Урок "Вставні слова(словосполучення).Групи вставних слів і словосполучень за значенням.Вставні речення."

Про матеріал
Конспект уроку містить низку вправ та задань. які допомагають восьмикласникам поглибити свої знання з теми "Вставні слова(словосполучення).Групи вставних слів і словосполучень за значенням.Вставні речення."
Перегляд файлу

Тема: Вставні слова(словосполучення).Групи вставних слів і словосполучень за значенням.Вставні речення.

Мета: 

         Освітня: ознайомити восьмикласників з відомостями про вставні слова , словосполучення, речення ; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити їх в реченнях та визначати їх стилістичну роль у мовленні, правильно інтонувати речення зі вставними словами та словосполученнями, відрізняти їх від речень з однозвучними словами;

        Розвиваюча: розвивати творчі вміння складати речення зі вставними словами та словосполученнями і використовувати їх в усному й писемному мовленні;

        Виховна: виховувати культуру мовлення, уміння правильно й доречно вживати вставні слова і словосполучення у мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти всебічному розвиткові мовної й мовленнєвої особистості восьмикласників.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки, таблиці «Групи вставних слів (словосполучень) за значенням», «Вставні речення»

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

  I.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Бесіда.

— Яку роль у мовленні відіграють звертання?

— Навіщо в реченні вживається звертання?

— Як знаходити звертання в реченні?

— Де можуть стояти звертання в реченні і якими розділовими знаками їх виділяють? Наведіть приклади.

 II.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

Лінгвістичне спостереження.

Прочитайте речення. Укажіть, якими словами та відтінками значень вони різняться.

Автобус запізнюється. Автобус, здається, запізнюється. Автобус, кажуть, запізнюється. Автобус, безперечно, запізнюється. На жаль, автобус запізнюється. Майте на увазі, автобус запізнюється. Отже, автобус запізнюється.

IІІ.       Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

Вставними називаються слова або сполучення слів, за допомогою яких той, хто говорить (мовець), висловлює ставлення до того, що він повідомляє. Вставні слова (словосполучення) не є членами речення, але тісно пов’язані зі змістом речення, можуть стосуватися всього речення або окремих його членів. Наприклад: Може, годину йшло товариство тою трудною, нетоптаною дорогою. (І. Франко)

2.   Опрацювання таблиць «Групи вставних слів (словосполучень) за значенням», «Вставні речення».

Групи вставних слів (словосполучень) за значенням

Що виражають

Вставні слова і сполучення слів

Приклади

1. Упевненість, невпевненість, сумнів, передбачення тощо

Безумовно, безперечно, без сумніву, дійсно, звичайно, правда, певна річ, здається, певно, мабуть, видно, може, може бути, очевидно та ін.

І я був неправий, звичайно (О. Довженко)

2. Емоційну оцінку повідомлюваного (радість, задоволення, жаль, здивування, незадоволення тощо)

На радість, на щастя, на жаль, як на біду, як навмисне, на сором, дивна річ та ін.

 

Шкода, ми втрачаємо прекрасного солдата (В. Собко)

3. Оцінку фактів з погляду їх звичайності

Як водиться, як завжди, було, бувало та ін.

 

Отак, бува, німі вітри ячать, гойдаючи небес ясну колиску (А. Малишко)

4. Вказівку на зв’язок думок, послідовність викладу

По-перше, по-друге, нарешті, зрештою, інакше кажучи, наприклад, проте, однак, навпаки, отже, таким чином, значить, виходить та ін.

Ніжність, наприклад, описати математично не можна (В. Собко)

5. Вказівку на способи оформлення думок, на експресивний характер висловлювання

Словом, правду кажучи, сказати правду, признатися по правді, ніде правди діти, грубо висловлюючись та ін.

Хоч, правду кажучи, юнак у душі не вважав спів за професію (І. Ле)

6. Вказівку на джерело повідомлення

З погляду, на думку, за повідомленням, як кажуть, каже, мовляв, як відомо, як указано, по-твоєму, по-моєму, по-вашому та ін.

На його думку, ситуація набуває загрозливого характеру (Ю. Бедзик)

7. Активізацію уваги слухача або читача

Знаєте, вірите, уявіть собі, зверніть увагу, зрозумійте

А завтра ж у мене, знаєш, важливі справи в місті (П. Жур)

 

Вставні речення

Тип речення

Приклади

§  Означено-особові

§  Думаю, як бачите, дозволю собі сказати, нагадаю ще раз

§  Неозначено-особові

§  Як про це кажуть, як про це думають

§  Безособові

§  Нам думається, треба сказати

3.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

4.   Пояснювальний диктант.

Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. У наведених реченнях знайдіть вставні слова (словосполучення). Укажіть їх групи за значенням.

Даруйте на слові, але я вас не зрозумів. (Панас Мирний) Коваль, здається, це сам зрозумів. (В. Сосюра) На мою думку, такого наказу виконувати не слід. (І. Ле) А подумайте, пане, може, ви в молодості когось образили? (Л. Павленко) На жаль, правда твоя, бідолашна моя, люба моя Міго! (В. Раабе) Мов стародавній дуб-велетень, стояв Захар Беркут серед молодого покоління і міг тепер бачити плоди своєї довголітньої діяльності. І певно, не без радості міг він глядіти на них. (І. Франко) Пам’ятається, один з льотчиків розповідав, що він літав над Плюєшті. (О. Гончар­)

 ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Лінгвістичне дослідження  (усно)

1.Прочитати речення й виділити в них слова, що виражають ставлення мовця до висловленої думки. Які відтінки думок та почуттів вони виражають?

1. Напевне, день і ніч дивився б кіно (Ю. Збанацький).

2. Минуло, по суті, зовсім небагато часу, і людина здобула крила, піднялася в повітря, перетнула океани (О. Гончар).

3. Відомо, що розвитку творчих здібностей, безумовно, сприяють різні умови (В. Пекеліс).

4. І ти завжди, я сподіваюся, будеш чесною людиною, якій можна довірити найважливішу таємницю (О. Донченко).

5. Ти, мабуть, у світі нічого не боїшся (Марко Вовчок).

6. І якщо він хизується, що йому, мовляв, байдуже, то кривить душею, маскує невгасимий внутрішній біль (Ю. Збанацький).

7. Художня кінематографія існує, як відомо, на базі літератури, кінодраматургії, отже, висока якість фільмів обумовлюється передусім творчою повноцінністю сценаріїв (О. Довженко).

8. Пісня, здавалося, бриніла вже в ньому (М. Коцюбинський). 8. Кажуть, дні на полі — хліб у коморі (Нар. творчість). 

2.Зробити синтаксичний розбір сьомого речення.

3.Дібрати кілька прислів’їв і приказок зі вставними словами або словосполученнями. Визначити їх роль у реченнях. 

Коментар учителя.! Вставні слова відіграють важливу роль у системі інших засобів структури тексту: повторів, інтонації, порядку слів, часток, вигуків, синонімів, що виражають різні модальні значення речення (тексту). Як і вставні слова, виділяються комами й слова так і ні, а також вигуки. Однак вони можуть уживатися і як самостійні речення.

2.   Творче завдання.

Складіть речення, у яких подані слова виступали б то вставними словами (словосполученнями), то членами речення. Поясніть уживання розділових знаків.

Здається, на диво, бувало, за свідченням…, як мені здається, правда, таким чином, прошу вас, уявіть собі.

3.   Тренувальна вправа.

Спишіть речення. На місці крапок поставте потрібне за змістом вставне слово.

Білясте море … потягається в сонній млості й ніжно викидає перші хвилі на берег. План був простий і … реальний. Це ви, Тарасе Даниловичу? Заходьте …! Анатолій захоплено поглядав то на мене, то на Ніну і … заздрив нашій дружбі. Сашко … ніколи не пропускав нагоди допомогти матері. (Із тв. Ю. Збанацького)

Довідка: будь ласка, здається, мабуть, бувало, здавалося.

4.   Пояснювальний диктант.

Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Знайдіть вставні слова (словосполучення) і речення.

І ніколи, можливо, сучасник (маю на увазі художника-творця) не мав такого вдячного ґрунту для створення зразків мистецтва, високих і зичливих, як у наш час. (О. Довженко) Митько Чубатий (так звали вантажника, що стояв поруч) глянув на неї. (П. Панч) Далеко-далеко — те знають хіба що лелеки — розкидала доля кептарики і сіряки. (О. Гончар) Як 
свідчить літопис, колись тут був підступно вбитий київський князь Аскольд. (В. Омельченко) Здається, така непривітна й колюча (так говорив М. Коцюбинський про гостю з півдня — кактус), а як зацвітає. Ось так і люди. Часом вони, може, й незугарні з себе, але кожна людина має своє квітування… (І. Цюпа)

V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

Із творів художньої літератури виписати 8–9 речень зі вставними словами (словосполученнями) і реченнями.

VI.  Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Рефлексія».

(Учні за одну хвилину записують у зошитах, що їм не сподобалося і що сподобалося на уроці.)

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Tetjana Matvijiwyn
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Tetjana Matvijiwyn
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Tetjana Matvijiwyn
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Гаврилюк Юлія
До підручника
Українська мова 8 клас (Ющук І.П.)
Додано
21 травня 2019
Переглядів
8422
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку