Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок" Внутрішнє середовище організму людини"

Про матеріал

Розгорнутий урок, що стане в пригоді як для досвідчених учителів так і для початківців. Містить додатки і коментарі. Детально висвітлює тему, шляхом використання багатьох методів та прийомів.

Перегляд файлу

Тема.Внутрішнє середовище організму людини.
Мета. 
Освітня. Ознайомити учнів з основними рідинами тіла людини; сформувати поняття про внутрішнє середовище організму і його гомеостаз.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти та складові частини організму людини; уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного організму.

Тип уроку. Засвоєння нових знань (використана традиційна структура уроку за Онищуком).
 

Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний:
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний. 
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
 

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
 

Основні поняття та терміни: внутрішнє рідке середовище організму, кров, лімфа, гомеостаз, тканинна рідина, формені елементи крові.

Форми роботи. Індивідуальна, фронтальна.

Структура уроку засвоєння нових знань:

 1. Актуалізація почуттєвого досвіду й опорних знань учнів.
 2. Мотивація навчальної діяльності школярів.
 3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 4. Сприйняття й первинне усвідомлення учнями нового матеріалу.
 5. Осмислення об'єктивних зв'язків і відносин у досліджуваному матеріалі й розкриття внутрішньої сутності досліджуваних явищ.
 6. Узагальнення й систематизація знань.
 7. Підведення підсумків уроку.
 8. Повідомлення домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ХІД УРОКУ

1.Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Організаційний момент

Привітання

Учитель: Минулого уроку ми працювали над темою «Фізіологічні системи органів», ви працювали над ⸹15 (Страшко, Горяна, Білик, Гнатенко). І перш ніж ми продовжимо вивчати розділ «Організм людини - цілісна біологічна система», я пропоную перевірити ваші знання.

Слайд 2

Завдання 1.

Визначте, які органи зайві в наведеній системі органів:

1. Травна система: ротова порожнина, глотка, трахея (орган дихальної системи), гортань (дихальна трубка і голосовий апарат),, стра­вохід, шлунок, кишечник, товста кишка, вена (кровоносна система).

2. Дихальна система: носова порожнина, слинна залоза (травна система) , носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені,нирки.

3. Видільна система: нирки, яєчники (репродуктивна система) , сечоводи, альвеоли (дихальна система), сечовий міхур.

4. Кровоносна система:  серце, артерії,скелет (опорно-рухова) вени, капіляри.

Слайд 3.

Завдання 2.

Поставте у певній послідовності поняття: орган, фізіологічна система органів, організм, функціональна система органів, тканина, клітина.

Чим відрізняються фізіологічна система органів від функціональної ?

 (Органи, які виконують спільну функцію, об’єднуються в системи органів називають - фізіологічними системами. Функціональна система - це взаємоузгоджене об'єднання діяльності різних органів або фізіологічних систем, спрямоване на досягнення корисного для організму пристосування до навколишнього середовища.)

 

Завдання 3. Подумайте!

Що відбудеться в організмі людини в разі функціонального порушення в окремому органі?

 

2.Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 

Учитель: Ви добре засвоїли тему минулого уроку, а тому ми сміливо можемо рухатись далі. І перш ніж ми перейдемо до вивчення нового матеріалу, пропоную переглянути невеличкий відеоролик.

Демонстрація відеоролика

Бесіда:

Які почуття у вас виникли під час перегляду відео?

Про що було у відео?

Як ви думаєте, якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель. Сьогодні ми будемо говорити не про вампірів і нечисть, а про тканини організму і найцікавішу за своїми властивостями кров.

Мефістофель, пропонуючи Фаусту підписати угоду з «нечистою силою», говорив: «Кров, слід знати, особливий сік». У цих словах відбиваються містичні вірування в кров як у щось таємниче.

За кров’ю визнавалася могутня й виключна сила: кров’ю скріплялися священні клятви, жерці примушували дерев’яних ідолів «плакати кров’ю», давні греки приносили кров у жертву своїм богам. Деякі філософи Давньої Греції вважали кров і душу одним і тим самим. Давньогрецький лікар Гіппократ призначав душевно хворим кров здорових людей. Він вважав, що у крові здорових людей міститься здорова душа.

Дійсно, кров – найдивовижніша тканина нашого організму. Рухливість крові – найважливіша умова життя організму. Як не можна уявити собі державу без транспортних ліній зв’язку, так не можна зрозуміти існування людини або тварини без руху крові судинами, коли в усі органи й тканини розносяться кисень, вода, білки та інші речовини.

З розвитком науки людський розум все глибше проникає в таємниці крові.

Слайд 4.

Проблема. То яку ж будову має кров, що їй надають такої містичної сили й значення?

3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Учитель: Сьогодні ми продовжуємо вивчати розділ «Організм людини - цілісна біологічна система» і починаємо вивчати тему «Внутрішнє  середовище організму людини.». Розгорніть робочі зошити, запишіть  число, класна робота і тему уроку. Сьогодні ми познайомимось з основними рідинами  тіла людини, дізнаємось, що таке гомеостаз і поглибимо свої знання з анатомії людини.

4.Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Пояснення вчителя

Розповідь про основні складові внутрішнього рідкого середовища організму:

- кров;

- лімфу;

- тканинну рідину.

Слайд 5.

Ці рідини забезпечують клітини речовинами, необхідними для життєдіяльності організму.
Сукупність процесів, які підтримують або відновлюють відносну сталість умов життєдіяльності клітин у внутрішньому середовищі, називають гомеостаз, тобто підтримання сталості внутрішнього рідкого середовища організму.

Слайд 6.

Термін “гомеостаз” запровадив фізіолог Волтер Бредфорд Кеннон у 20-ті роки ХХ ст. Це було вчення про саморегуляцію сталості внутрішнього середовища організму. Уперше думку про те, що сталість внутрішнього середовища зумовлює життя і розмноження організмів, 1857 р. висловив французький фізіолог Клод Бернар: «Сталість внутрішнього середовища є обов'язковою умовою вільного життя». У 1932 р. американський фізіолог Волтер Кеннон увів термін «гомеостаз» (від грец. Homoios однаковий і statis стан) для визначення механізму підтримки сталості внутрішнього середовища. Гомеостаз забезпечують органи дихання, кровообігу, травлення, виділення, а регулюється він нервовою та ендокринною системами.

Які ж характеристики внутрішнього середовища організму ми можемо назвати?
( Продовження розповіді з одночасним заповненням таблиці,конспектуванням у зошит, допомога та коментарі учнів )

Слайд 7,8

http://klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/1/572293/blog_/images/1.jpg

http://klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/1/572293/blog_/images/2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 9.

Учитель: Внутрішнє рідке середовище організму людини виконує безліч функцій

 

http://klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/1/572293/blog_/images/1_1.jpg
Бесіда:

1. Що таке внутрішнє середовище людини?( Кров, лімфа, тканинна рідина це і є внутрішнє середовище.)

 1.   Чому внутрішнє середовище рідинне? Які в цьому переваги?
 2.   Яка головна особливість внутрішнього середовища людини?
 3. Що таке гомеостаз? Запишіть визначення поняття „гомеостаз" (Учитель допомагає учням сформулювати визначення (Гомеостаз – це динамічна відносна сталість складу, фізико-хімічних властивостей внутрішнього середовища організму та всіх фізіологічних процесів у ньому, що забезпечуються механізмами нейрогуморальної регуляції.)

 

Учитель: Отже, завдяки  гомеостазу на відносно постійному рівні витримуються такі показники, як кров'яний тиск, температура тіла, осмотичний тиск крові та тканинної рідини, вміст в них білків, цукрі, іонів натрію, калію, кальцію, хлору, фосфору, водню.

Ми не завжди можемо вчасно виявити порушення концетрації усіх цих речовин в організмі, а перше на що звертають увагу лікарі – це  тиск крові та її основні характеристики.

Пропоную вашій увазі трішки цікавих фактів про кров. (На фоні відеоролика із зображенням циркуляції крові по судинах, учень зачитує цікаву інформацію (Додаток 1.)

Цікаво знати!

Лікарі довели, що людина, у якої немає пульсу, може жити. Цей факт був доведений в період лікування Крейга Льюїса, жителя Америки. Кардіостимулятор йому не допомагав. Було прийнято рішення видалити серце, а замість цього органу підключити апарат, який становитиме циркулювати кров безперервним потоком. Пацієнт живий, однак пульсу він не має.

Японці впевнені в тому, що який у людини характер, безпосередньо залежить від того, яка в нього група крові. Якщо в жилах людини тече кров першої групи, то він самовпевнений і рішучий. Якщо друга – надійний і замкнута людина. Якщо він наділений третин групою, вважається, що така людина честолюбна і розумна, а четверта група крові – значить врівноважена. Японці настільки сильно вірять в це, що вам навіть можуть відмовити в робочому місці тільки через те, що у вас невідповідна група крові.

Риби, які живуть у водах Антарктики, мають безбарвну кров. У ній відсутні гемоглобін і еритроцити. Саме завдяки настільки незвичайному пристрою кровоносної системи ці риби можуть існувати у воді, температура якої нижче точки замерзання води.

В Австралії проживає Джеймс Харрісон, йому 74 роки. За все своє життя він здавав кров приблизно 1000 разів. Вся справа в тому, що у нього досить рідкісна група крові, але головне – в ній містяться антитіла, які допомагають вижити новонародженим з важкою формою анемії. Завдяки тому, що чоловік здає донорську кров,  врятовано життя приблизно двох мільйонів немовлят.

Бесіда:

Що нового ви дізналися з повідомлення?

Чи може людина жити без крові?

Якого кольору кров у риб, що живуть в Антарктиді? Що це дає їм?

Учитель: Ми знову і знову переконуємося в тому, що внутрішнє середовище нашого організму ховає ще багато таємниць. А щоб дізнатися про усі із них розгорніть будь-ласка

підручники на сторінці 46 (Біологія людини (Страшко, Горяна, Білик, Гнатенко) 9 клас), прочитайте «Значення крові в організмі», «Склад крові»

(Діти опрацьовують матеріал підручника протягом 3-4 хв.)

Учитель.

То що ж  таке кров? Пригадайте, до якої групи тканин відноситься кров?

Яке значення має рухливість крові?

Чому незначні втрати крові погіршують самопочуття людини?

Які функції крові?

Слайд 10.

 

(Побудова схеми на дошці за допомогою учителя, паралельне коментування і доповнення вчителем матеріалу підручника)

http://subject.com.ua/lesson/biology/9klas/9klas.files/image029.jpg

1) дихальна - полягає у зв'язуванні й перенесенні 02 від легенів до тканин і СО2 - із тканин до легенів;

2) трофічна-пов'язана із забезпеченням усіх клітин організму поживними речовинами, принесеними від органів травлення або інших систем;

3) забезпечення водно-сольового обміну. В артеріальній частині більшості капілярів рідина й солі надходять у тканини, у венозній - повертаються у кров;

4) екскреторна - полягає у перенесенні кінцевих продуктів метаболізму із тканин до органів виділення;

5) терморегуляторна - пов'язана з перенесенням тепла з енергоємних органів до органів, що лежать на поверхні й втрачають тепло;

6) захисна - забезпечує захист організму від різних паразитів, бактерій, вірусів і генетично чужорідних клітин і речовин;

7) гуморальна регуляція. Переносить гормони й інші біологічно активні сполуки від клітин, де вони утворюються, до інших клітин організму. Тим самим забезпечується хімічна взаємодія між всіма частинами організму.

Вчитель: Розгляньте рис. 47 на сторінці 47 « Склад і основні показники крові», прокоментуйте її.

Скільки літрів крові міститься в організмі здорової людини? (4-5 л)

На які дві складових можна розділити кров? (Плазма і форменні елементи крові)

 

Вчитель: Ви вже дізналися, що таке міжклітинна речовина і які функції крові. Але давайте детальніше розглянемо складові частини крові. А почнемо ми з плазми.

Слайд 11

(Розповідь учителя з елементами бесіди)

Понад половину об'єму крові становить плазма. Якщо взяти кров з вени й, завадивши згортанню, відцентрувати, рідка частина її становитиме 55-60 %, а формені елементи - 40-45 %. Процентний об'єм формених елементів крові має назву гематокрит (запішіть будь-ласка). Величина гематокриту майже повністю залежить від концентрації в крові еритроцитів.

Користуючись підручником, на сторінці 48, дайте відповіді на питання:

Які ж функції виконує плазма крові? (Плазма крові є джерелом води та поживних речовин. Білки плазми зв'язують і переносять поживні речовини,переносять гормони.)

В якому органі утворюються білки плазми крові? (в печінці)

 

Вчитель: Кожного року перед навчанням ви здаєте аналізи крові. Згадайте, які показники крові записують у розгорнутому аналізі?  Про що свідчить порушення норми в аналізах? Часто, звертаючи увагу на вашу блідість чи погане самопочуття, батьки можуть згадувати таке поняття як низький гемоглобін, чи знає хтось що це таке?

Щоб детальніше розібратися у цих поняттях, прошу прослухати невеличку довідку (учень готує матеріал  заздалегідь, або розказує його. Учитель підкріплює розповідь, демонструючи слайди презентації (Додаток 2)).

Слайд12.

Форменні елементи крові

Формені елементи крові людини утворюються в кровотворних органах. Їм відведені різні ролі в організмі. Якщо людина не хворіє, відразу після дозрівання вони надходять у плазму, розподіляються по всьому організму і негайно починають виконувати своє призначення.
До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити і тромбоцити.

У наші дні, щоб визначити, чи відповідає їх число нормі, фахівець призначає аналіз, після якого можна дізнатися елементи, які містяться в плазмі в недостатній кількості.

Слайд 13

Червоні клітини крові - еритроцити - становлять значну масу від загального числа формених елементів. Гемоглобін, насичений залізом, входить до складу еритроцитів і відповідає за доставку кисню в організмі. Завдяки гемоглобіну кров має червоний колір, він без праці може вступати в з'єднання з киснем. Ееритроцити нагадують за своєю формою вигнуті диски певного діаметру. Завдяки своїй еластичності вони без праці можуть переміщатися по капілярах, що є самими маленькими судинами в організмі

Слайд 14

До форменим елементам крові відносяться також лейкоцити, виконують захисну функцію. За своїм розміром вони більше еритроцитів. Мікроорганізми, що потрапили в кров, захоплюються і перетравлюються даними елементами. Кров'яні пластинки (тромбоцити) відповідають за згортання крові.

Інші формені елементи крові - лейкоцити - виявляють потрапили в організм патогени, вмираючі або піддаються змінам клітини, поглинають їх і розчиняють. Лейкоцити являють собою важливу частину імунної системи. Основна їх кількість утворюється в кістковому мозку, а невелика частина - у лімфатичних вузлах і в певних органах.

Кількість цих елементів протягом дня може часто змінюватися під впливом певних факторів: після прийому їжі, фізичного навантаження, розслаблення у ванні, вживання гарячого пиття. Після прийому лікарських засобів вміст лейкоцитів може різко збільшитися, тому якщо пацієнт приймає будь-які препарати, про це необхідно розповісти фахівця і за певний час до здачі аналізу не пити ліки. Аналіз рекомендується здавати в ранковий час на голодний шлунок. Також радять відмовитися від фізичних навантажень і куріння, не приймати ванну або душ, захистити себе від стресових ситуацій і інших причин, які активізують імунну систему.

Слайд 15

Самі найменші формені елементи крові - тромбоцити. Вони схожі на дрібні пластинки і несуть відповідальність за згортання крові. Дозріваючи в кістковому мозку, тромбоцити проникають в плазму. Період життя кров'яних пластинок триває приблизно вісім діб, а потім вони піддаються руйнуванню в селезінці. Формені елементи крові (тромбоцити) наділені рухливістю і моментальною реакцією на зміни в цілісності шкірних покривів і тканин усередині організму. Вони миттєво з'являються в місці порушення, склеюються між собою і пошкодженим ділянкою тканини, активізуючи певні компоненти. Завдяки цьому рана затягується, загоюється і розсмоктується. Дані формені елементи крові - це рятувальники в людському організмі, що захищають його від знекровлення.

Учитель:

 1.    Назвіть форменні елементи крові.
 2.    Яка функція еретроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів?
 3.    Чому кров червона?
 4.    Які показники повинні підтримуватися на сталому рівні? Яке це має значення для організму? Чи було у вас підвищення температури? Тиску? До чого можуть призвести зміна цих та інших показників? (Щоб організм людини добре працював і був здоровим, потрібно на постійному рівні підтримувати температуру тіла, кров'яний тиск, соматичний тиск, кислотно-лужну рівновагу та інші фізіологічні показники. Це забезпечується сталістю внутрішнього середовища, або гомеостазом. Зміна концентрації глюкози у крові може призвести до втрати свідомості і смерті; зміна кислотності плазми супроводжується запальним процесом при діабеті, голодуванні, захворюваннях шлункового-кишково тракту, отруєннях.

4. Поясніть, чому набрякає палець, якщо його перетягнути гумовою резинкою.

(Колір пальця стає темно-синім тому, що притік крові по артеріях не зупиняється, а відтік стає повільнішим. Унаслідок цього тиск у капілярах збільшується і значна частина плазми крові дифундує через стінки су­дин до тканинної рідини. Відтік тканинної рідини в лімфатичні судини також затримується. Якщо зняти резинку, відновиться рух крові і лімфи. Надлишок тканинної рідини всмоктується до лімфатичних судин і виводиться. Набряк поступово зникає, отже, усі рідини внутрішнього середовища взаємопов'язані)

 

5.Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

 

Робота в парах

Зашифрований диктант

(Із запропонованих відповідей, що демонструються на слайді, учні вибирають правильні. Після виконання завдання обмінюються зошитами і здійснюють взаємо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     перевірку за зображенням на слайді.

Слайд 16,17

внутрішнє середовище організму

гомеостаз

гематокрит

тканинна рідина)

лімфа

гуморальна

плазма.

еретроцити, лейкоцити, тромбоцити

 

 1. Кров, лімфа, тканинна рідина утворюють... (Внутрішнє середовище організму)
 2. Сталість    умов життєдіяльності називають...(гомеостаз)
 3. Процентний об'єм формених елементів крові має назву…( гематокрит).
 4. В проміжках між клітинами всіх тканин міститься… (тканинна рідина)
 5. Безбарвна прозора рідина, що виконує захисну, транспортну та дренажну функції…(лімфа).
 6. Переносить гормони й інші біологічно активні сполуки від клітин, де вони утворюються, до інших клітин організму - ….(гуморальна) функція крові.
 7. Рідка часина крові – це …(плазма).
 8. До форменних елементів крові відносять …(еретроцити, лейкоцити, тромбоцити)

 

6. Узагальнення та систематизація знань.

Слайд 18
Розв’яжіть задачу

Визначте кількість крові у вашому організмі, коли відомо, що вона становить близько    7,7 % загальної маси тіла людини.

Скільки плазми міститься в 8 л крові, якщо відомо, що плазма становить 60 % усієї кількості крові?

(Обговорення результатів відповідей)

Слайд 19

Учитель: Розв'яжіть ребус. Чи згодні ви з цим твердженням? Якщо так ,то доведіть це.

 

http://subject.com.ua/lesson/biology/9klas/9klas.files/image028.jpg

Вирішення проблемного питання поставленого на початку уроку

(Проблема.То яку ж будову має кров, що їй надає такої містичної сили й значення?)

Діти наводять свої аргументи, аналізуючи вивчене.

 

7. Підведення підсумків уроку.

 

Технологія «Незакінчені речення»

Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад:

На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було...

Урок важливий, тому що...

Мені сподобалось...

Мені не сподобалось...

Від наступного уроку я чекаю...


8. Повідомлення домашнього завдання.

1)Вивчити § 16 підручника. 2)Відповісти на запитання після параграфа.

Творче  завдання : взяти інтерв'ю в лікаря - лаборанта про аналіз крові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Цікаво знати!

Лікарі довели, що людина, у якої немає пульсу, може жити. Цей факт був доведений в період лікування Крейга Льюїса, жителя Америки. Кардіостимулятор йому не допомагав. Було прийнято рішення видалити серце, а замість цього органу підключити апарат, який становитиме циркулювати кров безперервним потоком. Пацієнт живий, однак пульсу він не має.

Японці впевнені в тому, що який у людини характер, безпосередньо залежить від того, яка в нього група крові. Якщо в жилах людини тече кров першої групи, то він самовпевнений і рішучий. Якщо друга – надійний і замкнута людина. Якщо він наділений третин групою, вважається, що така людина честолюбна і розумна, а четверта група крові – значить врівноважена. Японці настільки сильно вірять в це, що вам навіть можуть відмовити в робочому місці тільки через те, що у вас невідповідна група крові.

Риби, які живуть у водах Антарктики, мають безбарвну кров. У ній відсутні гемоглобін і еритроцити. Саме завдяки настільки незвичайному пристрою кровоносної системи ці риби можуть існувати у воді, температура якої нижче точки замерзання води.

В Австралії проживає Джеймс Харрісон, йому 74 роки. За все своє життя він здавав кров приблизно 1000 разів. Вся справа в тому, що у нього досить рідкісна група крові, але головне – в ній містяться антитіла, які допомагають вижити новонародженим з важкою формою анемії. Завдяки тому, що чоловік здає донорську кров,  врятовано життя приблизно двох мільйонів немовлят.

 

Додаток 2

 

Форменні елементи крові

Формені елементи крові людини утворюються в кровотворних органах. Їм відведені різні ролі в організмі. Якщо людина не хворіє, відразу після дозрівання вони надходять у плазму, розподіляються по всьому організму і негайно починають виконувати своє призначення.
До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити і тромбоцити.

У наші дні, щоб визначити, чи відповідає їх число нормі, фахівець призначає аналіз, після якого можна дізнатися елементи, які містяться в плазмі в недостатній кількості.

Червоні клітини крові - еритроцити - становлять значну масу від загального числа формених елементів. Гемоглобін, насичений залізом, входить до складу еритроцитів і відповідає за доставку кисню в організмі. Завдяки гемоглобіну кров має червоний колір, він без праці може вступати в з'єднання з киснем. Ееритроцити нагадують за своєю формою вигнуті диски певного діаметру. Завдяки своїй еластичності вони без праці можуть переміщатися по капілярах, що є самими маленькими судинами в організмі

До форменим елементам крові відносяться також лейкоцити, виконують захисну функцію. За своїм розміром вони більше еритроцитів. Мікроорганізми, що потрапили в кров, захоплюються і перетравлюються даними елементами. Кров'яні пластинки (тромбоцити) відповідають за згортання крові.

Інші формені елементи крові - лейкоцити - виявляють потрапили в організм патогени, вмираючі або піддаються змінам клітини, поглинають їх і розчиняють. Лейкоцити являють собою важливу частину імунної системи. Основна їх кількість утворюється в кістковому мозку, а невелика частина - у лімфатичних вузлах і в певних органах.

Кількість цих елементів протягом дня може часто змінюватися під впливом певних факторів: після прийому їжі, фізичного навантаження, розслаблення у ванні, вживання гарячого пиття. Після прийому лікарських засобів вміст лейкоцитів може різко збільшитися, тому якщо пацієнт приймає будь-які препарати, про це необхідно розповісти фахівця і за певний час до здачі аналізу не пити ліки. Аналіз рекомендується здавати в ранковий час на голодний шлунок. Також радять відмовитися від фізичних навантажень і куріння, не приймати ванну або душ, захистити себе від стресових ситуацій і інших причин, які активізують імунну систему.

Самі найменші формені елементи крові - тромбоцити. Вони схожі на дрібні пластинки і несуть відповідальність за згортання крові. Дозріваючи в кістковому мозку, тромбоцити проникають в плазму. Період життя кров'яних пластинок триває приблизно вісім діб, а потім вони піддаються руйнуванню в селезінці. Формені елементи крові (тромбоцити) наділені рухливістю і моментальною реакцією на зміни в цілісності шкірних покривів і тканин усередині організму. Вони миттєво з'являються в місці порушення, склеюються між собою і пошкодженим ділянкою тканини, активізуючи певні компоненти. Завдяки цьому рана затягується, загоюється і розсмоктується. Дані формені елементи крові - це рятувальники в людському організмі, що захищають його від знекровлення.

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
18 лютого 2018
Переглядів
470
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку