Урок Віднімання раціональних чисел

Про матеріал
Конспект уроку "Віднімання раціональних чисел" + листок - практикум, урок застосування знань, умінь та навичок.
Перегляд файлу

    Математика                        6  клас                                 Дата_________

 

Урок №____

 

Тема. Віднімання раціональних чисел.

 

Мета:  формувати навички застосування правила віднімання раціональних чисел до розв’язування вправ та задач;

розвивати вміння порівнювати, робити висновки, узагальнювати;

виховувати культуру математичних записів, культуру математичного мовлення, інтерес до вивчення математики;

коригувати пам'ять, мислення, увагу.

 

Обладнання: підручники, індивідуальні картки.

 

Тип:  застосування знань, умінь та навичок. 

   

 

Хід уроку

1. Організаційний етап

 Нервово-психологічна підготовка до уроку.

 Корекція поведінки учнів.

2. Перевірка домашнього завдання

Математичний диктант

Дано числа: -7 і -3

  1. Чому дорівнює сума даних чисел?
  2. Чому дорівнює різниця першого та другого числа?
  3. Чому дорівнює модуль суми даних чисел?
  4. Чому дорівнює різниця другого та першого числа?
  5. Запишіть число, протилежне до другого числа?

 

Відповіді занести в таблицю:

 


1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

1

-10

М

2

-4

І

3

10

Н

4

4

У

5

3

С


Ключ:

 

м

к

н

о

е

і

с

в

у

ю

-10

7

10

-7

-3

-4

3

0

4

21

 

3. Формулювання мети та завдань уроку

 

4. Актуалізація опорних знань і опитування учнів

Під час перевірки правильності виконання завдань математичного

диктанту повторюємо основні теоретичні моменти теми.

 

Фронтальна бесіда за запитаннями ( мозковий штурм )

-  Які числа називають раціональними?

-  Які числа називають цілими?

-  Які числа називають натуральними?

-  Сформулювати правило додавання чисел з однаковими знаками.

-  Сформулювати правило додавання чисел з різними знаками.

-  Як знайти суму двох чисел з різними знаками?

-  Які ви знаєте властивості додавання?

-  Як називаються компоненти дії віднімання, додавання?

-  Як від одного раціонального числа відняти друге?

-  Як нази­вається пряма, що має початок відліку, одиничний відрізок та напрям? (Координатна пряма)

-  У якій точці координатної прямої починається відлік? (0)

-  Як називаються числа, які стоять справа від нуля? (Додатні)

-  Додатні і нуль? (Невід'ємні)

-  Як називаються числа, які стоять зліва від нуля? (Від'ємні)

-  А від'ємні і нуль? (Недодатні)

-  як називаються числа, що відрізняються тільки знаком?

-  А чому дорівнює сума таких чисел? (Сума протилежних чисел дорівнює нулю)

 

Виконання усних вправ

  1. Знайдіть серед чисел від’ємні:     +5; -(+5); -(-5); +(-5); -5.
  2. Назвіть модулі чисел:    -5,8; +5,2; 0; 1,3; -9,02.
  3. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:                                               -З + 7 + 3 + (-12);     -3 + 7 + 5 + (-12);      -3 + 13 + 12 + (-2).
  4. Серед виразів знайдіть такі, що мають однакові значення:

    а-b; а-(-b); а+(-b); -а-(-b); -а+b; -а-b.

 

5. Доповнення знань

Для успішного подальшого вивчення математики у школі (і не тільки) дуже важливим є усвідомлення учнями того факту, що віднімання — це дія, яку завжди можна замінити додаванням і ро­бити це легко

(не зважаючи на кількість чисел у виразі, що містять числа і знаки «+» та «-»), якщо просто замінити віднімання на до­давання числа, протилежного до того, яке віднімалося.

 

А тому:

 

1. Будь-який вираз, що містить знаки «+» та «-» можна розглядати як суму.

 

Наприклад,   -8+6-k = -8+6+(-k) = -2+(-k);

                      -61 - (-7,7) + 5,3 = -61 + 7,7 + 5,3 = -61 + 13 = -48.

2. Оскільки віднімання є суть додавання зменшуваного числа, що є про­тилежним до даного від'ємника, під час віднімання використовують правила додавання (звісно, замінивши спочатку віднімання додаванням).

Але окремо можна виділити властивості 0 при відніманні, а саме:

 

                               0-а=-а;   а-а=0;   а-0=а.

Наприклад,

                     О -3 = -3;    0 - (-5) = +5;    7 - 0 = 7;     -7 - (-7) = 0.

 

Після обговорення усіх моментів, робимо загальні висновки і записати їх у вигляді конспекту.

 

Конспект

Віднімання раціональних чисел

                                                             

Приклад

1) а–b = а+(–b);                         

1) 7- 10 = 7 + (-10) = - (10- 7) = -3;

2) а–b–с  = а+(–b)+(–с);            

2) 3-k-5 = 3 + (-k) + (-5) = 3 + (-5) + (-k) = -2 + (-k);

3) 0–а = –а;  а–0 = а;  а–а = 0;    

3) 0-3 = -3; -7-0 =-7; 0 - (-5) = 5; -7 - (-7) = 0.

                                                           

 

6. Виконання завдань на відпрацювання вмінь та навичок

Колективна робота, розв’язування задач під керівництвом учителя

 

Усні вправи

1. Обчисліть різницю:

6-(-3);  0-10;  -12-(-5);  -12-(+5);  0-(-30);  -8-0;  -18-(-18);  -18-18.

2. Серед виразів знайдіть рівні:

а-b-(-с);  а+b+с;  а+(-b)+(-с);  а+(-b)+с;  а-(-b)-(-с);  -(-а)-(-b)-(-с).

 

Письмові вправи

1. Спростіть вираз та обчисліть його значення:

а) -5,2 + а – (-5), якщо а = 0;1; -12;

б) -с + 6-(-2), якщо с = 0; 1; -9,5.

2. Знайдіть значення виразу:

а) - 61,3 -( -7,7) + 5,36;

б) - 8,6 + (-9,9) - 8,6 - (-5,3).

 

3. Замініть зірочки знаками «+» або «-» так, щоб утворились правильні рівності:

а) * (-5,3) = 12,5;    б) 3,6 * 8,1 =-4,5;      в) -6,1 * (-2,3) * 3,8 = 0;

г) -3,7 * (-6,9) = -10,1;   д) -4,9 * 1,7 = -3,2;  е)  * 7,4 * (-9,3) = -12,8.

 

4. Замість квадратиків запишіть такі числа, щоб утворились правильні рівності:

а) +   = - 8;  б) - = - 8;   в)+= 0;

г) - 9 - 12 = 9 - ;    д) -2 + = - 3;  е) -7 = 13 - .

 

7. Підсумки уроку

 

Знайди помилку.

Подайте у вигляді суми      -3 - (-7) + (-5) = -3 + (-7) + 5.           ( -3 + 7 + (-5))

 

 

8. Домашня самостійна робота

 

1. Спростіть вираз та обчисліть його значення:

а) -6,8 - 9,2 + с -(-28), якщо с = 0; 16; -14;                      

б) 5,04 – а  -(-6,96), якщо а = 1;-1; 0.                            

 

2. Запишіть у вигляді суми та обчисліть найзручнішим способом:

а) 37 – 49 – 70 + 13;

б) -19 - (-69) - 73 - 12 - (-48);

в) 12,9 - (-8,7) - 6,7;

г) 12,9 - (-0,73) + (-6,9).

 

 

 

Прізвище та ім’я  учня___________________________________________________________________ Дата____________________

1

2

а

б

а

б

в

г

12

28

-2

11

13

12

-69

13

14,9

6,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аркуш-практикум

Прізвище та ім’я учня_________________________________  Клас _________  Дата _________

Математичний диктант                         

Відповіді занести в таблицю:

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 


Ключ:

м

к

н

о

е

і

с

в

у

ю

-10

7

10

-7

-3

-4

3

0

4

21

 

Письмові вправи

1. Спростіть вираз та обчисліть його значення:

а) -5,2 + а – (-5), якщо а = 0;1; -12;

Розв’язання:

-5,2 + а – (-5) = -5,2 + а + 5 = (-5,2 +5) + а = -0,2 + а.

Якщо а = 0, то -0,2 + а = -0,2 + 0 = -0,2.

Якщо а = 1, то -0,2 + а = -0,2 + ___ = ____.

Якщо а = -12, то -0,2 + а = -0,2 +____= ____.

б) -с + 6-(-2), якщо с = 0; 1; -9,5.

Розв’язання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Знайдіть значення виразу:

а) -61,3 -(-7,7) + 5,36 = ____________________________________________________________;

б) -8,6 +(-9,9) -8,6 -(-5,3) = _________________________________________________________.

 

3. Замініть зірочки знаками «+» або «-» так, щоб утворились правильні рівності:

а) * (-5,3) = 12,5;    б) 3,6 * 8,1 =-4,5;      в) -6,1 * (-2,3)  * 3,8 = 0;

г) -3,7 * (-6,9) = -10,1;   д) -4,9  * 1,7 = -3,2;  е)  * 7,4 * (-9,3) = -12,8.

 

4. Замість квадратиків запишіть такі числа, щоб утворились правильні рівності:

а) +   = -8;   б) - = -8;    в) + = 0;

г) -9 -12 = 9 - ;    д) -2+ = -3;   е) -7 = 13- .

 

Знайди помилку.    Подайте у вигляді суми      -3 - (-7) + (-5) = -3 + (-7) + 5.

 

Домашня самостійна робота

1. Спростіть вираз та обчисліть його значення:

а) -6,8 - 9,2 + с -(-28),якщо с = 0; 16; -14;

б) 5,04 – а - (-6,96), якщо а = 1;-1; 0.

2. Запишіть у вигляді суми та обчисліть найзручнішим способом:


а) 37-49-70+13;

б) -19 - (-69) - 73 - 12 - (-48);

в) 12,9 - (-8,7) - 6,7;

г) 12,9 - (-0,73) + (-6,9).


 


Прізвище та ім’я  учня___________________________________________________________________ Дата____________________

1

2

а

б

а

б

в

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

docx
Додано
5 травня 2020
Переглядів
367
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку