6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Урок "Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі."

Про матеріал
Розробка уроку допоможе вчителям провести урок розвитку зв'язного мовлення.
Перегляд файлу

Урок мови у 6 класі

Мовна тема. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.

Соціокультурна тема. Я і ти. (Члени родини, друзі, товариші).

Мета: вчити учнів описувати приміщення, формувати в них текстотворчі вміння, добирати й систематизувати матеріал для твору (виділяючи головне й менш важливе), заздалегідь вибирати найбільш доречний для розкриття теми тип мовлення та стиль висловлювання, реалізовувати задум, добираючи відповідні до змісту виражальні засоби мови; удосконалювати вміння аналізувати тексти-описи; розвивати культуру писемного мовлення школярів, спостережливість, увагу до влучного і точного слова; сприяти збагаченню словникового запасу учнів та удосконалення граматичного ладу їхнього мовлення; виховувати уважне ставлення до світу речей, що оточують людину.

Формування комунікативної предметної компетентності

Мовна: створення тексту-опису приміщення, використовуючи виражальні можливості художнього стилю мовлення, визначення ролі іменників, прикметників для створення усного опису приміщення.

Мовленнєва: читання текстів різних стилів мовлення, їх порівняння, складання усного описового висловлювання в художньому стилі.

Соціокультурна: використання української мови як засобу формування і висловлення власної позиції щодо світу речей, які оточують людину, сприйняття, аналіз, оцінка почутого тексту.

Діяльнісна:

 •                   організаційно-контрольні вміння: визначення мотиву і мети власної пізнавальної діяльності; планування та реалізація плану для досягнення мети;
 •                   загальнопізнавальні: узагальнення знань про типи, стилі мовлення та застосовування їх у власній діяльності; уміння самостійно здобувати  інформацію;
 •                   творчі: уміння уявляти словесно описані явища; добір аргументів для доведення власної думки; використання здобутої інформації для створення власного висловлювання;
 •                   естетико-етичні:уміння помічати красу  у світі речей, формування естетичних смаків, культури поведінки у приміщенні.

Цілі уроку.

Після проведення уроку учні

 •              знають: стилі й типи мовлення, види описів, лексичне значення нових слів, правила поведінки в приміщенні;
 •              уміють: розрізняти діловий і художній опис, зв’язно висловлювати думки, робити висновки.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок.

Методи і прийоми: робота з текстом, робота в парах, групах, саморефлексія.

Засоби навчання: підручники «Українська мова: підручник для 6 класу» (автори - Заболотний О.В., Заболотний В.В.), інформаційні слайди, картки цілевизначення.

Випереджувальні завдання.

Індивідуальні: підготувати  довідки інформаційного характеру про стилі й типи мовлення, опис приміщення, лексичне значення слів інтер’єр, екстер’єр.

Оформлення дошки.

По центру: запис теми уроку.

Зліва: народне прислів’я  «В порожній хаті сумно й спати».  

Справа: екран.

Перебіг уроку

І.  Актуалізація чуттєвого досвіду.

1. «Поетична хвилинка.

 Звучить українська мелодія. Виразне читання вірша І.Гнатюка «Наша хата». На екрані – зображення оселі в українському стилі. (Додаток 1).

 

 

 

 

Я люблю свою хату,

і подвір'я, й садок,

Де і сонця багато,

і в жару — холодок.

Тихо й затишно. Квіти

коло хати цвітуть.

І невтомно все літо

бджоли в цвіті гудуть.   

Все для мене тут рідне:

стіни — білі, як сніг,

і віконце привітне,

і дубовий поріг.

І ряденця строкаті,

й рушники на стіні,—

навіть дим в нашій хаті

рідно пахне мені.

2. Бесіда.

 •                 Якими почуттями пройнятий вірш?
 •                 Які слова використав автор, щоб передати особисте враження від рідної домівки?
 •                 Які враження виникли у вас від почутого?

3. Гра «Асоціації».

 Асоціювати словосполучення рідна хата.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку.

Слово вчителя

- Не випадково, діти, я почала урок із   поезії саме такого змісту, бо тема нашого уроку – «Усний твір-опис приміщення у художньому стилі».
Під час уроку вам необхідно засвоїти певні знання про складання зв’язного  висловлювання описового характеру у художньому стилі та виробляти текстотворчі вміння.

При написанні твору-опису треба якнайуважніше розглянути об'єкт, виявити його характерні деталі та ознаки, продумати, наскільки важливою є кожна з них, визначити своє ставлення до об'єкта й усвідомити при­чину саме такого ставлення (це необхідно для надання опи­сові цілеспрямованості, для того, щоб адресат міг зрозуміти і сприйняти мету висловлювання). Після цього слід  на­мітити послідовність опису, його план (на основі системати­зації зібраних фактів).

Важливою складовою частиною роботи над твором-описом є добір найточніших слів і виразів, якими мож­на назвати елементи описуваного об'єкта відповідно до обраного стилю мовлення. Тому в роботі над твором важливо добирати не тільки фактичний, але й мовний матеріал.

ІІІ. Теоретико-мовленнєва підготовка до складання зв’язного висловлювання.

 1.               Гра «Тематичні загадки».

 

1) Тканий барвистий виріб, переважно ворсистий, що використовується для накриття підлоги, прикриття стін.

2) Невеликі стругані планки, які настеляють на підлогу.

3) Рулонний будівельний матеріал з полімерів, що застосовується для прикриття підлоги.

4) Невелика шафа для зберігання кухонного посуду, столової білизни.

5) Полиця для книг на кілька ярусів.

6) Завіса з тяжкої тканини на дверях чи вікнах.

7) Рулони паперу з друкованим візерунком, якими обклеюють стіни  приміщень.

Для довідок: Килим. Паркет. Лінолеум. Буфет або сервант. Стелаж. Портьєра. Шпалери.

 1.     Мовленнєвий практикум. 

Подані слова записати у дві колонки:

до 1-ої –  ті, що вказують на місце розташування;

до 2-ої – ті, що є назвами предметів.

Шафа, канапа, ліворуч, посередині, крісло, у центрі, комод, торшер, справа, бра, стелаж, у кутку, м'який куточок, письмовий стіл, пуф, напроти, комп'ютер, підставка, абажур, поруч, неподалік, портьєра, килим, на стіні, збоку, трохи віддалік, під прямим кутом, паралельно, портрет.

 1. «Довідкове бюро».

 Довідки надають заздалегідь підготовлені учні з наступних питань:

 •              теоретичні відомості про стилі і типи мовлення;
 •              особливості художнього стилю мовлення;
 •              що таке опис приміщення? (один із видів, в якому розкриваються характерні ознаки інтер’єру).
 •              Яке лексичне значення  слова «інтер'єр»? Що воно означає?

(Внутрішній вигляд приміщення називається інтер’єром. Опис приміщення допомагає розповісти про життя людей, їх працю та побут,   інтереси й захоплення. Часто саме інтер’єр допомагає зрозуміти внутрішній світ людини.)

- Як  розуміти значення слова «екстер'єр»? Що воно означає?  (Опис зовнішнього виду споруди). Слайди на екрані. (Додаток 2).

4. «Вчимося слухати і аналізувати».  Слово вчителя

 Опис приміщення може бути складений у науковому чи художньому стилях.

У науковому описі приміщення подається інформація про його розмір, форму, освітлення, колір стін, про наявні в ньому предмети з вказівкою на місце їх розташування, ставлення автора до описуваного не висловлюється. Мета такого опису – точність і конкретність. Слова вживаються тільки в прямому значенні.

У художньому описі автор передає особисте ставлення  до описуваного приміщення. Нерідко  описує його через сприйняття котрогось із героїв твору. Мета художнього опису  – викликати певне ставлення до нього та до людини, яка тут мешкає або працює. У такому описі всебічно використовуються художні засоби. (Приклади зразків описів у науковому і художньому стилях). (Додаток 3).

І наступна важлива інформація. Опис приміщення поєднує опис місця та опис предметів. У реченнях опису місця «відомим» є вказівки на місце розташування предметів (посередині, праворуч),  «новим» – назви предметів, які є у приміщенні. Ваше завдання – описати власну кімнату (усно) за орієнтовним планом. (Примірник лежить на партах). (Додаток 4).

5. Фізкультхвилинка.

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться,

В різні боки похиліться,

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

ІV. Створення тексту зв’язного висловлювання.

 1.    Робота над змістом твору-опису. Укладання слов­ничка та добір мовного матеріалу. Показ слайдів. (Додаток 5).

Приміщення –  велике, просторе, невелике, світле, ба­гато повітря і сонця, зі смаком опоряджене.

Стіни — пофарбовані, побілені, клеєні шпалерами.

Двері — скляні, високі, важкі, дерев'яні, розсувні.

Вікна — широкі, на всю стіну, чисті, завішані, вузькі, фарбовані.

Підлога — паркетна, блискуча, пофарбована, дерев'яна.

Меблі — сучасні, старовинні.

Стіл — круглий, квадратний, овальний, покритий скатертиною, обідній.

Шафа — оздоблена, полірована, велика, висока, низька.

2.Складання учнями усного твору-опису приміщення за орієнтовним планом.             

3. Гра «Шліфувальник».

 •                   Щоб уникнути повторень одного й того ж слова (тобто лексичної помилки), пропоную дібрати синоніми до таких слів:

Стоїть (розміщений, розташований, є );

сучасний (модерний, стильний, сьогоднішній);

збудувати (змайструвати, скласти);

охайний (чепурний, чистий).

«Відшліфовуємо» речення для художнього стилю мовлення: У вікна світить сонце.

 •                   Які вікна? (Великі, чисті).
 •                   Як сонце світить? (Привітно, лагідно, ласкаво).
 •                   Як можна замінити слово світить? (Ллє тепло, посилає ясні промені, шле потоки проміння).

«Відшліфований» варіант:

У великі вікна сонце привітно посилає потоки ясного проміння.

V. Удосконалення творчих робіт за рахунок колективного досвіду.

Заслуховування кількох учнівських висловлювань з теми.

Вправа  «Продовж речення».

 •              У творі мого однокласника (однокласниці) мені сподобалося…
 •              На мою думку, у роботі … можна змінити…
 •              Не зайвим було б доповнити висловлювання …
 •              Твір-опис  однокласника (однокласниці) … я б рекомендував (рекомендувала) розмістити у шкільній стіннівці.

VІ. Саморефлексія. Підбиття підсумків мовленнєвого розвитку за результатами уроку.

 1.               Робота в парах. Діалоги за результатами діяльності.
 2.               Вправа «Мікрофон».
 •              Чи задоволені ви тим, як пройшов урок? Висловіть свої враження за допомогою трьох прикметників.
 •             Чи зуміли отримати нові знання?
 •             Що на уроці виявилося найскладнішим?
 •             Який вид роботи був найцікавішим?
 •             Де зможете застосувати  набуті знання?

VІІ. Поради щодо мовленнєвої діяльності учнів за темою наступного уроку розвитку мовлення.

1. Відновити знання про типи мовлення.

2. Пригадати вивчені на уроках української літератури твори (як віршовані, так і прозові), де зустрічається опис природи . Звернути увагу на особливості побудови таких текстів.

 

 

 

 

 

 

Додатки

Додаток № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Текст 1

Швейна майстерня розташована на третьому поверсі приміщення школи. Довжина кімнати – 7 метрів, ширина – 3,5 м. У кімнаті троє  вікон, стіни і стеля білого кольору, а підлога пофарбована у коричневий колір.Тут проходять заняття із швейної справи для учнів старших класів. Вони навчаються крою та пошиття  одягу.

Текст 2 

Я дуже люблю шити і завжди з радістю йду в швейну майстерню. Кабінет у нас чудовий. У погожу днину через великі вікна ллються  потоки сонячного проміння, тому тут завжди світло і затишно. На стінах багато зразків одягу. Особливо мене приваблюють стенди з вишуканими дитячими моделями. Робочі столи розміщені у кілька рядів, працювати за ними зручно і комфортно.

 

Додаток 4

План твору-опису приміщення

1. Призначення приміщення, його екстер’єр.

2. Розміри,форма, освітлення приміщення.

3. У які кольори оздоблено інтер’єр.

4. Наявні у приміщенні меблі та речі. Де їх розташовано і які вони.

5. Особисте враження від приміщення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

Укладання слов­ничка та добір мовного матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
16 лютого
Переглядів
137
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку