Модульний урок української мови у 8 класі. «Речення зі звертанням та вставними словами (словосполученнями, реченнями).Розділові знаки при зверт

Про матеріал
У навчанні української мови специфіка модульної технології полягає в докорінних змінах існуючих стереотипів організації навчального процесу, його змісту. Існує потреба в розвиткові творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної. Саме тому модульні технології навчання викликають особливий інтерес педагогів. Був розроблений урок української мови для 8-го класу відповідно до модульної технології, який дає можливість практично розглянути особливості даної системи.
Перегляд файлу

                 Модульний урок у 8 класі. «Речення зі звертанням та

                вставними  словами (словосполученнями, реченнями).

                Розділові  знаки при звертанні та вставних конструкціях»

        Навчальними елементами уроку, за модульною системою, є логічно завершені етапи уроку (мікромодулі - НЕ) (Додаток 4). Їх  не повинно бути багато. Максимальна кількість   НЕ – 7. Інакше учні не встигають до кінця уроку закінчити роботу з модулем або незавершеним залишиться останній етап – аналіз, рефлексія.

        Підрахунок  балів протягом уроку здійснюється на окремому аркуші («Картка самоконтролю  учня») (Додаток 5), кожен учень фіксує бали за виконання кожного завдання згідно інструкції, що є у нього. Це відбувається під контролем вчителя або учня, що працює в парі. У кінці уроку бали підсумовуються, листок здається вчителеві для виставляння відповідної оцінки. Якщо у вчителя є сумніви в правильності виконання завдань, він бере на перевірку зошит з метою виправлення помилок і виставлення об'єктивної оцінки.

        Важливим етапом є рефлексія. Вона проводиться зазвичай методом незавершених речень. Найчастіше письмово, через різний темп роботи учнів. Одні учні переходять до самоаналізу своєї діяльності раніше, інші пізніше.  Цікаво чути усний самоаналіз діяльності учнів. Вони доповнюють один одного, вчаться один у одного.

       При вивченні даної теми варто звернути увагу на роль звертань та вставних конструкцій  у мові та способи їх вираження. Специфікою української мови є форми кличного відмінка іменників, тому особливу увагу приділяємо закінченням іменників у цьому відмінку.

       Враховуючи те, що теоретичний матеріал із вивченої теми було розглянуто на вступній частині ( складено опорно-логічні схеми), роботу над закріпленням навчального матеріалу варто проводити за таким планом:

 • актуалізація  знань за опорно-логічними схемами;
 • вхідний контроль;
 • тренувальні вправи на осмислення знань;
 • вихідний контроль;
 • домашнє завдання;
 • рефлексія.

       Урізноманітнити роботу на уроці допоможуть кооперативні форми діяльності учнів. Це  організація  навчання в  малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою. Під час такого навчання вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. Кооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дозволяє реалізували природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями високих результатів засвоєння знань та формування вмінь. Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними формами і методами навчання і може застосовуватися нa різних етапах навчання.  

       Вивчаючи тему «Звертання. Вставні конструкції» необхідно враховувати комунікативний аспект вивчення рідної мови. Адже завдання вчителя не тільки навчити орфографічно, лексично і пунктуаційно правильно будувати й записувати речення із звертаннями, а (що значно важливіше) вміти використовувати здобуті знання у повсякденному мовленні. Спілкуючись, учні постійно будуть вживати різні види звертань і вставних слів. Тому важливо навчити їх робити це правильно й  доцільно. Для прикладу подається розробка  модульного уроку (діалогічна частина)  у 8 класі з теми «Речення зі звертанням та вставними словами (словосполученнями, реченнями). Розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Розробка модульного уроку  у 8 класі

Тема: Діалогічна частина.«Речення зі звертаннями,  вставними словами

            словосполученнями, реченнями).Розділові знаки при звертанні та

            вставних конструкціях»

Мета: поглибити знання учнів про звертання та  вставні слова, словосполучення і 

            речення, їх види за значенням;сформувати вміння відрізняти види вставних

            слів і словосполучень від співзвучних членів речення;удосконалювати вміння

            виділяти звертання та вставні конструкції   у реченнях інтонацією і

            розділовими знаками; розвивати творчі вміння складати синтаксичні

            конструкції зі вставними реченнями та використовувати їх в усному та

            писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного

            матеріалу сприяти розвиткові мовної й мовленнєвої особистості

            восьмикласників; виховувати почуття поваги і шани до рідного слова,

            української мови.

Тип уроку: модульний урок

Обладнання: картки різного кольору, роздруківка тестувань для кожного, картки.

Форми і методи: мікрофон, навчаючи вчусь,бесіда,творчий диктант, творче

                              моделювання, кодований диктант, два-чотири - всі разом,  міні-есе,

                              індивідуальна робота, робота в групах, парах.

                                        

                             Технологічна картка  вчителя ( модуль 64-66  )

 

НЕ  

Навчальний матеріал із зазначенням завдань

НЕ-

  0

 

І. Актуалізація опорних знань.

0.0 Цілі: поглибити знання звертання, вставні слова(словосполучення,речення). Розділові знаки при звертанні та вставних  конструкціях  

0.1  Запишіть число і тему уроку в зошит.

0.2  Метод «Навчаючи учусь»

  Кожен із вас удома розглядав певне питання. Всі ви маєте карточки різного кольору. Зараз прошу вас обєднатися за кольором карточки в «домашні групи» і обмінятися зібраною інформацією. (Учні по черзі розповідають підготовлений вдома теоретичний матеріал з питання)

    А тепер зверніть увагу на зворотній бік карточки. На ньому стоїть номер. Для подальшої роботи прошу вас обєднатися в так звані «експертні групи», обмінятися інформацією, отриманою в «домашній групі»  (Члени «експертних груп» вислуховують по черзі кожного представника «домашньої групи» і таким чином отримують повну інформацію про звертання вставні слова, словосполучення, речення та розділові знаки при них).

1 гр.(червоні) – Звертання,види за будовою. Риторичні звертання.

2 гр.(сині) – Вставні слова, їхнє значення. Групи вставних слів за значенням.

3 гр.(зелені)  –Синтаксична роль звертань та вставних слів у реченні. Розділові знаки при них.

НЕ-

  1

 

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Вхідний контроль

1.0 Цілі: закріпити вміння знаходити звертання, вставні слова та вставлені конструкції в реченнях та тексті. 

 1. Поетична хвилинка. Випишіть звертання з поданих уривків.

1.Весно, весно, весняночко,
Прийди до нас, подоляночко.
Прийди до нас, теплом утіш.
А ти, сонечко, світи ясніш!    (Веснянка)
2.- Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
     І сльози, і все до загину...
     - Дівчино! Як небо її голубе,
     Люби її кожну хвилиу...      (В.Сосюра «Любіть Україну»)
3. Васильки у полі, васильки у полі, а у тебе, мила, васильки з-під вій.  (В.Сосюра «Васильки»)
4.Лиш вуста дрижать гарячі: «Янголе, не впадь з плеча».(І.Малкович«Із янголом на плечі»)

НЕ-

  2

 

ІІІ. Тренувальні вправи на осмислення знань

 2.0  Цілі: удосконалювати вміння виділяти  звертання, вставні слова(словосполучення, речення)  у реченнях інтонацією і розділовими знаками; розвивати творчі вміння складати синтаксичні конструкції зі звертаннями, вставними слова(словосполучення, речення) та використовувати їх в усному та писемному мовленні.

2.1 Творчий словниковий диктант. Дані слова записати в кличному відмінку.

1 група:Соня, мрія, зима, Ілля, каша, гай, Київ, вовчик.

2 група:рід, заєць, мама, доня, друг, Андрій, Надія, гай.

3 група:Роман, дядько, дятел, Генріх, тітка, батечко, мова, родина.

2.2.Робота в  группах. Кодовий диктант  Визначте групу вставних слів. Запишіть номер групи.

 1. – впевненість
 2.  – невпевненість
 3. – джерело повідомлення
 4.  – порядок викладу думок
 5.  – почуття
 6.  – ввічливість   7.-  активізація уваги

      1. Очевидно                      1. Кажуть                  1.Майте на увазі 

      2.Безперечно                     2.Мабуть                  2.Як кажуть

       3.Здається                          3.Дякую                    3.Зокрема

       4.Зверніть увагу                4.Як правило            4.Можливо

       5.Ясна річ                          5.Здається.                5.На мій погляд

       6.На мою думку                6.По-моєму               6.Справді

 7.Нівроку                           7.Дозвольте              7.Чуєте

       8.Спасибі                           8.На думку                8.На сором

       9.Між іншим                     9.безумовно              9. як навмисне

      10.мовляв                           10.таким чином       10.даруйте

      11.певна річ                        11.сподіваюся         11.на сором

      12.наприклад                    12.інакше кажучи     12.зрозумійте

2.3.   Вибіркове списування.

-  Увага  - нове завдання! Із запропонованих слів виберіть тільки ті, які ніколи не бувають вставними.

   Навіть,  мабуть,   майже,    адже,  по-перше, приблизно, нібито, щоправда, крім того, кажуть, принаймні, отже,  все-таки, може, мовби,  неначе,  тобто,  здається, а втім, видно, особливо.              

                                        Перевірка вибіркового списування

Ці слова ніколи не бувають вставними!

Навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито, все-таки, мовби, неначе, адже, тобто, особливо.

2.4. Лінгвістичне дослідження. Робота в   парах. Визначте,чим ускладнені речення:

1) однорідними членами; 2) звертанням; 3) вставними словами.

                   Варіанти відповідей запишіть у табличку.

1. На вулицю, чи в степ, чи навіть в річку її не докличешся. 2. Мамо, а родзинки теж скоромні? 3. Та от нема сьогодні Корчуна, оце біда! 4. Гей, Іванку, поспішай гривуна купувати. 5. Ну, брат, тепер наддай ходи! 6. Мабуть, вони не слухались своїх мам. 7. Ну, Ланка, розуміється, зараз же вся наїжачується. 8. Аж ось, нарешті, крізь юрбу продирається поліцай. 9. А в кухні дим, чад, гармидер, задуха. 10. От так наморився, братця! Ну, так і робота була. 11. Та, кажеш, що ти й їсти вариш? 12. Мама аж палає й пашить усім лицем, чолом, руками. 13. Правда, Любка не могла зовсім притихнути. 14. А там, думаєш, з медом? (З тв. В.Винниченка)

речення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

букви

 

 

 

 

 

 

 

                   32 – О,  23 – В,   12 – С, 31 – Т, 33 – І

Підставте букви і прочитаєте закінчення вислову В.Гюго: „Вищий суд – суд ...”

2.5.Творче конструювання. Прочитайте речення. Доповніть їх вставними словами (словосполученнями) тієї групи за значенням, яка вказана в дужках. За потреби скористайтеся довідкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.

1. Гори [невпевненість] стояли тут поруч (О. Гончар).2. Перебування в Києві [привертає увагу співрозмовника] багато дало мені для п'єси (О.Довженко). 3. Чим більше темніло, тим вітер [невпевненість] дужчав (М. Коцюбинський).4. [Задоволення] її запросила до себе на село наша старша тітка (Леся Українка). 5. Звикне [джерело повідомлення] собака за возом бігти, то й за саньми побіжить (Панас Мирний). 6. Відступати нам [послідовність викладу] пізно, і [послідовність викладу] немає підстав (В. Собко).7.[Джерело повідомлення] люди жили табунами, спали покотом в млі печер... (В. Симоненко). 8. Старенька груша дихає на пальці, їй [невпевненість] сняться повні жмені груш (Л. Костенко).

Довідка. Здавалось, на щастя, по-перше, здавалося, кажуть, по-друге, кажуть, уяви собі, певно.

2.6.Творча робота . Доповнити  речення вставленими конструкціями.

 1.   Я люблю свою рідну мову      і намагаюсь вивчити її досконало.
 2.  Сьогодні пішов сильний дощ      і матуся  радісно дивилась на город.

 

 НЕ-  

   3

ІV. Вихідний контроль ( тест-контроль).

 НЕ-

   4

 V. Домашнє завдання.

 1 група – написати твір-мініатюру (8-10 речень) на одну з тем: «Тополя в небо руки підійма», «Затьохкали травневі солов'ї», «Сиплються сутінки в тишу села». Використайте  речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями).

2 група– продовжити розмову(вживаючи вставні слова)

Сергій: Сашко, чому ти не прийшов до мене на день народження?

Сашко: Безперечно, я б…

3 група - виписати з художньої літератури 6 речень зі звертанням,вставними словами, зробити синтаксичний розбір одного речення

 НЕ-

   5

VІ. Рефлексія.   1.Метод «Мікрофон».           

 Міні-есе

Уявіть, що вашого однокласника не було на уроці. Коротко передайте йому зміст уроку.

«Мікрофон»

 • Чи всі поставлені завдання вирішено?
 • Чи вдалося вам досягти поставлених цілей?

Для мене найцікавішим (найскладнішим) на уроці було

  2. Самооцінювання (заповнення карток самоконтролю). 

 

 

                         Технологічна картка  ( модуль 64-66  )  для учня

НЕ

Керівництво  із засвоєння  навчального  матеріалу

 0

 

 

 

 

 

0.2  Метод «Навчаючи учусь»

Об’єднатися за кольором карточки в «домашні групи» і обмінятися зібраною            

інформацією з вивченої теми.

А тепер зверніть увагу на зворотній бік карточки. На ньому стоїть номер. Для  

подальшої роботи прошу вас обєднатися в так звані «експертні групи», обмінятися

інформацією, отриманою в «домашній групі»

 1

 

 

1.1.Вхідний контроль . Поетична хвилинка.  

Випишіть звертання з прочитаних учителем уривків.  (Додатковий бал-укажіть

автора та назву поезії.)

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Творчий словниковий диктант

Дані слова записати в кличному відмінку.

Скористайтесь таблицею №1«Кличний відмінок іменників»

2.2.Робота в  групах. Кодовий диктант 

Визначте групу вставних слів (Картка №1) . Запишіть номер групи.

1.– впевненість                              2. – невпевненість      3.– джерело повідомлення

4. – порядок викладу думок        5. – почуття                  6. – ввічливість 

 7 – активізація уваги.

2.3.   Вибіркове списування. Картка №2

Увага  - нове завдання! Із запропонованих слів виберіть тільки ті, які ніколи

 не бувають вставними.  

2.4. Лінгвістичне дослідження. Робота в   парах. Визначте,чим ускладнені

речення:

1) однорідними членами; 2) звертанням; 3) вставними словами.

       Варіанти відповідей запишіть у табличку.

             Картка №3      

32 – О,  23 – В,   12 – С, 31 – Т, 33 – І

Підставте букви і прочитаєте закінчення вислову В.Гюго: „Вищий суд – суд ...”

2.5.Творче конструювання.Прочитайте речення. Доповніть їх вставними словами 

(словосполученнями) тієї групи за значенням, яка вказана в дужках. За потреби

скористайтеся довідкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.

2.6.Творча робота . Доповнити  речення вставленими конструкціями.

 1.                   Я люблю свою рідну мову      і намагаюсь вивчити її досконало.
 2.                 Сьогодні пішов сильний дощ      і матуся  радісно дивилась на город.

 3

Виконати тестові завдання з картки №5

 4

 

Домашнє завдання: у поданому тексті знайти речення зі звертанням та вставними

конструкціями.

 5

Рефлексія.Заповнення карток самоконтролю (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали  до уроку ( Модуль  64-66)

 

Таблицею №1      «Кличний відмінок іменників»

                       Кличний відмінок іменників І та ІІ відміни.

      У кличному відмінку однини іменників І відміни вживаються закінчення  -О, -Е, -Є, -Ю.

      мають іменники твердої групи: Ганно, книжко.

      мають іменники м’якої й мішаної груп: воле, земле, Ілле, душе.

   - Є  мають ім.  м’якої групи після голосного та апострофа:    Софіє, сім’є.

  - Ю  мають деякі пестливі іменники м’якої групи: матусю,  доню.

У кличному відмінку однини іменники ІІ відміни  чоловічого роду мають закінчення  -у (-ю), -е.

Закінчення    мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами –ик, -ок, -к),

                             іншомовні імена та деякі іменники  мішаної групи з основою на шиплячий:

                             батьку, синку,  Джеку,  Фрідріху,  товаришу,  слухачу.

Закінчення –Ю  мають іменники м’якої групи: Віталію, Грицю, краю.

Закінчення –Е  мають  безсуфіксні іменники твердої групи та іменники м’якої групи із

                              суфіксом –ець, а також  деякі іменники   

                             мішаної групи:  Богдане, друже, козаче, орле, чумаче, шевче.

         Картка №1            Кодовий диктант 

      1. Очевидно                        1. Кажуть                  1.Майте на увазі 

      2.Безперечно                     2.Мабуть                  2.Як кажуть

       3.Здається                          3.Дякую                    3.Зокрема

       4.Зверніть увагу               4.Як правило          4.Можливо

       5.Ясна річ                           5.Здається.               5.На мій погляд

       6.На мою думку               6.По-моєму              6.Справді

7.Нівроку                            7.Дозвольте             7.Чуєте

      8.Спасибі                            8.На думку                8.На сором

      9.Між іншим                     9.безумовно             9. як навмисне

      10.мовляв                           10.таким чином      10.даруйте

      11.певна річ                        11.сподіваюся          11.на сором

      12.наприклад                    12.інакше кажучи   12.зрозумійте

 

      Картка №2              Вибіркове списування.

 

Навіть,  мабуть,   майже,    адже,  по-перше, приблизно, нібито, щоправда, крім того, кажуть, принаймні, отже,  все-таки, може, мовби,  неначе,  тобто,  здається,  а втім, видно, особливо.

 

   Картка №3           Лінгвістичне дослідження

речення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

букви

 

 

 

 

 

 

 

       Картка №4              Творче конструювання.

Прочитайте речення. Доповніть їх вставними словами (словосполученнями) тієї групи за значенням, яка вказана в дужках. За потреби скористайтеся довідкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.

1. Гори [невпевненість] стояли тут поруч (О. Гончар).2. Перебування в Києві [привертає увагу співрозмовника] багато дало мені для п'єси (О.Довженко). 3. Чим більше темніло, тим вітер [невпевненість] дужчав (М. Коцюбинський).4. [Задоволення] її запросила до себе на село наша старша тітка (Леся Українка). 5. Звикне [джерело повідомлення] собака за возом бігти, то й за саньми побіжить (Панас Мирний). 6. Відступати нам [послідовність викладу] пізно, і [послідовність викладу] немає підстав (В. Собко).7.[Джерело повідомлення] люди жили табунами, спали покотом в млі печер... (В. Симоненко). 8. Старенька груша дихає на пальці, їй [невпевненість] сняться повні жмені груш (Л. Костенко).

Довідка. Здавалось, на щастя, по-перше, здавалося, кажуть, по-друге, кажуть, уяви собі, певно.

 Картка №5

 

                  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ    

1. Звертання

а) називає того, хто до когось звертається;

б) називає того, до кого звертаються;

в) виражає ставлення мовця до повідомлюваного ним.

              Скласти (пригадати) й записати речення із звертанням, звертання підкреслити.  

2. У реченні звертання

а) є головним членом речення;

б) є  другорядним членом речення;

в) не є членом речення.

          Скласти (пригадати) й записати речення із звертанням, підкреслити в ньому всі члени речення  

4. Вставні слова і сполучення слів

а)  виражають ставлення мовця до  повідомлюваного ним;

б) означають час, місце, умову, причину того, про що йдеться у реченні;

в) називають того, до кого звертаються.

          Скласти (пригадати) й записати речення із вставним словом (сполученням слів), вставне слово (сполучення слів) підкреслити  

3. На письмі звертання  виділяються

а) комами або знаком оклику залежно від інтонації;

б) лапками;

в) тире.

        Скласти (пригадати) й записати речення із звертанням, у якому після звертання треба поставити знак оклику  

5. У реченні      Мабуть, не з тієї ноги встав (Нар.творч.) вставне слово стоїть

а) на початку речення;

б) у середині речення;

в) в кінці речення.

         Перебудувати подане речення так, щоб вставне слово стояло у кінці речення. Записати речення.

6. Звертанням у реченні Водичко, умий моє личко (Г. Демченко.) є

а) личко;

б) водичко;

в) моє.

        Скласти й записати речення із звертанням, вираженим іменником у формі кличного    відмінка.

 

           

 


 

                      Картка самоконтролю учня(учениці) ( Модуль 64-66)

 

               Прізвище , ім'я учня_______________________          № групи_______ 

 

Навчаль-

  ний елемент

(етапи роботи)

                            Кількість балів за номерами завдань

Разом

(кіль-

кість    балів –

 24 б. )

            № 1  Поетична хвилинка

 ( 2 б.)

           № 2

Творчий словниковий диктант 

( 4 б.)

           № 3  

Кодовий диктант ( 4 б. )

        №4

Вибіркове списування     

       ( 3б.)

 

            №5

Лінгвістичне дослідження

    (2 б.)

            №6

 Творче конструювання ( 3б.)

          №7 

Тести ( 6б.)

НЕ - 1.

Перевірка вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ - 2.

Закріплен-ня.

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ - 3.

Контроль

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Оцінка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Критерії оцінювання

 

 

Кількість правильних відповідей

Рівень

Оцінка

 

Коментарі

 

21-24

дуже високий

11-12

Так тримати !

19-20

високий

10

Але помилки все-таки були .

13-18

достатній

7-9

Ще трохи і буде « 10 »

7-12

середній

4-6

Будьте уважні на уроці !

1-6

низький

2-3

І про що ви думаєте на уроці .

0

дуже низький

1

Без коментарів …

 

 

 

 

 

 

 


Блок № 5. « Речення зі звертаннями,  вставними словами (словосполученнями, реченнями) »  5 год.( 45хв.)/ 7,5 мод.    

 

 

Дата

Структура модуля

      

модуля

                                     Форма та зміст уроків

Компетентності                                                                                                                                                                                           

                       Учень(учениця):

19

 

 

 

 

 

 

 

Вступна частина

61

 Речення зі звертаннями. Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

Знаннєва складова

Наводить приклади речень, ускладненихзвертаннями, вставними словами (словосполу-ченнями);

ставить розділові знаки в таких реченнях, пояснює їх правилами.

Діяльнісна складова

знаходить звертання, вставні слова (словосполучен­ня, речення) в реченні;

визначає в тексті риторичні звертання й пояснює стилістичну роль їх;

знаходить і виправляє помилки на вивчені пунктуаційні правила;

конструює та інтонує правильно речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями);

використовує виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) в усному й писемному мовленні.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними словами  у тексті.

оцінює виражальні можливості простого двоскладного речення в текстах різних стилів;обґрунтовує важливість дослідження, вивчення й збереження пам’яток історії та культури.

62

Вставні слова (словосполучення, речення).Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах

63

 Вставлені конструкції 

 20

 

 

 

20

 

 

Діалогічна частина

 

 

 

64

Тренувальні вправи. Речення зі звертаннями. Звертання непоширені й поширені 

65

Тренувальні вправи.Риторичні звертання. Розділові знаки при звертанні

66

Тренувальні вправи. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах

21

 

67,68-69

РЗМ№ 12.Твір-опис пам'яток історії й культури за картиною в публіцистичному стилі. Контроль усного твору

22

 

70

Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)»

71-72

 РЗМ№13.Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

 23

 

 

Підсумкова частина

73

Контрольна робота№3 з мовної теми « Речення з однорідними членами, зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)»(тести)

74

Контрольне аудіювання тексту (тест)

75

 Аналіз помилок, допущених у творі-описі

 

docx
Додано
27 травня 2019
Переглядів
178
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку