Урок «Усна народна творчість. Родинно-побутові пісні. Українські народні балади»

Про матеріал
Конспект уроку з української літератури (Українська література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2017) з презентацією до уроку
Перегляд файлу

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ літератури

9 клас

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 5–9 класи.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Українська література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2017

 

Учитель                                                                  Доброханська Оксана Юріївна

Заклад освіти                     спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №  31 м. Києва з

                                            поглибленим вивченням предметів природничо-

                                            математичного циклу

 

Тема уроку. Усна народна творчість.

Родинно-побутові пісні . Українські народні балади. (Слайд 1)

 

Мовно-літературна змістова лінія. Використовувати здобутки українського фольклору   для духовного, культурного й національного самовияву, для формування національної свідомості; володіти всіма видами мовленнєвої діяльності; добір мовно-виражальних засобів; володіти  засобами української літератури — її стилями, жанрами; правильно вимовляти слова, конструювати речення й тексти.

Соціокультурна змістова лінія. Навчити поцінувати українську літературу,  усвідомлювати її як чинника національної ідентичності;  виховувати захоплення красою, естетичною довершеністю, багатством  виражальних засобів української літератури.

Мовленнєва змістова лінія. Добір і пошук інформації, вміння користуватися набутими знаннями.

Очікувані результати. Учень/учениця поглиблює знання про жанри усної народної творчості; розвиває кмітливість, образність і точність мовлення; розвиває зв’язне мовлення, мислення та уяву; вдосконалює навички свідомого виразного читання; вчить порівнювати, аналізувати і виділяти головне; виховує любов до рідної мови, до усної народної творчості українського народу. Розвиває навички колективної, групової та самостійної роботи,  здатність до логічного мислення, пам’ять, спостережливість, уважність. Компетентності: «Спілкування державною мовою» (усно й письмово тлумачити поняття, правильно вимовляти й писати слова), «Уміння вчитися впродовж життя» (здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності), «Загальнокультурна грамотність» (дотримуватися норм української літературної мови); виховувати особистість, яка усвідомлює значення давньої культурної спадщини свого народу.

Методи й прийоми: метод демонстрації, метод компетенції, репродуктивні методи, проблемне питання, "Робота в парах", "Робота в групах", "Мозковий штурм", «Асоціація», бесіда, мультимедійна презентація, самостійна, групова та індивідуальна робота.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань і вмінь (встановлення рівня оволодіння учнями основними теоретичними знаннями, повторення, більш глибоке осмислення навчального матеріалу, приведення його до певної системи, підсумковий урок за темою.

Обладнання уроку: мультимедійні засоби навчання та їх програмне забезпечення, презентація.

 

Епіграф уроку:

Народна творчість — це той ґрунт, на якому виростають і література, і театр, і музика, і образотворче мистецтво — і без якого вони засохли б.

М. Рильський

План уроку

І. Організація класу.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Відтворення та коригування опорних знань.

V. Узагальнення та систематизація понять.

. Засвоєння провідних ідей і теорій на основі широкої систематизації.

VІІ. Рефлексія.

VІІІ. Оголошення та коментар домашнього завдання.

 

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 

 1.           Емоційне налаштування. (Слайд 2)

 

Слово вчителя. Загадка є свідченням гостроти розуму людей, яскравого, образного сприйняття й розуміння ними світу. Саме слово загадка вказує на те, що цей вид фольклору апелює до людської думки — гадки. Умінню відгадувати загадки колись надавали великого значення. Воно були мірилом мудрості й розуму. Від цього вміння залежала подальша доля людини.                Розпочнемо й ми  з відгадування загадок. (Слайд 3)

 

Слово книжне «вокал»

Як би простіше ти назвав?                        (Спів)

 

Музикант сліпий співає –

Відчуваєш в серці жар.

Інструмент свій обіймає.

Хто ж він є? Співець-…                       (Кобзар)

 

Як гарне життя – я весела,
Життя як погане – сумна,
Ви знаєте, нас є багато,
Нас тисячі є, не одна.            (Пісня)

 

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

 

Слово вчителя.  Епіграфом до сьогоднішнього уроку обрані слова Максима Рильського: «Народна творчість — це той ґрунт, на якому виростають і література, і театр, і музика, і образотворче мистецтво — і без якого вони засохли б». (Слайд 4) Українські народні пісні століттями самовіддано плекали національну гідність, були алмазним осердям духу народного. У них виявляється багатство духовного життя українського народу, його талановитість, обдарованість, що є невід'ємною частиною культурної спадщини України. Тема уроку «Усна народна творчість. Родинно-побутові пісні. Українські народні балади». (Слайд 5)

Сьогодні на уроці ми  перевіримо рівень вашої обізнаності про усну творчість українського народу (народні родинно-побутові пісні, балади). І, звісно, поєднаємо минуле та сьогодення.

Лунає  пісня  українська,

У  кожну  хату  шле  тепло,

Як  кожному  до  серця  мати

Дарує  спокій  і  любов.

       Наступні завдання виявлять знавців  української народної пісні, балад.

 

ІІІ.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1.Слово вчителя.  Не викликає сумніву твердження, що світ не може існувати без пісні. Геніальний німецький письменник Фрідріх Шиллер радив: «Де співають, там охоче лишайся жити, лихі люди не мають пісень». А в Україні співали завжди. Співала мати, схиляючись над колискою новонародженої дитини, співала наречена, йдучи під вінець, співали-тужили мати й батько, прощаючись із сином-рекрутом, співали закохані, милуючись красою тихої української ночі, співало славне наше козацтво, ідучи в бій...

        Історія розвитку усної народної творчості обіймає багато століть. Ще у сиву давнину люди почали співати пісні про те, що бачили навколо себе. У фольклорних творах народу закладений генетичний код, ключ до вивчення його історії та культури. Сьогодні також створюються фольклорні пісні, наприклад, є пісня «Тато наш Бандера, Україна мати». Це сучасна пісня, але ніхто не знає, хто її автор. Люди переспівують її. Іноді пісня має автора, стає популярною, часто звучить, виконується, а з часом люди сприймають її вже як народну. Це найвища оцінка твору. На основі фольклору виникла література.

Завдяки народній творчості ми можемо краще розуміти нашу культурну спадщину та зв'язок зі своїм корінням. Фольклор поєднує в собі інновацію та збереження традицій, постійно еволюціонує та адаптується до сучасних реалій, але не втрачає свого колориту. Яскравий приклад – пісня «Ой у лузі червона калина».

З розвитком технологій фольклор отримав нові можливості для популяризації і розповсюдження. Нові талановиті творці мають багато шансів отримати визнання і вступити у світ народної творчості. Тож народна творчість живе й розвивається. Ми поринемо з вами у минуле і проведемо паралель із сьогоденням.  Історія повторюється, події змінюються, життя продовжується.

Виконуючи завдання, перевіримо набуті знання, отримаємо насолоду від української народної творчості й підсумуємо вивчене.

ІV. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

4.1. Гра «Так - ні». (Слайд 6)

Слово вчителя. На екрані ви бачите квіти.  За кожною квіткою приховане теоретичне запитання. Ваше завдання назвати квітку і  відповісти на запитання (для поглиблення знань – розкрити символічне значення рослин у народній творчості, прослухати уривки з народних пісень).

1. Мальви – символ любові до рідної землі, народу, батьківської хати, мудрості, віри, надії.

2. Чорнобривці – символ вірності, відданості, батьківської хати, материнської любові, Батьківщини.

3. Ружа – символ любові.

4. Троянда – символ краси, поваги, хоробрості.

5. Горицвіт – символ родючості.

6. Барвінок – символ вічного кохання, життєвої сили, пам'яті.

7. Волошки – символ ніжності, душевної краси, життя, молодості, скромності, добробуту.

8. Вишня – символ життя, України, рідної землі, матері, дівчини-нареченої.

9. Калина – символ України, рідної землі, краси, любові, щастя.

10. Терен – двозначний символ: захисник дому – важкі життєві дороги.

 

 1. Сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства – це фольклор. Ні

Це література

 1. Усна народна творчість, або фольклор – це  різножанрові твори, що виникли в сиву давнину в певному середовищі й передавалися з уст в уста. Так
 2. Думи, балади, історичні пісні – це народна лірика. Ні

Думи, балади, історичні пісні - це ліро-епічні твори

 1. До родинно-побутових пісень належать пісні про кохання, жартівливі, пісні про родинне життя, колядки, веснянки, гаївки, балади, коломийки, чумацькі пісні. Ні

Це жанри фольклору. До родинно-побутових належать пісні про кохання та про сімейне життя.

 1. Балада має спільні ознаки з ліричною піснею, казкою, міфом, легендою й думою. Так
 2. Ліро-епічний твір легендарно-історичного або родинно-побутового змісту з описами незвичайних ситуацій, людей і вчинків – це пісня. Ні

Це балада

 1. Балади поділяють на такі тематичні групи: міфологічні, історичні, соціально-побутові, родинно-побутові. Так
 2. Балади мають напружений сюжет і щасливий фінал. Ні

Напружений сюжет і трагічний фінал.

 1. Поетика – це особливості художньої форми фольклорних і літературних творів (будова, художні засоби, римування та ін.). Так
 2.  Назвіть особливості художньої форми народних ліричних пісень.

Стислість викладу, традиційні художні засоби (епітет, художній паралелізм, порівняння, стил. фігури), просте римування, задушевність, лірична тональність мелодії, проста мелодія, повтори (рефрен, тавтологія, анафора, епіфора).

           Слово вчителя. Із теоретичними питаннями впорались на «відмінно». Перевіримо ваші знання текстів народних пісень та балад.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОНЯТЬ

5.1.  Гра «Випадкове колесо» (wordwall.net/uk/resource/67986484/випадкове колесо).  (Слайд 7)

                               

 

 1. З якого твору  рядки?

Моя хустина шовками шита,

Утремось, серденько, хоч буду бита.

Битиме мати, знатиму, за що:

За тебе, серденько, не за ледащо!

                                                                Пісня «Сонце низенько»

 1. В якому творі оспівується палке кохання козака до дівчини?

Пісня «Сонце низенько»

 1. Що символізує терен в пісні «Цвіте терен, цвіте терен..»?

Терен символізує життєві труднощі, перешкоди, котрі треба долати

 1. Чия любов виявилася найміцнішою в баладі «Ой летіла стріла»?

Матір страждатиме довіку через втрату сина

 

 1. Який провідний мотив пісні «Цвіте терен, цвіте терен…»?

Нерозділене кохання, адже милий поїхав «іншої шукати»

 1. З ким асоціюються жінки, які любили вдовиного сина із балади «Ой летіла стріла»?

Із трьома зозулями

 1. Звідки рядки: «Ой очі, очі, очі дівочі темні, як нічка, ясні, мов день…»

Пісня «Місяць на небі, зіроньки сяють»

 1. Яка ідея балади «Ой летіла стріла»?

                        Висловлення співчуття до загиблого, до рідних, оскільки їхнє горе – безмірне

 1. Провідний мотив пісні «Сонце низенько»?

            Головне в стосунках закоханих молодих – вірність, чесність, ніжність

 1. Хто з українських письменників переробив пісню «Сонце низенько» і використав її у своєму творі?

                                      Іван Котляревський, п'єса «Наталка

                                                                                                 Полтавка»

 1. Укажіть, з якої народної пісні взято подані нижче рядки.

Пісня та мила, пісня та люба —

Все про кохання, все про любов,

Як ми любились та й розійшлися,

Тепер зійшлися навіки знов.

                                                                   Пісня «Місяць на небі, зіроньки сяють»

 1. Укажіть, з якої народної пісні взято подані нижче рядки.

Ой візьму я кріселечко,

Сяду край віконця,

Іще очі не дрімали,

А вже сходить сонце.                                                              

 Пісня «Цвіте терен, цвіте терен»

 1. Який художній засіб ужито у рядках?

      Ой очі, очі, очі дівочі,

Темні, як нічка, ясні, як день!

                                                                             Порівняння

 1. Який художній засіб ужито в рядках?

Цвіте терен, цвіте терен,

А цвіт опадає.

Хто в любові не знається,

Той горя не знає.

                                                                               Художній паралелізм

 1. До яких народних творів подібні балади?

                                                                До історичних і козацьких суспільно-побутових пісень

 

 1. Який твір починається трагічною картиною:

Ой на горі вогонь горить,

Під горою козак лежить,

Порубаний, постріляний…

Балада «Ой на горі вогонь горить»

 1. Що прославляє балада «Ой на горі вогонь горить»?

                                                                              Уславлює мужність і відданість козаків-захисників

 1. Прокоментуйте назву балади «Ой на горі вогонь горить».

Важкою й ризикованою була служба козака, вартового.

У разі небезпеки вартовий мав запилити вогонь.

Горить вогонь - небезпека

 1. Які символи використано в баладі «Ой на горі вогонь горить»?

                                                                  Кінь – вірний товариш, ворон – смерть, китайка – козацька слава

 1. Якими, на вашу думку, мають бути мелодії до вивчених балад (настрій, ритм, музичні інструменти)?

 

. ЗАСВОЄННЯ ПРОВІДНИХ ІДЕЙ І ТЕОРІЙ НА ОСНОВІ ШИРОКОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Займи позицію: «Український народ володіє найпотужнішою зброєю – піснею».

Українські пісні наповнені глибоким змістом й роздумами. Складаючи їх, народ описував свої переживання, почуття, мрії та надії. Коли говорять про унікальність української нації, про особливі характеристики народу, завжди особливий наголос робиться на українській пісенності. Українська пісня відображає історію нашої держави. З давніх-давен й до теперішнього часу в піснях відображається життя, вимальовується вся палітра почуттів народу.

Мистецтво допомагає вистояти у наш непростий час, воно тримає в рівновазі і дорослих, і дітей. Відбиває сьогодення засобами музики й художньої творчості, відображає думки і прагнення, показує усе безмежжя української ідентичності.

         Пропоную упізнати сучасні пісні, створені під час повномаштабного вторгнення рф на територію України. Прослухавши  мелодію, назвіть автора, виконавця, рядки з пісні й, за бажанням, заспівайте…

 

6.1. Гра «Вгадай пісню». (Слайд 8)

1. Стефанія

2. Ой у лузі червона калина

    

3. Горить, палає техніка ворожа

 

4. Маніфест

5. Ми з України

VІІ. РЕФЛЕКСІЯ

 7.1. «Незакінчене речення». (Слайд 9)

 • На уроці ми працювали…
 • Найбільше запам’яталось …
 • Я хочу більше знати про…

 

7.2. Вправа «Мікрофон». (Слайд 10)

     Проблемне питання.  Чи погоджуєтесь ви з думкою, що народній творчості не загрожує смерть від старості, оскільки вона є свідченням минулого, без якого у справжнього немає майбутнього.

 • Я вважаю, що…
 • Тому що…
 •  Отже…

Доберіть слова, з якими у вас асоціюється українська пісня, поясніть свою думку.

Красива. Мелодійна. Змістовна. Популярна. Українська. Народна. Душевна. Чарівна. Вільна. Незламна.

Україна. Державний прапор.

 

 

 

VІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТА КОМЕНТАР ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Поділитися на групи, підготувати виконання, виразне читання або інсценування народної пісні (на вибір).

1

 

docx
Додано
23 лютого
Переглядів
56
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку