Урок "Урок № 1. Створення проблемної ситуації"

Про матеріал
Розробка першого уроку до всешкільного проекту «Шкільне учнівське портфоліо як засіб виховання соціальноактивної особистості». Необхідність в оцінювані за допомогою портіоліо, викликає с початку потребу навчити учнів та вчителів цій технології. Для цього розроблено блог для роботи вчителями школи.
Перегляд файлу

Уроки за проектною діяльністю

Урок № 1. Створення проблемної ситуації

Тема уроку  Складання плану роботи зі створення свого портфоліо та плану діяльності над матеріалами портфоліо.

Мета уроку:

 •   ознайомити учнів зі шляхом створення портфоліо як проєкту;
 •   навчити планувати свою творчу роботу згідно з етапами проектування;
 •   створити умови для активної пізнавальної діяльності усіх учнів;
 •   розвивати самостійність та творчі здібності;
 •   формувати навички організації проєктної діяльності та знаходження шляхів досягнення поставлених цілей;
 •   виховувати почуття прекрасного, відповідальність, акуратність.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні виконують вибір типу портфоліо відповідно до вимог та рекомендацій кейсу документів на блозі «Академія Успіху», виконують правила безпечної праці при роботі на уроці, учні вчаться планувати свою роботу та створюють ескіз свого портфоліо згідно з критеріями.

Обладнання: кейсу документів на блозі «Академія Успіху», комп’ютер, проектор.

Просто знати --- ще не все ,

Знання потрібно використовувати.

Гете.

Хід уроку

І. Організаційна частина

Сьогодні ваша робота на уроці буде оцінюватися вами у порівнянні ваших робіт з прикладами та матеріалами ваших друзів. Так як порт фоліо це насамперед ваші досягнення, які ви бажаєте показати світу.

У вас є лист оцінювання де ви будите заносити результативність своєї роботи на уроці. Заповнюй то, що можна заповнити.

ІІ. Мотивація навчально-дослідницької діяльності

Давайте поміркуємо разом з вами як стати успішними, мати достаток, бути знаменитим, відомим експертом з деякої галузі! Що для цього треба зробити? З чого почати?  Все що ви сказали вірно, але є найважливіший крок – це вміння презентувати свої досягнення, складання плану роботи з реалізації обраного напрямку розвитку.

Для того щоб стати успішними, вміти планувати свою роботу, сьогодні ми ознайомимося з проектною діяльністю  та етапами виконання  проектів. Бо будь-яка діяльність починається з її проектування.

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Учитель показує блог «Академія Успіху» та визначає такі завдання уроку:

 • дати визначення таких понять як «портфоліо», «проєкт»;
 • ознайомитись з етапами проектування та створення портфоліо;
 • отримати поради щодо планування своєї творчої роботи.

У подальшому в нас будуть лише уроки контролю зі створення портфоліо та консультації по роботі з матеріалами портфоліо. Уся матеріали на блозі «Академія Успіху».

Останній 4-й крок: презентація, оцінка та анотування ходу роботи й результати виконання кінцевого продукту роботи. Про новий продукт має дізнатися громадськість (проведення урочистого зібрання, замітка на сайті навчального закладу, в пресі, відео-репортаж тощо).

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. Портфоліо як проектна діяльність.

Суть методу проектів та поняття «проект» ми проходимо з 2-го класу, лише кожен рік додаємо нові можливості для його використання у вашій діяльності з урахуванням вивченого за рік.  Зараз  під проєктом треба розуміти як самостійну творчу роботу, яка виконується від задуму до його втілення в життя.

2. Застосування творчих проектів.

 • Для чого ми створюємо творчі проекти?
 • Приведіть види творчих проєктів зі свого досвіду.
 • Чому створення портфоліо творчій проект?

3. Приклади тем творчих проєктів. На блозі «Академія Успіху».

4. Етапи виконання проєкту «Портфоліо»:

Щоб виконати навчальну діяльність у вигляді проєкту треба пройти етапами: орієнтація – покладання мети – проектування – організація – реалізація – контроль – оцінка. Докладніше розкриємо технологію цих етапів.

1. Етап орієнтації:

 •    визначити мотив створення особистісного портфоліо;
 •    обрати позитивні роботи для презентації свого досвіду;
 •    визначитись щодо місця та часу для заняття пошуків матеріалів;
 •    визначити загальну мети  по виду обраного портфоліо та його конкретизація залежно від різних типів;
 •    добір й організація матеріалу портфоліо, який дає змогу учневі індивідуально визначити зміст, вид і форму надання інформації про свій досвід;
 •    планування різних форм організації портфоліо (співвідношення групової та самостійної роботи);
 •    виявлення вимог до оцінювання продуктивної роботи та змісту портфоліо з урахуванням характеру матеріалів в ньому (дослівний переказ, короткий виклад своїми словами, використання відомих алгоритмів,  переліку документів, створення презентацій або хмар та ін.).

2. Етап покладання мети:

 •    визначення особистісне значуще завдання діяльності створення портфоліо;
 •    визначення показників своїх досягнень та поставленого завдання (які документи, способи діяльності про це свідчитимуть у вашому портфоліо).
 •    проектування характеру взаємодії між учнями (батьками, вчителями) щоб обрати позитивні матеріали досвіду;
 •    використання суб'єктивного досвіду всіх учасників в діалозі цього вибору;
 •    передбачення можливих змін в організації та корекції роботи з портфоліо.

3. Етап проектування.

Планування позаурочній діяльності: через попередню роботу та результатів контролю/консультацій:

 •    складання плану наступної роботи;
 •    обговорення плану роботи, яку потрібно виконати.

4. Етап організації виконання плану діяльності:

 •    варіативність у виборі способу діяльності (письмового або усного, індивідуального чи групового, переказ опорних положень або розгорнута відповідь, в узагальненому вигляді або на конкретних прикладах та ін.);
 •    вибір учнями завдань і способів їх виконання під час роботи над портфоліо;
 •    варіативність домашніх завдань (диференціація за рівнями складності й способами виконання).
 •    використання обраних різноманітних форм і методів роботи над портфоліо, що надає розкрити суб'єктивний досвід під час опрацювання матеріалів для портфоліо, що створює атмосферу зацікавленості та стимулювання учнів до виконання портфоліо, не боячись помилок;
 •    заохочення прагнення учнів обирати свій спосіб створення портфоліо, аналізу різні способів відбору та представлення матеріалів у портфоліо, обирати серед них найбільш раціональні та позитивні, їх тип, вид і форми (матеріал у словесній, графічній, умовно-символічній);
 •    заохочувати ситуації спілкування учнів, які дають змогу проявляти ініціативу, самостійність, вибірковість до способів роботи з портфоліо;
 •    при оцінюванні портфоліо аналізувати не лише правильність (неправильність), але і самостійність у роботі, прагнення до пошуку:
 •    обговорення консультаціях та при контролі рівня виконання портфоліо не лише того, що ми дізнались, але й того, що сподобалось (не сподобалось) і чому, що – хотілося б виконати ще, а що зробити інакше; планувати продовження роботи з портфоліо за конкретними рекомендаціями щодо раціональної організації навчальної роботи пропонованими у кооперації зусиль учнів команди.

6. Етап контрольно-оцінний:

 •    контроль за розвитком  проекту портфоліо через форми взаємоконтролю/самоконтролю;
 •    кооперація команди у виправленні допущених помилок, осмисленні їх причин (взаємо- та самоаналіз);
 •    порівнювати отримані результати з критеріями стандарту, закладеними в навчальні програми;
 •    виставлення учнями рівневих оцінок за 12-бальною шкалою оцінювання протягом процесу проєктування за формами взаємоконтролю/самоконтролю та узагальнення/оцінювання отриманих знань і вмінь учнів під час створення портфоліо;
 •    проведення аналізу результатів групової та індивідуальної роботи у процесі виконання проєкту.

V. Практична робота

Інструктаж з безпеки життєдіяльності до практичної  роботи.

Релаксаційна хвилинка  

Хід роботи

 1. Переглянути кейс з інформацією блогу «Академія Успіху».
 2. Виберіть модель-аналог для об'єкта проектування портфоліо.

Вид портфоліо

Його зміст

Призна-чення

Чи є такі мате-ріали?

Чи позитивні мате-ріали?

Чи презентують вони мій досвід?

Приміт-ка

Портфоліо предметів

 

 

 

 

 

 

Папки досягнень

 

 

 

 

 

 

Мовне

 

 

 

 

 

 

Напрямку розвитку

 

 

 

 

 

 

Документів

 

 

 

 

 

 

Кращих робіт

 

 

 

 

 

 

Відгуків

 

 

 

 

 

 

Самоаналізу діяльності, результатів

 

 

 

 

 

 

Особистий

 

 

 

 

 

 

Тематичне

 

 

 

 

 

 

Комплексне

 

 

 

 

 

 

 1. Висновок:

Зразок 1: У результаті проведеного аналізу моделей-аналогів портфоліо можна зробити такий  висновок. Що мені підходить портфоліо типу … так як в мене є позитивний наявний матеріал. Перелічити його.

Або Зразок 2: Проаналізувавши моделі-аналоги портфоліо, я прийшла (-ов) до такого висновку, що тип портфоліо  … презентує мій досвід як ….

 1. Заповнити запропонований Листом оцінювання.
 2. Визначитися із формою та назвою вашого портфоліо за пропонованим Листом оцінювання.
 3. Створіть свою модель портфоліо, використовуючи ознаки обраного типу портфоліо.
 4. Підготувати макет (ескіз) результату вибору форми портфоліо (окрема папка або перелік документів чи у вигляді реклами, вірша….) або намалюйте його.
 5. Презентувати свій макет портфоліо і отримати позначки у останніх стовпчиках Листа оцінювання.

Оцініть презентацію макету (4 бала):

правильний план  проекту - 1б

привабливість проекту -1б

творчість – 1б

презентація проекту -1б

VІ.  Підсумок уроку

Висновок: наша тема портфоліо, мета його, термін підготовки проєкту.

Дискусія зі створення плану проекту:

 •    завдання, які треба вирішити;
 •    які форми представлення результатів (продукт) проєктної діяльності;
 •    місто розміщення плану та результатів виконання проєкту.

Результати запишіть у таблицю Planuvannya-proektu.pdf, яка буде основою роботи у вашому проєкті.

Додатки

Лист оцінювання наявних матеріалів

Яке я хочу створити портфоліо?

Що я включу в нього?

Позначки вибору

Що ще необхідно знайти?

Що треба допрацювати?

Вибір

друзів

батьків

вчителів

Портфоліо предметів

 

 

 

 

 

 

 

Папки досягнень

 

 

 

 

 

 

 

Мовне

 

 

 

 

 

 

 

Напрямку розвитку

 

 

 

 

 

 

 

Документів

 

 

 

 

 

 

 

Кращих робіт

 

 

 

 

 

 

 

Відгуків

 

 

 

 

 

 

 

Самоаналізу діяльності, результатів

 

 

 

 

 

 

 

Особистий

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне

 

 

 

 

 

 

 

Комплексне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Проект «Шкільне учнівське портфоліо
як засіб виховання соціальноактивної особистості»

Можна бути активним творцем свого життя, а можна пливти за течією чужих планів і дій. Кожний має право робити власний вибір. Та все ж таки варто спробувати переконатись у власних можливостях, спроможності організувати власне портфоліо, показати громадськості, що я можу зараз. Подолавши інертність і байдужість, усвідомивши відповідальність за власне життя, можна зробити його набагато цікавішим і змістовнішим.

Навіщо це робити?

"Тому що нікому, крім вас, вашу освіту не потрібно". І безглуздо чекати, що прийде якийсь правильний міністр освіти, і все виправить. І ключова думка: те, як ви вчитеся, це тільки ваш вибір. І якщо щось вам не подобається, ви повинні йти і міняти. Сподобалася цитата: "Викладачі вчать вас тому, що цікаво їм, так що вчитися тому, що цікаво вам, доведеться самим". - Хедлайнери - Лознер, Бабарика, Мацкевич, Богданович, який вчитися в Гарварді, вирішили організувати конференцію з самоосвіти # EduMinsk2019 в Білорусії від 17.06.2019.

Цілі роботи:

 •    залучення молоді до активної участі в особистому визначенні свого місця в житті місцевої громади (сім’ї, класу, школи тощо);
 •    привернення уваги громадськості до особистих проблем;
 •    розвиток творчого потенціалу учнів;
 •    організація реалізації ключової компетентності «Уміння вчитися впродовж життя» силами самих учнів;
 •    залучення учнем своїх ровесників, вчителів, батьків до культурного діалогу під час створення особистого портфоліо.

Завдання проекту:

 •    провести День тестувальника медіапродукту 9 вересня, День винахідника та раціоналізатора 3-тя субота вересня, День дизайнера 27 квітня з метою профілізації та мотивації роботи учнів;
 •    навчитися співпрацювати з учасниками виховного процесу, використовуючи інструменти планування та спільної роботи, роботи в команді з метою саморозвитку та самореалізації себе як члена соціуму;
 •    підготувати та провести заходи, спрямовані на залучення учнів до роботи з демонстрації їх талантів.

Очікувані результати:

 •    формування навичок організації та формування власного портфоліо;
 •    проведення учнями оцінювання та презентації портфоліо у мережі Інтернет;
 •    створення й демонстрація плакатів «Я це можу»;
 •    проведення конференції-захисту «Вони найкращі»;
 •    організація фотовиставки та презентації у мережі Інтернет кращих робіт учнів.

Учасники проекту: учні, учителі, батьки, представники органів влади, громадськість.

Опис діяльності

І етап - підготовчий:

 •    отримання згоди адміністрації на проведення проекту;
 •    узгодження питань про проектну діяльність з учителями, які можуть надати допомогу при вирішенні завдань проекту, та батьками;
 •    визначення мети та очікуваних результатів;
 •    установлення контактів з працівниками університетів Запоріжжя та Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти;
 •    поширення інформації про здійснення проекту;
 •    формування групи учасників;
 •    зібрання ініціативної групи та проведення першого організаційного заняття;
 •    пошук спонсорів підтримки.

ІІ етап - збір необхідної інформації та матеріалів:

 •    ознайомлення учнів з існуючою нормативною базою (для оформлення документів та медіапродуктів), з поняттям графічний дизайн та його законами, вимоги до критеріїв оцінювання медіа продуктів та складу портфоліо, що стосуються, зокрема, авторського права та академічної доброчесності, оформлення посилання на джерела та захисту особистого права на авторство медіапродукта, витяги з Кодексу України про адміністративні правопорушення - про адміністративну відповідальність за порушення цих прав, засоби передавання прав використання медіапродуктом;
 •    планування змісту портфоліо (наприклад, мої досягнення з предмету);
 •    формування груп активістів в кожному напрямі та здійснення заходів (режисери та організатори «днів», виставок, конференцій тощо);
 •    підбір матеріалів для оформлення плакатів, фотовиставки;
 •    пошуки фінансової підтримки.

ІІІ етап - визначення напрямів діяльності, вирішення організаційних питань:

 •    визначення форми проведення «днів», виставок, конференцій тощо;
 •    планування програми «днів», виставок, конференцій тощо, основне завдання яких - поширити інформацію про талановитих учнів, які потребують підтримки;
 •    підбір учасників «днів», виставок, конференцій тощо, проведення репетицій;
 •    залучення до проведення «днів», виставок, конференцій тощо зацікавлених осіб (наприклад, місцеві молодіжні організації, інші школи району);
 •    заняття з тренування компонування та упорядкування портфоліо;
 •    узгодження питань про місце проведення «днів», виставок, конференцій тощо;
 •    оформлення листівок, плакатів, фотовиставки;
 •    поширення інформації про заплановані заходи через пресу, радіо;
 •    пошуки спонсорської підтримки;
 •    запрошення представників преси.

IV етап - проведення свята:

 •    11:00-12:00 - учасники за допомогою листівок і просто на словах повідомляють учнів школи, вчителів, батьків про проведення свята-конференції, запрошують взяти участь, відвідати фотовиставку та захоли до «днів», виставок тощо;
 •    13:00-14:00 – захист портфоліо;
 •    14:00-15:00 - демонстрація виставок плакатів, листівок, фотовиставки.

V етап - презентація та оцінювання результатів здійснення проекту портфоліо:

 •    упорядкування матеріалів;
 •    створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації;
 •    представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, батьківських зборах;
 •    висвітлення у пресі;
 •    дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого проекту;
 •    узагальнення отриманого досвіду.

Умови реалізації:

 •    чітке планування діяльності та послідовне виконання етапів проекту портфоліо;
 •    визначення й обґрунтування часових рамок;
 •    підтримка діяльності школярів;
 •    співпраця з викладачами університетів Запоріжжя та ЗІППО;
 •    поінформованість населення;
 •    технічне забезпечення.

Ресурси:

 •    ватман, маркери, гуаш, прапорці, матеріал для виготовлення плакатів, повітряні кульки, технічне забезпечення проведення конференції (мікрофони, підсилювачі звуку), сцена;
 •    кабінет інформатики.

Мета учнівського проекту портфоліо:

 •   залучення учнів школи до проведення навчального та виховного процесу;
 •   виховання національної свідомості, соціальноактивної особистості, гідного громадянина України.

Завдання учнівського портфліо:

 •   участь у розробці річного підсумкового звіту роботи школи у частині «Виконання програми»;
 •   формування свідомого бажання набуття знань, їх поглиблення, вмінь проведення само- та взаємооцінювання контролюючих робіт;
 •   забезпечення порядку на уроках, з метою організації навчального процеса згідно класно-урочної системи.

Етапи формування учнівського портфоліо

№ з/п

Назва етапів

Короткий зміст

1.

Створення команди

Збір навколо себе зацікавлених людей, щоб навчити їх працювати разом. Команда створюється у практичних справах. Учні працюють разом з педагогами. Команда має бути згуртована, оскільки без цього неможливе дійове самоврядування.

2.

Розробка проекту портфоліо

Визначення моделі порт фоліо та шляхів її запровадження. Підготовка плану дій, де мають бути відповіді на важливі питання: чим буде наповнено портфоліо і який контент йому потрібно. Розробка плану впровадження портфоліо як результат виконання програми, де кожний етап визначено в часі, формі та складу.

3.

Підтримка адміністрацією, вчителями, учнями і батьками

Вона є необхідною, залежить від того, яку позицію мають найактивніші учні. Створення групи підтримки серед учнів.

4.

Нормативне закріплення

Затвердження шкільних документів, які визначають структуру портфоліо та критерії його оцінювання; визначають місце у плані предмету та роль в формуванні оцінки за рік.

5.

Формування завдань на проект портфоліо

Розробка технічного завдання на проект порт фоліо в залежності від його типу

Етапи проектування портфоліо:

 1. Початковий. Розробка основних ідей поняття портфоліо, збирання і аналіз даних. обґрунтування актуалізації, формулювання гіпотези. Визначення проблеми.
 2. Організація діяльності. Формування груп за видами портфоліо, розподіл обов'язків, планування роботи, розробка змісту етапів, визначення форм і методів управління і контролю, корекція з боку педагога.
 3. Обґрунтування. Починаючи працювати, найперше, що треба зробити – визначити й обґрунтувати тему і завдання портфоліо.
 4. Пошук реалізації проекту портфоліо. На цьому етапі виконання проекту надзвичайно важливими є самостійність наукового пошуку і критичність сприйняття інформації, які мають продемонструвати діти.
 5. Етап розробки. Вибір виконавця (одного чи декількох) та відбір матеріалів для конкретного портфоліо, формування команди за темою портфоліо, розподіл обов'язків, планування роботи, розробка змісту етапів, корекція з боку вчителя.
 6. Етап реалізації портфоліо. Накопичення всієї інформації з урахуванням теми, мети. Підготовка наочного – графічного матеріалу. Контроль і корегування проміжних результатів, співвідношення їх з метою, керування координація учнів.
 7. Здійснення діяльності. Збір та обробка інформації з урахуванням теми, мети портфоліо. Підготовка наочно-графічного матеріалу, розробка аудіо-відеоряду проекту. Контроль і корекція проміжних результатів, співвіднесення їх з метою, керівництво, координація роботи учнів. Розробка проектного продукту портфоліо.
 8. Завершення проекту портфоліо. Представлення і захист проекту в класі. На конференції. Оцінювання і підбиття підсумків. Написання анотацій та рецензій на портфоліо.
 9. Презентація проектного продукту портфоліо. Представлення і публікація проекту. Зіставлення первісних цілей і результатів дослідження.

На етапі презентації результатів дослідження дуже важливо допомогти дітям правильно це зробити. Усім відома приказка «Вміла готувати та не вміла подавати». Щоб такого не відбулося з нашими проектами, щоб не сталося так, що якісно зроблена робота не мала гідного представлення, треба ретельно і вдумливо попрацювати. Доречно буде запропонувати учням створити портфоліо проекту – комплект інформаційних матеріалів, що безпосередньо стосується тематики пошуку. Таким чином, показати ще один тип портфоліо.

 1. Обговорення результатів проекту, яких пізнавальних і моральних якостей набули цього учасники. Так як під час роботи над проектом дуже важливо дотримуватись поетапності:

Задум, визначання мети, формування робочих груп.

Планування розподіл ролей.

Прийняття рішень.

Виконання проекту.

Опис, оформлення проекту.

Захист проекту.

Оцінка результатів.

То це теж підлягає обговоренню та оцінюванню.

 1. Представлення результатів. Результати виконаних проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені у вигляді відеофільмів, альбомів, буклетів, комп’ютерних презентацій, бортжурналів віртуальних подорожей, комп’ютерних газет, альманахів, веб-сторінок тощо. Це є реклама або візитна картка портфоліо. Й, безпосередньо, підсумковий медіапродукт проекту.
 2. Оцінювання. Рефлексія. В основу методу покладено ідею про спрямованість навчально-пізнавальної діяльності школярів на результат, який отримується при вирішенні тієї чи іншої практично чи теоретично значущої проблеми. Учень повинен знайти місце його роботи у виконанні програми та прогнозувати її подальший розвиток або починати нове порт фоліо, вказавши причини цього вибору.

Оформлення документації до портфоліо.

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними складовими структури роботи є такі:

 •    титульний аркуш;
 •    тези;
 •    зміст;
 •    перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності);
 •    вступ;
 •    основна частина;
 •    висновки;
 •    список використаних джерел;
 •    додатки (портфоліо, його презентація тощо).

Опис складових проекту:

1) Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком, що розроблено учнівською командою на початку проекту.

2) У тезах подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань проектної діяльності. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

3) Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

4) Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками: у лівому в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни; у правому – їх детальне розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при першому згадуванні.

5) У вступі коротко обґрунтовуються актуальність і доцільність обраної теми, підкреслюється сутність досліджуваної проблеми; формулюються мета роботи та зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження; подаються перелік використаних методів дослідження, характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником особисто, відмінність отриманих результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або даються рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт повідомляється про прикладну цінність отриманих результатів.

6) Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом обраного напряму дослідження та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводяться характеристика джерел, використаних для написання роботи, та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводяться методика та техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, подається їх оцінка.

7) Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання.

8) Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Оцінювання враховує такі аспекти учнівського проекту:

 •    зміст;
 •    грамотність викладу та достовірність інформації;
 •    оформлення;
 •    взаємодія учнів у процесі роботи.

Джерело:

«П’ять П» проекту.

Додатки

Блог «Академія Успіху» для роботи над проектом

zip
Додано
27 липня
Переглядів
48
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку