Урок. Узагальнення знань з теми «Кількість речовини. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами. »

Про матеріал
Тема. Узагальнення знань з теми «Кількість речовини. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами. » Метою є повторити і узагальнити знання про кількість речовини, молярну масу, молярний об’єм, відносну густину газів; удосконалити навички розв’язання розрахункових задач за хімічними формулами; підготувати учнів до контролю знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».
Перегляд файлу

1

 

Тема. Узагальнення знань з теми «Кількість речовини. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами. »

Мета:

Освітня: повторити і узагальнити знання про кількість речовини, молярну масу, молярний об’єм, відносну густину газів; удосконалити навички розв’язання розрахункових задач за хімічними формулами; підготувати учнів до контролю знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».

Розвивальна: розвивати логічне та системне мислення, вміння планувати самостійну роботу, практичні навички в розв’язуванні розрахункових задач та вміння використовувати їх у різних ситуаціях, сформувати культуру розумової праці.

Виховна: дати кожному учневі проявити свою особистість, виховувати акуратність при виконанні роботи та веденні записів у зошитах, уважність, самостійність, відповідальність, вміння спілкуватися, формування основних світоглядних ідей, вивчення діяльності вчених, виховувати  бережливе ставлення до себе, людей, оточуючого світу.

Методи і форми уроку: евристичний, спонукальний, пошуковий; урок-гра.

Навчальне обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, роздатковий дидактичний матеріал, завдання на мультимедійній дошці, планшети, кольорові кульки.

Тип уроку. Повторювально – узагальнюючий.

 

 

 

 

Хід уроку

"Якщо запастися терпінням

і проявити старання,

то посіяне насіння знання

неодмінно дасть добрі сходи.

 Навчання - корінь гіркий,

 та плід солодкий."

Л. да Вінчі

І. Організація класу.

ІІ. Вивчення емоційного стану учнів на початок уроку та його корекція.

 1. Урок починається з того, що визначається психологічний настрій кожного учня та емоційне налаштування до уроку (дитина сама усвідомлює свій стан і ділиться ним з вчителем, діти відчувають увагу до себе).
 2. Вчитель налаштовує учнів на позитивний настрій та плідну роботу на уроці, стоворює ситуацію «Успіху».

ІІІ. Оголошення теми уроку та принципу роботи на уроці.

             Мотивація навчальної діяльності учнів.

Повідомлення учням правил і вимог щодо використання фракцій знань по сходинкам до « Дивергенту».

Під час виконання завдань протягом уроку команда учнів отримує бали та піднімається фракціями знань по сходинкам до «Дивергенту». Після кожного виду робіт вчитель відмічає роботу учнів у вигляді кольорових кульок. Чим більше кульок, тим старанніше і правильна була відповідь.

ІV. Актуалізація опорних знань.

Гра « Ромашка» 

Кожна команда відповідає усно на запитання, що міститься на пелюстках ромашки.

Завдання. Назвати величину та одиниці вимірювання символу величини, що зображений на пелюстці ромашки.

Похожее изображениеC:\Users\Вчитель\Desktop\images.png

 1. Виконання тест-завдань на планшетах.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Учні в команді поступово виконують завдання, проходячи відповідні фракції, які приближують їх до поставленої мети – стати дивергентом (відмінником) уроку.

Фракція № 1. «Зречення»

Слайд № 7

Гра «Вірю – не вірю»

 1. Відносна атомна маса елемента позначається Mr ? (ні)
 2. Кількість речовини позначається – «ню» ? (так)
 3. Стала Авогадро дорівнює 6,01* 10 23 моль -1 ? (ні)
 4. Молярна маса повітря дорівнює 29 г/моль ? (так)
 5. Молярний об’єм – це об’єм 1 моль газуватої речовини ? (так)
 6. Чи правильне твердження: « Температура 0 С та тиск 101, 3 кПа дістали назву «нормальні умови» ? (так)

Фракція № 2. «Щирість».

Увага на ММД.

 Слайд № 8

 1. Укажіть прізвище, ім’я та по-батькові вчених, що зображені на слайді. Які внески були цих вчених в розвиток науки? (домашнє завдання).

         

 

             А                                  Б                                     В

Відповідь.

(В)   Амеде́о Авоґа́дро (італ. Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna e Cerreto; (9 серпня 1776 — 9 липня 1856) — італійський вчений, фізик, хімік.

За освітою юрист, закінчив юридичний факультет Туринського університету. Став першим хіміком який ввів постійну одиницю.

Досліджував різні фізичні і хімічні явища. Заклав основи молекулярної теорії (1811), обґрунтувавши думку, що атоми можуть сполучатися в молекули.  Авоґадро встановив важливий фізичний закон — закон Авогадро, на підставі якого визначають атомну і молекулярну масу. Ім'ям Авоґадро названа універсальна стала — число Авогадро, число молекул в одному молі ідеального газу (NA = 6.02214129(27)×1023 моль−1). Розробив метод визначення молекулярної маси.

(Б)    Жозе́ф-Луї́ Гей-Люсса́к — (фр. Joseph Louis Gay-Lussac; (6 грудня 1778 — 9 травня 1850) — французький хімік і фізик, член Французької академії наук (1806), чужоземний почесний член Петербурзької АН (1826); його ім'я внесено до списку найвидатніших науковців Франції, розміщеного на першому поверсі Ейфелевої вежі.

Відкрив газові закони, названі його ім'ям. Здійснив фундаментальні дослідження у галузі фізичної, органічної та неорганічної хімії. Зробив вагомий внесок у вивчення галогенів. Сприяв поширенню об'ємних методів у аналітичній хімії.

Запропонував назву хімічного елементу Бор. На його честь названо астероїд 11969 Ґей-Люсак.[1]

(А)     Дмитро Іванович Менделєєв — автор фундаментальних досліджень з хімії, фізики, метрології, метеорології, економіки, автор основних праць з повітроплавання, сільського господарства, хімічної технології, народної освіти та інших робіт.

Досліджуючи гази, Менделєєв знайшов у 1874 році загальне рівняння стану ідеального газу, що включає як частковість залежність стану газу від температури, виявлену у 1834 році фізиком Б. П. Е. Клапейроном (рівняння Клапейрона-Менделєєва).

 1. Укажіть назву хімічного посуду.

Слайд № 9

А)   Б)       В)

Фракція № 3. « Ерудити».

Розв’язування задач. Вчитель роздає завдання кожній команді.  Учні працюють в групі командою на швидкість розв’язання задач. Номер задачі відповідає номеру команди. Задача під № 3 є загальною для всіх команд.

Слайд № 10

Задачі № 1. Кількість речовини.

 1. Обчисліть кількість речовини алюміній сульфату (Al2(SO4)3), якщо його маса становить 85,5 г. (Відповідь: n = 0,25 моль.)
 2. Яка маса купрум(ІІ) сульфату (CuSO4) відповідає кількості речовини 0,75 моль? (Відповідь: m(CuSO4) = 120 г.)
 3. Обчисліть кількість речовини аміаку (NH3), яка міститься у 560 мл цього газу за нормальних умов. (Відповідь: n(NH3) = 0,025 моль.)

Слайд № 11

Задачі № 2. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

 1. Позначте об’єм 0,1 моль речовини в газуватому стані за н.у. :

А) 11,2 л ;  Б) 22,4 л ;  В) 0,224 л ;  Г) 0, 00224 м3

       2.  Позначте масу вуглекислого газу об’ємом 22,4 л :

А) 28 г ;  Б) 22 г ; В) 14 г, Г) 44 г.

       3.  Позначте кількість речовини кисню, що міститься в 5,6 л за н.у. :

А) 1 моль ;  В) 0,5 моль,  В) 0,25 моль;  Г) 0,2 моль.

Слайд № 12

Задачі № 3. Відносна густина газів.

Встановіть відповідність між формулою газу та його відносною густиною за воднем  :

А) CO                          1) 8,5                                 

Б) CO2                                       2) 14

В) SO2                                        3) 32

Г) NH3                                        4) 22

Фракція № 4. «Відважні». 

Слайд № 13

Представник команди виходить до дошки і відповідають на запитання.

Питання:

 1. Що необхідно знати для обчислення відносної густини одного газу за іншим? (Густину, відносну молекулярну масу або молярну масу газів).
 2. Як потрібно розташувати пробірку для збирання вуглекислого газу?  Відповідь обґрунтуйте. ( Отвором вверх, тому що маса вуглекислого газу важча за маму повітря, що заповнив об’єм пробірки).
 3. Наведіть формули для обчислення кількості речовини. (ν = m/M;

 ν = V/Vm; ν = N/NA).

Фракція № 5. «Дружні».

Учням пропонується задати по одному питанню до учасника протилежної команди (один учень – одне питання).

V. Фізична пауза.

Учням пропонуються вправи для відпочинку , наприклад для очей.

Картинки по запросу вправи для очей при роботі з комп'ютером

VI. Підбиття підсумків уроку.

1. Оцінка діяльності кожної команди на уроці згідно «Фракцій знань».

2. Рефлексія. Перевірка емоційного стану учнів після уроку.

Сьогодні я дізнався;

Було цікаво;

Було важко;

Я зрозумів, що;

Тепер я можу;

Я відчув, що;

Я навчився;

У мене вийшло;

Я зміг;

Мені захотілося.

Завдання: відкрити клітинки – номер, це протонне число атома елемента.

VII. Домашнє завдання.

1) Повторити   24-29.

2) Виконати роботу над помилками.

3) Підготуватись до контролю знань з теми: «Кількість речовини. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами ».

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
13 квітня
Переглядів
112
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку