10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок української мови в 4 класі "Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні "

Про матеріал

Цикл уроків української мови "Прикметник"

Урок 4

Мета: практично ознайомити учнів із ступенями порівняння прикметників; провести спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без уживання термінів); вчити використовувати ступені прикметників у мовленні; збагачувати словниковий запас; формувати мовленнєві навички; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку : комбінований.

Обладнання : карта подорожі, вишитий рушник, квіточки і перфокарти для роботи в групах, завдання для роботи в парах.

Форма проведення : урок-подорож.

Форми роботи: фронтальна, колективна (робота в парах, малих групах), індивідуальна, диференційована.

Методи роботи: пояснювально-ілюстративний, спонукаючий, інструктивний, частково-пошуковий, творчий, навчально-дослідницький.

Прийоми роботи: асоціативний кущ «Прикметник», виклад інформації, пояснення, запам'ятовування, активізації уваги та мислення, одержання з тексту нових знань, формування висновків.

Принципи навчання : принцип зв'язку з життям, особистісно-орієнтованого навчання, стійкість засвоєння знань, умінь і навичок , науковості, індивідуального підходу у навчанні, виховного навчання, системності та послідовності навчання, наочності навчання, формування активності та самостійності, оптимізації навчання єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання.

Засоби навчання : друковані (малюнок для створення емоційного настрою, картки, карта подорожі),записи на дошці, підручники.

Перегляд файлу

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpgУРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

4 клас

Тема. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні

Мета: практично ознайомити учнів із ступенями порівняння прикметників; провести спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без уживання термінів); вчити використовувати ступені прикметників у мовленні; збагачувати словниковий запас; формувати мовленнєві навички; виховувати любов до рідного слова. 

Тип уроку : комбінований.

Обладнання : карта подорожі, вишитий рушник, квіточки і перфокарти для роботи в групах, завдання для роботи в парах.        

Форма проведення : урок-подорож.

Форми роботи: фронтальна, колективна (робота в парах, малих групах), індивідуальна, диференційована.

Методи роботи: пояснювально-ілюстративний , спонукаючий, інструктивний, частково-пошуковий, творчий, навчально-дослідницький.

Прийоми роботи: асоціативний кущ «Прикметник», виклад інформації, пояснення, запам’ятовування, активізації уваги та мислення, одержання з тексту нових знань, формування висновків.

Принципи навчання : принцип зв’язку з життям , особистісно-орієнтованого навчання , стійкість засвоєння знань, умінь і навичок , науковості,  індивідуального підходу у навчанні, виховного навчання, системності та послідовності навчання, наочності навчання, формування активності та самостійності, оптимізації навчання єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання.

Засоби навчання : друковані (малюнок для створення емоційного настрою, картки, карта подорожі),записи на дошці, підручники.    

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

1. Психологічне налаштування

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpgЧим дзвоник голосистий? Ллється його голос чистий,

Всіх скликає на урок цей чудовий наш дзвінок.

Ви спокійно всі сідайте, працювати починайте.

2. Вправа «Очікування»

- Прочитайте слова, які записані на дошці.( Знання, уміння, оцінення, позитив, сприйняття)

- Якою частиною мови вони є? (Іменники)

- Під музичний супровід , використовуючи слова із дошки у поєднанні з прикметниками, на смужках напишіть, що ви очікуєте від уроку.

- Що ви собі уявляли, коли писали очікування?

Вступне слово учителя.

- Вітаю вас, діти! Наш урок я спланувала  як ,,урок - пошук’’. Хочу , щоб на ньому панувала  атмосфера творчості,  взаєморозуміння,  зацікавленості.  

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок у нас незвичайний. Ми з вами вирушаємо у подорож. А якою країною ми будемо подорожувати ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку:                      

Красивий, щедрий, рідний край, і мова наша солов’їна,

Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься……Україна.

- Отже, ми будемо подорожувати містами України. Але ці міста будуть незвичайні. В кожному місті ми будемо отримувати нові знання.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 162, с. 85) 

- Прочитайте розповідь, яку ви склали вдома. 

- Це художній текст чи науково-популярний? Обґрунтуйте свою думку. 

- Які прикметники ви використали у своїй розповіді? Назвіть їх. 

2. Каліграфічна хвилинка 

- Перше місто, до якого ми відправимось – це місто Каліграфія.

- Відкрийте зошити(пригадайте, як правильно потрібно працювати з зошитом), запишіть число, класна робота.

В в ел ер ів ул 

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpgСело Вербівка потонуло у вербах. 

- До яких частин мови належать слова, подані в реченні? 

- Якої з вивчених частин мови тут немає? (Прикметник)

- Додайте прикметники до іменників. (Невеличке село Вербівка потонуло у зелених вербах.) 

- Яке речення у вас вийшло? Прочитайте його. 

- Розберіть за будовою ці прикметники. 

- Отже, в місті Каліграфія, ми удосконалили вміння писати з’єднання літер, пригадали, як розширити речення за допомогою прикметників.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

- Сьогодні на уроці ми розширимо уявлення про прикметник, дізнаємось, як можуть бути пов’язані значення прикметника і його будова. 

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Робота над віршем. Вправа 165, с. 86

- Наступне місто – м.Слідопитів.

- Прочитайте виразно вірш. 

- Назвіть прикметники, які зустрілися вам у цьому вірші. 

- Розгляньте, як утворився прикметник найкращий. 

- Спробуйте пояснити, як утворилися прикметники найспритніші, найясніші. 

Спритний — спритніший — найспритніший. 

Ясний — ясніший — найясніший. 

- Які зміни у будові вплинули на значення прикметників? 

2. Робота над словами в рамці (с. 86) 

Мовчазне читання слів учнями 

- Хто бажає правильно прочитати слова в рамці? 

- Запишіть ці слова з пам’яті. 

- Для одного з прикметників другого стовпчика утворіть «ланцюжок ступенів». 

 - Складіть речення з одним із прикметників. 

3. Самостійна робота. Вправа 166 (с. 86–87) 

- Самостійне читання тексту учнями. 

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpgУсне виконання першого завдання до тексту. 

Списування тексту з граматичним завданням. 

Перевірка виконаної роботи. 

- Назвіть словосполучення прикметника з іменником. 

- Який прикметник уживається в множині? (Найласкавіші) 

- Який рід мають прикметники, вжиті у тексті в однині? 

4. Фізкультхвилинка 

Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити: 

Раз — підняти руки вгору, два — нагнутися додолу, 

Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги. 

Три, чотири — прямо стати, будем знову починати. 

Хто зуміє присідати  і ногам роботу дати? 

Раз — піднялись, два присіли,  хай мужніє наше тіло. 

Хто втомився присідати,  може вже відпочивати. 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

1. Робота над загадками і прислів’ями. Вправа 163, с. 85 

- Потрапляємо у Поетичне містечко. Які малі фольклорні жанри ви пам’ятаєте?

- Прочитайте і відгадайте загадки. 

- Прочитайте прислів’я і поясніть їх зміст. 

- Знайдіть у записах прикметники-антоніми. 

- Спишіть прислів’я, підкресліть у них прикметники. 

2. Робота в парах. Вправа 164, с. 85

- Прочитайте текст, доповнюючи його прикметниками з довідки. 

Словникова скарбничка 

- Поясніть значення слів: клуня, виринають. 

- Які букви ви вставите в словах з пропущеними буквами? 

- Обґрунтуйте правопис цих слів за допомогою правила. 

- Назвіть головні члени у першому реченні. 

3. Розвиток зв’язного мовлення 

Наступне місто – м. Відпочинку. Відпочинок буває різний.

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpg 

- Опишіть український вишитий рушник, використовуючи подані прикметники. 

Лляний, тонкий, білий, полотняний, український, дорогий, простий, красивий, кольоровий, червоний, чорний, народний, рослинний орнамент. 

4. Робота в групах на перфокартах і картках

- Наступне місто – м. Мислителів.

- Я приготувала вам завдання для великих груп. Для цього оберіть собі, будь ласка, кві­точку. За цими квітками об'єд­найтеся в групи. Згадаємо разом правила роботи в групах.

1-ша група (перфокартка)

Доповнити речення.

Прийшла (яка?)... весна. Засяя­ло (яке?) ... сонечко. Заплакала від радості (яка?)... берізка. Задзюрчали (які?) ... струмочки. Прокину­лась (яка?) ... річка. Повернулися (які?) ... птахи.

Довідка: ніжне, перелітні, білоко­ра, дзвінкі, довгожданна, стрімка.

2-га група (перфокартка)

Опишіть предмет, використову­ючи прикметники.

Журавель (який?) ..., ..., ..., ... .

Береза (яка?) ..., ..., ...,.

Котик (який?) ..., ..., ..., ..., ... .

Сонце (яке?) ..., ..., ..., ..., ... .

Довідка: поважний, білокора, веселий, кучерява, ніжний, яскра­ве, довгоногий, сліпуче, струнка, пухнастий, гаряче.

3-тя група (картка)

Скласти текст-опис. Описати тварину за ілюстрацією та планом, використавши прикметники.

             Їжак

  1.        Де живе тварина?
  2.        Що носить на спині?
  3.        Які у неї лапи, мордочка, очі?
  4. Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpg       Який у неї животик?
  5.        Яка у неї вдача?

4-та група (картка)

Скласти невеличке опо­відання за опорними слова­ми з довідки та ілюстраці­єю. (Весняні турботи.)

Довідка: чарівна весна, старанні діти, голі дерева, тепла зелена ковдра, корис­на робота.

5-та група (картка)

Доповнити рядки слів, які мож­на використати для опису людини. Обличчя — ніжне, ..., ... . Волосся — русяве, ..., .... Очі — карі, ...,... . Ніс — кирпатий, ..., ...  Руки — роботящі..., ... .

 Перевірка роботи в групах.

Наступне місто – м. Друзів. 

Зараз попрацюєте з сусідом по парті.

- Візьміть конверти. Дістаньте аркуші із завданням. Доберіть до кожного зображення відповідну ознаку.

- Отже, відвідавши м. Друзів, ми залишимо собі вміння швидко до предметів добирати ознаки.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ 

- Про що дізналися на сьогоднішньому уроці? 

- Чого навчилися? 

- Наша подорож незвичайними містами підходить до кінця

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

- Які міста відвідали? (Каліграфія, Слідопитів, Поетичне, Відпочинку, Мислителів, Друзів). Над якою темою працювали?

- В якому значенні можна вживати прикметники?

- Для чого вживають прикметники в переносному значенні?

- Як бачите, діти, прикметники роблять нашу мову багатшою, досконалішою, допомагають точніше висловлювати свою думку. Вони ніби є життєдайною силою нашої мови.

Описание: Описание: C:\Users\Вика\Pictures\293420429.jpgОсь послухайте вірш, складений майже із самих прикметників

Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова,

Мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча,

Лагідна, жива, казкова, красна, чарівна, шовкова,

Найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна,

Солов’їна, барвінкова, українська мова.

- Дивіться, скільки прикметників вжито в переносному значенні, для чого це зробили? Щоб підкреслити, яка наша мова важлива, красива милозвучна.

Характеристика роботи учнів, оцінювання їх знань й умінь.

- Кожен урок - це ще одна сходинка, по якій ми підіймаємося все вище і вище до вершини знань.

- Тож хай вас щастить у навчанні!!!

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Вправа 167, с. 87. 

 

doc
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1643
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку