2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Урок "ВОЛОДИМИР СОСЮРА. КОРОТКО ПРО ПОЕТА. «ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ». ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ ЙОГО ТВОРЧОСТІ"

Про матеріал
Це урок-дослідження. На уроці використані такі форми та прийоми: метод евристичної бесіди, елементи педагогічної технології «Створення ситуації успіху», прийом порівняння, диференціації і індивідуалізації навчання, елементи проблемного методу навчання; експрес – інтерв’ю, гра «Дослідник»,«Займи позицію», «Третє зайве», асоціативно-розподільний диктант, мозкова атака, інтерактивна вправа «Мікрофон».
Перегляд файлу

 

      ВОЛОДИМИР СОСЮРА. КОРОТКО ПРО ПОЕТА. «ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ». .ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ ЙОГО ТВОРЧОСТІ

Мета уроку:  Формування пізнавальної компетентності

Учні повинні усвідомити ідейно-художній зміст, значення поезії В. Сосюри; знати і розуміти значення художніх засобів. Розуміти роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу.

Формування компетентності продуктивної творчої діяльності.

Учні повинні вміти: визначати тему, ідею, віршований розмір, художні засоби твору; складати характеристику ліричного героя; аналізувати ліричний твір; відчувати красу і силу художнього слова.

Формування комунікативної та соціальної компетентностей

Вміння працювати в групі; обґрунтовувати власні відповіді, думки, міркування і висновки; висловлювати власні судження; порівнювати.

Формування самоосвітньої  компетентності

Вміння працювати з індивідуальними картками, користуватися довідковою літературою.

 

Тип уроку:  урок - командне дослідження.

 

Форми та прийоми роботи: метод евристичної бесіди, що спрямовує учнів

на самостійні роздуми, припущення, підводить їх до висновків; елементи педагогічної технології «Створення ситуації успіху», прийом порівняння, диференціації і індивідуалізації навчання, елементи проблемного методу навчання, слово вчителя; експрес – інтерв’ю, гра «Дослідник»,«Займи позицію», «Третє зайве», асоціативно-розподільний диктант, мозкова атака, інтерактивна вправа «Мікрофон».

Обладнання: Підручник (Українська література: підруч.для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.В.Слоньовська. – К.: Освіта, 2008. – 400с.), дошка, епіграф до уроку, малюнки учнів, фото, індивідуальні картки, картки самооцінки.

 

Любить свій край – це  для народу жити,

боротися за юне, за нове.

Любить свій край – це  значить все любити,

У чім його святе ім'я живе.

 

ХIД УРОКУ

I. Організаційно-мотиваційна частина уроку .

1.Формування емпатійної здатності (емоційного настрою) учнів

Слово вчителя

Радо вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні у нас незвичайний урок — урок командної роботи, урок-дослідження. Розпочнемо ми його, подарувавши посмішку один одному:

Подаруйте посмішку собі,

Подаруйте посмішку мені,

Я дарую посмішку і вам,

Настрій добрий допоможе у роботі нам.

Методична ремарка: проектується слайд №1.

«Ми – команда. Ваш успіх іде на користь мені, а мій – на користь Вам». «Я бажаю Вам бути на уроці активними, працювати творчо, вільно висловлювати власні думки, судження та міркування, робити висновки та узагальнення, аналізувати та порівнювати».

Чого побажаєте мені Ви? (Відповіді учнів).

Методична ремарка: на даному етапі уроку діти позбуваються емоційного дисбалансу, налаштовуються на роботу у ході спілкування з  учителем.

2. Створення ситуації успiху

Методична ремарка: проектується слайд № 2.

Учитель: Прочитайте вiрш.

У всiх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай,

Рiднiша їм своя пустиня,

Анiж земний в чужинi рай.

Їм красить все їх рiдний край.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, без Батькiвщини.

 М. Чернявський

3. Репродуктивна бесіда з метою повторення та систематизації знань учнів:

— Про яку святиню говориться у вiршi? (Про Україну.)

—Цей вірш незвичайний. У чому його незвичайність? (Акровірш).

— Чим цiкавi для нас акровiршi? (Коли скласти першi букви кожного рядка, утворюється слово.)

    Яке слово утворюють перші літери кожного рядка? (Україна.)

 

ІІ. Актуалiзація знань учнів

Учитель: Кожна людина найбiльше любить той край, де народилася i живе. Кожен пишається своєю рiдною землею. Завжди хоче сказати про неї найкраще.

Перше знайомство з портретом поета, підготовкою до уроку дали вам можливість відкрити для себе неповторну людську особистість, його безмежну любов до України.

В. Сосюра… Мабуть, це найцікавіша постать серед митців. Любов до рідної Батьківщини – це той неоціненний святий скарб, який лірик передає своїм нащадкам рядками поетичних творів. Кредо його життя і творчості  просте, як аксіома:

Любить свій край – це для народу жити,

боротися за юне, за нове.

Любить свій край – це  значить все любити,

У чім його святе ім'я живе.

Тож, напевно, ви здогадалися, якою є тема нашого уроку.

Методична ремарка: у ході проведеної роботи учні самостійно формулюють тему уроку, а отже є безпосередніми співтворцями навчального заняття . Відповіді учнів. 

ІII. Повiдомлення теми i мети уроку.

Учитель: Тема нашого уроку: «В.Сосюра. Коротко про поета. «Любіть Україну». Патріотичні мотиви його творів

І мені дуже хотілося б, щоб ви сьогодні доторкнулися до таємного дивосвіту поета, який не схожий  на інших, особливий, оригінальний, дивовижний, занурилися в художній світ поезії В.Сосюри «Любіть Україну», навчилися її аналізувати, визначати віршований розмір ліричних творів, узагальнити та систематизувати набуті знання.

Упевнена, що наш урок допоможе кожному з вас зрозуміти силу любові до рідної Батьківщини. Тож до роботи!

Методична ремарка: в ході бесіди вчитель акцентує увагу учнів на завданнях уроку.

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності. 

Учитель: Прикладом самовідданої любові є великий Кобзар і його слова, які називають найвищим зразком патріотичної лірики:

Я так люблю

Мою Україну убогу,

Що прокляну самого Бога,

За неї душу погублю

Не можна не згадати слова Пантелеймона Куліша:

Святе слово – рідна мати,

Єсть іще святиня Вища,

Богові миліша –

Рідна Україна.

Особливо лірично звучать слова сповіді у любові до України В.Симоненка: «Для мене найсвятіша нагорода – потрібним буть, красо моя, тобі!»

2.«Народна скарбничка»

Любити рідний край вчить і народна мудрість. Пізнати її секрети можна, якщо правильно продовжити народні прислiв’я.

Батькiвщина — мати, ... (умій за неї постояти).

Людина без Вiтчизни, ... (як соловей без пiснi).

Всюди добре, ... (а вдома найкраще).

Кожному мила ... (рідна сторона).

За рiдний край ... (життя вiддай)!

Методична ремарка: вправа розрахована на знання учнів українського  фольклору. На даному етапі уроку проектуються слайди №5-9.

3.Вправа «Мікрофон» (проектується слайд № 10).

Учитель: А що для Вас означає «Любити Україну»? (Відповіді учнів).

V. Вивчення нового начального матеріалу.

1. Слово вчителя

Ім'я поета-лірика невіддільне від Донбасу тaк само, як поетичний образ Донецького краю невіддільний від усієї творчої біографії Володимира Сосюри. Своїй батьківщині він присвятив значну частину творчої спадщини, завжди з теплотою й синівською любов'ю говорив про Донеччину, де народився, провів дитинство та юність, куди часто повертався в різні роки свого життя.

Сьогодні ми зясуємо на уроці, що ж для поета означало любити Україну? Чому творчість Володимира Сосюри назавжди залишилася однією з найяскравіших сторінок рідної України?

Наші біографи та літературознавці

2.Вивчення поезії В.Сосюри «Любіть Україну»

Учитель: любов до рідної землі, до Батьківщини, як неоцінений, святий скарб поет передає нам, своїм нащадкам, аби ми передали його своїм дітям.

Історія написання твору. Слово вчителя.

2.1. Виразне читання вірша В.Сосюри «Любіть Україну» напам’ять учителем (показ відеоролика «Україна»).

     Учитель: Ключовим у вірші є слово «Україна». Добре,якби воно було б і вашим найважливішим життєвим компасом. Любіть світ навколо себе – він прекрасний у великому і в малому. А через любов найкоротший шлях до пізнання.

     Поезію ж треба вміти слухати і читати. Намагайтеся розвивати в собі це вміння.

2.2. Мовчазне читання вірша учнями

Прочитайте вірш самостійно ще раз, занурившись у чудовий світ патріотичної лірики.

2.3. Обмін враженнями від прочитаного.

Бесіда за змістом твору (Вправа «Мікрофон»):

- Чи схвилював вас вірш? Чим і чому?

- Чим для вас є  ваша рідна земля, Україна? (життя, щастя, радість, майбутнє, гордість, пам'ять тощо)

- Які б кольори ви використали, коли б довелося малювати нашу країну? (Учитель підсумовує відповіді учнів, демонструє малюнки). 

- Який епітет використав В.Сосюра, щоб показати красу України? (Вишнева)

- Чому поет називає Україну вишневою, а її мову солов’їною? Як ви розумієте значення цих слів у тексті вірша?

- Які рядки у вірші повторюються? З якою метою? (Анафора).

- Для чого поет  використовує речення з емоційним забарвленням?

- Яку роль відіграє у вірші природа?

- На підставі яких рядків можна зробити висновок про час написання вірша? Зачитайте їх вголос.  ( Під час війни з фашистами).

- Доведіть, що в цих словах є підтекст, в якому висловлено прагнення українського народу до волі, до незалежності.

- До кого В.Сосюра звертається насамперед, спонукаючи до патріотичних почуттів, закликаючи любити Україну?

- Поясніть, як ви розумієте рядки:

                  Не можна любити народів других,

                  Коли ти не любиш Вкраїну.

2.4. Ідейно-художній аналіз поезій.

           Складіть паспорт вірша за схемою:

 1. Автор
 2. Назва
 3. Жанр
 4. Тема
 5. Ідея
 6. Настрій
 7. Враження.

Робота в парах по визначенню художніх засобів у  поезії В.Сосюри «Любіть Україну.

Зараз вам пропоную дослідити художні особливості твору, який ми сьогодні вивчаємо.

 

В.Сосюра

 «Любіть Україну»

ЕПІТЕТИ

 

ПОРІВНЯННЯ

 

АНАФОРА

 

ЗВЕРТАННЯ

 

ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

 

МЕТАФОРИ

 

ВИГУКИ

 

УОСОБЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в зошитах.Після заповнення карток, пари, за бажанням, по черзі оголошують те, що напрацювали, здійснюється обмін інформацією.

Доповнення вчителя: художніх засобів багато, вони неповторні, оригінальні, навіть несподвані за асоціаціями; відчувається велика майстерність автора у виборі рим, ритму (вони досить точні).

Робота в малих групах

Гра «Склади пару»

Умови гри: поєднати епітети з аналізованих творів зі словами, до яких вони належать. Букви правильних відповідей вписати під відповідну цифру.

1.

небо

А

Голубе

2.

година

Б

Дитяча

3.

Україна

В

Вишнева

4.

весни

Г

Кривенькі

5.

тини

Д

світлі, щирі

6.

мова

Е

жива і нова

7.

краса

Є

Негоди

8.

очі

Ж

ніжно-карі

9.

шум

З

Багряний

10.

усмішка

К

Зелені

11.

хмари

Л

солов’їна

12.

мундири

М

Пурпурові

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Індивідуальна диференційована робота учнів на уроці

Індивідуальні картки

Картка 1

У якихобразахпостаєУкраїна в уявіліричного героя?

Картка 2

Яку роль відіграє у вірші природа?

Картка 3

Які порівняння використовує поет, щоб передати любов до рідного краю?

Картка 4

Для чого автор у вірші «Любіть Україну» звертається до молоді? Що він вбачає у цьому заклику-заповіті?

Картка 5 

Сформулюйтеосновну думку поезії.  У яких  словахвиражена?

Картка 6

Пригадайте, щотаке анафора, дайте визначенняїї. Знайдіть, і процитуйтеприкладианафори у вірші   «ЛюбітьУкраїну». Зякою метою поет використовуєцейхудожнійзасіб?

   2.6. Робота в парах

Складіт ьсхеми і визначте віршовий розмір поезій Володимира Сосюри за поданими уривками. Перевірте себе
1.    Співали пташки голосисто
у сяйві з небесних вершин... («Співали пташки голосисто...»)
2.    Учитель мій! Як ми тебе любили,
як слухали тебе в полоні юних мрій! («Учитель»)

2.7. Виступи груп. (Учитель коригує, доповнює  відповіді учнів, оцінює їх роботу на уроці).

2.8.Ваші асоціації.

Які у вас виникають  асоціації,коли ви чуєте  слово «Україна»? «Сосюра»?

2.9. Зібрати індивідуальні картки. У той час групи працюють творчо:

Творче завдання «Юний поет»

Поезія любить не всіх.

Поезія не всім дається.

Хоч кожен, хто вимучив вірш,

Можливо, поетом назветься.

Скласти вірш про Батьківщину, використавши слова: Україна, калина, єдина, дитина тощо.

 

VІ. Підведення підсумків уроку.

Рефлексія навчальної діяльності

Прийом «Займи позицію»

Над чим змусила задуматися поезія В. Сосюри?

Рефлексія психологічного стану на уроці

Метод « Незакінчене речення»

Учням пропонується продовжити речення « Сьогодні на уроці я…»

-          Дізнався нового…

-          Зрозумів …

-          Навчився…

-          Отримав…

-          Не знав, але тепер знаю …

«Коло ідей»   Як вірш перегукується з епіграфом уроку?

 

VІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці. Аргументація оцінок. Самооцінка та взаємооцінка.

Методична ремарка: учні заповнюють листи самооцінки.

VІІІ. Домашнє завдання . (Проектується слайд №20).

Вивчити поезію В. Сосюри «Любіть Україну» напам’ять.

Написати лист до автора твору, висловлюючи думку щодо прочитаної поезії, причому І варіант – захоплення, ІІ варіант – подяку, ІІІ варіант – пораду.

Заключне слово вчителя.

Поезія В.Сосюри вчить любити Україну, рідний край, зміцнює наші почуття, збагачує душу. Закінчити розповідь про видатного поета, хочеться словами Андрія Малишка:"Люди сьогоднішнього дня й прийдешні покоління будуть приходити до твоїх пісенних джерел і черпатимуть із них натхнення й радість. Житимуть на землі й інші люди й події. Нові імена співців ще прикрасять наш рідний край, але серед них, як вишита чистими росами світанкова зоря, світитиме й зігріватиме душу ніжне й тривожне, повне людської любові і краси ім'я Володимира Сосюри".

Ми неодмінно маємо здійснити його найзаповітнішу мрію: всім серцем, всіма своїми ділами любити Україну!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ ДО УРОКУ Додаток №1

Робота в групах

Картка 1 (Завдання для групи, що аналізуватиме вірш В.Сосюри «Любіть Україну)

 1. Прочитайте про себе ще раз вірш.
 2. Дайте відповідь на питання:
 3. Від чийого імені написаний вірш?
 4. Яким постає перед нами образ ліричного героя?
 5. За допомогою яких слів передана схвильованість і стурбованість ліричного героя?
 6. Які художні деталі виступають символами України?
 7. Зробіть аналіз вірша за схемою аналізу ліричного твору і складіть колективну узагальнюючу розповідь.

 

План аналізу вірша

1.      Тема (роздуми поета про…, розповісти про…).

2.      Назвати найяскравіші художні засоби твору (епітети, порівняння, метафори і ін..).

3.      Назвати стилістичні (синтаксичні) фігури (повтор, анафора, риторичні запитання, обрамлення тощо).

4.      Вказати, якщо є зорові, слухові образи.

5.      Визначити, якщо є, лексичні засоби (синоніми, неологізми, антоніми, застарілі слова, пестливі слова і т.ін.).

6.      У яких рядках звучить ідея вірша? Сформулюйте її власними словами.

7.      Який настрій створює поезія?

8.      Визначтевіршовийрозмір та спосібримуваннятвору.

 

План аналізу вірша

1.      Тема (роздуми поета про…, розповісти про…).

2.      Назвати найяскравіші художні засоби твору (епітети, порівняння, метафори і ін..).

3.      Назвати стилістичні (синтаксичні) фігури (повтор, анафора, риторичні запитання, обрамлення тощо).

4.      Вказати, якщо є зорові, слухові образи.

5.      Визначити, якщо є, лексичні засоби (синоніми, неологізми, антоніми, застарілі слова, пестливі слова і т.ін.).

6.      У яких рядках звучить ідея вірша? Сформулюйте її власними словами.

7.      Який настрій створює поезія?

8.      Визначтевіршовийрозмір та спосібримуваннятвору.

 

 

Додаток №4

Лист самооцінки на уроці

Прізвище__________________________

(Оцініть себе за кожним напрямком роботи від 0 до 2 балів)

Я брав(ла) активну участь у роботі класу на уроці

 

Я брав(ла) активну участь у роботі групи, надавав(ла) підтримку іншим членам групи, заохочував(ла) їх

 

Я відповідав(ла) правильно і змістовно

 

Я добре знаю художні засоби твору, вмію їх визначати у художньому тексті

 

Я вдало узагальнював(ла) думки інших, правильно відповідав(ла) на додаткові запитання вчителя

 

Я працював(ла) за індивідуальною карткою

 

Усього балів

 

 

 

Додаток №5

1. Доповніть текст необхідними даними.

            ___ січня 18___ року в містечку _____________ на ________________ в родині __________МиколиСосюринародився хлопчик, якийзгодом став одним з найяскравіших ________українськоїлітератури.

Дитячі роки майбутнього письменника минули в селищі ____________(тепер м. Лисичанськ Луганської області), куди переїхала сім'я Сосюр. Про своїх батьків, які стали його першими вчителями, Володимир Миколайович з любов'ю напише у біографічному романі «Третя Рота».

Післязакінчення ___________ Володимиручився в ____________ , а потім в агрономічнійшколі. З ________років почав працювати на _____________, потім ____________. Продовжувавздобуватиосвіту на робітфаціХарківськогоінститутународноїосвіти.

З _________ років почав писативірші. ВпершеСосюранадрукувавсвоїпоезії в газеті «Селянська громада» та у збірці «Піснікрові» (1918), коли служив в армії Симона Петлюри. ВіршіврятувалиВолодимираМиколайовичавідсмерті, коли червоноармійці засудили його до страти, але почувшиталановитіпоезії юнака, відміниливирок. У 20-і роки митець став одним з найпопулярніших і найулюбленішихліриків. Особливоюзадушевністювідзначаютьсявірші, присвяченідружиніпоетаМаріїГаврилівні.

За життяСосюравидавпонад ______ поетичнихзбірок. Деякі з них: «Серце» (1930), «Люблю» (1939), «Ластівки на сонці», «Так ніхто не кохав» (1960), «Осіннімелодії» (1964). НайбільшепрацювавВолодимирМиколайовичу жанрах патріотичної, пейзажної та інтимноїлірики.

У 19___ роціСосюра написав патріотичнийвірш «ЛюбітьУкраїну», за щобувзвинувачений у націоналізмі.

У 19_____ році став лауреатом ДержавноїпреміїУкраїниімені ________________ .

Помер ВолодимирСосюра __ січня 19____ року, похований на _____________ кладовищі в _________ . У прощальному словіАндрійМалишко назвав йогоукраїнським Бонном, кароокимсиномУкраїни, який так натхненно славив патріотичніпочуття, красу і ніжність.

«ВолодимирСосюра — цеглибинно-бентежнийберезень і замріяно-прозорийвересеньукраїнськоїпоезії. Як не можнауявитивесни без березневоїбезпосередності, а осені без вересневоїщедрості, так не можнауявитинашоїпоезії без ВолодимираСосюри» (Михайло Стельмах).

Додаток №6

 

САМОПЕРЕВІРКА

6 січня 1898 року в містечку Дебальцеве на Донеччині вродині шахтаря МиколиСосюринародився хлопчик, якийзгодом став одним з найяскравіших ліриків українськоїлітератури.

Дитячі роки майбутнього письменника минули в селищі Третя Рота (тепер м. Лисичанськ Луганської області), куди переїхала сім'я Сосюр. Про своїх батьків, які стали його першими вчителями, Володимир Миколайович з любов'ю напише у біографічному романі «Третя Рота».

Післязакінчення сільськоїшколи Володимиручився в ремісничомуучилищі, а потім в агрономічнійшколі. З одинадцяти років почав працювати на заводі, потім на шахті. Продовжувавздобуватиосвіту на робітфаціХарківськогоінститутународноїосвіти.

З чотирнадцяти років почав писативірші. ВпершеСосюранадрукувавсвоїпоезії в газеті «Селянська громада» та у збірці «Піснікрові» (1918), коли служив в армії Симона Петлюри. ВіршіврятувалиВолодимираМиколайовичавідсмерті, коли червоноармійці засудили його до страти, але почувшиталановитіпоезії юнака, відміниливирок. У 20-і роки митець став одним з найпопулярніших і найулюбленішихліриків. Особливоюзадушевністювідзначаютьсявірші, присвяченідружиніпоетаМаріїГаврилівні.

За життяСосюравидавпонадвісімдесятпоетичнихзбірок. Деякі з них: «Серце» (1930), «Люблю» (1939), «Ластівки на сонці», «Так ніхто не кохав» (1960), «Осіннімелодії» (1964). НайбільшепрацювавВолодимирМиколайовичу жанрах патріотичної, пейзажної та інтимноїлірики.

У 1944 роціСосюра написав патріотичнийвірш «ЛюбітьУкраїну», за щобувзвинувачений у націоналізмі.

У 1963 році став лауреатомДержавноїпреміїУкраїниімені ТарасаШевченка.

Помер ВолодимирСосюра 8 січня 1965 року, похований на Байковому кладовищі в Києві. У прощальному словіАндрійМалишко назвав йогоукраїнським Бонном, кароокимсиномУкраїни, який так натхненно славив патріотичніпочуття, красу і ніжність.

«ВолодимирСосюра — цеглибинно-бентежнийберезень і замріяно-прозорийвересеньукраїнськоїпоезії. Як не можнауявитивесни без березневоїбезпосередності, а осені без вересневоїщедрості, так не можнауявитинашоїпоезії без ВолодимираСосюри» (Михайло Стельмах).

 

 

Додаток №7

« Сьогодні на уроці я…»

Дізнався нового…

 

Зрозумів …

 

Навчився…

 

Отримав…

 

Не знав, але тепер знаю …

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Ківшик Галина
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
802
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку