Урок "Твій хрест страшний". В Стефаник. "Камінний хрест" - художнє відтворення трагедії переселення галицьких селян до Канади

Про матеріал

Конспект уроку допоможе розвивати мислення учнів, виробляти вміння самостійно аналізувати та робити висновки; розкрити як засобами експресіонізму митець змалював найважливіші проблеми галицького селянства; виховувати співчуття, співпереживання до драматичних напружених життєвих ситуацій.

Перегляд файлу

«ТВІЙ ХРЕСТ СТРАШНИЙ»

 

Тема. В.Стефаник. Новела «Камінний хрест» - художнє відтворення трагедії переселення галицьких селян до Канади.

Мета: розвивати мислення учнів, виробляти вміння самостійно аналізувати та робити висновки; розкрити як засобами експресіонізму митець змалював найважливіші проблеми галицького селянства; виховувати співчуття, співпереживання до драматичних напружених життєвих ситуацій.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Наочність, обладнання: портрет В.Стефаника, виставка книжок, епіграфи.

Форми, методи й прийоми роботи: «Загадкові числа», «Довідка», «Це цікаво!», «Художня галерея», «Цитата для роздумів», словникова робота, «Історична довідка», проблемні запитання, дискусія, «Погляд збоку», метод «ПРЕС», бесіда, «Незакінчене речення», робота з епіграфами, «Речення-думка» з творчим завданням.

Міжпредметні зв’язки: українська мова (діалектизми та їхня роль у художньому творі), усна народна творчість (народна українська пісня «Ой Канадо, Канадочко, яка ж ти зрадлива»), образотворче мистецтво  (Ф.Манайло. «Дідо-бідняк»;  М.Попович. «Камінний хрест». Гравюра. 1965; Д.Лазаренко. «Камінний хрест». Гравюра. 1970; О.Кульчицька. «За море». Офорт, аквантина. 1914), кіномистецтво (художній фільм «Камінний хрест». Режисер Л.Осика. 1968. Кіностудія імені О.Довженка), всесвітня історія (освоєння нових земель у Канаді), історія України (еміграція українців за кордон кінця ХІХ-початку ХХ ст.), зарубіжна література (європейський експресіонізм), українська література (віршовий цикл І.Франка «До Бразилії), музичне мистецтво (М.Огінський. «Прощання з Батьківщиною»).

Теорія літератури: пафос, прототип, дума, новела, оповідання, студія.

Епіграфи:

Еміграція!.. Гонить їх голод з дому за світові води… Море сліз, ціле пекло муки!..

В.Стефаник

 

«Камінний хрест» - це воздвигнутий рукою і словом письменника

величний пам’ятник людським стражданням.

В.Яременко

 

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

«Загадкові числа».

 • Яке значення в житті та творчості В.Стефаника мало кожне з поданих чисел?

14, 1915, 1899, 7, 1908

Відповідь: 14- народився письменник, 1915 – арешт, 1899 – вийшла друком перша збірка «Синя книжечка», 7 – смерть митця, 1908 – Стефаника обирають депутатом.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

(Звучить музичний твір М.Огінського  «Прощання з Батьківщиною»).

 Звіяні вітром, як листки кленові, летіли в світи шукати кусня хліба русівські селяни. З голосінням і безнадією побачитися ще хоч раз на білому світі прощалися рідні, падали на стоптані прадідівські пороги, обіймали дерева над шляхом, а на серці в села лишалася рана. Крик душі над їх долею виривався із зболених грудей письменника і переливався в солону сльозу, що світилася перлиною у велично-трагічній мозаїці національного героя, ймення якого «Камінний хрест».

IV. СПРИЙМАННЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Система запитань і завдань.

 •            У 1900 році вийшла друга збірка В.Стефаника – «Камінний хрест». Як її було сприйнято? (Як визначну літературну подію).
 •            Що характерно для цієї збірки творів? (Посилення громадянського пафосу).

Теорія літератури.

Пафос – почуття особливого піднесення, великого захоплення.

 •            У яких творах митця він спостерігається? («Камінний хрест», «Засідання», «Лист», «Підпис»).
 • Кому В.Стефаник присвятив новелу «Камінний хрест»? (Кирилові Гамораку).

«Довідка».

Кирило Гаморак (1835-1909) – громадський і культурний діяч на Покутті.

«Це цікаво!»

Панотець, прочитавши новелу, плакав і радив Стефаникові не писати так виснажливо, бо помре.

Плакав над «Камінним хрестом» і Франко, кажучи, що «той хрест страшний».

«Цитата для роздумів».

 Я писав тому, щоби струни душі нашого селянина так кріпко настроїти і натягнути, щоби з того вийшла велика музика Бетховена. Це мені вдалося, а решта – це література.

В.Стефаник

 - Під впливом яких вражень був написаний твір? (Масова еміграція галицького селянства за океан).

Словникова робота.

Еміграція – (лат. emigratio — «виселення», «переселення») — вимушена чи добровільна зміна місця проживання окремих груп людей (емігрантів, переселенців), переселення зі своєї батьківщини, країни, де вони народилися і виросли в інші країни глобального суспільства з економічних, політичних або релігійних причин.

 •              В листі до свого тестя К.Гаморака В.Стефаник писав: «Цілий наш народ лежить тепер у муках, як жінка, що дитину плодить. Треба ті страждання і судороги при рожденню нових форм життя і нових ідеалів витесати на камінних хрестах, бо се наша теперішня доба є великою добою народин…»
 •              Чому еміграція галицьких селян до Америки для В.Стефаника була не просто темою, а особистим болем?
 •              Прототипом Івана Дідуха був русівський селянин, родич письменника Іван Ахтемійчук, який, зубожівши, виїхав до Канади і листувався з письменником. Ще й нині на одному з русівських горбів стоїть камінний хрест, що його поставив собі той бідняк перед виїздом із села.

Теорія літератури.

Прототип – (від дав.-грец. пρῶτος - перший + τύπος - відбиток, відтиск; первообраз) - прототип, конкретна історична чи сучасна автору особистість, яка послужила йому відправним моментом для створення образу.

 • Чи завжди прототип рівнозначний образові?
 •              Іван Дідух – це фотографія життя родича письменника чи узагальнений образ багатьох галицьких селян?
 •              Тема еміграції у творах В.Стефаника – це випадковість чи наболіле?
 •              Поміркуйте, хто ж такі емігранти?
 •              Чого шукали на чужій землі багатостраждальні вихідці з України?

«Цитати для роздумів».

 Всі вони у розпуці, бо земля не тільки скорчилася, але і спісніла та не родить, а лише з’їдає мужицьку силу, а весь світ хоче, щоб мужик йому дав харч і одежину, та рівночасно жалує йому землі і вільності.

Марко Черемшина

 Простий люд, обібраний та знедолений, мандрує світ за очі, кидає дорогу, та пекельну батьківщину, шукає по других сторонах собі щастя, щоб кінець кінцем пересвідчитись, що його ніде нема й бути при сучасних обставинах не може…

П.Грабовський

 • Назвіть причини еміграції галичан кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Причини еміграції

«земельний голод», різні форми соціального гніту, прагнення ствердитися, багатодітні родини, надмірна скупченість населення, нерозвинутість промисловості, неможливість знайти роботу, поміщицький контроль над лісами, луками та пасовищами, сваволя здирників, високі податки, заборгованість селян, уболівання за майбутнє дітей, темнота і безправ’я селян, щоденні злигодні

«Історична довідка».

 В ІІ половині ХІХ ст. із Східної Галичини та Північної Буковини емігрувало 250 тис. чоловік. Із Закарпаття – 170 тис. Це 7% населення.

Проблемне запитання.

 • Чи можна стверджувати, що еміграція – єдиний порятунок з украй скрутного становища?

«Дискусія».

 • Чи потрібна була еміграція галицькому селянству?

«Погляд збоку».

 • Оцініть життєве рішення емігрантів.
 • Що переживали селяни? (Тугу за рідним краєм, страх перед невідомим майбутнім).
 • Як сприймає виїзд своїх громадян уряд?
 • Як ставляться інші держави до іммігрантів? (Як до дешевої робочої сили з-за кордону).
 • Чого потребує чужа земля? (Здоров’я і сили, виснажливої праці).
 • Чи можна знайти на чужині любов і сердечність?
 • Чим для емігрантів була «чужа земля»?

«Чужа земля»

«далека могила», невідомість, нова біда

(Звучить народна українська пісня «Ой Канадо, Канадочко, яка ж ти зрадлива»).

 • Чому новела називається «Камінний хрест»? (Назва твору символічна).
 •            На чому хотів наголосити автор? (На непосильній, нелюдській праці селян, які несуть тягар власного злиденного життя, як хрест, як фатальну неминучість).

Асоціативне значення назви.

 • Що вагоміше: пряме значення назви твору чи асоціативне (підтекст назви)?

Особливості композиції твору.

 • З скількох розділів складається новела? (З семи).

І розділ – живописний портрет Івана Дідуха з авторськими екскурсами в його біографію.

 • Який портрет селянина? (Стислий, з мінімумом деталей).
 •              Чому саме такий? (Лаконічність призводить до зростання ролі художніх деталей. Яскрава образність максимально увиразнює досить стислий опис, майже за відсутності портретних деталей письменник робить образ селянина Івана зримим і рельєфним).

ІІ – VII розділи – комплекс складних почуттів героя, спогади селянина, зміни душевного стану Івана Дідуха.

 • Як написані спогади? (У формі монологу).
 • Чому? (Монолог допомагає зрозуміти внутрішній світ людини).
 •              Що ви можете сказати про кожний розділ? (Він готує й обгрунтовує перехід до наступного, створюючи картини  змін).
 •              Поясніть, яку роль відіграє експозиція в розкритті характеристики головного героя.
 •              Чи звернули ви увагу, що про все життя Івана В.Стефаник говорить лише в одному розділі, а про останній день у селі – в усіх інших?
 •              Що такий прийом дає письменникові?
 •              Назвіть композиційний центр новели. (Трагічна подія (ситуація).
 •              Чому підпорядковані усі епізоди новели? (Головному завданню – розкрити тему народної недолі, людського горя і водночас сподівань трудівників на краще майбутнє).
 •              З чим у творі В.Стефаника «Камінний хрест» спостерігаються численні перегуки? (Фольклором).
 •              До якого жанру усної народної творчості наближається  твір за поетичними та стилістичними ознаками? (Народної думи).

Теорія літератури.

Дума – жанр суто українського речитативного народного та героїчного ліро-епосу, який виконували мандрівні співці-музики: кобзарі, бандуристи, лірники в Центральній і Лівобережній Україні.

 • Знайдіть ознаки народної думи в новелі В.Стефаника «Камінний хрест».

Ознаки народної думи

Образ головного героя набуває монументальності; твір відрізняється з-поміж інших епічністю, піднесеністю оповіді; важку щоденну працю письменник зображує як подвиг, високе служіння; Іван і його кінь завжди змальовуються п парі (єдність); повторення слова «однако» (герой і його кінь схожі, у них спільна доля; цей повтор є анафорою, що споріднює твір з народним епосом); розгорнуті народнопісенні порівняння героїзують образ Івана Дідуха; сум героя, почуття сирітства (спів Івана), ритмізація мовлення

 • Які ознаки експресіонізму ви помітили  в новелі?

Ознаки експресіонізму

Лаконічність і місткість художнього вислову; зображення людини у винятковій екстремальній ситуації, у ситуації хронічного соціального зубожіння; емоційне напруження внутрішнього світу особистості; асоціативність мови; емоційно виразні монологи героїв; глибокий підтекст

 • Визначте жанр твору. Обгрунтуйте своє твердження.

Метод «ПРЕС».

 •            Дійсно, за аналогією до багатьох інших творів В.Стефаника «Камінний хрест» теж називають  новелою, хоч за жанровими ознаками це оповідання. Автор же назвав твір студією. А як думаєте ви?

Теорія літератури.

Новела

Оповідання

Студія

(італ. novella, від лат. novellus  -  новітній)  - невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією.

невеликий прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на певному (рідко кількох) епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажу.

походить від італійського слова «studium» (від studere)   - навчання).

 • Який настрій студії? (Біль, жаль і душевні страждання).
 •            Що досліджує письменник засобами художнього слова?(Суспільні процеси, які змусили хлібороба залишити рідну землю).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Бесіда.

 •  Чому  твір так хвилює?
 • У чому секрет популярності?
 • Чому здається сучасним і сьогодні?
 • Яким письменник хотів бачити свій край? (Вільним і щасливим).
 • Як він це наближав? (Своїми творами).
 •              Чи дійсно В.Стефаник відчував своєю творчою інтуїцією цю велику проблему не тільки українських, але і всіх емігрантів, що прибувають до чужих країн, а саме: проблему безуспішної боротьби за збереження своєї духовності та ідентичності?

Проблемні запитання.

 • Український селянин – нероба-«лайдак» чи злидар-«голодранець»?
 • Твір В.Стефаника «Камінний хрест» - це психологічна драма чи притча?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

«Незакінчене речення».

      Тема еміграції… (страшне лихо західноукраїнського селянства, породжене системою бездарного політичного правління краєм).

 •              Які почуття охоплюють сьогоднішнього читача, що вперше знайомиться з твором В.Стефаника?
 •              Чому, виїжджаючи за океан, у часи письменника люди переживали душевні трагедії, а в наші часи (як сказав би Дідух) «з віскоком ідуть»?
 •              Яка доля нинішніх заробітчан?
 •              Порівняйте її з долею персонажів В.Стефаника, зробіть відповідні висновки.
 •              Які мотиви переплелися у творі? (Мотиви – любов до рідного села та рідної землі, безвихідність, неминучість розлуки з Батьківщиною).

«Художня галерея».

 • Розгляньте репродукції картин.
 • Наскільки художникам вдалося відтворити те, що змалював письменник?

images Без названия (1) Без названия

Робота з епіграфом.

 • Як ви зрозуміли слова, взяти за епіграф до уроку.

«Речення-думка» з творчим завданням.

 •            На аркуші паперу фломастером обраного вами кольору одним реченням записати свої враження від прочитаного твору В.Стефаника «Камінний хрест» або завершити твір у стилі письменника.

Слово вчителя.

 Неперевершений майстер соціально-психологічної прози, Василь Стефаник посів особливе місце серед новелістів української літератури зламу віків. Віртуозне володіння словом, тонке спостереження людської психології, глибокий гуманізм його творів, уміння осягнути безодні людської душі, віднайти неповторний один-єдиний образ, що, як у краплі роси, виявляє цілу картину, подарували Стефаниковим новелам численних вдячних читачів серед різних поколінь, а модерністська техніка письма поставила його на чільне місце серед письменників-новаторів.

VIII. РЕФЛЕКСІЯ

ІХ. ОЦІНЮВАННЯ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Дослідити елементи різних стильових течій. Заповнити таблицю.

М.Коцюбинський «Intermezzo»

Леся Українка

«Лісова пісня»

В.Стефаник

«Камінний хрест»

 

 

 

 1. Підготуватися до характеристики образу Івана Дідуха. Дібрати цитатний матеріал.

За бажанням:

 1. Написати твір на одну з тем:

«Камінний хрест» В.Стефаника – символ утраченої Батьківщини.

Художні студії душі покутського селянства.

«Камінний хрест» - поетична партитура В.Стефаника.

Реалістичні картини трагічного життя українського селянства в умовах Австрійської імперії.

Страшна правда селянського життя.

«Твій хрест страшний» (І.Франко).

 1.           Дослідити художній метод зображення дйсності в новелістичній творчості В.Стефаника й М.Коцюбинського: спільні й відмінні художньо-стильові пошуки) на прикладі 2-3 творів).
 2.           Зробити компаративний аналіз творів: В.Стефаник «Камінний хрест», О.Маковей «Туга»,

Т. Бордуляк «Бузьки», А.Камю «Привид хрестів» (спільне і відмінне).

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Редько Тетяна Іванівна
  Дякую за цікавий урок
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Редько Тетяна Іванівна
  Дякую за цікавий урок
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
28 червня 2018
Переглядів
9045
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку