Урок вивчення нового матеріалу." Антарктида"

Про матеріал
Застосовуючи на уроці різні методи з розвитку критичного мислення дозволяє розвивати таке мислення, що характеризується здатністю учня аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь -яких джерел,бачити проблеми, ставити запитання, робити свідомий вибір, приймати рішення й обгрунтовувати його.
Перегляд файлу

Тема. Антарктида. Жива природа Антарктиди.

Очікувані результати

Після цього уроку учні/учениці зможуть:

 • Розповідати про природу Антрактиди ;
 • обґрунтовувати  власну думку;
 • аналізувати текст за допомогою запитань різного рівня;
 • пояснювати чому потрібно турбуватися про  природній світ Антрактиди;
 •  висловлювати своє  ставлення до природи Антрактиди;
 • вмітимуть співпрацювати з іншими, вирішуючи певні проблеми.

                        

                        План змісту уроку

1.Антрактида.

2. Рослинний і тваринний світ Антрактиди.

3. Що я зможу зробити для природи Антрактиди.

 

                 Регламент уроку

     1. Вступна частина – до 7хвилин.

2.Основна частина- до26хвилин.

     3.Заключна частина – 7 хвилин.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал.

 Організація пізнавальної діяльності учнів

1.Вступна частина .

Емоційне налаштування до уроку

1.Хвилинка спостережень.

2.Перевірка домашнього завдання ( тестування).

1.Найменший материк Землі. (Австралія)

 1. Найбільший сумчастий звір. (Кенгуру)
 2. Африканський птах, до якого подібний птах, який зображений на гербі Австралії. (Страус)
 3. Великий нелітаючий птах, який водиться в лісах Австралії. (Казуар)
 4. Головна річка Австралії. (Муррей)
 5. Вічнозелена рослина, яка є символом Австралії. (Евкаліпт)
 6. Група тварин, тіло яких вкрито пір’ям. (Птахи)
 7. Звір, який розмножується, відкладаючи яйця. (Єхидна)
 8. Найбільший хижак Австралії. (Динго)
 9. Сумчастий звір. (Коала)

3.Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми уроку.

Проблемне запитання.

Цей материк знаходиться від України на відстанні  17 тис. кілометрів. Різниця в часі мінус 5 годин. Дорога до материка займе  близько 7 тижнів.

Як ви гадаєте, що це за материк?

Так це Антрактида.

- Що ви очікуєте від уроку?

Метод «З-Х-Д».

          Знаємо

Хочемо дізнатися

Дізналися

 

 

 

До ознайомлення з текстом заповнюємо 1 колонку « Знаємо».

Пропоную учням сформулювати запитання чого ще з цієї теми вони ще хочуть дізнатися і заповніють другу колонку « Хочемо дізнатися».

ІІ.Основна частина уроку.

1.Практична робота .

Зараз ви будете маленькими дослідниками. Метою якого буде визначити місце розташування материка на фізичній карті  , на яких паралелях і діагоналях розміщений, визначити тепловий пояс .

Від інших материків Антарктида відокремлена якими океанічними просторами?

- Які материки є близькими сусідами з Антарктидою, а які — дальніми?

- Які форми земної поверхні тут переважають?

Показати це в своїй практичній роботі.

Презентація кількох робіт учнів (2-3 учня).

 

 

 1. Практична робота з фізичною картою півкуль, бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про розташування материка Антарктида на земній кулі.

— Розгляньте фізичну карту півкуль. Знайдіть на ній материк Антарктида. Антарктида — шостий материк Землі. Це невеликий материк, за площею приблизно вдвічі більший від Австралії.

У яких півкулях розташований материк Антарктида? (Антарктида розташована у Південній півкулі Землі.)

— Антарктида — материк, що розташований довкола Південного полюса Землі.

Які материки є близькими сусідами з Антарктидою, а які — дальніми? (Найближче до Антарктиди розташований материк Південна Америка.)

Від інших материків Антарктида відокремлена величезними океанічними просторами. (Вчитель показує на карті.)

Які океани омивають материк? (Материк Антарктиду омивають води трьох океанів: Тихого, Індійського, Атлантичного).

2.Цікава інформація « дослідника» про ( учня) форми земної поверхні материка Антарктида.

— Розгляньте фізичну карту материка Антарктида (або на фізичній карті півкуль розглянути материк Антарктида). Які форми земної поверхні тут переважають?

— Розгляньте зображення Антарктиди ( слайд). Поверхня материка вкрита потужним льодовиковим покривом. Він нагадує купол, трохи піднятий у центрі. Середня товщина льодового покриву до 2 км, у центральній підвищеній частині вона перевищує 4 км. Із-за потужного льодового покриву Антарктида є найвищим материком Землі.

Під льодовиковим покривом розташовані гори й рівнини. Через материк тягнуться високі Трансантарктичні гори. Найвища вершина гір — гора Вінсон її висота сягає понад 5 км. Розгляньте її зображення (мал. 87 у підручнику, таблиці, слайді).

Льодовики Антарктиди безперервно рухаються від центру до країв материка. Там вони поступово сповзають в океан. На узбережжі край льодовика відколюється і утворюється айсберг. Розгляньте його зображення (таблиця, слайд).

Поблизу узбережжя зустрічаються антарктичні оази — це невеликі ділянки суходолу, вільні від льоду. Вони нагадують кам’янисті пустелі, серед яких іноді розташовані невеликі озера.

 1. Робота в групах. Вправа « Читання з маркуванням»( с.96).

( Обговорення про водойми, погодні умови, корисні копалини, населення).Цікаві факти від « дослідників».

Поміркуйте! Чи є водойми на материку?

Розгляньте їх зображення ( слайді).

Чи є постійні річки на материку Антарктида? (Антарктида — єдиний на Землі материк, на якому немає постійних річок.)

— Як утворюються річки на материку? (Влітку, коли тануть сніг і лід, до океану течуть потоки талої води. Так виникають антарктичні річки. Деякі з них потрапляють в льодові тріщини і прокладають собі шлях під кригою.)

— Доки існують антарктичні річки? (Існують антарктичні річки протягом 1-2 місяців до настання осінніх морозів, коли танення снігів припиняється.)

Чи є озера на материку Антарктида? Які вони — солоні чи прісні? (В оазах і на узбережжях Антарктиди є невеликі прісні і солоні озера.)

— Яка вода в озерах влітку — холодна чи тепла? (Влітку, коли води звільняться від криги, сонячні промені прогрівають воду деяких з них до температури +10°С.)

 1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про погодні умови Антарктиди.

— Розгляньте малюнок із зображенням теплових поясів Землі (слайд). У яких теплових поясах розташована Антарктида? Що спричинило утворенню холодного поясу?

 1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про корисні копалини материка Антарктиди.

— Розгляньте фізичну карту материка Антарктида (на таблиці, в атласі, слайді або фізичну карту півкуль). Чи можна за допомогою карти дізнатися, родовища яких корисних копалин є на материку? Чому?

— На карті Антарктиди не позначено родовища корисних копалин, але це не означає, що їх там немає. В Антарктиді виявлено поклади корисних копалин: руд металів (заліза, нікелю, міді), палива (кам’яного вугілля, нафти), алмазів. 8/10 усіх запасів прісної води планети зосереджені у льодовиках Антарктиди.

— Поміркуйте! Чи можливий видобуток цих корисних копалин у суворих умовах Антарктиди?

 1. Розповідь з елементами бесіди з мстою формування уявлення про населення материка.

— Розгляньте політичну карту світу. Які країни розташовані на материку Антарктида?

—Шостий материк Землі — це материк науки, миру та міжнародного співробітництва. В Антарктиді немає постійного населення. На приблизно 40 наукових станціях працюють вчені з різних країн світу. Біля станцій виникли постійні населенні пункти — наукові містечка. Через суворі природні умови дослідники працюють зазвичай не більше року, змінюючи один одного. З 1996 р. в Антарктиді працюють українські вчені на науковій станції «Академік Вернадський». Розгляньте її зображення (мал. 89 у підручнику, на таблиці, слайді).

7.Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про особливості рослинного світу Антарктиди.

— Поміркуйте! Чи сприятливі умови для життя рослин в Антарктиді?

6.Робота в групах. Вправа « Репортер».

Ознайомлюютьс яз текстом (с.98-100). « Рослинний і твариннний світ Антрактиди». Група отримує завдання, який репортаж підготовити.

Цікаві факти від « дослідників».

8.Робота з підручником, розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про тваринний світ Антарктиди, необхідності його охорони.

— Чи пов’язане життя тварин Антарктиди лише з суходолом? Чим живляться тварини Антарктиди?

— Прочитайте у тексті підручника про птахів Антарктиди.

Прочитайте у тексті підручника про звірів Антарктиди.

— Які звірі живуть на материку Антарктида?

9.Продовження роботи « З- Х- Д» ( заповнення 3 стовпчика).

10.Робота в парі.

Поміркуйте! Як своєрідність природи Антарктиди вплинула на характер діяльності людини на материку?

— Чому життя тварин материка пов’язане з морем?

 1. Робота в групі.

— Обговоріть! Антарктида отримує влітку найбільше сонячної енергії серед інших материків. Чому ж материк називають «Царством холоду»?

— Чому Антарктида — антарктична пустеля?

7.Робота в парах. Складіть 2-3 ланцюги живлення, що склалися в Антарктиді.

IIІ. Підсумкова частина уроку.

1. Результати очікування.

На  уроці я дізнався…

Знаю…

Умію…

Ціную…

 

 

Виконайте проект «Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити». Для цього: 1. Використовуючи фізичну карту півкуль, складіть маршрут своєї подорожі.

 1. Знайдіть цікаву інформацію про неживу і живу природу материка, на якому ви мрієте побувати. Доберіть відповідні ілюстрації.
 2. Підготуйте виступ-презентацію.

 

docx
Додано
29 січня 2020
Переглядів
678
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку