26 квітня о 18:00Вебінар: Родоводи від початкової до старшої школи: арт-проєкт і генетична задача

Урок "Типи клітин та їх порівняльна харакутеристика. Лабораторна робота №2 Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин"

Про матеріал
Урок розроблено відповідно до оновленої програми з біології з використанням технології розвитку критичного мислення. Одним із елементів узагальнення і систематизації знань є дидактична гра "BIOALIAS"
Перегляд файлу

                                                                        

    Урок 16

Тема. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Лабораторна робота№2  Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин. Інструктаж з БЖД.

 

Мета: сформуватити поняття  учнів про особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів; формувати практичні вміння самостійно досліджувати ці клітини і вивчити їхню будову;  розвивати уміння порівнювати та розпізнавати клітини одноклітинних та багатоклітинних орга таблицях; виховувати працелюбність, старанність, спостережливість та бережливе ставлення до природи.

 

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів Учень/учениця:    називає:

- основні клітинні органели та їхні функції;

наводить приклади:

- про- та еукаріотичних організмів;

розпізнає:

- компоненти клітин на схемах та електронних мікрофотографіях;

 характеризує:

- будову та функції органел;

порівнює:

- будову клітини прокаріотів і еукаріотів;

робить висновок:

- про загальний план будови клітин прокаріотів і еукаріотів та їх особливості;

висловлює судження про:

- роль клітини як елементарної структурної одиниці живих систем

Обладнання й матеріали: таблиці «Будова прокаріотичної клітини », «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», мікропрепарати епідерми цибулі, мукора, бактерій, мікроскоп, електронні мікрофотографії прокаріотичних та еукаріотичних клітин.

Базові поняття і терміни: клітина, прокаріоти, еукаріоти, ядро, органели, клітинна стінка, мікрофотографії, мікропрепарати.

Тип уроку: Урок узагальнення знань та способів діяльності.

 Хід уроку

І. Розминка

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх.

Дидактична гра «BIOALIAS» .Клас ділиться на дві команди, кожна з команд отримує картки з термінами. Перша команда озвучує визначення терміна, але не називає його, друга команда кидає кубик, дає відповідь і просувається по ігровому полю: вперед, якщо відповідь вірна, назад, якщо – ні. Виграє команда, яка просунулась до фінішу ближче. (Час обмежений і кількість термінів також)

Терміни           І команда                                              ІІ команда

                         Мембрана                                      цитоплазма

                        Ядро                                               вакуоля

                        Органели                                         включення

                 Рибосома                                                      лізосома

                 Мітохондрія                                                 пластида

                  ЕПС                                                             комплекс Гольджі

                 Клітинний центр                                           хромосома

                 Ядерце                                                          хроматин

                 Ген                                                                гістон

                 Гіалоплазма                                                  ядерний сік

ІІ. Обгрунтування навчання

При вивченні теми ми з вами вивчили будову клітини та функції її компонентів, особливості будови і функціонування клітин різних типів та різних царств.Але не згадували про представників царства, які в своїй будові та способі життя  не тільки поєднують ознаки рослин і тварин, а й відрізняються від них. Що це за організми? Чи вписуються вони в загальну картину живої природи?

ІІІ. Актуалізація  опорних знань

Продовж речення:

 Царство Гриби об’єднує організми, що живляться готовими органічними рештками -…Серед грибів є одноклітинні  і … організми, які пристосувались до життя в середовищах …. Серед грибів є організми, які живляться відмерлими органічними рештками –це…, та …, які завдають шкоди іншим живим організмам. До складк клітинної стінки входить …, продуктом виділення є…, запасна поживна речовина …. Гриби розмножуються …

ІV.  Узагальнення і систематизація знань, способів діяльності

Інструктаж з БЖД.

 Лабораторна робота №2

 Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

Мета:

ознайомитися із загальними рисами будови бактеріальної, тваринної, грибної та рослинної клітини, у висновку відзначити риси подібності і відмінності.

Обладнання та матеріали:

 мікроскоп, електронні мікрофотографії,  мікропрепарати: "Одношаровий епітелій",  "Мукор", " Епідерми цибулі ",  ціанобактерії, підручник.

Хід роботи:

1. Спочатку розгляньте клітини епідерми цибулі та зробіть малюнок однієї клітини. На малюнку позначте клітинну стінку, ядро, цитоплазму, вакуолю. Знайдіть ці компоненти на електронній мікрофотографії.

2. Розгляньте клітини печінки та зробіть малюнок однієї клітини. На малюнку позначте ядро й цитоплазму. Знайдіть ці компоненти на електронній мікрофотографії.

3.  Розгляньте клітини міцелію мукора та зробіть малюнок однієї клітини. На малюнку позначте клітинну стінку, ядро й цитоплазму Знайдіть ці компоненти на електронній мікрофотографії.

4. За малого збільшення знайдіть на мікропрепараті скупчення клітин бактерій і розгляньте його за великого збільшення. Розгляньте клітини ціанобактерій на електронній мікрофотографії. Зробіть малюнки клітин бактерій різної форми.

5. На підставі розглянутих мікропрепаратів та електронних мікрофотографій зробіть висновки щодо особливостей будови еукаріотичних і прокаріотичних клітин, риси їх схожості й відмінності, єдність усього живого

V.Рефлексія.

   Заповніть пропуски в таблиці «Спільні і відмінні ознаки еукаріотичних клітин», доповніть її відомостями про прокаріотичну клітину

 

Ознаки для порівняння

Клітини еукаріот

рослин

грибів

тварин

Форма клітини

Стала

 

Не стала

Розміри клітин

Середні розміри клітин становлять 100 мкм

Надмембранні комплекси:

Є

(целюлоза)

Є

(Хітин, глікоген)

Є

(…….)

Клітинна стінка

Є

Є

Не має

Клітинна мембрана

Є

 

Є

Цитоплазма

 

Є

Є

Ядро

Є

Є

 

Органели: ЕПС; комплекс Гольджі; лізосоми; мітохондрії

Є

 

Є

Клітинний центр

Є (лише нижчі рослини)

Деякі мають

Є

Рибосоми

 

Є

Є

Пластиди

Є

 

Не має

Органели руху

Деякі мають

Не має

 

Поділ клітин: мітоз

 

Є

Є

 

 

 VІ. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника відповідно до теми.                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
26 жовтня 2019
Переглядів
1757
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку