18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок у формі брейн-рингу "Подорож країної Хімія" для учнів 11 класу

Про матеріал

Урок "Подорож країною Хімія" розроблений для учнів 11 класу у формі відомої гри брейн-ринг. Гра складається з 4 етапів, які дають змогу учням повторити та узагальнити раніше вивчений матеріал, а вчитель моє можливість оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу учнями. Завдання включають як теоретичні знання, так і практичні вміння учнів.

Така форма роботи дає можливість не лише продемонструвати знання з предмету, а й згуртовує учнів під час командної роботи.

Перегляд файлу

Урок у формі брейн-рингу “Подорож країною Хімія”

Тема: Подорож країною Хімія

Метою брейн-рингу є активізувати учнів 11 класу до роботи та підготовки до ДПА і ЗНО. Проведення передбачає використання і практичних, і теоретичних знань з хімії, висвітлює зв’язок теорії з практикою, що дає змогу повторити та узагальнити отримання знання з навчального предмету.

Обладнання: роздаткові картки із завданнями, “маяк” та зірки для оцінювання, назви станцій, періодична таблиця хімічних елементів, розчини речовин (Ферум(ІІІ) хлорид, Амоній тіоціанат, Натрій карбонат, хлоридна кислота, Калій йодид, Арґентум нітрат).

Тип уроку: Урок узагальнення знань

Хід уроку:

Завдання розраховані для трьох команд. Кількість учасників кожної команди відповідно по кількості учнів у класі.

Сценарій проведення та завдання

Сьогоднішній брейн-ринг має на меті дістати ваші знання із комірок та удосконалити їх для успішного вивчення хімії. Наша гра побудована у вигляді знайомого нам ланцюга взаємоперетворень, де замість речовин наведені відповідні станції, зашифровані під молекулами. І протягом уроку ми будемо переходити від станції до станції, ніби розвязуючи ланцюг.

Отже, загальні правила. Відповідь дається лише за умови піднятого маяка, який говорить про готовність до відповіді. Він є у кожної команди. Правильна відповідь кожної команди оцінюватиметься в 1 зірку. Також кожна команда може отримати додаткову зірку, відповівши на питання суперника при умові, що команда суперників не знає відповідь або відповіла не правильно. Перемагає та команда, яка зібрала більшу кількість зірок. А підрахунок вестиме шановне журі.

I тур Розминка

Почнемо із Розминки команд. Кожній команді пропонується ряд завдань з курсу 7 – 8 класу. Завдання перед вами. Хто виконає все правильно і швидше за суперника також отримує додаткову зірку.

№ завдання

Команда №1

Команда №2

Команда №3

1

Розрахувать відносну молекулярну масу речовин:

Al2(SO4)3

Ba3(PO4)2

Fe2(SO4)3

2

Скласти рівняння реакцій за схемами та вказати суму всіх коефіцієнтів рівняння:

Аl + HСl → AlCl3 + H2

Al2O3 + H2 → Al + H2O

ZnS + O2 → ZnO + SO2

3

Розвязати задачу:

Обчислити кількість речовини фосфатної кислоти, що відповідає її масі 288 г.

Обчислити масу цинк оксиду, що відповідає кількості речовини його 4 моль.

Обчислити об’єм карбон(IV) оксиду, який відповідає його кількості речовини 3 моль.

4

Розв’язати задачу з наступною умовою та визначити метал:

При взаємодії 9,2 г одновалентного металу з водою виділилося 4,48 л водню.

В результаті спалювання 5,4 г тривалентного металу утворилося 10,2 г його оксиду.

На згорання двовалентного металу масою 0,4 г витратили 0,16 г кисню.

II тур Генетичні звязки

Другим завданням брейн-рингу є перевірити ваші вміння у здійсненні хімічних перетворень. На дошці ви бачите ланцюги хімічних перетворень. В кожної команди своє перетворення. Не забувайте, що в оцінювання входить наявність назв речовин, а також їх урівнювання. На виконання завдання дається 5 хвилин. Потім представник від кожної команди біля дошки записує розв’язок та захищає свою відповідь. Одне правильно оформлене рівняння – 1 зірка.

Команда №1

Команда №2

Команда №3

NaNa2ONaOHNa2CO3C2H5ONaC2H5OH

CaCaOCaCO3CaC2C2H2C6H6

KKNO3 → KCl → KOH → CH3COOK → CH3COOC2H5

III тур Практична хімія

Наступним етапом є практична хімії. Що ж це означає? Ви вже повинні вміти теоретично передбачати проходження реакції та її хімічні ефекти. Згадаємо, що ж відноситься до хімічних ефектів реакцій? (зміна забарвлення, виділення газу, нагрівання, утворення осаду).

Кожній команді пропонується по одному рівнянню, де зображені вихідні речовини реакції. Ваше завдання дописати продукти реакції та передбачити можливий хімічний ефект. Ваші твердження і правильність відповіді перевіримо проведенням практичних дослідів.

Увага! Перед дослідами повторимо правила техніки безпеки!

Команда №1

Команда №2

Команда №3

 

FeCl3 + NH4SCN ↔ ...

 

Na2CO3 + HCl → …

KI + AgNO3 → …

IV турБліц

Завершальним і вирішальним є бліц-турнір між командами. Тепер, як ніколи, потрібна ваша швидкість, знання та кмітливість. Яка команда дасть більше правильних відповідей за 30 секунд.

№ питання

Команда №1

Команда №2

Команда №3

1.

Назвати вченого, якого вважають батьком органічної хімії.

Назвати вченого, якого вважають автором планетарної будови атома.

Назвати вченого, якого вважають батьком неорганічної хімії.

2.

Охарактеризувати будову атома з протонним числом 29.

Охарактеризувати будову атома з протонним числом 26.

Охарактеризувати будову атома з протонним числом 20.

3.

Назвати чинники, які впливають на швидкість хімічної реакції.

Як можна виявити у розчині присутність Гідроген- та Гідроксид-іонів?

Пояснити, що таке ступінчаста дисоціація. Навести приклади.

4.

Який колір має індикатор фенолфталеїн при значенні рН>7?

Який колір має індикатор метилоранж при значенні рН<7?

Який колір має універсальний індикаторний папірець при значенні рН>7?

5.

Назвіть якісну реакцію на спирти.

Назвіть якісну реакцію на альдегіди.

Назвіть якісну реакцю на кратні звязки ненасичених вуглеводнів.

Додаткові питання

6.

Назвати найактивніші метали

Назвати найактивніші неметали

Назвати найменшактивні метали (підсказка – нерозчинні у кислотах).

7.

Який клас неорганічних речовин утвориться при взаємодії кальцій гідроксиду та  карбон(ІV) оксиду?

Який клас неорганічних речовин утвориться при термічній дії карбонатів?

Який клас неорганічних речовин утвориться при взаємодії цинку із купрум(ІІ) сульфатом?

Підсумки

А тепер підводимо підсумки сьогоднішнього брейн-рингу “Подорож країною Хімія”. Підрахувавши кількість зірок, ми визначимо переможця.

Команда переможців отримує медаль Я знаю хімію


Відповіді до завдань

I.

№ завдання

Команда №1

Команда №2

Команда №3

1

Розрахувать відносну молекулярну масу речовин:

М(Al2(SO4)3) = 342

М(Ba3(PO4)2) = 601

М(Fe2(SO4)3) = 400

2

Скласти рівняння реакцій за схемами та вказати суму всіх коефіцієнтів рівняння:

2Аl + 6HСl → 2AlCl3 + 3H2

Al2O3 + 3H2 2Al + 3H2O

2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2

3

Розвязати задачу:

2,94 моль

324 г

67,2 л

4

Розв’язати задачу з наступною умовою та визначити метал:

М(Ме) = 23, це Na

М(Ме) = 23, це Al

М(Ме) = 23, це Ca

II.

Команда №1

Команда №2

Команда №3

4Na + O2→ 2Na2O

 Na2O + H2O → 2NaOH 2NaOH + CaCO3→ Na2CO3 + Ca(OH)2

Na2CO3 + 2C2H5OH→ 2C2H5ONa + CO2 + H2O

C2H5ONa + HCl → C2H5OH + NaCl

Ca + O2→ CaO

CaO + CO2 → CaCO3 CaCO3 + 4C → CaC2 + 3CO↑

CaC2 + 2H2O

  → C2H2 + Ca(OH)2

3 C2H2 → C6H6

2K + 2HNO3→ 2KNO3 + H2

KNO3 + HCl → KCl + HNO3

KCl + H2O →  KOH + HCl

KOH + CH3COOH→ CH3COOK + H2O

CH3COOK + C2H5OH → CH3COOC2H5 + KOH

III.

Команда №1

Команда №2

Команда №3

 

FeCl3 + 3NH4SCN ↔ Fe(SCN)3 + 3NH4Cl

(зміна забарвлення розчину)

Na2CO3 + HCl NaCl + CO2↓ + H2O

(виділення газу)

KI + AgNO3 AgI↓ + KNO3

(утворення осаду)

IV.

№ питання

Команда №1

Команда №2

Команда №3

1.

А.М. Бутлеров

Е. Резерфорд

Д.І. Менделєєв

2.

Z = 29, p = 29, e = 29, n = 35

Z = 26, p = 26, e = 26, n = 30

Z = 20, p = 20, e = 20, n = 20

3.

Температура, розмір реагуючих частинок, агрегатний стан речовини, природа речовини, тиск, концентрація

За допомогою індикаторів

Це дисоціація багатоосновних кислот, солей та основ. Наприклад, фосфатна кислота – трьохосновна, дисоціює за 3 стадіями.

4.

Малинове

Червоне

Синє

5.

Взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом – синій осад

Срібне дзеркало

Взаємодія з бромною водою або розчином калій перманганату – знебарвлення розчину

Додаткові питання

6.

Лужні метали: натрій, калій

Галогени: фтор, хлор, бром, йод

Благородні метали: срібло, золото, платина

7.

Сіль і вода

Оксид і вода

Сіль і метал


Картки із завданнями

І. РОЗМИНКА

№ завдання

Команда №1

Команда №2

Команда №3

1

Розрахувать відносну молекулярну масу речовин:

Al2(SO4)3

Ba3(PO4)2

Fe2(SO4)3

2

Скласти рівняння реакцій за схемами та вказати суму всіх коефіцієнтів рівняння:

Аl + HСl → AlCl3 + H2

Al2O3 + H2 → Al + H2O

ZnS + O2 → ZnO + SO2

3

Розвязати задачу:

Обчислити кількість речовини фосфатної кислоти, що відповідає її масі 288 г.

Обчислити масу цинк оксиду, що відповідає кількості речовини його 4 моль.

Обчислити об’єм карбон(IV) оксиду, який відповідає його кількості речовини 3 моль.

4

Розв’язати задачу з наступною умовою та визначити метал:

При взаємодії 9,2 г одновалентного металу з водою виділилося 4,48 л водню.

В результаті спалювання 5,4 г тривалентного металу утворилося 10,2 г його оксиду.

На згорання двовалентного металу масою 0,4 г витратили 0,16 г кисню.

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ХІМІЯ

 

Команда №1

Команда №2

Команда №3

 

FeCl3 + NH4SCN ↔ ...

 

Na2CO3 + HCl

KI + AgNO3

 


Зірки для оцінювання та маяк для відповіді

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Маруш Сергій Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Приз Вікторія
  Розробка зацікавила ігровою формою та поєднанням теоретичної і практичної хімії!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Коваль Григорій
  Матеріал використаю під час проведення хімічного гуртка! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
15 листопада 2018
Переглядів
762
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку