Урок "Як бачимо,так і божеволіємо...". Конспект уроку з української літератури для 11 класу на тему: "Сюрреалістична типологічна лінія С.Далі й Б.-І.Антонича"

Про матеріал

Урок позакласного читання з елементами компаративного аналізу допоможе показати велич таланту геніїв, порівняти твори різних видів мистецтва; розкрити своєрідність кожного з них, розвивати вміння аналізувати твори, висловлювати власну думку, доводити її, формувати навички компаративного аналізу, виховувати почуття прекрасного.


Перегляд файлу

Голик О.В.

«ЯК БАЧИМО, ТАК І БОЖЕВОЛІЄМО»

 

Тема. Сюрреалістична типологічна лінія Сальвадора Далі і Богдана-Ігоря Антонича.

Мета: показати велич таланту геніїв, порівняти твори різних видів мистецтва; розкрити своєрідність кожного з них; розвивати вміння аналізувати твори, висловлювати власну думку, доводити її; формувати навички компаративного аналізу; виховувати почуття прекрасного.

Тип уроку: урок позакласного читання з елементами компаративного аналізу.

Форма уроку: діалог культур.

Наочність, обладнання: портрети С.Далі та Б.-І. Антонича, політична карта світу, мультимедійне обладнання, збірки поезій Б.-І. Антонича, репродукції картин С.Далі, тлумачні та літературознавчі словники.

Форми, методи, прийоми роботи: робота в групах, словникова робота, «Цитата для роздумів», виразне читання поезій, робота з таблицею, «Речення-висновок», робота з епіграфами, колективне заповнення таблиці, «Займи позицію», «Художня галерея», проблемне запитання.

Міжпредметні зв’язки: світова література (Ф.Кафка. «Перевтілення»), усна народна творчість (національний менталітет), образотворче мистецтво (символіка кольорів), філософія (сенс життя), психологія (внутрішній стан людини), художня культура (С.Далі – яскравий виразник модерністських течій в культурі ХХ століття).

Теорія літератури: сюрреалізм, дадаїзм, пейзаж, метаморфоза, синестезія.

Епіграфи:

Сюрреалізм – це я.

С. Далі

 

Написана єдина істина: рости!..

Б.-І. Антонич

Хід уроку

 

І. МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель української літератури.

 Б.-І. Антонич (1909-1937) – поет Лемківщини, краю унікальних українських вірувань і традицій. Він глибоко розумів міфологію, генетично успадковану на рівні підсвідомості, що містилася у пам’яті всіх попередніх поколінь. У його творах уламки міфів виринають у снах, розкриваються у казках. Це явище поетичного сюрреалізму.

Учитель художньої культури.

 Інший митець – Сальвадор Далі (1904-1989) – відомий іспанський художник, якого називають «загадковим», «містичним», «фантастичним». Дослідники говорять, що життя і творчість майстра постають як «виклик», як епатаж загальноприйнятих соціальних і естетичних норм. «Загадка», «скандал» - ось характеристика його творів.

 Іспанське прислів’я констатує: «Як бачимо, так і божеволіємо». Щось подібне відчуваєш у полотнах Далі. Це явище образотворчого сюрреалізму конкретного художника.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

 Двоє митців ХХ ст., представники різних культур, але одного століття. Спробуймо з’ясувати їхні світоглядні позиції в ключі сюрреалізму, дослідити, в чому схожість і відмінність цих двох видів мистецтва, простежити духовні пошуки й еволюцію, творче зростання митців.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 • Що називається сюрреалізмом?

Теорія літератури.

Сюрреалізм – це авангардистська течія, яка виникла в літературі, а потім поширилася на живопис, скульптуру та інші види мистецтва.

 • Хто вперше вжив цей термін? (Французький поет Г.Аполлінер).
 • На основі чого формувався сюрреалізм? (Дадаїзму).

Теорія літератури.

Дадаїзм -  авангардистська літературно-мистецька течія, яка виникла 1916 року, назву отримала завдяки румунському поетові Т.Туарі, котрий віднайшов слово «дада» у словнику Ларруса, де воно мовою негритянського племені кру означало «хвіст священної корови», а італійською – «дитячий дерев’яний коник» і водночас  - «годувальниця».

 • Чим дадаїзм живився? (Філософськими джерелами).
 • Назвіть їх.

Інтуїтивізм

Фантазійне мислення

Фрейдизм

А.Бергсон

Дільтей

З.Фройд

 • На що зверталася особлива увага? (На підсвідоме через сновидіння, афективні стани).

Словникова робота.

Афект – стан дуже сильного, але короткочасного нервового збудження.

 • Який рік називають початком розвитку цієї течії? (1924).
 • Чому? (У цей час з’явився маніфест сюрреалізму А.Бретона).
 •            Хто ще серед письменників поділяв естетичну платформу течії? (П.Елюар, І.Тангі, Р.Магрітт, П.Дельво).

ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Система запитань і завдань.

Робота в групах.

«Літературознавці».

 •            У творчості якого українського письменника найвиразніше проявився сюрреалізм? (Богдана-Ігоря Антонича).
 • Чому ви так вважаєте? (Він випробував свій неординарний талант в аспектах багатьох тогочасних модерністських та авангардистських течій).

«Мистецтвознавці».

 •            Але найповніше ця авангардистська течія розкрилася у віртуозних полотнах Сальвадора Далі. Художник  увібрав величезну духовну культуру Заходу, йому належать серйозні твори з міфології, філософії та мистецтва.

Робота з епіграфом.

 С.Далі стверджував: «Сюрреалізм – це я». Обгрунтуйте його твердження. (Роботи митця переповнені хаосом образів, потоком монстрів, парадоксальними зсувами змістів).

- Що вони втілюють? («Сон розуму»).

- Що виражають? («Божевілля»  цього світу).

Учитель художньої культури.

 •            Мистецтво С.Далі – яскравий свідок того, що світ жорстокий, спотворений чуттєвістю, лише війна й еротика цікавлять людей. Митець свій творчий метод назве параноїдально-критичним, підкреслюючи, що хвороблива свідомість перевіряється тверезим критичним розумом.

«Займи позицію».

 •            Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Чому? (С.Далі намагається створити «фотографію» безсвідомого, точно відтворити свої сновидіння, оскільки саме це контрольоване спонтанне життя людського «я» є для художника-сюрреаліста справжньою реальністю).

«Цитата для роздумів».

 Живопис – це ручна фотографія конкретної ірраціональності й уявного світу речей.

С.Далі

 - Яку ознаку мистецтва художника ви назвали б найважливішою? (Парадоксальне з’єднання ірреального і натуралістичного).

«Літературознавці».

 • Ірраціонально-натуралістичні метаморфози притаманні й поезії Б.-І.Антонича.

Теорія літератури.

Метаморфоза – (грец. metamorphosis  - перетворення) – перетворення однієї форми образу на іншу, видозмінення.

 • Наведіть приклади.

Робота над виразним читанням поезії.

«Праліто» (уривок)

Вростем у землю наче сосни…

Налляється в наші жили млосний

рослинний сік – зелена кров.

Корінням вгрузнуть ноги в глину,

долоні листям обростуть.

А бджоли до очей прилинуть

і мед, мов з квітів, питимуть.

Уже не кров – важка олія

в затверділих ядрах набряка…

 •            Чим для Антонича була природа? (Носієм прапервісності, першим актом творіння, колискою усіх живих істот).

Учитель української літератури.

 •            Дійсно, за Антоничем, людина носить в собі зріст рослин, альтернативу життя звірів, циклічність пір року, рух планет, космічних сфер.

Забрівши у хащі, закутаний у вітер,

накритий небом і обмотаний піснями,

лежу, мов мудрий лис, під папороті квітом,

і стигну, і холону, й твердну в білий камінь.

 • Що втрачає свою актуальність? (Час і простір).
 • Чому ви так вважаєте? (Вони універсалізуються).
 •            Обґрунтуйте своє твердження. (Ліричний герой може з’явитися на будь-якому історичному відтинку).
 •            Наведіть приклади.

Я жив тут. В неоліті… може, ще давніше…

Мої малюнки буйволів замазав місяць.

І фосфор ночі, й оливо землі гнітюче,

що серцеві тяжать, та серця не помістять.

 • Чи однаковий космізм Антонича й Далі? (Ні. Він різниться полюсово).

Теорія літератури.

Космізм(грец. kosmos – всесвіт) – художнє відображення в літературі тем, мотивів, безпосередньо пов’язаних із уявленнями людини про космічну сферу.

Колективне заповнення таблиці.

Космізм творів митців

С.Далі

Б.-І. Антонич

Полотна художника шокують химерністю поєднання образів, що народжує в душі глядача хаос, деструктивність.

Поезія вражає красою глибини образів, їхньою метафоричністю і різнобарвністю, це пошуки і наближення до гармонії світу.

Словникова робота.

Деструктивний – це конфлікт, який не приводить до вирішення споконвічної проблеми.

«Мистецтвознавці».

 •            Що прагне відтворити у своїх творах С.Далі? (Дві людські властивості: аритмію нашої думки і втрату яскравості сприйняття, спричиненої звичкою).
 •            Що він шукає в речах, людях, явищах природи? (Все те, що є недосяжним).
 •            Чи погоджуєтеся ви, що саме це і допомагає С.Далі залишатися завжди новим і водночас давно знайомим? (Так).
 •            Що художник зображає у багатьох картинах найчастіше? (Комах – мурашки і коники, мухи і бджоли).

«Художня галерея».

(Перегляд репродукцій картин С.Далі (на вибір учителя).

 •            Що передає митець? (Відчуття жаху від загрози перетворення людини в якусь подобу комахи).
 •            Пригадайте, у творі якого письменника ви вже спостерігали таке явище? (Ф.Кафка. «Перевтілення»).
 • Що Антонич і Далі використовують найчастіше на рівні знаків? (Символіку).

Теорія літератури.

Символ - (від грец. symbolon  - умовний знак, прикмета) – предмет чи слово, що умовно виражає сутність якогось явища.

 • Дослідити символіку образів.

 

Символіка образів

Вода, камінь

Світове дерево

Птахи

Уособлення жіночого і чоловічого начал

Конструктивна основа світобудови

Образи потойбічного життя

Проблемне запитання.

 • Чи можна назвати митців майстрами метаморфоз? (Так).
 • Обґрунтуйте своє твердження.

С.Далі

Б.-І.Антонич

Відчуває жах від перевтілень

Відчуває радість єдності зі світом природи

 •            У чому полягає цінність творчості С.Далі? (У створенні графічних образів. Він – тонкий, вишуканий колорист).

«Літературознавці».

 • Чи можна таким назвати й Антонича? Наведіть приклади.

Вже не блакить – це вже блакитняви фонтани

і небо неймовірне – в смуги звук потятий.

Блакитний дзвін шорсткий з духоти омліває

і кров повітря – світло ллється із розщілин.

Що вічний сон оман сплітає з плям мозаїк…

 • Як би ви назвали це явище? (Синестезії).

Теорія літератури.

Синестезія – (грец.  synaesthesis  - одночасне відчуття) – художній прийом, поєднання в одному тропі різних, іноді далеких асоціацій.

 • Послухайте уривок поезії. (Читає заздалегідь підготований учень або вчитель).

За тло – блакить. В ній щигли і кларнети.

Схилився явір над водою. Коні і кругле сонце

Золотим браслетом заплетене у кучері левконій.

І мох вогню, і вітру ясний галас,

І буря світла на води дзеркалах,

Мов зламана веселка, що упала на камінь

і удвоє розламалась.

 • Що містить цей уривок? (Пейзаж).

Теорія літератури.

Пейзаж – (фр. paysage  від pays – країна, місцевість) – один із композиційних компонентів художнього твору: опис природи, будь-якого незамкнутого простору зовнішнього світу.

 • Що собою символізує явір? (Світове дерево).
 • Дослідіть символіку кольорів. Заповніть таблицю.

«Літературознавці».

Символіка кольорів поезії Б.І.Антонича

Синій, блакитний

Червоний, вогнистий

Золотий

Символ божественного початку світу, духовного зростання

Енергія, чоловіче активне начало, радість і помста

Символ чистоти і святості

Чорний

Зелений

Синє оливо, сивий, попелястий

Вияв підсвідомості, темного боку душі; колір хаосу

Колір життя, має містичні властивості: поєднує в собі холодний синій колір інтелекту з емоційною теплотою жовтого Сонця, щоб здійснити мудрість рівноваги, надії, оновлення життя і воскресіння

Таємничий символ холоду зла у світі, його стійкості

Кольори з «металевим блиском»

Мідний, срібний, «метал зелений»

«Мистецтвознавці».

 • Які кольори переважають на полотнах С.Далі? Заповніть таблицю.

Символіка кольорів робіт С.Далі

Жовтий

Темно-жовтий

Коричневий

Світло сонця, інтелект, інтуїція, віра

Зрада, ревнощі, зневіра, чума, хвороба, символ хворобливої свідомості ХХ століття

Земля, духовна смерть, смерть для світу, смерть Христа за все людство

Сірий

Синій

Червоний

Сум, страждання, депресія

Ніч, марення, сновидіння, безкінечність

Пристрасть, почуття, кров

 

V. ПІДСУМОК  УРОКУ

«Речення-висновок».

«Мистецтвознавці».

 Отже, незвичайний талант Сальвадора Далі, його всеохопна універсальність, яка дозволяє майстру втілити у видимих образах мікро- і макросвіти, роблять його послідовником величних традицій митців епохи Відродження.

«Літературознавці».

 Антонич же відкрив нові, незвідані досі сфери поезії, приніс мотиви, де реальне перепліталося з казкою, дав образи «дитячого» обожнення природи, сягаючи в український фольклор, малював циклопічні образи космосу.

Слово вчителя.

 С.Далі й Б.-І.Антонич до всіх проблем людського буття підходили по-філософськи глибоко, символізуючи саме життя. Вони своєю творчістю спонукають шукати в усьому сенс, істину.

Робота з епіграфом.

 • Прокоментуйте значення слів Б.-І.Антонича: «Написана єдина істина: рости!..»
 • Як ви думаєте, чому саме ці слова дібрані до теми уроку?
 • Відповідь аргументуйте.

VI. РЕФЛЕКСІЯ

 • Чого навчилися на уроці?
 • Які завдання були найскладнішими на кожному з етапів уроку?
 • Над чим ще потрібно працювати?
 • Що цікавого запам’яталося з теми уроку?

VII. ОЦІНЮВАННЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Написати письмовий твір на одну з тем:

«Як бачимо, так і божеволіємо».

Діалог культур: С.Далі й Б.-І.Антонич.

С.Далі – король сюрреалізму.

Б.-І.Антонич – «Лемківський метеорит».

За бажанням:

 1. Дослідити космогонічну Антоничівську міфологію.
 2. Створити «мапу серця» С.Далі або Б.-І.Антонича.

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.
 2. Лисенко Т. «На мапі серця». Сюрреалістична типологічна лінія Сальвадора Далі й Богдана-Ігоря Антонича / Українська мова та література. – Число 39 (247), жовтень 2001. – С. 9-10.
 3. Яковлева А.М., Афонская Т.М. Сучасний тлумачний словник української мови. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 672 с.
doc
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
1081
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку