Презентація "Тарас Шевченко. "Сон""

Про матеріал
Дана презентація стане у пригоді під час вивчення поеми Т. Шевченка "Сон". У ній міститься теоретичний матеріал, дібрано ілюстративний матеріал до всіх розділів твору, трактуються образи-символи твору.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Т. Шевченко "Сон" ("У всякого своя доля...")

Номер слайду 2

Усі на сім світі — І царята, і старчата — Адамові діти.  Т. Шевченко 

Номер слайду 3

Поема «Сон»- « сміливий маніфест слова проти темного царства»; є першим у Росії сміливим і прямим ударом на гниль і неправоту кріпосництва» І. Франко

Номер слайду 4

Чи довго ще на сім світі Катам панувати? Т. Г. Шевченко 

Номер слайду 5

Історія написання поеми «Сон» В Україні Т. Шевченко провів кінець весни, все літо і всю осінь 1843 року, повернувся до Петербурга в лютому 1844 року. У цей час він і написав «Сон» («У всякого своя доля»), де відтворив живі враження дикої сваволі поміщиків, злиденного життя і нестерпних страждань кріпаків. Свій гнів вилив він у поемі, яка є гострою сатирою на царську Росію часів Миколи І, на всю систему самодержавного ладу. 

Номер слайду 6

Особливості назви: Назва поеми несе певне ідейне навантаження. В українській літературі часто використовува-лась метафора сну, від якого народ скоро повинен прокину-тись. Поет показує старшні картини самого цього сну. Більш того сон стає сатиричним прийомом, який дає  поетові волю сатирично, гіперболізо-вано та символічно змалюванти суспільні вади.

Номер слайду 7

Посилання на текст поеми «Сон» у повному виданні:

Номер слайду 8

Номер слайду 9

РОБОТА НАД ЕПІГРАФОМДуху істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Джерело – Євангеліє від Іоанна. Недаремно епіграф взято з Євангелія. У цьому творі Т. Шевченко торкається проблем, що стосуються не тільки долі українського народу, а вселюдських проблем.

Номер слайду 10

Епіграф у творі звучав так: «Дух истины, его же мир не может  прияти, яко не видит его, ниже знает его» (Біблія) . Отже, завдання поета — відкрити очі на правду, несправедливість, яка існує в суспільстві.

Номер слайду 11

Тема:  Зображення російського тоталітарного імперського режиму, картин реального життя народу в умовах самодержавної Росії.

Номер слайду 12

Ідея: засудження аморальності й паразитизму господарів країни; заклик до самоусвідомлення народу, пробудження його національної гідності

Номер слайду 13

Жанр: Ліро-епічна сатирична поема; політична сатира; поема-інвектива. Підзаголовок твору — «Комедія» — вказує на комічно-сатиричний, гротескно-кумедний характер змальованих у ньому основних сцен-картин, особливо наприкінці поеми. 

Номер слайду 14

Теорія літератури: Сатиричні засобиіроніясарказмгротесккарикатуратонка прихована насмішка, виражена словами, які вживаються у протилежному значенні.гостра, їдка, викривальна, дошкульна насмішка,сповнена ненависті, виражається прямонапівфантастичне, неймовірне перебільшення, засноване на спотворенні, поєднанні контрастів: фантастичного з реальним, трагічного з комічнимсатиричний малюнок загостреного, критично-викривального характеру, перекручування оригіналу

Номер слайду 15

Теорія літератури: Контраст — стилістична фігура протиставлення явищ, предметів, характерів; посилює змістовне й емоційне звучання твору. Використовується у віршах, прислів’ях та приказках, у назвах книг і творів. Це фігура побудована на використанні антонімічних пар. У Т. Шевченка поетичний контраст — це не просто художній прийом, а мистецький підхід, метод пізнання дійсності, у якій було аж надто багато протиріч. 

Номер слайду 16

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИУмовність – літературний прийом, що полягає у свідомому порушенні правдоподібності з метою зробити зримим те, що з якої-небудь причини не може бути назване прямо.

Номер слайду 17

Композиція: Поділ поеми на частини за змістом:- Пролог.- Покріпачена Україна. - Сибірські нетрі. - Самодержавний Петербург: 1) прийом у царських палатах; 2) видіння над Невою; 3) вранішня столиця; 4) другий прийом у палатах. 

Номер слайду 18

1. Форма подачі матеріалу: сон нетверезої людини, розповідь від 1-ї особи.2. Вид подорожування : політ. Летить із совою, шукає раю  на світі.3. Наявний епіграф. 4. Центральною картиною є зображення «генерального мордобитія». 5. Автор також звертається до історичної ретроспективи (Петро І, Катерина ІІ, гетьман) Павло Полуботок

Номер слайду 19

Сюжет. Експозиція: пролог, в якому поет розмірковує над тим, що кожна людина має власну долю; зображує соціальні й моральні гріхи, які процвітають в країні. Зав’язка: лаштування п’яного ліричного героя до сну і врешті-решт його політ до неба. Розвиток дії: змалювання загальної картини життя у часи покріпачення самодержавством простого люду. Кульмінація: сатиричне висміювання катів і грабіжників народу. Розв’язка: «Не здивуйте, / Брати любі, милі, / Що не своє розказав вам, / А те, що приснилось». 

Номер слайду 20

Асоціативний ряд вступної частини: - «Той мурує, той руйнує»; - « Той неситим оком за край світа зазирає»;  - «Той тузами обирає свата»;  - «А той нишком у куточку гострить ніж на брата»; - «Запустить пазурі в печінки»; - «Кров, як воду, точить».

Номер слайду 21

МАНДРІВКА В ПОКРІПАЧЕНУ УКРАЇНУ

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Асоціативний ряд«Україна – земний рай»- «світає, край неба палає»;- «соловейко сонце зустрічає»;- «тихесенько вітер віє»;- «степи, лани мріють»;- «верби зеленіють»;- «тополі… розмовляють з полем»;- «країна повита красою».

Номер слайду 24

Подушний – податок стягуваний з кожної душі податного стану. Покритка – дівчина, що народила позашлюбну дитину. Байстря – позашлюбна дитина. СЛОВНИКОВА РОБОТА

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Асоціативний ряд«Україна – пекло»   - «Немає  там  власті»;- «Немає  там  кари»;- «Латану  свитину з каліки  знімають»;- «Покритка з байстрям шкандибає»;- «Батько й мати одцурались;«Розпинають  вдову за  подушне»;«А сина кують, в військо оддають»;«Під тином опухла дитина, голоднеє мре».

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

СИБІР

Номер слайду 31

Образи – символи: Цар волі – узагальнений образ борців, носіїв провідних ідей;

Номер слайду 32

ОБРАЗИ-СИМВОЛИ«Цар всесвітній», «цар волі»«Рожевії квіти»Узагальнений ідеалізований образ засланого борця з самодержавством. Варто згадати декабристів – – російських дворян, які наважилися повстати про царя. Алюзія на образ Ісуса Христа. Згідно з Біблією, над головою розіп’ятого Христа було вміщено напис: «Це Ісус — Цар Юдейський»Безсмертні ідеї борців за волю.

Номер слайду 33

Асоціативний ряд: Сибір- «Вітер віє…. сніг біліє»;- «Туман і пустота»;- «Людей не чуть»; - «Загули кайдани»; - «заворушилася пустиня»; - «мерці за правдою встають»;- «злодій штемпований кайдани волочить» - «розбійник зубами скрегоче»; - «цар всесвітній, цар волі»; - «не плаче, не стогне».

Номер слайду 34

ПЕТЕРБУРГ

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

ОБРАЗИ ІСТОРИЧНИХ ДІЯЧІВ Микола I і його дружина

Номер слайду 42

Цар Микола І- Портрет: високий, сердитий, «одутий, мов посинів». - Риси: поганий, проклятий, лукавий, лютий, сердитий. - Вседержитель. - Ведмідь або кошеня.  - П’яничка. - Неситий, «цвенькає». 

Номер слайду 43

Цариця: - «Мов та чапля меж птахами, скаче, бадьориться». - «Небога, мов опеньок засушений». - «Тонка, довгонога, … хита головою». - «Богиня». - «Цяця». 

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Чиновники і панство:- Риси: улесливість, жадність, алчність, ненажерливість, підступність. - «Деруть і з батька, і з брата». - «П’явки людські». - Пузаті, сопуть, хропуть, понадувались, як індики.

Номер слайду 46

Петро І та Катерина ІІ Первому – вторая. – Напис на пам’ятнику Петрові I російською та латинською («Petro Primo Katarina Secunda») мовами.«Первий» – Петро I.«Вторая» – Катерина II.

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Цар Петро І: - Портрет: «очі неситі». - Риси: жорсткий, підступний, байдужий до проблем простого люду. - «Людоїде, змію». - Вбивця і самодур. - Проклятий людом. - «Мов світ увесь хоче загарбати». - Кат-бузувір. 

Номер слайду 51

Павло Полуботок (бл. 1660 – 1724) – Чернігівський полковник,  наказний гетьман Лівобережної України. Полуботок, з метою збереження української автономії вступив у протистояння із президентом колегії Степаном Вельяміновим. 1724-го справу передали на розгляд Вищого суду. До судового процесу не дійшло, бо Полуботок помер. Через місяць помер імператор Петро І. ПАВЛО ПОЛУБОТОК

Номер слайду 52

Павло́ Полубо́ток (бл.1660 — 29 грудня 1724, Петербург) — український військовий та політичний діяч. Полковник чернігівський, наказний гетьман Війська Запорозького Лівобережної України (1722-1724). Гетьман Глухівського періоду в історії України. Під час Північної війни виступив на боці Петра I. Заарештований за підписання Коломацьких чолобитних та супротив діяльності Малоросійської колегії. Помер в ув'язненні на території Петропавлівської фортеці.

Номер слайду 53

ОБРАЗ КОЗАКІВУзагальнений у дусі народнорелігійних уявлень образ душ козаків, закатованих Петром I, які чекають на Страшний суд (подібний образ є в пізнішій поемі «Великий льох»).

Номер слайду 54

Образи – символи:білі птахи -душі померлих на будівництві, одна з пташок – Павло Полуботок.

Номер слайду 55

Прийом градації Градація (від лат. Gradatio – поступове піднесення) – стилістична фігура, яка полягає в послідовному нагнітанні або, навпаки, ослабленні порівнянь, образів, метафор та інших засобів художньої мови. style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 56

Карта персонажів твору:

Номер слайду 57

Олег Шупляк. Сюрреалістичні картини з оптичними ілюзіями.

Номер слайду 58

Номер слайду 59

Номер слайду 60

pptx
Додав(-ла)
Зоріна Лариса
До підручника
Українська література 9 клас (Слоньовська О. В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л. Т.)
Додано
27 лютого
Переглядів
103
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку