10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Вживання апострофу в українській мові".

Про матеріал

Удосконалення знань учнів про апостроф. Формування у дітей вміння визначати на слух місце в словах, де на письмі ставиться апостроф. Розвиток навичок граматичного запису слів з апострофом.

Перегляд файлу

Урок 21 українська мова

Тема. Апостроф.

Мета: удосконалювати знання учнів про апостроф, формувати вміння визначати на

слух місце в словах, де на письмі ставиться апостроф; розвивати навички гра-

мотного запису слів з апострофом; виховувати допитливість.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

1. Словниковий диктант.

(Учитель фронтально перевіряє виконання письмового домаш-

нього завдання, учні пишуть словниковий диктант.)

Речення, пишатися, линуть, зграї, коридор, щогла, щур, хрущ,

дзюркотить, блискавка, здобич, скуштувати, кропива, бабка, ме-

телик, мурава.

(При перевірці словникового диктанту учні мають згадати й по-

яснити значення цих слів.)

2. Підсумок перевірки домашнього завдання.

(Учитель називає кращі домашні роботи.)

І I. Мотивація навчальної діяльності

Читання тексту «Про знак “апостроф”». Вправа 133, с. 61, 62.

Бесіда за запитаннями в кінці тексту.

III. Повідомлення теми й завдань уроку

Сьогодні ми розширимо свої знання про апостроф. Визначимо,

яка роль апострофа у словах. Будемо записувати слова з апостро-

фом.

IV. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

1. Звуковий запис слів.

(Учитель диктує слова: пір’я, в’юн, б’є, солов’ї.)

(Звуковий запис слів обов’язково виконується на дошці. Запис

у зошитах повинен мати такий вигляд: [п’iрйа], [вйун], [бйе],

[соловй’i].

Учитель дає зразок усної відповіді:

[п’iрйа]

[п’] — приголосний, пом’якшений.

[і] — голосний, наголошений.

[р] — приголосний, твердий.

] — приголосний, м’який.

[а] — голосний, ненаголошений.)

— Що спільного у звукових записах слів? (Звук ].)

— У кожному звуковому записі обведіть простим олівцем зву-

ки, що позначаються однією буквою.

— Під кожним словом виконайте його буквений запис.

— Обведіть букви, перед якими ставиться апостроф. (я, ю, є, ї.)

— Яку «роботу» виконує апостроф у буквених записах слів?

(Апостроф попереджає, що в слові є звук ]; що букви я, ю,

є, ї у буквених записах позначають по два звуки.)

— Як перевірити нашу думку? (Прочитати слова без апостро-

фа: піря, вюн, бє, соловї.)

— Що трапилось зі словами? (Перші три слова «поламались».)

— Чому цього не трапилось зі словом солов’ї? (Тому що буква ї

завжди позначає два звуки.)

— У буквених записах обведіть букви, після яких стоїть апо-

строф.

— Назвіть звуки, що позначені цими буквами.

— Що в них спільного? (Це тверді приголосні звуки.)

2. Читання тексту «Цікаво знати!» (с. 63 підручника).

— А чи знаєте ви, чому апостроф називають саме так? Дізнайте-

ся про це в підручнику.

3. Робота за підручником.

„„Вправа на порівняння (вправа 134, с. 63).

— Прочитайте пари слів. Скільки звуків позначають букви я, ю

в українських словах; у російських словах?

— Чим відрізняється їх написання?

— Запишіть українські слова. Зверніть увагу на правило пере-

носу слів з апострофом.

„„Списування із завданням (вправа 135, с. 63).

Перевірка виконання завдання.

— Назвіть букви, після яких стоїть апостроф.

— Яку букву можна вилучити з цього ряду? Чому? (Букву р.

Усі інші букви позначають губні приголосні звуки.)

4. Вивчення правила.

— Перевірте, чи збігається ваш висновок із правилом на с. 63

підручника. Вивчіть його.

 5. Гра «Упіймайте слово з апострофом».

(Учитель називає слова, діти оплесками «ловлять» слова з апо-

строфом.)

П’явка, в’ють, рядно, Йосип, Марія, пір’я, м’який, в’ялий, бо-

йовий, поїзд, рясний, Дем’ян, Мар’яна, майонез, мільйон, в’ють.

6. Фізкультхвилинка.

V. З акріплення та осмислення знань

 1. Вправа на виправлення помилок.

(На дошці записати слова.)

Сузірйа, пйавка, пйуть, червйак, узгірйа, зйів.

— Перевірте слова, що записав Незнайко. Виправте помилки.

— Яке правило не запам’ятав Незнайко?

— Розгляньте модель. Поясніть Незнайкові кожний знак у цій

моделі.

я — [йа]

– ’ ю — [йу]

є — [йе]

ї — [йі]

— Запишіть слова без помилок.

2. Коментоване письмо.

Вправа 136, підручник, с. 63–64.

Учні записують слова та пояснюють їх правопис за зразком.

Зразок: рясно (буква я позначає звук [а], звук [й’] у слові від-

сутній, тому не пишемо апостроф; пір’я — (буква я позначає два

звуки [й’] і [а], пишемо апостроф.)

2. Самостійна робота.

Вправа 137, підручник, с. 64.

VI. Підсумок уроку

Бесіда з учнями.

— Що нового дізналися на уроці?

— Що навчилися робити?

— Як на слух визначити слова з апострофом?

— Яку роботу виконує апостроф у буквених записах слів?

VІI. Д омашнє завдання

Вправа 138, підручник, с. 64.

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Розробки уроків
НУШ
Додано
29 червня 2018
Переглядів
493
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку