудами асоціюється Єгипетська культура?

(Інформаційне повідомлення вчителя. Додаток 1)

V. Сприймання художніх творів. (СХТ)

1. Робота зі слайдами (21-24)

 • Синтез мистецтв в архітектурному ансамблю.
 • Скульптура. Типи скульптур.
 • Живопис. Декоративно-прикладне мистецтво.

2. Фасилітована дискусія. Робота з репродукцією бюсту Нефертіті

(Додаток 2)

VІ. Творча практична робота

VІІ. Закріплення вивченого матеріалу. Рефлексія

- Які споруди характерні для мистецтва Древнього Єгипту?

- Назвіть основні риси скульптури давнього Єгипту.

- Які канони зображення людини в єгипетському мистецтві вам відомі?

- Що нового ви дізналися на уроці?

- Що для вас виявилось цікавим?

VІІІ. Оцінка діяльності учнів

ІХ. Домашнє завдання

- Дослідіть особливості жіночого та чоловічого одягу давніх єгиптян.

- Поміркуйте, які рослини слугували зразками для оздоблення одягу?


Урок 2

Тема: «Таємниці мистецтва Стародавнього Єгипту (продовження)»

Мета: формування ключових компетентностей: здійснювати самоконтроль і самооцінку; знаходити інформацію про музичне мистецтво Стародавнього Єгипту; здатність до взаємодії та продуктивної співпраці з різними партнерами в групі;

міжпредметної естетичної компетентності: оволодіння знаннями про досягнення культури Стародавнього Єгипту; спроможність аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення культури Стародавнього Єгипту, вміння вільно висловлювати та аргументувати власну думку; виховувати інтерес та поважне ставлення до мистецької спадщини світового значення, до культури минулого;

предметних мистецьких компетентностей: ознайомити з особливостями мови  музики і танців в культових обрядах давніх єгиптян, з історією виникнення музичних інструментів (флейта, арфа), з використанням характерних єгипетських музичних інтонацій в сучасній музиці на прикладі опери Дж. Верді «Аїда»; повторити поняття «гімн».

Технічне оснащення: комп’ютер, мультимедійна дошка.

Візуальний ряд:

Методи і прийоми, використовувані вчителем на уроці: бесіда, діалог, робота в групах.

Обладнання: для вчителя - музичний інструмент, електронна презентація «Культура Єгипту», відео-матеріали; зображення предметів (мушля, лук, поліно); для учнів - підручник (Мистецтво: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М.Масол. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 208 с.: іл.).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичний інструмент, презентація Pover Point, музична фонотека, підручник (Мистецтво: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М.Масол. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 208 с.: іл.).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

►Музичне привітання.

ІІ. Мотивація та актуалізація навчальної діяльності.

1. Бесіда. Ми розпочали знайомство з мистецтвом давнього Єгипту. Що найбільше вам запам'яталось з минулого уроку? (відповіді учнів)

Повідомлення учнів про одяг єгиптян та рослинні орнаменти в одязі і прикрасах. (Перевірка домашнього завдання)

ІІІ. Оголошення теми уроку. Викладення нового навчального матеріалу.

1. Слово вчителя. Як ви вже помітили, єгиптяни поважали мистецтво, як можливість відтворення навколишнього світу та поклоніння богам. Важливу роль відігравала музика в житті людини.

На сторінці 15 підручника познайомтесь з визначенням поняття «музичні стилі» (робота з підручником).

ІУ. Сприймання художніх творів. (СХТ)

1. Слово вчителя.  Роздивіться  єгипетські фрески та рельєфи із зображенням музикантів і танцівниць.  Слайди 22-24.

Поміркуйте, інструменти якої групи зустрічаються найчастіше?  Пригадайте міфи та легенди про створення струнних інструментів. Слайди 25-27

2. Робота в групах.

 Клас об’єднується в три групи. Кожній групі пропонуються зображення музичних інструментів (скрипка, барабан, флейта) та зображення предметів (мушля, лук, поліно).

Завдання: Знайти та провести паралелі між предметом та музичним інструментом.

3. Слово вчителя.  Вважається, що давні єгиптяни одними з перших народів світу винайшли арфу. Збереглися розповіді про давньоєгипетських музикантів, що вміли грати на арфі так чарівно, що ці звуки навіть зцілювали різні хвороби. Велика єгипетська арфа, що була більшою за зріст людини, пізніше набула різних форм та розмірів, поширюючись світом. (Інформаційне повідомлення вчителя. Додаток 2).

У. Сприймання та інтерпретація музики. (СМТ)

1. Слово вчителя. Музика для єгиптян була обов’язковим елементом в обрядах та повсякденному житті. (Інформаційне повідомлення вчителя. Додаток 2. Слайди 22-27)

Прослухайте уривок культової музики, яка можливо, звучала в храмах. «Золота Хатхор» (www.youtube.com/watch?v=c_mdFMiLo0Y).

Розповсюдженими жанрами були гімни та пісні, які виконувались впродовж життя єгиптянина.

Поняття. Гімн – (дав.-гр. hýmnos – похвальна пісня) – урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь (первісно божество).

2. Сприймання музичних творів.  

 Італійський композитор Джузеппе Верді написав оперу «Аїда»  на замовлення єгипетського хедива Ісмаїла-паші для нововідкритого Каїрського оперного театру. Лібрето Антоніо Гісланцоні написав за сценарієм єгиптолога О. Ф. Марієтта.

Звучить Марш із опери «Аїда» Дж.Верді.

Відео: www.youtube.com/watch?v=e4_DmZD9L0Y.

3. Творче завдання Доберіть слова-характеристики до прослуханої музики.  (Виконання завдання, вільний обмін думками.)

УІ. Вокально-хорова робота

1. Вокально-хорові вправи. (Вправи для розспівування добирає вчитель).

2. Демонстрація вчителем пісні.

А.Побужанська «Кольорова планета». Додаток 3.

(Слайд 28 ).

3. Розучування пісні.

VІІ. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія. Оцінка діяльності учнів під час уроку

 Музика яких жанрів представлена в єгипетській культурі?

 Твори яких композиторів прозвучали на уроці?

 Який музичний твір вас вразив найбільше?

 •                Що таке гімн?
 •                Які архітектурні споруди характерні мистецтву Стародавнього Єгипту?

  Що нового ви дізналися на уроці?

УІІІ. Домашнє завдання.

Варіант 1. Подивіться вдома сюжет «Нефертіті та Єхнатон – царствені боги Єгипту» (канал «History»  www.youtube.com/watch?v=T72hzuh4fpM) та визначте, які музичні інструменти виконували музику в цьому відеофрагменті.

Варіант 2. Подивіться вдома сюжет «Нефертіті та Єхнатон – царствені боги Єгипту» (канал «History» www.youtube.com/watch?v=T72hzuh4fpM) та створіть ескізи прикрас за єгипетськими мотивами.

 


Додаток 1.

Єгипетська цивілізація, що виникла завдяки особливостям природних умов, розквітла в оазисі Нілу. Єгипет розташований на північному сході Африки - це земля, де майже не буває дощів, і тільки Ніл, який протікав через всю країну, давав воду і мул, що служили джерелом життя. Саме тут виникла перша цивілізація, в чиїх надрах склався оригінальний і неповторний художній світ. Протягом майже чотирьох тисячоліть (з IV тис. до IV ст. до н. е.) розвивалося мистецтво Єгипту. Пам'ятники Стародавнього Єгипту добре збереглися, що дає можливість визначити основні риси мистецтва. Вони вражають високим рівнем художньої майстерності, реалістичною достовірністю, досконалістю конструкцій і форм.

 Багату літературу створив єгипетський народ, вона мала вплив на арабську та античну літератури. У ній відображено контраст між соціальним становищем фараона (намісника бога на землі, володаря), жерців (служителів релігії), землевласницької верхівки та простих трудівників (гончарів, землеробів, будівельників, мисливців).

 Уповільнювало розвиток мистецтва Єгипту залежність від релігії. Культові догми потребували строгого наслідування усталеним зразкам, конанізації художніх образіі. Але незалежно від усього протягом тривалого часу єгипетська культура розвивалася, відбиваючи і боротьбу різних соціальних верств, і нові вимоги часу.

 Головним мистецтвом Стародавнього Єгипту була архітектура, а від неї залежали інші види.

 У самобутній культурі Єгипту панували монументальні форми. Стиль стінопису, скульптури, які складали з архітектурним комплексом єдиний ансамбль, визначав грандіозну архітектуру царських поховань.


Додаток № 2

Дії фасилітатора при роботі з технологією ФОМ.

 Формулювання стартового запитання «Що відбувається на картині?» відрізняється від традиційного «Що ви бачите?», адже останнє провокує звичайний перелік об’єктів, а на відміну від нього, перше формулювання стає пусковим механізмом для включення мислення для пошуку сенсу художнього твору. Поступово додаються інші ключові запитання: «Що ви можете сказати про зображених людей (предмети, природні явища тощо)?» або , «Де це відбувається?», «Коли це може бути?». Лише після усвідомлення головної ідеї картини чи скульптури вводяться запитання на проникнення в композиційний задум, засоби художньої виразності. Вони допомагають краще зрозуміти головну смисло-ціннісну складову того чи іншого шедевру. Треба прагнути утримуватися від заміни цих запитань іншими, особливо навідними або вузько спрямованими.  

Додаток 3.

 Як свідчить аналіз барельєфів гробниць, папірусів та ін., музиці відводилося значне місце в повсякденному житті як знаті, так і нижчих верств населення Стародавнього Єгипту. У гробницях фараонів зустрічаються зображення арфістів, лютністів, флейтистів, співаків, які, за уявленнями єгиптян, повинні були розважати і втішають свого пана в потойбічному світі. Одне з таких зображень знаходиться в гробниці особи епохи V династії: двоє чоловіків плескають у долоні, акомпануючи п'яти танцівниць з піднятими над головою руками; в верхньому ряду зображений чоловічий інструментальний ансамбль: флейта, кларнет і арфа. Перед флейтистом і кларнетистом співаки, що показують підвищення і зниження висоти звуків за допомогою так званої хейрономічної руки. Звертає на себе увагу той факт, що перед арфістами їх двоє.

  Пояснити це можна, ймовірно, в такий спосіб: арфа – єдиний із зображених там інструментів, на якому можна виконувати акорди. Тому для вказівки висоти декількох звуків, що бралися одночасно, необхідно було два або кілька "диригентів". 

  Зображення, аналогічні описаним, зустрічаються досить часто. Деяких музикантів ми знаємо навіть по іменах. Так, першим відомим нам музикантом Стародавнього Єгипту був Кафу-анх – співак, флейтист і адміністратор музичного життя при дворі фараонів.

 

Література та інформаційні джерела

1. История Древнего Египта/ Брестед Д., Тураев Б.- Мн.: Харвест, 2003.- 832с.

2. Древние цивилизации / Бонгард-Левин Г. М. – М., 1989.- 479с.

3. Тураев Б. А. Древний Египет. – СПб., 2001.

4. Українка Леся Стародавня історія східних народів. – Катеринослав, 1918. – 256 с.

 

Матеріали з сайтів: Назви

 http://referat.ru/

  www.youtube.com/watch?v=T72hzuh4fpM

► www.youtube.com/watch?v=e4_DmZD9L0Y

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Єрмак Марина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Керлан Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Serbenyuk Ilonka
  крутий конспект)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Мистецтво 8 клас (Масол Л.М.)
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
7634
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку