24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок з біології для 9 класу на тему "Хімічний склад клітини"

Про матеріал

Дана розробка формулює поняття про клітину як біологічну систему, її будову, хімічний склад і різноманітність; проаналізувати особливості будови й хімічні властивості води, які дозволяють їй ефективно виконувати свої функції, і звернути увагу на значення води для життєдіяльності; ознайомлює учнів із функціями води в живих організмах; розвиває вміння по­рівнювати, аналізувати і узагальнювати знання про клітину.

Перегляд файлу

Тема: Хімічний склад клітини.

Мета: Освітня. Сформувати поняття про клітину як біологічну систему, її будову, хімічний склад і різноманітність; проаналізувати особливості будови й хімічні властивості води, які дозволяють їй ефективно виконувати свої функції, і звернути увагу на значення води для життєдіяльності; ознайомити учнів із функціями води в живих організмах;

Розвиваюча. Розвивати вміння по­рівнювати, аналізувати і узагальнювати знання про клітину.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного організму. 

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, загальнокультурна, здоров'язбережувальна, суспільствознавча, історична, комунікативна.

Обладнання й матеріали: таблиці, на яких указано елементарний склад живих і неживих об’єктів; періодична таблиця хімічних елементів; підручники біології.

Базові поняття й терміни: елементарний склад, мікроелементи, макроелементи, органогенні елементи, вода, полярні речовини, неполярні речовини, дифузія.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Привітання вчителя і учнів. Побажання гарного настрою, позитивного спілкування, активної роботи. Перевірка готовності класної кімнати і учнів до уроку. Перевірка присутніх.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

(Питання для бесіди)

Що таке життя?

Які головні ознаки живого?

Які існують рівні життя?

Які методи біологічних досліджень вам відомі?

Яке значення має біологія в повсякденному житті людини?

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомлення учням класу теми і мети уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Хімічний склад клітини (Розповідь вчителя)

У земній корі та в атмосфері Землі відкрито майже 100 хімічних елементів,

серед яких приблизно 90 входять до складу організму людини. Із них 16 —

є обов’язковими. Найпоширеніші в живих організмах чотири елементи: Гідроген (Н), Карбон (C), Оксиген (О) і Нітроген (N) (98%), їх ще називають органогенними.

Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій (Ca), Фосфор (P), Калій (K), Сульфур (S) і Ферум (Fe) становлять макроелементи. Концентрація останніх в організмі в середньому приблизно 0,001 %.

До мікроелементів належать такі, частка яких становить набагато менше 0,001 % в організмі людини. Це Купрум (Cu), Манган (Mn), Кобальт (Co), Цинк (Zn) і багато інших.

2. Значення хімічних елементів (Самостійна робота з підручником ст. 12-13)

3. Вода, її біологічна роль (Розповідь вчителя)

Основним елементом клітини є вода. Вміст води в більшості живих організмів становить 60 – 70 %, а в деяких до 98 %. Вода має унікальні хімічні та фізичні властивості. Молекула води складається з двох атомів гідрогену, які пов’язані міцним ковалентним зв’язком з атомом оксисену. Молекула води електронейтральна, бо на її різних полюсах розташовані позитивний та негативний електричні заряди.

Залежно від того, розчиняються певні сполуки у воді чи ні, їх умовно поділяють на гідрофільні, або полярні, та гідрофобні, або неполярні. До гідрофільних сполук, здатних розчинятись у воді, належить більшість солей, спиртів, кислот, які здатні іонізуватися під час взаємодії нею. Гідрофобнісполуки (майже всі жири, деякі білки та ін.), які не взаємодіють з водою, тому в ній не розчиняються.

Коли вода перебуває у рідкому стані, її молекули безперервно рухаються і водневі зв’язки постійно то розриваються, то виникають знову. Ось чому вода становить собою не в’язку, а текучу рідину.

Вода визначає фізичні властивості клітин – їхній об’єм, внутрішньоклітинний тиск (тургор).

Вода формує водяну оболонку навколо деяких сполук (наприклад білків), що перешкоджає їхній взаємодії. Таку воду називають зв’язаною (структурованою), її частка – 4-5 % загальної кількості в організмі. Інша частка води (95-96 %) має назву вільної: вона є універсальним розчинником.

Вода як універсальний розчинник відіграє надзвичайно важливу роль у живих організмах, оскільки більшість біохімічних реакцій відбувається у водних розчинах. З водою пов’язана регуляція теплового режиму організмів. Їй притаманна велика теплоємність, тобто здатність поглинати тепло за незначних змін власної температури. Завдяки цьому вода запобігає різким змінам температури в клітинах і в організмі в цілому за значним їїколивань у навколишньому середовищі. Під час випаровування води організми витрачають багато тепла. Так вони захищають себе від перегрівання. Завдяки високій теплопроводності, вода забезпечує рівномірний розподіл теплоти між тканинами організму, циркулюючи по порожнинах органів і тіла.

Важливе біологічне значення для функціонування організмів має і те, що вода під впливом розчинених у ній речовин може змінювати у ній речовин може змінювати свої властивості, зокрема температуру замерзання і кипіння. Так, із настанням зими у клітинах морозостійкості рослин і холоднокровних тварин підвищується концентрація розчинних вуглеводнів та інших сполук (наприклад, гліцерину). Це перешкоджає переходу води в організмах у кристалічний стан і таким чином їхній загибелі.

V. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Які елементи трапляються в живих організмах частіше за все?

2. Чому співвідношення хімічних елементів у живих і неживих

організмах є різним?

3. Які елементи й чому називають органогенними?

4. Які елементи й чому називають макроелементами?

5. Які елементи й чому називають мікроелементами?

6. Які особливості будови молекули води зумовили її специфічні властивості?

7. Які властивості води є найважливішими для живих організмів?

VI. Підведення підсумків уроку.

Підведення підсумків уроку. Оцінювання учнів та зауважень до їх підготовки.

VII. Домашнє завдання. Вивчити параграф 2. Дати відповідь на запитання ст.16.

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Андерсон О.А., Вихренко М.А., Чернінський А.О.)
Додано
28 червня 2018
Переглядів
2647
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку