1 березня о 18:00Вебінар: STEM через літеру «Е»: елементи інженерної освіти в початковій школі

Урок "Виявлення йонів у розчинах. Поняття про якісні реакції"

Про матеріал

Розробка уроку з розділу "Розчини" 9 клас.Спияє формуванню таких ключових компетентностей:

 • -cпілкування державною мовою;
 • -комунікативна;
 • -математична грамотність;
 • -уміння вчитися упродовж життя;
 • -дослідницька.

Містить посилання на інтернет-ресурси, які допомагають продемонструвати якісні реакції на карбонат-, хлорид- та сульфат-йони.

Перегляд файлу

Тема.  Виявлення йонів в розчинах.

Поняття про якісні реакції.

Мета.  Формування ключових компетентностей:

 • cпілкування державною мовою;
 • комунікативна;
 • математична грамотність;
 • уміння вчитися упродовж життя;
 • дослідницька;

Формування предметних компетентностей:

 • формувати поняття про про якісні реакції, визначення  хлорид-, сульфат- та карбонат-іонів за допомогою якісних реакцій, вміння розв'язувати експериментальні задачі, обираючи й обґрунтовуючи спосіб розв’язання.
 • розвивати хімічну мову, виховувати інтерес до хімії.

 

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека і сталий розвиток

 • Застосування якісних реакцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

 • Застосування якісних реакцій.

 

Очікувані результати: учні описують якісні реакції на хлорид-, йодид-, сульфат-, карбонат-іони; складають рівняння якісних реакцій в молекулярній та йонно-молекулярній формах; використовувати якісні реакції для виявлення деяких йонів у розчині; проводити якісні реакції на хлорид-, сульфат-, карбонат-іони; висловлювати судження щодо застосування знань про спо- соби виявлення.

Тип уроку:  урок-практикум

 

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів.

Окремі учні виконують завдання на індивідуальних картках:

 1. Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами на які вони дисоціюють у водних розчинах:

1.цинк хлорид                              А.  Ва2+ + 2СІ-

2. алюміній сульфат                     Б.   К+  + ОН-

3. ортофосфатна кислота             В.   Zn2+ + 2CI-

4. калій гідроксид                        Г.    2АІ3+ + 3SO42-

                                                       Д.   + + РО43-

 1. Заповнити таблицю. Якщо реакція можлива, то поставте «плюс».

 

NaCl

CuSO4

NH4Cl

BaCl2

PbS

FeCl3

Ba(OH)2

H2SO4

 

 

 

 

 

 

 

NaOH

 

 

 

 

 

 

 

AgNO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Скласти рівняння дисоціації солі алюміній хлориду, луг― натрій гідроксиду та барій гідроксиду, кислот― нітратної та сульфатної
 2.  В яких випадках можливе проходження реакції йонного обміну?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вам відомі такі речовини як індикатори. З якою метою їх застосовують? Чи всі речовини можна розпізнати за допомогою індикаторів?

Сьогодні ми будемо експериментаторами. Ми познайомимося з реакціями, що дозволяють відрізняти одні хімічні речовини від інших. Такі реакції в хімії називаються якісними реакціями.

ІV. Повідомлення теми, мети, задач уроку.  

V.Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу.

Часто виникає потреба з’ясувати, чи містить водний розчин певні катіони або аніони. Якщо для виявлення йонів Н+ і ОН– використовують індикатори, то для інших йонів проводять хімічні реакції, що супроводжуються особливими зовнішніми ефектами (утворення характерного осаду, виділення газу з певними властивостями, поява чи зміна забарвлення розчину). Такі реакції називають якісними. Галузь науки , яка вивчає такі реакції, називається аналітична хімія. Аналітична хімія – це наука про методи визначення хімічного складу речовин. Вона має два основних розділи: якісний аналіз та кількісний аналіз. Завдання якісного аналізу – виявляти, з яких елементів, іонів або хімічних сполук складається досліджуваний зразок та ідентифікувати сполуки. Аналітична хімія, як одна з провідних дисциплін, останнім часом зазнала значних змін. Постійне зростання вимог до якості промислових матеріалів та продукції сільського господарства, розвиток науки поряд з необхідністю посилення контролю за станом навколишнього середовища, покращення діагностики захворювань людини та тварин – все це викликало появу та розробку цілого ряду прикладних завдань до багатьох видів хімічного аналізу. Це – технічний, харчовий, сільськогосподарський, біохімічний, фармацевтичний, токсикологічний, санітарно-гігієнічний та багато інших.

 

VІ.Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах з метою

засвоєння навичок

Застосування віртуальної лабораторії

Якісна реакція на хлорид-іон

https://www.youtube.com/watch?v=UaPZ6ULiHQE

Якісна реакція на сульфат-іон

https://www.youtube.com/watch?v=IZyb9BP8OoE

Якісна реакція на карбонат-іон

https://www.youtube.com/watch?v=anbSnBbal5o

В процесі перегляду відео-дослідів, учні записують відповідні рівняння реакції в молекулярному та йонно-молекулярному вигляді, вказують на ознаку кожної реакції. Свої записи порівнюють із даними таблиці .

https://1.bp.blogspot.com/-DMty3DCv-As/VyBwTaj-FcI/AAAAAAAAAe8/ieOeIZENq_Y1OmKvdoLIrQgtNvSZ7d_EgCLcB/s1600/d7rTuAdZhp4.jpg

VІІ.Творчий   перенос   знань   і  навичок   у   нові   умови   з   метою формування умінь

Розв'язування експериментальних задач(робота в групах)

Група 1. У трьох пронумерованих пробірках без етикеток містяться речовини: натрій хлорид, натрій сульфат, натрій карбонат. За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини? Складіть план дій та відповідні рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.

Група 2. У трьох пронумерованих пробірках без етикеток містяться речовини: хлорид на кислота, сульфатна кислота, натрій карбонат. За допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини? Складіть план дій та відповідні рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.

VІІІ. Домашнє завдання

ІХ. Підсумки уроку.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
4665
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку