Сценарій правового брейн-рингу для учнів 9-го класу до розділу «Неповнолітні як суб’єкти правовідносин»

Про матеріал

Сценарій брейн-рингу розроблений з метою перевірки знань умінь і навичок учнів з розділу "Неповнолітні як субєкти правовідносин" за підручником "Основи правознавства" 9 клас (О.Д. Наровлянський). Можна використати на підсумковому уроці до розділу. Містить запитання з кожної теми та правові ситуації з даного розділу.

Перегляд файлу

 

 

 

 

Сценарій

правового брейн-рингу

для учнів 9-го класу

до розділу

«Неповнолітні як суб’єкти правовідносин»

 

 

 

 

 

Підготувала

учитель історії та правознавства

Комунального закладу

«Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ступенів

Зміївської районної ради

Харківської області»

Вистороп Т. В.

 

 

2018

Правовий брейн-ринг «Неповнолітні як суб’єкти правовідносин»

Мета: узагальнити знання, уміння та навички учнів з розділу; розвивати увагу, пам'ять, мислення, навички аналізувати та робити висновки, зв’язне мовлення; створити умови для розуміння необхідності вивчення права.

Оформлення дошки:

Усі питання знаходяться на дошці, кожному питанню присвоюється відповідна кількість балів (від 1 до 5) в залежності від складності. Команди по черзі вибирають запитання та дають на нього відповідь, у разі неправильної відповіді команда суперника може відповісти та отримати додаткові бали, роздатковий матеріал, чорний ящик.

 

Хід уроку

 1. Організаційна частина.

Учитель. Протягом останніх кількох тижнів ми вивчали розділ «Неповнолітні як суб’єкти правовідносин». Цей розділ безпосередньо стосується саме вас. Сьогодні ми перевіримо як ви вивчили власні права та чи зможете застосувати їх у житті вже сьогодні. Для цього вам потрібно розділитися на команди, придумати назву та обрати капітана.

Методом жеребкування клас ділиться на дві команди. (Учні по черзі витягують із мішечка папірці. У мішечку знаходяться папірці двох кольорів). Командам дається хвилинка на те, щоб придумати назву та обрати капітана.

Команда № 1 ___________________

Команда № 2 ___________________

Учитель. Тож почнімо. Командам бажаю успіху.

 1. Основна частина.

Конкурс №1 «Ребуси»

Кожній команді дається аркуш з трьома ребусами. Команда отримує 1 бал за кожну правильну відповідь + 1 бал за швидкість.

E:\Работа\Виховна робота\Заходи до тижня права\ребуси\Слайд-.JPG (Право на працю)

E:\Работа\Виховна робота\Заходи до тижня права\ребуси\Слайд0.JPG(Держава і сім'я)

E:\Работа\Виховна робота\Заходи до тижня права\ребуси\Слайд1.JPG   (Свобода)

Конкурс № 2 «Бліц-вікторина»

 1. Як називається здатність особи мати юридичні права й обов’язки? (Правоздатність) 1 бал
 2. Як називається здатність особи нести юридичну відповідальність? (Деліктоздатність) 1бал
 3. Який рівень дієздатності має третьокласник? (Часткову) 1 бал
 4. Який орган може визнати людину недієздатною? (Суд) 1 бал
 5. Назвіть підставу для визнання особи недієздатною. (Психічна хвороба) 1 бал
 6. Назвіть, які повноваження має власник. (Володіння, користування, розпорядження) 3 бали
 7. Назвіть відомі вам шляхи набуття власності. (Купівля, знахідка або скарб, отримання подарунка, отримання спадщини, виготовлення речі) 5 балів
 8. Назвіть відомі вам випадки, коли шлюб не може бути зареєстрованим. ( Недієздатність однієї з осіб, уже укладений шлюб, родинні зв’язки) 4 бали
 9. Назвіть способи влаштування дитини, яка позбавлена батьківської опіки. (Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, патронат) 4 бали
 10. Назвіть умови укладання шлюбу. (Шлюбний вік, взаємна згода) 2 бали
 11. Порівняйте поняття шлюб і сім'я. 5 балів
 12. Назвіть відомі вам обов’язки батьків. 5 балів
 13. Назвіть відомі вам права батьків. 4 бали
 14. Як називаються кошти на утримання дітей або непрацездатних батьків. (Аліменти) 1 бал
 15. Назвіть вимоги до особи, що бажає усиновити дитину. 5 балів
 16. Назвіть документи, які необхідно подати при  прийомі на роботу. 5 балів
 17. Назвіть відомі вам обов’язкові умови для трудового договору. 5 балів
 18. Що називають адміністративним правопорушенням? (Протиправну, винну дію чи бездіяльність, за яку передбачено адміністративну відповідальність) 3 бали
 19. Назвіть ознаки адміністративного правопорушення. (Протиправність, шкідливість, вина, скоєння особою, яка може бути притягнута до відповідальності) 4 бали
 20. Назвіть відомі вам види шкоди. (матеріальна, фізична, моральна) 3 бали
 21. Дайте визначення поняття злочин. (протиправне винне суспільно небезпечне діяння, скоєне особою, яка може нести відповідальність, і передбачене Кримінальним кодексом України) 3 бали
 22. Назвіть відомі вам випадки, у яких людина визнається неосудною. 3 бали
 23. Назвіть відомі вам види адміністративних стягнень. 5 балів
 24. Назвіть документ, який регулює права сім'ї. (Сімейний кодекс України) 2 бали

Конкурс № 3 «Цифри від Феміди»

Командам по черзі задаються питання. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. Максимальна кількість балів – 8. Якщо команда супротивника не має правильної відповіді, дозволяється відповісти іншій.

 1. У якому віці настає працездатність? (з народження)
 2. У якому віці людина має часткову дієздатність? (до 14 років)
 3. З якого віку людина несе повну відповідальність за завдану шкоду? (з 18 років)
 4. Через скільки місяців, у випадку, коли не буде знайдено власника знахідки, право власності переходить до того, хто знайшов? (6)
 5. Яку частину отримує той, хто знайшов скарб, якщо він є пам’яткою історії або культури? (20%)
 6. З кількох цифр складається захисний ПІН-код кредитної картки? (4)
 7. Скільки днів є у покупця для того, щоб обміняти непродовольчий товар належної якості, якщо той не підійшов йому за формою, габаритами і т.д.? (14)
 8. У якому віці людина може створити власну сім'ю? (18 років)
 9. Скільки дітей може мати сім'я? (не обмежено)
 10. На скільки років має бути старшим усиновлювач, за дитину, яку бажає усиновити? (15)
 11. Згода скількох осіб необхідна для укладення шлюбу? (2)
 12.  У якому віці дитина сама вирішує, з ким із батьків хоче проживати? (14)
 13. З якого віку прийом неповнолітніх на роботу здійснюється за загальними нормами? (16)
 14.  Скільки годин на тиждень може працювати особа у віці 14-16 років? (24)
 15. З якого віку настає адміністративна відповідальність? (16)
 16. Максимальний строк позбавлення волі для неповнолітніх становить…(10 років)

Конкурс № 4 «Слідство вели…»

Команди отримують по правовій ситуації. Їм дається кілька хвилин на обговорення та аналіз ситуації. За правильний аналіз ситуації команда може отримати 5 балів.

Задача для команди № 1__________________

15 березня 2003 р. директор автотранспортного підприємства видав наказ, яким заборонив бухгалтерії виплачувати слюсарю В. М, Сидорову належну йому заробітну плату і дав розпорядження видавати зарплату йо­го дружині. Такі заходи в наказі були мотивовані тим, що В. М. Сидоров зловжи­вав спиртними напоями, чим ставив себе і свою сім'ю в скрутне матері­альне становище. Чи правомірний наказ директора?

Дії директора є неправильними, оскільки обмежити особу у дієздат­ності може лише суд.

Задача для команди № 2__________________

Нілова звернулась до суду з позовом на свого чоловіка про поділ майна. Позивачка зазначила, що автомобіль, який відповідач придбав до реєстрації шлюбу, був старий і на його ремонт було витрачено коштів значно більше, ніж він коштував на час придбання, тому його слід ви­знати спільною власністю подружжя і внести до об'єктів, які підлягають поділу. Суд відмовив позивачці у задоволенні її вимог, мотивуючи це тим, що автомобіль належав відповідачу до укладення шлюбу, а тому є його особистою власністю і поділу не підлягає. Проаналізуйте судове рішення.

Рішення суду неправильне, оскільки, хоча автомобіль і був дошлюбним майном чоловіка, але на його ремонт були витрачені спільні кошти подружжя. Саме тому при поділі майна суд повинен визначити вартість автомобіля до ремонту і його вартість після ремонту. Різницю у вартості цього автомобіля (а фактично — це ті кошти, які були витрачені на йот ремонт) має бути поділено між подружжям.

Конкурс № 5 «Що в чорному ящику?»

Команди мають за описом предмета відгадати, що в чорному ящику. Максимальна кількість балів – 5. Команда має три спроби. У випадку, коли команда відповісти не може, право відповіді передається команді-супротивнику.

Команда 1. (Пластикова картка)

Ідею створення цього предмету запропонував Едуард Белламі в книзі "Дивлячись назад" у 1880 р. Однак вперше в реальному житті він з’явився  лише у 1914 році. Цей предмет має правильну форму стандартного розміру 54x86x0,76 мм. Основна його функція забезпечення ідентифікації особи, що її використовує. На ньому може бути наявна фотокартка власника і його підпис. Його власник може у будь-який час і в будь-якому місці стати власником будь-кого предмету чи речі.

Команда 2. (Обручка)

У часи Русі-України замість цього предмета використовували монети. Історію його походження деякі вчені-історики відносять ще до Стародавнього Єгипту та Стародавньої Греції. Цей предмет має форму кільця. У сучасному світі молодь обирає цей предмет, виготовлений із титану та кераміки. В одному екземплярі купується дуже рідко. Має безпосереднє відношення до сімейного законодавства.

Конкурс № 6 «Відбий удар»

Команди мають задати одна одній по три питання з даного розділу. Правильна відповідь – 2 бали. Максимальна кількість балів – 6.

Конкурс № 7 «Оратори»

Капітани команд отримують запитання і мають  дати на нього відповідь. Оцінюється чіткість та аргументованість. Максимальна кількість балів – 10.

Команда 1. Чому необхідно вивчати трудове право?

Команда 2. Навіщо вивчати права споживачів?

 1. Підбиття підсумків. Оцінювання.

Назва конкурсу

Кількість балів

Команда №1

Команда № 2

Конкурс № 1 «Ребуси» (3 бали + 1 бал)

 

 

Конкурс № 2 «Бліц-вікторина»

 

 

Конкурс № 3 «Цифри від Феміди» (8 балів)

 

 

Конкурс № 4 «Слідство вели…» (5 балів)

 

 

Конкурс № 5 «Що в чорному ящику?» (5 балів)

 

 

Конкурс № 6 «Відбий удар» (6 балів)

 

 

Конкурс № 7 «Оратори» (5 балів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Іванова Ірина
  Не скачується!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
9 лютого 2018
Переглядів
3502
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку